wersja mobilna
Online: 320 Wtorek, 2018.01.16

Raporty

Elementy wykonawcze. Na rynek wróciła dobra koniunktura

poniedziałek, 23 marca 2015 10:42

Branże pneumatyki i hydrauliki to sektory o dużej konkurencyjności, gdzie działa wielu producentów krajowych i zagranicznych. Firmy takie jak Festo, Bosch Rexroth czy Parker są znane większości automatyków i oferują bardzo szeroki asortyment elementów wykonawczych, zaworów, systemów przygotowania powietrza oraz hydrauliki siłowej. W bieżącym opracowaniu, które jest czwartym takim raportem publikowanym w APA, oceniamy, jak wygląda omawiany rynek w kraju, co się najlepiej sprzedaje i jak zmieniają się wymogi klientów. Przedstawiamy również rozwój branży oraz technologii siłowników elektrycznych, które znajdują coraz więcej odbiorców w przemyśle i poza nim.

Spis treści » Pneumatyka - stałe domeny zastosowań
» Liczy się znacznie więcej
» Prąd zamiast powietrza
»
» Waga ciężka
» Kompleksowa oferta hydrauliki siłowej
» Na rynek wróciła dobra koniunktura
» Klienci:parametry i cena
» Perspektywy dla dostawców
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Główni odbiorcy produktów oferowanych przez firmy biorące udział w raporcie

Elementy wykonawcze to podzespoły powszechnie wykorzystywane w automatyce oraz różnorodnych maszynach. Ich zastosowania rozciągają się od aplikacji przemysłowych, użycia w maszynach budowlanych i rolniczych, pojazdach, do takich pozornie odległych obszarów jak ruchome sceny i podesty w teatrach oraz filharmoniach.

W Polsce odbiorcami siłowników są przede wszystkim producenci maszyn (patrz rys. 1), przy czym pojęcie to należy traktować szeroko, gdyż obejmuje zarówno te produkcyjne, budowlane, ogrodowe, jak też urządzenia takie jak np. bramy, windy, podnośniki, ruchome platformy czy nawet klapy wentylacji pożarowej i okna dachowe.

Kolejne ważne grupy to: użytkownicy przemysłowi, a więc m.in. służby utrzymania ruchu oraz działy automatyki w zakładach produkcyjnych, integratorzy systemów oraz producenci pojazdów. Wyrobami tych ostatnich mogą być zarówno pojazdy budowlane, ciężarówki, śmieciarki i wersje specjalnego przeznaczenia, jak też pojazdy szynowe. Elementy wykonawcze trafiają wreszcie do zastosowań pozaprzemysłowych - w szczególności do budownictwa.

Wyniki omawianej statystyki są podobne jak w latach poprzednich, przy czym można zauważyć wzrost w przypadku producentów maszyn oraz generalnie większe zróżnicowanie odbiorców kosztem kategorii "zakłady produkcyjne".

PNEUMATYKA - STAŁE DOMENY ZASTOSOWAŃ

Siłowniki i systemy pneumatyczne stanowią jedne z najpopularniejszych w automatyce elementów wykonawczych. Wykorzystywane są one do przemieszczania produktów i elementów, ich pozycjonowania, do sortowania, pakowania i wielu innych zastosowań. Domeną siłowników pneumatycznych jest też transport - w tym przypadku używane są stanowią one m.in. jako elementy systemów otwierania i zamykania drzwi, wysuwania podestów czy kontroli położenia klap.

Zasada działania siłowników pneumatycznych jest powszechnie znana i opiera się na przemieszczaniu tłoka pod wpływem podawanego sprężonego powietrza. Omawiane elementy występują w bardzo różnych wykonaniach i wersjach. Jeżeli chodzi o działanie, to są przede wszystkim jednostronne (ciągnące lub pchające) oraz dwustronne, budowę - tłoczystkowe i beztłoczystkowe, zaś rozmiary - od miniaturowych do dużych, takich jak te na zdjęciu tytułowym raportu.

Różnią się one również ze względu na stosowane materiały (aluminium, stal, stopy, itd.) oraz występujące wykonania specjalne. Przykładem tych ostatnich są wersje mogące pracować w strefach zagrożonych wybuchem, siłowniki o wzmocnionej budowie (np. zderzakowe) oraz wersje do pracy w strefach czystych, które stosowane są przykładowo w przemyśle spożywczym. Typowe siły wytwarzane elementy pneumatyczne wynoszą od kilkuset niutonów do zakresu kilku-, kilkunastu kN, a siłowniki te mogą pracować z dosyć dużymi szybkościami posuwu.

Siłowniki pneumatyczne i układy przygotowania powietrza

W krajowej branży produkcji i dystrybucji siłowników pneumatycznych obecne są firmy o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Takimi są m.in. Festo, SMC, Norgren Herion, Parker Hannifin, Metal Work oraz Prema - zostały one wytypowane przez respondentów jako najbardziej popularne (najbardziej rozpoznawalne) na naszym rynku marki.

Rys. 2. Najpopularniejsze zdaniem dostawców marki siłowników pneumatycznych sprzedawanych w Polsce (im większa na rysunku nazwa firmy, tym popularniejsza jest ona w tej branży w kraju)

Szczególnie pierwsza z firm - niemieckie Festo - znalazła się na ewidentnej pozycji lidera, podobnie zresztą jak w poprzednich badaniach ankietowych. W bieżącym zestawieniu (rys. 2) pojawił się też jeden z kilku producentów lokalnych, którym jest kieleckie Centrum Produkcyjne Pneumatyki Prema.

Warto zaznaczyć, że oprócz standardowej oferty katalogowej wiele firm zapewnia daleko idącą "personalizację" siłowników, czyli ich produkcję na zlecenie. Dotyczy to zarówno dostosowania siłowników pod względem ich podstawowych parametrów (wymiary, długość skoku, przyłącza, itd.), zastosowania dodatkowych elementów - np. mechanizmu zabezpieczającego tłok przed obrotem, jak też rozbudowy funkcjonalności.

Ta ostatnia może przykładowo obejmować wbudowanie do wnętrza siłownika układu sterowania i monitorowania pracy, który cyfrowo przesyła informacje o pracy elementu i pozwala użytkownikowi na ustawienie pewnych jego parametrów nawet po zainstalowaniu w aplikacji. Takie możliwości zapewnia przykładowo firma Linak w swoich siłownikach z opcją iFLEX.

LICZY SIĘ ZNACZNIE WIĘCEJ

Szeroka oferta siłowników czy możliwość ich produkcji na zlecenie to dopiero początek. Wiele firm, czego najlepszymi przykładem jest Festo, zapewnia ofertę systemową, która pozwala na stworzenie kompletnego układu pneumatycznego lub elektropneumatycznego wraz ze sterowaniem i systemem pomiarowym. Jest to o tyle ważne, że co drugi siłownik - zdaniem respondentów ankiety - sprzedaje się właśnie w ramach większej kompletacji.

Istotnymi elementami omawianych systemów są urządzenia i zespoły przygotowania sprężonego powietrza. Obejmują one m.in. filtry wraz z regulatorami ciśnienia, wskaźniki, smarownice i inne podzespoły. Do tego dochodzą sterowniki pozycjonujące oraz czujniki wraz z interfejsami.

Szczególną rolę w ofercie pełnią zawory oraz wyspy zaworowe (zintegrowane grupy zaworów, często z interfejsem sieciowym), które używane są do sterowania pracą siłowników, regulacji ciśnienia czy rozdziału przepływu medium roboczego. Ten temat szczegółowo przedstawialiśmy w poprzednich raportach w APA i do nich odsyłamy. Warto tu jednak przypomnieć, że kluczowymi dostawcami omawianych zaworów są na polskim rynku firmy będące oferentami pneumatyki i hydrauliki przemysłowej, a więc m.in. Parker, Festo, SMC, Bosch Rexroth, Danfoss, Prema, Norgren oraz Asco.

Siłowniki elektryczne

Do listy produktów składających się na kompleksowy asortyment pneumatyki dochodzą ponadto elementy wykonawcze inne niż siłowniki - np. chwytaki i stoły obrotowe. Część przedsiębiorstw oferuje również komponenty systemów podciśnieniowych - generatory podciśnienia oraz przyssawki i chwytaki podciśnieniowe. Pozostaje jeszcze szeroka gama akcesoriów pneumatycznych i elementów łączeniowych (złącza, szybkozłącza, węże), a także osprzętu i elementów samych siłowników (amortyzatory, elementy montażowe, czujniki, itd.).

Rys. 3. "Na czym się zarabia się w branży?" - odpowiedzi na pytanie

Warto dodać, że poosiadanie szerokiej oferty jest nie tylko kluczowe do sprawnej obsługi klientów, ale ma też duży sens biznesowy. Jak widać po statystyce przedstawionej na rys. 3 - sprzedaż elementów wykonawczych to składowa całego obrotu realizowanego przez firmy - i to stosunkowo nieduża.

Nawet bardziej niż siłowniki liczą się bowiem inne podzespoły systemów czy to pneumatycznych, czy hydraulicznych, a do tego osprzęt. Dla dostawców ważnym obszarem działalności są również usługi - kompletacje, projektowanie i wdrażanie systemów, szkolenia oraz serwis. Ten ostatni może obejmować również wykonywanie na zlecenie przeglądów okresowych oraz usługi regeneracji siłowników.

Tomasz Domaszczyński

Bosch Rexroth

  • Jakie są trendy rozwojowe w zakresie hydrauliki? Jakie są nowości w Waszej ofercie?

Wśród nowości produktowych marki Rexroth można wymienić nową rodzinę siłowników hydraulicznych CDL2 skonstruowanych do pracy dwóch zakresach ciśnień 25 MPa i 16 MPa. Ich zaletą, oprócz atrakcyjnej ceny, jest sprawdzona żywotność - 2 miliony cykli pod obciążeniem. Obok nowych siłowników hydraulicznych wprowadziliśmy na rynek siłowniki elektromechaniczne EMC. Ich planetarny mechanizm śrubowo-toczny zapewnia wysoką dokładność i dynamikę. Są łatwe w instalacji, a w pełni konfigurowalny napęd serwo daje duże możliwości programowania i realizacji zadanych profilów ruchu. Siłowniki te znajdują zastosowanie w małych maszynach, podnośnikach, prasach i doskonale zastępują siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne.

Bosch Rexroth w aplikacjach lądowych i morskich, w których wymagania wytrzymałościowe są bardzo wysokie, a warunki pracy bardzo trudne, wprowadził nowe pokrycie tłoczysk siłowników hydraulicznych o nazwie ENDUROQ. W zależności od wymagań tłoczyska siłowników mogą mieć termiczne natryskiwaną (HVOF) powłokę jedno-lub dwuwarstwową lub w przypadku zastosowań na platformach wiertniczych powłokę napawaną - Ultimet (jedno- lub dwuwarstwową). Są to powłoki bardzo odporne na ścieranie, warunki atmosferyczne, agresywne środowisko. Bardzo odpowiedzialne aplikacje to również serwosiłowniki wraz z układami sterującymi do sterowania zaworami regulacji turbin.

Skupiliśmy się na siłownikach, ale rozwój następuje również w zakresie napędów i elementów sterujących. Nowe rozwiązania zostały skierowane na podwyższenia ciśnień, zastosowania materiałów kompozytowych na korpusy zaworów i rozdzielaczy. Bardzo ważny kierunkiem jest zastosowanie napędów o regulowanych prędkościach obrotowych z wykorzystaniem falowników i serwomotorów, dzięki któremu powstają energooszczędne maszyny i urządzenia.

PRĄD ZAMIAST POWIETRZA

Pomysł na wbudowanie w siłowniki silników elektrycznych i ich zastosowanie do wytwarzania siły nie jest nowy, jednak dopiero ostatnie lata przyniosły wzrost dostępności i popularności takich produktów na rynku. Siłowniki elektryczne stanowią dobre uzupełnienie dla elementów pneumatycznych (i, rzadziej, hydraulicznych), rozszerzając możliwości automatyzacji w przemyśle i poza nim.

W pierwszym z przypadków dotyczy to zastosowań, gdzie wcześniej używane były "klasyczne" elementy wykonawcze - np. w maszynach produkcyjnych, opakowaniowych, w branży spożywczej, czy farmaceutycznej. Istnieją jednak dziedziny, gdzie siłowniki elektryczne są preferowane i pełnią rolę technologii "pierwszego wyboru".

Tak jest m.in. w przypadku stołów i łóżek medycznych, biurek z regulacją ustawień czy przykładowo foteli dentystycznych, gdzie stosowane są zarówno siłowniki, jak też kolumny podnoszące. Dostawcy, przykładowo Linak, oferują tutaj również elementy sterujące i inne, które pozwalają producentom na stworzenie kompletnego rozwiązania.

Krajowi oferenci siłowników elektrycznych wskazywali ponadto na ich zastosowania w energetyce odnawialnej (np. do pozycjonowania paneli fotowoltaicznych), na łodziach i w pojazdach dla osób niepełnosprawnych. Ważnym obszarem zawłaszczonym przez tego typu podzespoły są dzisiaj także aplikacje związane z przesuwaniem elementów na nieduże odległości, otwieraniem i zamykaniem klap, okien, zasuw i podobne. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

2018-01-16   |
Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon mogą być obecnie dostarczane w wersjach z opcjonalnymi akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LiFePO4). Ich najważniejszymi zaletami w stosunku do akumulatorów kwasowych są niższy koszt użytkowania (TCO), 10-letnia żywotność (4-5 lat w przypadku wersji kwasowych), mniejsza nawet o 2/3 objętość oraz szerszy zakres dopuszczalnych temperatur pracy, wynoszący od -20 do +55°C bez degradacji parametrów.
czytaj więcej

Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

2018-01-16   |
Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

Podczas listopadowych targów Warsaw Industry Week firma Atmat zaprezentowała nową drukarkę przemysłową 3D - Atmat Jupiter. Jest to drukarka wielkogabarytowa, łącząca w sobie duże pole robocze, dużą szybkość wydruku i wydajność. Urządzenie pracuje w technologii FDM i, zdaniem przedstawicieli firmy, cechuje się największą na rynku polskim przestrzeń roboczą w tej klasie urządzenia (1100x600x800 mm).
czytaj więcej

Nowy numer APA