wersja mobilna
Online: 418 Piątek, 2018.01.19

Raporty

Wskaźniki, regulatory i rejestratory tablicowe. W czym tkwi sekret ich popularności?

czwartek, 16 października 2014 10:24

Tytułowe produkty przedstawiamy na łamach APA regularnie. Powodem nie jest jednak to, że są one nowością czy też czymś technologicznie przełomowym. Jest wręcz przeciwnie - aparatura tablicowa obecna jest w przemyśle i energetyce od wielu dekad, oczywiście przechodząc w tym czasie ewolucję do urządzeń analogowych do wielofunkcyjnych modułów cyfrowych. Niemniej jednak cały czas stanowi ona typowe wyposażenie maszyn i różnorodnych systemów automatyki, czego nie zmieniło nawet spopularyzowanie się cyfrowych paneli operatorskich. W czym tkwi sekret popularności omawianych urządzeń? Jak się wydaje jest nim odpowiednie połączenie funkcjonalności, wytrzymałości oraz możliwości aplikacyjnych z atrakcyjną ceną.

Spis treści » Część 1 - stabilna branża
» Sektor procesowy i aplikacje maszynowe
» Specjaliści branżowi
» 80 do 20
» Część 2 - Tradycja i nowoczesność, czyli o technologiach
» Trzy rodzaje urządzeń
» Na co jest popyt?
» Łatwe w użyciu, trwałe i tanie
» Przyzwyczajenia odbiorców a rozwój technologiczny
» Pokaż wszystko

Urządzenia tablicowe pozwalają na wizualizację wartości wielkości mierzonych i innych informacji, regulację parametrów procesów, sygnalizację przekroczenia poziomów sygnałów wejściowych czy występowania awarii. Mogą one służyć do wizualizacji wartości różnych wielkości fizycznych, które w szeregu aplikacji muszą być na bieżąco wyświetlane.

Cechami szczególnymi wskaźników czy regulatorów panelowych są też możliwość ich pracy samodzielnej - np. w komplecie jedynie z czujnikami, ale też integracji w większym systemie, a także duża niezawodność i łatwość ewentualnej wymiany. Omawiany obszar zastosowań rozszerzają panelowe rejestratory danych, które umożliwiają zapisywanie zmieniających się w czasie parametrów procesów i dokumentowanie pracy systemów.

CZĘŚĆ 1 - STABILNA BRANŻA

SEKTOR PROCESOWY I APLIKACJE MASZYNOWE

Rys. 1. Najczęstsze zastosowania wskaźników, regulatorów i rejestratorów w kraju

Wskaźniki, regulatory i rejestratory najczęściej stosowane są tam, gdzie konieczne są pomiary i wizualizacja wartości temperatur, ciśnienia i innych wielkości fizycznych. Przetwarzane mogą być też różne sygnały analogowe, w szczególności takie jak np. 4-20 mA czy 0-10 V. Typowym obszarem zastosowań aparatury tablicowej jest kontrola procesów ciągłych, gdyż tam wymagana jest zarówno regulacja i sterowanie urządzeniami, jak też wizualizacja wyników.

Określenie "procesy ciągłe" jest przy tym stosowane nieco na wyrost - może to dotyczyć bowiem przykładowo pomiaru temperatury cieczy czy poziomu w zbiorniku. Ważny jest natomiast fakt, że przetwarzany sygnał związany jest najczęściej z wartością ciągłą, która przedstawiana jest operatorowi w postaci krótkiej informacji alfanumerycznej.

Drugi z obszarów aplikacyjnych (patrz rys. 1) związany jest z użyciem modułów w maszynach oraz systemach kontroli procesów dyskretnych. W przypadku sektora OEM najczęściej wykorzystuje się proste, jednokanałowe wskaźniki, które służą do informowania o wartości wybranego parametru - np. obrotów silnika, temperatury czy napięcia.

Dostawcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów tablicowych

Tutaj rzadziej korzysta się z bardziej rozbudowanej funkcjonalności w zakresie sterowania, gdyż za to ostatnie odpowiedzialne są zazwyczaj układy ze sterownikami PLC. Liczy się natomiast możliwość przetwarzania i przesyłania danych do systemu nadrzędnego. Jeżeli zaś chodzi o procesy dyskretne, to typowymi zastosowaniami są przykładowo zliczanie elementów czy liczby obrotów (tutaj wskaźniki typowo współpracują z enkoderami).

Rys. 2. Główni przemysłowi odbiorcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów w kraju

Zestawienie użytkowników wskaźników, regulatorów i rejestratorów przedstawiono na rys. 2. Jak widać, produkty te najczęściej dostarczane są klientom końcowym, zaś drudzy w kolejności są producenci OEM oraz, praktycznie z podobnym udziałem, integratorzy systemów. Do mniej znaczących grup odbiorców należą ci stosujący je w aplikacjach poza przemysłem - takimi zastosowaniami mogą być przykładowo te związane z rejestracją parametrów środowiskowych w pomieszczeniach.

W powyższym zestawieniu nie pojawiła się tematyka pomiarów energetycznych, a w tym przypadku również stosuje się mierniki tablicowe, nieraz też wersje do montażu na szynie DIN. Warto również zwrócić fakt że istnieje rynek na mierniki analogowe (wskazówkowe). Tak jest przede wszystkim w przypadku manometrów, termometrów, ale też mierników wartości elektrycznych, które stosowane są w zakładach przemysłowych, ciepłowniach czy aplikacjach w energetyce.

SPECJALIŚCI BRANŻOWI

Rys. 3. Najpopularniejsze w Polsce marki wskaźników i regulatorów tablicowych; wielkość napisu jest proporcjonalna do oceny popularności firmy

Dosyć stałym zastosowaniom omawianych urządzeń odpowiada stabilna wartości sektora związanego z dystrybucją urządzeń tablicowych. O jej oszacowanie tradycyjnie poprosiliśmy respondentów redakcyjnej ankiety. Absolutna większość odpowiedzi zawierała się w przedziale od 6 do 100 mln zł, przy czym średnia wyniosła 35 mln, a mediana 30 mln zł.

To nieco mniej niż wyliczenia w poprzednich raportach, gdzie średnie wynosiły 40-50 mln zł, aczkolwiek zestawienie to ma tylko charakter szacunkowy. W ostatnim z raportów (tj. w 2012 roku) informowaliśmy, że podawana wartość była nieco zawyżona, na co wpływ mogło wtedy mieć optymistyczne postrzeganie możliwości rozwoju sektora przez przedstawicieli firm. Nie jest również wykluczone, że ceny samych urządzeń tablicowych stopniowo spadają, gdyż taki proces ma zazwyczaj miejsce na dojrzałym rynku.

Przykładowe wskaźniki tablicowe dostępne na rynku

W publikowanych w APA raportach poświęconych tytułowej tematyce pojawia się regularnie około 30 firm, przy czym od lat są to w dużej mierze te same przedsiębiorstwa. Wśród nich znajdują się zarówno producenci lokalni i oddziały firm zagranicznych, jak też dystrybutorzy specjalizowani i katalogowi. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze w kraju marki produktów, to również można powiedzieć, że odbiorcy są tradycjonalistami i wybierają wyroby od tych samych firm, w tym chętnie rodzimych.

Rys. 4. Najpopularniejsze w Polsce marki rejestratorów tablicowych; wielkość napisu jest proporcjonalna do oceny popularności firmy

Stoi za tym wiele powodów - najważniejszymi są przywiązanie do określonych marek i znajomość urządzeń, szerokość oferty wytwórców, dobra jakość, wsparcie w języku polskim i bliskość geograficzna. Do tego dochodzi naturalnie konkurencyjna cena. Suma tych czynników sprawia, ze polskie firmy mają w kraju wielu stałych klientów, ale też z powodzeniem sprzedają swoje wyroby zagranicę.

Statystyki popularności dla wskaźników i regulatorów oraz regulatorów tablicowych przedstawiono na rysunkach 3 i 4. W obydwu przypadkach zdecydowanym liderem jest zielonogórski Lumel, który jest producentem szerokiej gamy wskaźników, urządzeń pomiarowych, regulacyjnych i innych produktów. Kolejnymi ważnymi markami są Apar, Omron Electronics oraz Kübler i Simex. W zestawieniach pojawiały się też m.in. Jumo, Yokogawa, Brainchild, ABB oraz Eurotherm. Należy podkreślić, że "chmury" bazują na subiektywnych opiniach respondentów i nie świadczą o udziałach wymienionych dostawców w rynku.

Jakub Łomacki

Dacpol

  • Jak dobierane są przez klientów urządzenia pomiarowe? Co decyduje o wyborze konkretnego i jakim czynnikiem jest tutaj cena?

Wskaźniki, regulatory i rejestratory tablicowe to inny rodzaj produktów niż np. przekaźniki, bezpieczniki czy czujniki indukcyjne. Nie wystarczy spełnić wymagania techniczne i jakościowe klienta, ale trzeba zwrócić uwagę na przyzwyczajenie się odbiorcy do produktu. Z omawianymi urządzeniami operator ma bezpośredni kontakt, musi je umieć ustawić, odczytać dane - jednym słowem: umieć obsługiwać. Sprawia to, że operatorzy, którzy nie znają tych urządzeń na odpowiednim poziomie, decydują się na zakup tego samego modelu, który pracował w maszynie, często nie patrząc na koszty.

Inna grupa użytkowników jest w stanie poradzić sobie z doborem odpowiednika, ale dodatkowa nauka nowego menu jest już kłopotliwa lub brak na nią czasu. I znów jest to powód, aby wybrać to samo, co do tej pory działało. Nawet konstruktorzy i automatycy, którzy doskonale poradziliby sobie z praktycznie każdym modelem dostępnym na rynku, trzymają się pewnego standardu w swoich urządzeniach. Tym samym dbają o design i spokojną głowę swoich serwisantów, którzy jadąc w celu naprawy, nie musieli zastanawiać się, jaki producent i jaki model regulatora jest w danej maszynie.

Cena ma wpływ na wybór urządzenia, ale nie mniejszy niż opinia o jakości wyrobów danego producenta. Wskaźniki i regulatory jednokanałowe są relatywnie tanie, w porównaniu np. do kosztów przestoju maszyny lub danej sekcji. Bardzo często można się też spotkać z tym, że w magazynach działów UR są zapasy odpowiednich modeli.

Dopiero przy rejestratorach, które kosztują o rząd wielkości więcej niż wcześniej wymienione urządzenia, klienci kilkukrotnie zastanawiają się nad warunkami cenowymi. Naturalnie nie można tego generalizować, ale po kilku latach doświadczenia w branży regulatorów i rejestratorów, odnoszę wrażenie, że właśnie taka jest tendencja.

80 DO 20

Rys. 5. Aktualna sytuacja na omawianym rynku w porównaniu z ostatnimi latami

Sytuacja na rynku, sądząc po jej ocenach przez krajowych dostawców aparatury tablicowej, jest całkiem niezła. Aż 80% ankietowanych osób (patrz rys. 5) oceniło bieżącą koniunkturę jako dobrą, co jest wynikiem praktycznie identycznym, jak przed czterema laty, gdy tuż po kryzysowym, 2009 roku publikowaliśmy jeden z poprzednich raportów rynkowych.

Jeżeli zaś chodzi o opracowanie sprzed dwóch lat, to odnotować można było wtedy pewne pogorszenie się koniunktury (podobnie zresztą jak w przypadku wielu innych sektorów), aczkolwiek nie było ono na tyle duże, aby rzutowało na ogólny obraz rynku. Ten ostatni jest bowiem, patrząc z perspektywy ostatniej dekady, pozytywny, a tytułową branżę cechuje stabilność i dosyć niezmienny popyt na omawiane wyroby. W ocenie około połowy ankietowanych konkurencja wśród dostawców jest silna, reszta zaś stwierdziła, że jest ona standardowa lub niewielka (patrz rys. 6).

Rys. 6. Konkurencja w omawianej branży w kraju - ocena dostawców

O zachowanie zasady Pareto trudno w przypadku typowania najbardziej perspektywicznych branż będących odbiorcami urządzeń tablicowych. Tutaj pojawia się wiele sektorów (patrz rys. 7) i nie sposób dokonać ich oceny wartościowej, nie mówiąc już o stworzeniu wykresu kołowego z procentami. Można natomiast wskazać kluczowe obszary rynku.

Takimi są - zdaniem polskich dostawców - przede wszystkim branża spożywcza, energetyka i sektor maszynowy, a także, już na kolejnych miejscach, motoryzacja i branża farmaceutyczna. Wiele ze wskazań powtarza się za poprzednimi tego typu zestawieniami, zaś do tegorocznych różnic zaliczyć można brak sektora naukowego (uczelnie, instytuty badawcze, itd.). Pojawiła się zaś za to branża chemiczna i hutnicza. Ta ostatnia jeszcze kilka lat temu wskazywana była (wraz z motoryzacyjną) jako ten z rynków będących odbiorcą aparatury tablicowej, które przeżywają największe problemy. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA