wersja mobilna
Online: 625 Środa, 2018.01.17

Raporty

Light & Sound w wydaniu przemysłowym. Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

piątek, 04 lipca 2014 12:21

"Światło i dźwięk" to popularna nazwa spektakli audiowizualnych i przedstawień rozrywkowych. W przypadku przemysłu oraz aplikacji profesjonalnych zastosowanie sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych jest jednak jak najbardziej poważne, gdyż chronią one personel zakładów i osoby postronne przed zagrożeniami, informują o sytuacjach niebezpiecznych i nietypowych, a także służą do przekazywania różnych innych komunikatów.

Spis treści » Ekspresowo o sygnalizatorach
» Członkostwo w UE pomogło
» Bardziej stabilizacja niż wzrosty
» Silne marki zagraniczne
» 100% ceny?
» Nowość czy standard?
» Pokaż wszystko

Sektor z nimi związany podczas dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej silnie się rozwinął, na co miały duży wpływ przepisy dotyczące bezpieczeństwa maszyn oraz konieczności stosowania sygnalizatorów w obiektach budowlanych, pojazdach i infrastrukturze. Przedstawiamy raport z krajowego rynku dystrybucji, który w ostatnich latach wprawdzie nie ma takiej dynamiki jak dawniej, jednak jest branżą stabilną, gdzie z powodzeniem działa grupa dostawców zapewniających nowoczesne i markowe produkty.

Rys. 1. Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców urządzeń sygnalizacyjnych

Biznes produkcji i dystrybucji sygnalizatorów był zawsze silnie związany z przemysłem, co wynikało wprost z przeznaczenia omawianych urządzeń. Sygnalizatory świetlne są montowane na maszynach, służą do sygnalizacji pracy działania instalacji technologicznych, podnośników, dźwigów, bram, itd. Urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej to z kolei powszechne elementy systemów ostrzegania, w szczególności przeciwpożarowych. Przemysł kupuje sygnalizatory zarówno na potrzeby modernizacji i serwisu, jak też do produkcji nowych urządzeń i maszyn.

Omawiani w raporcie dostawcy obsługują również klientów z wielu innych branż, co przedstawiono na rysunku 1. Wyniki te stanowią uśrednienie odpowiedzi udzielonych przez krajowych oferentów sygnalizatorów i wyróżnić tu można trzy najważniejsze grupy zastosowań. Pierwszą stanowią te związane z budynkami i infrastrukturą - tutaj sygnalizatory wykorzystywane są w instalacjach przeciwpożarowych., jako oświetlenie przeszkodowe, a także, jeżeli chodzi o infrastrukturę, do oznaczania obiektów i w zastosowaniach związanych z transportem.

Drugą z kategorii stanowią zastosowania w sklepach i handlu (np. kasy, aplikacje w magazynach, itd.), zaś trzecią - w pojazdach, co można rozszerzyć generalnie na logistykę. Jeżeli chodzi o wykorzystanie poszczególnych typów produktów, to, porównując prezentowane wyniki z informacjami publikowanymi w poprzednich raportach, sytuacja po stronie popytowej była w ostatnich latach dosyć stała.

EKSPRESOWO O SYGNALIZATORACH

Zanim przejdziemy do omówienia tego, jak wygląda polska branża produkcji i dystrybucji sygnalizatorów, przedstawiamy ekspresowe omówienie produktów, o których jest mowa w raporcie. Tradycyjnie wyróżnia się tutaj trzy grupy produktów i takiego podziału trzymaliśmy się również, tworząc ankietę rozsyłaną do lokalnych firm.

Lampy sygnalizacyjne, oświetlenie przeszkodowe

Rys. 2. Ocena aktualnej sytuacji w branży, trendów w zakresie koniunktury i konkurencji w omawianym sektorze (dotyczy rynku polskiego)

Lampy to podstawowe rodzaje sygnalizatorów świetlnych. Są one produkowane w różnych wykonaniach pod względem materiałów, kształtu i rodzaju świecenia, pozwalając na generowanie światła ciągłego, migającego, błyskowego i rotacyjnego w różnych kolorach. Różne są też stosowane źródła światła - żarówki (żarnikowe i halogenowe), lampy wyładowcze czy diody LED. Występować one mogą jako pojedyncze elementy oraz zespoły lamp zintegrowanych.

Omawiane sygnalizatory wykorzystywane są w maszynach i na liniach produkcyjnych, w pojazdach i generalnie transporcie, a także w budynkach (sygnalizacja włamania, systemy ppoż.) i zastosowaniach infrastrukturalnych. Ważnymi ich cechami, które decydują o możliwości zastosowania w danej aplikacji, są cechy obudowy. Dotyczy to głównie klosza (soczewki), który jest wykonywany najczęściej z żywicy poliwęglanowej. W przypadku gdy urządzenia te musza być wykorzystywane w warunkach, gdzie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne, stosuje się klosze wzmocnione lub osłony z tworzyw sztucznych albo drutowe.

Wieże i lampy sygnalizacyjne oraz sygnalizatory dźwiękowe - oferta dostawców krajowych

Specyficzną grupą lamp jest tzw. oświetlenie przeszkodowe, które jest wykorzystywane do oznaczania wysokich obiektów - budynków, kominów, dźwigów, masztów, itp. Cechuje się ono wzmocnioną obudową, dużą żywotnością źródła światła i zwiększoną jasnością świecenia. Dostawcy tego typu lamp oferują też często produkty do zastosowań na lotniskach (oświetlenie pasów startowych, podejść do nich, oświetlenie lądowisk dla helikopterów i innych części lotnisk).

Krzysztof Babiarz

W2

  • Gdzie wykorzystuje się sygnalizatory świetlne i dźwiękowe?

Nasze produkty trafiają do różnych branż - ich odbiorcami są zarówno producenci maszyn i urządzeń, jak i klienci końcowi. Stosuje się je głównie w automatyce, systemach ppoż. oraz antywłamaniowych.

  • Jakie zmiany można zaobserwować w technologiach sygnalizatorów? Jakie są ich cechy charakterystyczne?

Główne cechy tych urządzeń to, dla części optycznej, światłość efektywna, a z tym wiąże się obszar pokrycia, a w części akustycznej - poziom natężenia dźwięku, który zwykle podawany jest w odległości 1 metra od sygnalizatora.

Nowości mają głównie związek ze zużyciem energii. Zastosowanie przetwornic napięcia w stopniu wejściowym umożliwia pracę urządzenia przy różnych napięciach zasilania, ponadto sprawia, że sygnalizatory są bardziej energooszczędne. W części optycznej stosuje się zaś nowoczesne diody LED mające bardzo dobre parametry optyczne i jednocześnie zapewniające niski pobór energii.

  • Jak istotne są dla klientów wersje specjalne urządzeń? Czy klienci sami składają sygnalizatory czy raczej wybierają urządzenia gotowe?

W naszej ofercie mamy dostępne wyroby gotowe, a klient "kompletuje" wieżę czy kolumnę sygnalizacyjną na poziomie zamówienia. Zdarzają się również zamówienia specjalne, które polegają głównie na modyfikacji części optycznej i zmianie zakresu napięć wejściowych.

Wieże świetlne i systemy sterowania nimi

Marki produktów dostarczanych przez firmy branżowe

Lampy można zestawiać w elementy o kilku modułach świecących, zwykle montowanych jeden na drugim na wspólnym maszcie. Ten sposób tworzenia systemów sygnalizacyjnych dobrze oddaje ich nazwa - wieże świetlne. Ponieważ są one wykonywane w różnych kolorach, pozwala to nie tylko na sygnalizowanie określonych zagrożeń, ale też informowanie o stanie pracy maszyn - np. wskazywanie przestojów spowodowanych awariami czy konieczności uzupełnienia materiałów. Wieże świetlne są najczęściej stosowane w instalacjach technologicznych w produkcji, rzadziej w logistyce czy pojazdach.

Szukający wież mogą wybierać z wielu wykonań, zarówno jeżeli chodzi o wielkość wzornictwo, cechy mechaniczne, jak też funkcjonalność. Na rynku dostępne są wersje o różnych standaryzowanych średnicach, wykonywane z tworzyw sztucznych i metali oraz składające się z praktycznie dowolnych modułów świecących i często też dźwiękowych (syreny, buczki, elementy głosowe).

Jeżeli chodzi o źródła światła, to w większości przypadków stosowane są obecnie diody LED. Warto dodać, że część producentów oferuje również rozbudowane systemy sterowania pracą wież i nadzoru ich działania. Przykładem jest WIN (Wireless Information Network) firmy WERMA obejmujący kompatybilne z wieżami moduły komunikacyjne oraz odpowiednie oprogramowanie.

Producenci oferują ponadto modułowe wykonania wież świetlnych, dzięki czemu klienci właściwie zawsze znajdą kompletację odpowiadającą ich potrzebom. W przeciwieństwie do wersji kompaktowych, te pierwsze pozwalają na "katalogowy" dobór elementów wchodzących w ich skład, przy czym złożenie wieży odbywa się albo jeszcze u producenta, albo u samego klienta. Wykonania modułowe zapewniają też możliwość łatwych zmian w przypadku rekonfiguracji linii produkcyjnej. Wieże modułowe mogą się cechować, podobnie jak ich kompaktowe odpowiedniki, temperaturami pracy już od -30°C do 60°C, a ich stopień ochrony sięga IP65 lub więcej.

Przepisy dotyczące sygnalizacji w maszynach

Konieczność stosowania sygnalizatorów w maszynach i instalacjach technologicznych wymagana jest przepisami dyrektywy maszynowej i wprowadzającym je w życie rozporządzeniem ministra gospodarki. Normy z tym związane, z którymi spotkać się mogą automatycy, opisaliśmy w poprzednim raporcie i do niego odsyłamy.

Sygnalizatory dźwiękowe i świetlno-dźwiękowe

Fot. 1. Sygnalizatory świetlne firmy Larson Electronics do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Sygnalizacja dźwiękowa może występować w połączeniu ze świetlną, jak ma to miejsce w przypadku zintegrowanych sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych lub wież z modułami dźwiękowymi, jednak najczęściej źródła dźwięku używane są osobno, tj. jako autonomiczne jednostki. W tym zakresie sygnalizatory używane są do ostrzegania i informowania o występowaniu sytuacji niebezpiecznej lub nietypowej.

Taką jest np. zamykanie bramy, cofanie się pojazdu czy wystąpienie zagrożenia pożarowego. Generowane sygnały mogą też, przykładowo przez odpowiednią sekwencję tonów, służyć do przekazania konkretnej informacji - np. dla personelu obsługującego urządzenia.

Używane w przemyśle, budynkach i pojazdach sygnalizatory to zwykle zazwyczaj jedno- lub wielotonowe syreny oraz buczki, ewentualnie też dzwonki i gongi. Różnią się one typem generowanego dźwięku, głośnością pracy, a także wykonaniem. Współczesne sygnalizatory cechują się często również możliwością odtwarzania komunikatów, o czym w dalszej części raportu. Urządzenia te, oprócz wykonań standardowych, oferowane są też w wersjach o wysokim stopniu ochrony, a także wykonaniach specjalnych - np. do pracy w strefach zagrożonych wybuchem czy aplikacji morskich.

Janusz Komecki

INS-TOM

  • Jakie są kierunki rozwoju technologicznego sygnalizatorów?

Rozwój produktów idzie w kierunku zwiększenia udziału elektroniki w urządzeniu sygnalizacyjnym, co ma na celu uczynienie go bardziej "inteligentnym". Sygnalizatory są wyposażane w interfejsy komunikacyjne (USB, RS232, AS-i), układy elektronicznej regulacji natężenia dźwięku, nadajniki GSM, itp. Nowe moduły akustyczne umożliwiają wgrywanie plików mp3 i wav, dzięki czemu sygnalizatory odtwarzają także komunikaty, muzykę i inne dowolne zaprogramowane dźwięki.

  • Pojedyncze produkty czy kompletne systemy?

WERMA podobnie jak inni producenci zaczynają szukać nowych rynków na swoje produkty i próbują odchodzić od prostej produkcji urządzeń na rzecz dostaw kompletnych systemów, w których sygnalizatory odgrywają oczywiście główną rolę. Przykładem może tutaj być system monitorowania stanu maszyn WERMA WIN. Bazuje on na istniejących lub domontowanych kolumnach sygnalizacyjnych, ale jest jednocześnie platformą informatyczną dostarczającą menedżerowi produkcji informacje o wydajności produkcji i awariach.

  • Jaka jest koniunktura w obsługiwanych przez firmę branżach? Co się liczy dla odbiorców?

Od początku roku zauważamy wyraźny wzrost popytu na urządzenia sygnalizacyjne, ale też i inne komponenty automatyki, które oferujemy. Trudno wytypować, w których branżach koniunktura jest najlepsza. Na uwagę zasługuje z pewnością energetyka i przemysł ciężki, co ma związek z prowadzonymi tam inwestycjami, ale też wyraźnie rośnie potencjał zakupowy u producentów maszyn. Cieszy to szczególnie, bo daje nadzieje na wieloletnie umowy ramowe i pozwala lepiej prognozować wartość sprzedaży.

Coraz większe znaczenie dla klientów ma natychmiastowa dostępność towarów. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, zwiększając częstotliwość dostaw od naszych europejskich dostawców oraz planujemy inwestycje w nowe powierzchnie magazynowe.

  • Co nowego oferujecie?

Rok 2014 przyniósł premiery nowych urządzeń, które poszerzyły i tak już bogatą ofertę firmy WERMA Signaltechnik. Pojawiła się nowa rodzina kolumn sygnalizacyjnych KombiSign37 o średnicy 37 mm, która jest doskonałym uzupełnieniem istniejących rodzin KombiSign 71 i KombiSign50. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

2018-01-17   | BALLUFF Sp. z o.o.
Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

BOS 21 ADCAP to nowy czujnik firmy Balluff, który stanowi połączenie kilku elementów w jednej obudowie: odbiciowego, odbiciowego z tłumieniem tła, refleksyjnego i bariery jednokierunkowej. Funkcja jest konfigurowana z wykorzystaniem sieci IO-Link. Czujnik został wyposażony w licznik oraz kontroler prędkości pozwalający na natychmiastowe wykrycie przepełnienia lub nieprawidłowej prędkości, która będzie prowadzić do nieoczekiwanego przestoju w aplikacji.
czytaj więcej

Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej niż 0,0009°C

2018-01-17   |
Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej niż 0,0009°C

Laboratoryjny kontroler temperatury TC15 LAB opracowany przez firmę Wavelength Electronics, współpracujący z grzałkami termoelektrycznymi i rezystancyjnymi, jest przeznaczony do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola temperatury. Pobierając sygnał zwrotny z termistora, jest w stanie zapewnić stabilizację lepszą niż 0,0009°C.
czytaj więcej

Nowy numer APA