wersja mobilna
Online: 834 Środa, 2018.03.21

Raporty

Dobra passa na rynku oprogramowania przemysłowego trwa - Strona 2

czwartek, 14 marca 2013 08:47

Oprogramowanie przemysłowe stanowi integralny element układów sterowania i kontroli pracy maszyn, linii technologicznych oraz systemów odpowiedzialnych za zbieranie i przetwarzanie danych z różnego rodzaju obiektów - np. wodociągowo-kanalizacyjnych. W ostatniej dekadzie nastąpił dynamiczny rozwój tego rynku, czego skutkiem automatycy mogą obecnie korzystać nie tylko z dobrze im znanych systemów SCADA/HMI, ale też różnorodnych narzędzi pozwalających na zwiększanie wydajności produkcji oraz jakości samych wyrobów.Spis treści » SCADA w przemyśle
» I poza nim
» Na jakim etapie jesteśmy?
» Klienci sięgają po skalowalne, modułowe systemy
» Nie tylko cena, czyli rośnie świadomość odbiorców
» Sytuacja po stronie dostawców
» WWW to standard, mobilność to przyszłość
» 60 mln złotych rocznie
» Rozmowa z prezesem ANIRO Engineering
» Pokaż wszystko
KLIENCI SIĘGAJĄ PO SKALOWALNE, MODUŁOWE SYSTEMY

Rys. 5. Najpopularniejsze w kraju marki oprogramowania SCADA/HMI - zestawienie nie odzwierciedla wielkości sprzedaży danych produktów, wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności marki

Warto zwrócić uwagę, że produkty takie jak omawiane dostępne są najczęściej jako elementy modułowego systemu i mogą być wdrażane w miarę etapami, zależnie od potrzeb użytkowników. Zapewnianie takiej elastyczności i skalowalności jest jak najbardziej uzasadnione - zmieniające się potrzeby oraz możliwości inwestycyjne odbiorców i generalnie konieczność samodzielnego przekonania się co do słuszności użycia pewnych rozwiązań informatycznych sprawia, że właśnie metoda stopniowego wdrażania elementów większego systemu jest typową praktyką.

"Pakiet produktów pozwala dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając mu efektywną i szytą na miarę obsługę. Jeżeli odbiorca nie oczekuje rozwiązań z zakresu zarządzania produkcją i jakością w danym momencie, ale nie wyklucza ich w przyszłości, nasze oprogramowanie utworzone jest w sposób umożliwiający szybką i prostą rozbudowę systemu o tego typu funkcje" - dodają cytowani wcześniej przedstawiciele austriackiej COPA-DATA.

Podobne podejście prezentują też inni dostawcy systemów przemysłowych, oferując najczęściej pakiety bazujące na wspólnej platformie informatycznej i zapewniające możliwość elastycznej rozbudowy. Gwarantują one również kompatybilność poszczególnych modułów, co jest bardzo istotne zarówno z punktu widzenia integratorów systemów, jak też użytkowników końcowych.

Przykładowe tego typu pakiety przedstawiono w tabeli 3. Rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie, obejmujące SCADA, moduły do raportowania i nadzoru produkcji, itp., zapewnia często funkcjonalność zbliżoną do rozwiązań MES (Manufacturing Execution Systems). Te ostatnie są systemami o dużym stopniu złożoności, które pozwalają na zarządzanie produkcją, kontrolę wykonywania zadań w czasie rzeczywistym, ich harmonogramowanie, kontrolę jakości, itd.

TABELA 2. Oferta w zakresie oprogramowania SCADA/HMI - przykładowe produkty

Rynek na tego typu produkty, jak wynika z opinii przedstawicieli nielicznych firm oferujących je na naszym rynku, doświadczał w ostatnich trzech latach sporych wzrostów. Dotyczyło to szczególnie branży związanej z produkcją dóbr konsumenckich oraz spożywczej, przy czym po narzędzia takie sięgały zazwyczaj większe i średniej wielkości firmy.

Systemy typu MES dostarczają przy tym zarówno producenci oprogramowania SCADA i innych narzędzi przemysłowych, jak też dostawcy oprogramowania biznesowego, takiego jak ERP. Wydaje się jednak, że przewagę na rynku zdobywają ci pierwsi, głównie dzięki modułowości dostarczanych produktów, możliwościom ich integracji ze środowiskiem produkcyjnym oraz pracy w czasie rzeczywistym.

O ile powyżej przedstawione zostały trendy rynkowe, o tyle, biorąc pod uwagę sprzedaż licencji oprogramowania w Polsce, należy stwierdzić, że pod względem wolumenu sprzedaży dominuje cały czas SCADA/HMI (patrz rys. 2). Jest to zrozumiałe, gdyż aplikacji najprostszych - a do takich zaliczyć można te, gdzie korzysta się z podstawowej funkcjonalności prezentacji i wprowadzania danych (HMI) - jest najwięcej.

Używane są one w niewielkich instalacjach technologicznych, liniach produkcyjnych, pojedynczych maszynach i urządzeniach. Niewiele mniejszą grupę stanowią systemy SCADA o większym stopniu rozbudowania (większe instalacje, wykorzystanie dodatkowych narzędzi programistycznych - np. do analizy danych historycznych). Stan ten jest praktycznie taki sam, jak w przypadku raportu sprzed dwóch lat.

Rozwiązania informatyczne dla produkcji muszą umożliwić operatorom "wyjście poza dyspozytornię"

Paweł Czepiel
VIX Automation

  • Jak ważne jest zapewnianie możliwości zdalnego dostępu do informacji dotyczących produkcji? Jakie są nowości w tym zakresie?

GE Intelligent Platforms od dłuższego czasu wprowadza na rynek nowe rozwiązania umożliwiające zdalny dostęp do danych. Nowoczesne koncepcje i podejście do prowadzenia produkcji zgodnie z wytycznymi Lean Manufacturing skłaniają operatorów do "wyjścia poza dyspozytornię", do pójścia na tzw. GEMBA (halę produkcyjną).

Rozwiązania informatyczne dla produkcji muszą za tym trendem nadążać. Dane procesowe potrzebne są wszędzie tam, gdzie pracownik ich wymaga. Zarówno w czasie rzeczywistym, jak również za okres w celu wykonywania analiz. Dlatego nie wystarczy już zdalny dostęp do systemu SCADA za pomocą tabletu lub smartphona. Tego typu rozwiązania już zdążyły zadomowić się na polskim rynku i mają wiele referencji od zadowolonych użytkowników. Teraz potrzebny jest dostęp do danych w jeszcze bardziej efektywny sposób.

Zapewnia to najnowszy produkt z rodziny Proficy - GE Real-Time Operational Intelligence. Dzięki wykorzystaniu nowatorskiego podejścia, informacje przekazywane są operatorowi w czytelny sposób, dopasowany do urządzeń mobilnych, w kontekście i w formie odpowiedniej do poziomu przedsiębiorstwa, który analizujemy.

Inaczej prezentowane są wskaźniki KPI dla całego zakładu, inaczej dla linii lub konkretnych maszyn. Przełomowe może stać się również zastosowanie technologii GEO-Intelligence. Twoje urządzenie mobilne automatycznie wskaże te informacje, które są potrzebne użytkownikowi o odpowiednich uprawnieniach, w odpowiednim miejscu - oszczędzając czas i poprawiając szybkość reakcji.

Systemy SCADA iFIX integrowane są bardzo ściśle z przemysłowymi bazami danych Proficy Historian. Zapewnia to wyjątkowe bezpieczeństwo i elastyczność w temacie archiwizacji i raportowania danych. W najnowszej odsłonie oprogramowania GE Intelligent Platforms wprowadza wiele przełomowych funkcji wspierających wydajniejszą pracę z zebranymi informacjami.

Przykładowo w cenie aplikacji otrzymujemy dostęp do rozbudowanego klienta webowego. Dzięki niemu podgląd danych historycznych w przejrzysty i intuicyjny sposób jeszcze nigdy nie był tak prosty. Natomiast integracja danych historycznych w ramach R(t)OI pozwala budować wydajne, bezpieczne systemy pozwalające na ciągłe doskonalenie, standaryzację i optymalizację produkcji - czyli główne elementy związane z Lean Manufacturing.

NIE TYLKO CENA, CZYLI ROŚNIE ŚWIADOMOŚĆ ODBIORCÓW

Rys. 6. Na czym zarabia się w omawianej branży? - odpowiedzi przedstawicieli lokalnych dostawców

Koszty licencjonowania i wdrażania oprogramowania, choć są bardzo istotne, stanowią element dłuższej listy preferencji zakupowych klientów. Zdaniem dostawców software'u o wyborze tego ostatniego decydują przede wszystkim parametry techniczne i cechy użytkowe (np. łatwość obsługi, polska wersja językowa).

Kolejne miejsce na liście zajmują wspomniane koszty, a następne są: marka (jest to szczególnie istotne, gdy w zakładzie już jest wykorzystywane jakieś oprogramowanie) oraz preferencje integratora systemów (patrz rys. 3). Do listy przedstawionej na wykresie można dodać jeszcze kwestie związane z możliwościami komunikacyjnymi oprogramowania (wymiana danych z innymi systemami, ale też możliwość obsługi urządzeń, czyli dostępność sterowników sprzętowych), kompatybilnością oraz referencjami producenta i firmy wykonującej wdrożenie.

Te ostatnie są szczególnie cenne, gdy dostawca/integrator ma doświadczenie w danej branży i może zademonstrować potencjalnemu klientowi wykonany z sukcesem projekt w analogicznym zakładzie lub dotyczący podobnego zagadnienia technicznego. Mniejsze znaczenie ma natomiast kwestia możliwości graficznych - aczkolwiek dla części klientów, np. producentów maszyn szukających ergonomicznego, łatwego we wdrożeniu i atrakcyjnego wizualnie interfejsu, również ten aspekt będzie ważny.

Dla odbiorców liczy się ponadto posprzedażowe wsparcie techniczne. Warto zauważyć, że wymagania klientów zmieniają się wraz ze stopniem zaawansowania wykorzystywanego oprogramowania. W przypadku pakietów HMI liczy się przede wszystkim ergonomia i wygląd (dla użytkownika końcowego) oraz łatwość wdrażania i możliwości komunikacyjne (dla firmy wykonującej integrację).

W tym przypadku dostępność wielu pakietów oprogramowania na rynku sprawia, że właściwie mogą one być wybierane "z półki", podobne jak ma to miejsce w przypadku paneli operatorskich. Jeżeli zaś chodzi o oprogramowanie SCADA, narzędzia do analizy danych, a już w szczególności MES - ich wdrażanie jest często procesem długotrwałym, którym zazwyczaj zajmuje się integrator systemów.

TABELA 3. Pakiet oprogramowania do zarządzania produkcją - przykładowe produkty

W takich przypadkach lista wymagań klienta dotyczy właściwie nie tyle samego oprogramowania, ale odnosi się do całego projektu i zawiera też zagadnienia z pogranicza biznesu. Jednocześnie podczas wdrażania konieczny jest iteracyjny (i często długotrwały) proces współpracy integrator- klient, tak aby zarówno dobrze zdefiniować wymagania aplikacji, jak też nieraz uświadomić odbiorcę o ewentualnych nowych możliwościach i potrzebach - a takie często pojawiają się w trakcie prac rozwojowych.

W projektach informatycznych etap planowania jest kluczowy dla powodzenia całego wdrożenia - nie inaczej jest też w przypadku przemysłu. Często wykonuje się też wdrożenia pilotażowe, których jednym z głównych celów jest zademonstrowanie korzyści z zastosowania oprogramowania. Na tym etapie integrator musi się też zmierzyć z kwestiami związanymi z maszynami i wykorzystywanymi w nich interfejsami, tak aby móc odpowiednio pozyskiwać dane i sterować pracą instalacji.

Zdaniem polskich dostawców rośnie odsetek klientów, którzy coraz lepiej znają funkcje i korzyści związane ze stosowaniem oprogramowania przemysłowego. Potwierdzają to m.in. wyniki przedstawione na rysunku 4 w postaci pytań i odpowiedzi dotyczących wyboru oprogramowania przez klientów oraz kwestii jego wdrażania.

"W ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie widać wzrost świadomości klientów często mają oni sprecyzowane i konkretne potrzeby" - komentuje temat cytowany wcześniej Paweł Czepiel. "Jeszcze niedawno pojęcia typu Lean Manufacturing czy chociażby OEE były nieznane w szerokich kręgach. Dzisiaj otwierają dyskusję na temat możliwości ich wsparcia różnorodnymi rozwiązaniami informatycznymi" - dodaje.

Niezawodność, łatwość tworzenia aplikacji i dostępu do danych - tego oczekują odbiorcy systemów SCADA/HMI

Piotr Dąbrowski
COPA-DATA Polska

  • Na co użytkownicy oraz integratorzy systemów zwracają uwagę przy wyborze oprogramowania SCADA?

Klientom końcowym zależy przede wszystkim na stabilności pracy i bezpieczeństwie stosowanego oprogramowania. Ważne jest, aby niezależnie od czasu eksploatacji system nie ulegał awariom, które powodują przestoje i pociągają za sobą znaczne koszty. Nie bez znaczenia pozostają także kwestie związane z wydajnością czy rozbudowaną funkcjonalnością.

Ze względu na istniejącą w zakładzie infrastrukturę klientom końcowym zależy też, aby oprogramowanie było niezależne od sprzętu, tak aby mogło zostać wdrożone w przypadku różnych urządzeń. Bardzo ważne jest również wsparcie techniczne, jakiego odbiorcy mogą oczekiwać w przypadku natrafienia na problemy z obsługą programu.

Dla integratorów kluczowy jest z kolei proces tworzenia aplikacji, dlatego zwracają oni uwagę przede wszystkim na funkcjonalność oprogramowania, w tym dostępność gotowych modułów czy innych elementów ułatwiających oraz przyspieszających proces tworzenia systemu. Istotne są także drivery komunikacyjne oraz sposób konfiguracji połączenia z zewnętrznymi urządzeniami.

U klienta końcowego integrator zazwyczaj napotyka istniejącą infrastrukturę sterowników PLC i innych urządzeń od różnych producentów, z których muszą być zbierane dane do systemu SCADA/HMI. Ponad 300 driverów komunikacyjnych zawartych w oprogramowaniu zenon firmy COPA-DATA uwalnia integratorów od martwienia się o to, na jaki sprzęt natrafi ą u klienta końcowego.

  • Jakie są nowości technologiczne w systemach SCADA/HMI?

Rozwój i rosnąca popularność urządzeń mobilnych powoduje że, producenci oprogramowania SCADA/HMI coraz częściej oferują rozwiązania dla telefonów komórkowych czy tabletów. Nowością są aplikacje dla popularnych systemów takich jak Android, iOS czy Windows Phone, za pomocą których użytkownik ma dostęp do danych z procesu czy listy alarmów.

Rozwój technologii dotykowych urządzeń mobilnych spowodował też wzrost zainteresowania obsługą ekranów wielodotykowych. Nowa wersja Windows 8 nawet jeszcze bardziej rozszerza możliwości obsługi multitouch. Oczywiście równolegle rozwijają się technologie webowe dające możliwość udostępniania aplikacji przez przeglądarkę internetową. W zależności od branży różne są jednak ich zastosowania.

Integratorzy BMS coraz częściej oferują dostęp do aplikacji przez Internet dla swoich klientów. Z drugiej strony w zakładach produkcyjnych przez zakładową sieć udostępniane są raporty z produkcji - różne w zależności od ich odbiorcy, inne dla zarządu, a jeszcze inne dla działu utrzymania ruchu. Łączy je łatwość dostępu i implementacji rozwiązania - wystarczy przeglądarka internetowa. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Czujnik alkoholu 0...200 ppm do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

2018-03-21   |
Czujnik alkoholu 0...200 ppm do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Firma Larson Electronics oferuje czujnik alkoholu EXP-SNR-TG-EC-ITS-ALG-ALCH200 zaprojektowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Class I, Div. 1), mierzący stężenie w zakresie 0...200 ppm. Zawiera on wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem, rejestrator danych z interwałem pomiarowym określanym przez użytkownika, układ generowania alarmów oraz zestaw dodatkowych funkcji ułatwiających instalację, obsługę i serwisowanie.
czytaj więcej

Przepływomierz masowy do aplikacji medycznych odporny na ciśnienie do 8 b

2018-03-21   |
Przepływomierz masowy do aplikacji medycznych odporny na ciśnienie do 8 b

SFM4200 to najnowszy przepływomierz masowy z oferty firmy Sensirion, wyróżniający się możliwością prowadzenia pomiarów przy dużym ciśnieniu, sięgającym 8 b. Przyrząd oferuje szerokość zakresu pomiarowego równą 160 slm i zapewnia krótki czas przetwarzania sygnału na poziomie 0,5 ms. Jest polecany zwłaszcza do mieszania gazów w aplikacjach medycznych, gdzie umożliwia pomiar przepływu powietrza, tlenu i innych gazów niekorozyjnych z dużą dokładnością i niezawodnością.
czytaj więcej

Nowy numer APA