wersja mobilna
Online: 726 Środa, 2018.03.21

Raporty

Dobra passa na rynku oprogramowania przemysłowego trwa - Strona 3

czwartek, 14 marca 2013 08:47

Oprogramowanie przemysłowe stanowi integralny element układów sterowania i kontroli pracy maszyn, linii technologicznych oraz systemów odpowiedzialnych za zbieranie i przetwarzanie danych z różnego rodzaju obiektów - np. wodociągowo-kanalizacyjnych. W ostatniej dekadzie nastąpił dynamiczny rozwój tego rynku, czego skutkiem automatycy mogą obecnie korzystać nie tylko z dobrze im znanych systemów SCADA/HMI, ale też różnorodnych narzędzi pozwalających na zwiększanie wydajności produkcji oraz jakości samych wyrobów.Spis treści » SCADA w przemyśle
» I poza nim
» Na jakim etapie jesteśmy?
» Klienci sięgają po skalowalne, modułowe systemy
» Nie tylko cena, czyli rośnie świadomość odbiorców
» Sytuacja po stronie dostawców
» WWW to standard, mobilność to przyszłość
» 60 mln złotych rocznie
» Rozmowa z prezesem ANIRO Engineering
» Pokaż wszystko
SYTUACJA PO STRONIE DOSTAWCÓW

Rys. 7. Ocena aktualnej sytuacji na omawianym rynku w porównaniu z ostatnimi latami

Sektor oprogramowania przemysłowego, choć należy do branż o relatywnie niedługiej historii w porównaniu z całym rynkiem automatyki, cechuje się dosyć silną i jednocześnie stałą segmentacją. W ostatnich latach dwiema najpopularniejszymi u nas markami były niezmiennie Siemens i Wonderware. Pierwsza z firm dostarcza oprogramowanie SCADA/HMI, którym jest WinCC (obecnie element systemu TIA Portal), natomiast Wonderware to producent szerokiej gamy oprogramowania przemysłowego, który w zakresie SCADA/HMI dostarcza pakiet InTouch.

Do tej listy dopisać można też dwóch kolejnych producentów, którymi są GE Intelligent Platforms dostawca pakietu Proficy, oraz rodzimy ASKOM oferujący oprogramowanie Asix. Inne popularne zdaniem rodzimych dostawców marki przedstawiono na rysunku 5. Kilkanaście pakietów produktów oprogramowania oferowanych jest przez kilkadziesiąt (niecałe 30 w przypadku raportu) firm branżowych.

W tabelach raportowych znaleźli się polscy i zagraniczni producenci oprogramowania (m.in. Askom, B&R, COPA-DATA, Lab-EL, Lenze, Microsys, Mitsubishi Electric, Neuron), firmy zajmujące się wdrożeniami i integracją systemów (np. ANIRO Grupa Handlowa, INT-Technics, Skamer) oraz dystrybutorzy. Ci ostatni stanowią istotną grupę dostawców, gdyż oferują oprogramowanie od dużych koncernów, które firmowane jest zazwyczaj dobrze znanymi nazwami.

Do takich firm należą m.in. ASTOR (dystrybucja produktów Wonderware), AB-Micro (GE Intelligent Platforms), Elmark Automatyka (Iconics, Rockwell Automation), Sabur (m.in. Elutions, ESA), RAControls (Rockwell Automation) oraz VIX Automation (GE Intelligent Platforms).

Dla wielu z nich dostarczanie oprogramowania stanowi jeden z głównych obszarów działalności (tak jest szczególnie w przypadku VIX Automation), przez co trudno firmy te zaliczać do dystrybutorów w potocznym tego słowa rozumieniu. Każda z nich zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne, szeroko współpracuje z klientami i, w niektórych przypadkach, zajmuje się również wykonywaniem wdrożeń.

Polscy klienci świadomie wybierają dostawców systemów CAD/CAE

Paweł Richter
AB-Micro

  • Jaka jest sytuacja w branży oprogramowania CAD/CAE w Polsce? Kto oferuje tego typu systemy?

Wybór i wdrożenie systemu CAD/CAE musi być traktowane jako decyzja strategiczna, mająca swoje odzwierciedlenie w kolejnych latach działalności firmy. W Polsce po latach braku świadomości konsekwencji wyboru systemu projektowego, następuje okres świadomego wyboru dostawcy systemu CAD/CAE i traktowanie go jako długoterminowego partnera w biznesie.

Dostawca takiego oprogramowania musi mieć stabilną strukturę sprzedażową oraz, co ważniejsze, system wsparcia technicznego polskich użytkowników. Wiodący producenci systemów CAD/CAE pochodzą z rynku zachodnioeuropejskiego - tam przez lata rozwijali swoją technologię, co pozwoliło na branżową segmentacje rynku.

Z biegiem lat do grona użytkowników systemów CAD/CAE dołączyli, oprócz oczywistych biur projektowych czy firm konstrukcyjnych, również użytkownicy końcowi, jak na przykład służby utrzymania ruchu. Przekazywanie projektów w formie elektronicznej, nawet w formacie źródłowym, staje się często standardem.

  • Na co Pana zdaniem zwracają uwagę użytkownicy podczas wyboru oprogramowania?

Nie ma co ukrywać, że zasadniczym parametrem wyboru systemu jest jednak cena. Takowe podejście powoduje często utratę zasadniczego celu zakupu oprogramowania CAD/CAE. Wiele systemów, mimo wysokiej ceny, pozwala na płynne wdrożenie oraz zasadniczą koncentrację na efektywności procesów projektowych. W Polsce jednak nadal zwrot z inwestycji można oszacować na kilka lat. Systemy obiektowo-danowe pozwalające na zintegrowanie wszystkich dziedzin inżynierii są nowością na rynku. Przyśpieszają proces projektowy, pozwalając na pracę w sposób równoległy.

  • Jaka jest sytuacja na rynku i czego można się spodziewać w najbliższym czasie?

Wbrew hiobowym wieściom w mediach, rynek oprogramowania CAD/CAE zachował w ostatnich dwóch latach swoją stabilność. Niewątpliwie oczekiwania co do tej branży są znacznie wyższe, lecz jej powiązanie z innymi sektorami czy też z sytuacją na rynkach zachodnich nie pozwala na ich zaspokojenie. Jestem jednak optymistą co do najbliższych miesięcy.

Czeka nas stabilny wzrost zainteresowania systemami CAD/CAE, co związane jest z potrzebami zwiększania przez firmy konkurencyjności na rynku, a do tego potrzebne jest oparcie się na najnowszych technologiach komputerowych. W Polsce finansowanie może pochodzić z funduszy unijnych, zaś generalnie w firmach będących oddziałami koncernów możliwość finansowania inwestycji w systemy CAD/CAE może wynikać z planów zwiększenia integracji informatycznej w skali globalnej.

WWW TO STANDARD, MOBILNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ

Rys. 8. Najbardziej perspektywiczne branże będące krajowymi odbiorcami oprogramowania przemysłowego; uwagi: (1) respondenci wskazywali branżę wod-kan często w szerszym kontekście - ochrony środowiska, (2) energetyka obejmuje po części również energetykę odnawialną

Branża oprogramowania przemysłowego należy do obszarów podlegających ciągłym zmianom, jeżeli chodzi o dostępność produktów, ich wykorzystanie oraz funkcjonalność. O to ostatnie zapytaliśmy tradycyjnie polskich dostawców, którzy wskazali kilka ich zdaniem kluczowych trendów rozwojowych. Do najczęściej wymienianych należały te dotyczące możliwości udostępniania danych i ich prezentacji z wykorzystaniem różnych platform sprzętowych.

Systemy kontrolujące pracę instalacji przemysłowych już dawno przestały być wykorzystywane jedynie lokalnie - obecnie kluczowa staje się możliwość zapewniania zdalnego dostępu do danych. Obejmuje to przede wszystkim możliwość pracy i przesyłania informacji w sieciach ethernetowych oraz w Internecie, gdzie do prezentacji wykorzystywana jest standardowa przeglądarka WWW.

Po stronie serwera działa w tym przypadku oprogramowanie SCADA lub podobne, które ma funkcjonalność webową, a więc umożliwia stworzenie odpowiedniego interfejsu i zapewniania bezpieczeństwa transmisji. Ważna jest także możliwość bezpośredniej komunikacji z systemami nadrzędnymi takimi jak ERP.

Producenci oprogramowania idą o krok dalej i, wraz z popularyzacją urządzeń przenośnych, zapewniają również coraz szersze wsparcie dla tabletów oraz smartfonów. Urządzenia przenośne zdecydowanie nie są już traktowane w branży przemysłowej jako ciekawostka, tak jak to było jeszcze 3-4 lata temu, ale coraz częściej są narzędziami codziennej pracy służb utrzymania ruchu, serwisantów i innego personelu.

Ich popularyzacji sprzyja również rozszerzanie wykorzystania systemów SCADA i podobnych na aplikacje poza przemysłem. Biorąc jako przykład systemy nadzoru pracy niewielkich instalacji - np. magazynów, instalacji grzewczych itd., możliwość sprawdzenia bieżącego stanu przez Internet oraz z wykorzystaniem urządzenia przenośnego jest - w dobie powszechności urządzeń przenośnych - czymś pożądanym i naturalnym.

TABELA 4. Dane teleadresowe przedsiębiorstw omawianych w raporcie

Warto przy tym zwrócić uwagę, że "mobilność" to nie tylko wsparcie dla aplikacji webowych, ale też możliwość udostępniania informacji w różnych systemach operacyjnych niezależnie od platformy (Windows, Android, iOS, itd.). Branża przemysłowa zaczerpnęła z branży IT oraz rynku urządzeń konsumenckich również inne technologie - m.in. wielodotykową obsługę ekranów (multitouch), wsparcie dla architektury 64-bitowej oraz wykorzystanie chmury (cloud computing).

To ostatnie dotyczy rozwoju mechanizmów pozwalających na pracę z rozproszonymi centrami danych. Ważnym obszarem zmian jest również ten związany ze standardową funkcjonalnością oprogramowania, a więc przetwarzaniem i wyświetlaniem danych, ich analizą oraz archiwizacją. Rozwój systemów SCADA jest zgodny z tendencjami rozwoju systemów informatycznych - kładzie się coraz większy nacisk na otwartość i modułowość, skalowalność i możliwość dopasowania pod względem funkcjonalnym i licencyjnym do różnych aplikacji.

Jednocześnie SCADA integrują w coraz większym stopniu funkcje systemów służących do zarządzania informacjami. Oprogramowanie wyposażane jest m.in. w moduły predykcyjne informujące o możliwości wystąpienia usterki oraz pozwalają na integrację wielu wcześniej oddzielnych rozwiązań na jednej platformie.

Jednocześnie wzrost prędkości przetwarzania danych oraz możliwości przechowywania dużych ilości informacji dają swobodę wyboru modelu pracy dużych systemów SCADA. Warto przy tym dodać, że producenci oprogramowania oferują często rozszerzenia SCADA funkcjonalnie dopasowane do specyficznych aplikacji - np. pracy w systemach HVAC, energetyce czy sektorze wod-kan.

Obejmuje to m.in. dostępność odpowiednich szablonów aplikacji, funkcji oraz, przede wszystkim wsparcie dla odpowiednich standardów branżowych. Przykładami tych ostatnich są GAMP dla sektora farmaceutycznego czy też IEC 60870 oraz DNP3 w przypadku branży energetycznej. Respondenci zwracają uwagę na wykorzystywanie interaktywnych map w pakietach SCADA do zarządzania geograficznie rozproszonymi aktywami.

Sposobem na zdobywanie zainteresowania inżynierów jest oferowanie jak najbardziej kompleksowych rozwiązań CAD/EDA

Robert Rospędzihowski
Farnell element 14

  • Kim są odbiorcy oprogramowania CAD/EDA? Jaka jest konkurencja na rynku krajowym?

W mojej ocenie rynek narzędzi CAD/EDA charakteryzuje się, szczególnie w ostatnim czasie, silną konkurencją. Narzędzia i oferta firm są dobrze znane odbiorcom, przez co obecnie głównym sposobem zdobywania zainteresowania inżynierów jest oferowanie jak najbardziej kompleksowych rozwiązań.

Obejmuje to nie tylko samo projektowanie, ale również dostęp do gotowych bibliotek, integrację z zakładami produkującymi prototypy czy też możliwość współpracy z programami różnych producentów. Z omawianych produktów korzystają przede wszystkim biura projektowe, firmy sektora przemysłowego, ale też indywidualni odbiorcy.

  • Na co użytkownicy zwracają uwagę, jeżeli chodzi o wybór oprogramowania? Jakim czynnikiem jest tutaj cena i jakie są oferowane przez Was nowości?

Dwa podstawowe czynniki ważne dla odbiorców to maksymalnie szeroki zakres zastosowania oprogramowania oraz łatwość przyswojenia jego obsługi. W dobie coraz częściej pojawiającego się słowa "kryzys", przy wyborze programu coraz bardziej liczy się też relacja pomiędzy oferowanymi i faktycznie potrzebnymi funkcjami a ceną. Do programu Eagle cyklicznie dodajemy nowe funkcje, do tego zapewniamy bezpłatne wsparcie techniczne.

Jedną z nowinek jest możliwość importu projektów z innego narzędzia projektowego, dzięki czemu nie trzeba ich tworzyć od początku, jeżeli współpracujące ze sobą firmy używają innych programów. Inną ciekawostką jest możliwość prostego zaimplementowania popularnego i otwartego symulatora elektrycznego dla całości lub części projektowanego układu

  • Jakie były ostatnie dwa lata na omawianym rynku w Polsce? Skąd będzie pochodził przyszły popyt?

Ostatnie lata były bardzo dobrym okresem intensywnych działań podkreślających naszą obecność na rynku. Przyniosły one też wiele zmian związanych z rosnącymi oczekiwaniami konstruktorów co do szybkiego dostosowywania programów CAD/EDA do dynamicznie rozwijającego się rynku rozwiązań dla branży elektronicznej.

W przyszłości spodziewamy się m.in. wzrostu zainteresowania ze strony uczelni technicznych, które wykorzystują do nauki projektowania popularne i nowoczesne narzędzia. Sądzę, że również dzięki konkurencyjności cenowej Eagle spełni ich wymagania.

60 MLN ZŁOTYCH ROCZNIE

TABELA 5. Tematy raportów w kolejnych wydaniach APA

Wymieniona liczba, zdaniem przedstawicieli działających u nas dostawców, to wartość krajowego rynku oprogramowania przemysłowego. Dotyczy to kompletnego zakresu narzędzi - od HMI, poprzez SCADA, oprogramowanie historian i bazodanowe, do służącego do optymalizacji produkcji i zarządzania nią. Nie ujęto przy tym obrotów w zakresie sprzedaży narzędzi typu CAD, CAE i podobnych oraz oprogramowania EDA.

Jeżeli zaś chodzi o same systemy SCADA/HMI, to wartość ich sprzedaży w kraju wynosi, zależnie od szacunków różnych respondentów, od 35 do 50 mln złotych rocznie. Dokonując oceny koniunktury na rynku nie pod względem ilościowym, ale jakościowym, można uznać, że sytuacja w branży związanej z oprogramowaniem przemysłowym jest lepsza niż średnia dla całego rynku.

W bieżącej i poprzedniej analizie publikowanej w APA jako korzystną określiło ją aż 90% respondentów (patrz rys. 7). Branża oprogramowania przemysłowego znajduje się cały czas na ścieżce rozwojowej i z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że rynek ten będzie rozwijał się dynamicznie również w przyszłości.

Zdaniem lokalnych dostawców dotyczyło to będzie w szczególności aplikacji w sektorach wodociągowo-kanalizacyjnym oraz w energetyce (patrz rys. 8). W przypadku tego pierwszego, który w istocie obejmuje różnorodne aplikacje z zakresu ochrony środowiska, główną grupę wdrożeń stanowią te w obiektach takich jak oczyszczalnie, przepompownie, stacje uzdatniania, itp.

Jak się okazuje - pomimo wielu lat inwestycji wspartych funduszami unijnymi, omawiany sektor nadal jest chłonny na automatykę i daje pole do działania firmom dostarczającym oprogramowanie. Podobnie jest w przypadku energetyki. Plany rządowe, które na lata 2012-2020 obejmują inwestycje na sumaryczną kwotę ponad 100 mld zł, przyjmują coraz konkretniejszy wymiar.

Dotyczy to zarówno budowy nowych i modernizacji istniejących bloków energetycznych, jak też rozwoju innych obszarów energetyki zawodowej (więcej na ten temat w jednym z najbliższych numerów APA).

Popyt będzie pochodził też z obszaru związanego z systemami dystrybucji energii oraz z energetyką odnawialną, przy czym w ostatnim z przypadków w mniejszym zakresie, niż zakładano to jeszcze kilka lat temu. Do innych zainteresowanych oprogramowaniem będą należały firmy z sektorów spożywczego oraz maszynowego, a więc kluczowi obecnie klienci omawianych w raporcie dostawców.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach
są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm
działających w Polsce w branży związanej z oprogramowaniem przemysłowym. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Czujnik alkoholu 0...200 ppm do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

2018-03-21   |
Czujnik alkoholu 0...200 ppm do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Firma Larson Electronics oferuje czujnik alkoholu EXP-SNR-TG-EC-ITS-ALG-ALCH200 zaprojektowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Class I, Div. 1), mierzący stężenie w zakresie 0...200 ppm. Zawiera on wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem, rejestrator danych z interwałem pomiarowym określanym przez użytkownika, układ generowania alarmów oraz zestaw dodatkowych funkcji ułatwiających instalację, obsługę i serwisowanie.
czytaj więcej

Przepływomierz masowy do aplikacji medycznych odporny na ciśnienie do 8 b

2018-03-21   |
Przepływomierz masowy do aplikacji medycznych odporny na ciśnienie do 8 b

SFM4200 to najnowszy przepływomierz masowy z oferty firmy Sensirion, wyróżniający się możliwością prowadzenia pomiarów przy dużym ciśnieniu, sięgającym 8 b. Przyrząd oferuje szerokość zakresu pomiarowego równą 160 slm i zapewnia krótki czas przetwarzania sygnału na poziomie 0,5 ms. Jest polecany zwłaszcza do mieszania gazów w aplikacjach medycznych, gdzie umożliwia pomiar przepływu powietrza, tlenu i innych gazów niekorozyjnych z dużą dokładnością i niezawodnością.
czytaj więcej

Nowy numer APA