wersja mobilna
Online: 348 Sobota, 2018.01.20

Raporty

Komunikacja sieciowa w przemyśle. Renesans przełączników sieciowych

wtorek, 28 kwietnia 2015 15:35

Infrastruktura sieciowa stanowi nieodzowną część systemów produkcyjnych i nowoczesnych maszyn. Umożliwia ona sterowanie ich pracą, przesyłanie danych i sygnałów zwrotnych oraz komunikację z systemami informatycznymi przedsiębiorstw. Ze względu na wytrzymałość środowiskową oraz niezawodność wykorzystywanych w niej komponentów, tego typu urządzenia z powodzeniem używane są również w transporcie, energetyce czy aplikacjach infrastrukturalnych. Zapraszamy do lektury raportu poświęconego technologiom i krajowemu rynkowi przemysłowych sieci komunikacyjnych.

Rys. 1. Aktualna sytuacja na rynku dystrybucji przemysłowych urządzeń sieciowych

Przemysł to branża, która korzysta z bardzo różnych standardów komunikacyjnych. Podobnie jak nie ma dwóch identycznych wdrożeń automatyki i zawsze istnieje konieczność dostosowania tworzonego systemu do potrzeb aplikacji, tak również trudno o uniwersalny standard, który zaspokoiłby potrzeby wszystkich użytkowników. Wymagania stawiane infrastrukturze sieciowej na każdym z poziomów organizacji przedsiębiorstwa są bowiem inne. W przypadku transmisji między maszynami takimi są szybkość i niezawodność, zaś w przypadku zarządzania pracą systemów - łatwość przesyłania danych do wielu odbiorców i bezpieczeństwo komunikacji. Nawet Ethernet przemysłowy, który dzięki producentom automatyki spopularyzował się i pozwolił na komunikację w czasie rzeczywistym, również nie zdominował przemysłu. Wprawdzie jego użycie - czy to w maszynach czy instalacjach technicznych - cały czas rośnie, jednak nadal istnieją stałe domeny zastosowań tradycyjnych sieci fieldbus i stan ten prawdopodobnie jeszcze długo się nie zmieni. Do ostatniego z tematów wracamy w raporcie wielokrotnie, natomiast rozpoczynamy od przedstawienia sytuacji na rodzimym rynku, jego wartości i perspektyw rozwoju.

NA FALI WZNOSZĄCEJ

Rys. 2. Tendencje w zakresie koniunktury na omawianym rynku

Rozwój komunikacji sieciowej w przemyśle jest już od wielu lat na fali wznoszącej, a oceny dotyczące biznesu związanego z dystrybucją komponentów sieciowych są niezmiennie dobre. Spoglądając na te bieżące, ale też na ostatnie kilka lat wstecz, widać, że typowo 8-9 na 10 ankietowanych przez nas dostawców ocenia pozytywnie sytuację na rynku. Bodźcem dla branży były w szczególności inwestycje związane z organizacją Euro 2012, a także koniecznością późniejszego zapewniania serwisu i monitorowania zainstalowanych urządzeń. Tegoroczna ocena (patrz rys. 1) jest lepsza niż ta sprzed dwóch lat - wtedy liczba osób oceniających, że koniunktura jest słaba, wynosiła około 20%. Jednocześnie zdaniem większości respondentów na rynku zachodzą obecnie pozytywne procesy, czyli koniunktura się poprawia (patrz rys. 2).

Rys. 3. Główni odbiorcy podzespołów sieciowych oferowanych przez firmy biorące udział w raporcie

Głównymi odbiorcami omawianych podzespołów są w Polsce przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianym przemysłem. W tym przypadku sieci tworzą systemy komunikacyjne linii technologicznych, maszyn, stosowane są do przesyłania danych z oraz do obszaru hali produkcyjnej. Jeżeli chodzi o dokładniejszy podział odbiorców, to ich grupa obejmuje zarówno zakłady produkcyjne, producentów maszyn, jak też integratorów systemów - z przewagą tych ostatnich (patrz rys. 3). Oprócz tego komunikacja przemysłowa to też aplikacje w różnych innych sektorach gospodarki - podobnie jak w poprzednich raportach na kolejnych miejscach listy znalazły się transport i zastosowania infrastrukturalne.

Wszystko powyższe składa się na atrakcyjną i szeroką tematycznie branżę. Jeżeli chodzi o jej wartość, to od respondentów otrzymaliśmy szereg odpowiedzi - tradycyjnie dosyć rozbieżnych i wynoszących od 1 do ponad 500 mln zł rocznie. Dokonując odrzucenia wartości skrajnych i uśrednienia pozostałych, jako wynik możemy podać przedział od 85 do 130 mln zł. Jest to wartość podobna jak w okresie 2010-2011 i jednocześnie większa niż dwa lata temu.

Komponenty sieci przemysłowych - oferta firm

Warto dodać, że pochodną atrakcyjności rynku jest duża konkurencja wśród firm na nim działających. Komponenty sieciowe stosunkowo łatwo jest dodawać do oferty dystrybucyjnej, występuje ich duża podaż zarówno ze strony producentów markowych, jak też dostawców "ekonomicznych", przez co bariery wejścia na rynek są stosunkowo niskie. Zdaniem blisko 60% respondentów konkurencja w branży jest u nas silna, reszta uznała ją za standardową, a więc analogiczną jak w przypadku innych sektorów rynku (patrz. rys. 4). Nikt nie stwierdził, jakoby była ona niewielka.

RENESANS PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Tworząc raport tradycyjnie zapytaliśmy dostawców o to, które z urządzeń sieciowych cieszą się w Polsce największą popularnością. Na pierwszym miejscu znalazły się przełączniki i routery w wykonaniu przemysłowym, zaś drugie miejsce, co może być pewnym zaskoczeniem, zajęły konwertery sieciowe (patrz rys. 5). Urządzenia te mogłoby się wydawać mają swoje najlepsze lata już za sobą - przynajmniej w przypadku tych typu RS-Ethernet, aczkolwiek dzisiaj nie tylko sprzedają się one całkiem nieźle, ale też ich producenci regularnie wprowadzają na rynek nowe modele.

Rys. 4. Konkurencja na polskim rynku przemysłowych urządzeń sieciowych jest…

Najbardziej zaskakujące jest jednak trzecie miejsce, na którym znalazły się moduły we/wy. Jeżeli spojrzymy na omawianą statystykę nieco wstecz, to nie dawniej niż w 2010-2011 roku produkty te były na pierwszym miejscu listy, zaś dwa lata temu były drugie, nieznacznie za switchami. Teraz te ostatnie wybiły się znacznie do przodu, zaś moduły spadły na dalszą pozycję.

Jest również coś więcej - zmienił się charakter sprzedaży infrastruktury sieciowej (patrz rys. 6). Zdaniem dostawców większość produktów sprzedaje się samodzielnie, zaś niecałe 40% w kompletacjach i systemach. Tymczasem dwa lata temu wyniki miały się jak 50/50, zaś przed czterema laty sytuacja była odwrotna - samodzielnie sprzedawane było jedynie co trzecie urządzenie. Jakie są tego powody?

Rys. 5. Najpopularniejsze, najczęściej sprzedawane w kraju komponenty przemysłowych sieci komunikacyjnych

Zakładając, że badana populacja firm jest podobna, można stwierdzić, że rynek zmienia się i rośnie popyt ze strony integratorów systemów i klientów końcowych budujących oraz modernizujących sieci i posiadane instalacje technologiczne, zaś zmniejsza się popyt ze strony producentów maszyn, którzy są kluczowymi odbiorcami modułów we/wy. Ta teoria ma jednak pewne braki, stąd też alternatywną tezą jest to, że Ethernet stał się na tyle popularny i jednocześnie tani w implementacji, że korzysta się z niego jak najszerzej i tam gdzie tylko można wdraża go zamiast sieci polowych lub modułów we/wy konkretnego producenta.

Switche przeżywają renesans również dzięki ich ciągłemu rozwojowi technologicznemu i rozbudowie oferty po stronie dostawców. Większość producentów oferuje dziś zarówno wersje niezarządzalne (najbardziej popularne), zarządzalne o dużych możliwościach konfiguracji, jak też te wyposażone w porty pozwalające zasilać odbiorniki bezpośrednio przez sieć Ethernet (technologia PoE, a właściwie zwykle PoE+).

Rys. 6. Odpowiedzi na pytanie: czy urządzenia sieciowe sprzedają się samodzielnie czy raczej jako większe kompletacje?

Klienci branżowi coraz częściej "domyślnie" korzystają również z sieci gigabitowych miedzianych, wyposażając w tego typu przełączniki swoje linie produkcyjne czy wytwarzane maszyny. Jeżeli zaś chodzi o technologię Power over Ethernet, to wykorzystywana jest ona w licznych zastosowaniach takich jak zasilanie kamer (monitoring), czytników, w ochronie mienia, ale też w aplikacjach w automatyce i robotyce. Przykładem tych ostatnich jest użycie przełączników z PoE w robotach marki Epson, gdzie za pośrednictwem sieci Ethernet zasilane są systemy wizyjne.

Jest jeszcze trzeci czynnik - jest nim wzrost wykorzystania switchy w zastosowaniach infrastrukturalnych, budynkowych, a także ich sprzedaży do klientów poza przemysłem. Trafiają one do aplikacji związanych z kontrolą dostępu i ochroną mienia, a także systemów kontroli wejść w budynkach użytku publicznego, w zakładach i podobnych obiektach.

Dystrybuowane lub produkowane marki urządzeń oraz promowane standardy

Na ten temat rozmawialiśmy z Cezarym Kalistą z firmy Antaira Technologies. "Kamery na parkingach i skrzyżowaniach podłączane są dzisiaj z wykorzystaniem sieci LAN, a wiele instalacji monitoringu budowanych jest z wykorzystaniem typowych konsumenckich switchy, których największym ograniczeniem jest wąski zakres temperatur pracy. Ponieważ ta ostatnia wynosi zazwyczaj od 0 do 40°C, urządzenia te najzwyczajniej nie wytrzymują warunków użytkowania, stąd też instalatorzy umieszczają je w obudowach, montują grzałki, itd. Zupełnie inna sytuacja jest z urządzeniami od początku projektowanymi do pracy w szerokim zakresie temperatur i cechującymi się dużą odpornością środowiskową. Mają one inne podzespoły, solidne obudowy metalowe, złącza, podwójne systemy zasilania. Wszystkie komponenty są w pełni przemysłowe, stosowane są pokrycia konformalne do zabezpieczenia przed wpływem środowiska" - mówi nasz rozmówca. Potwierdzenie tego ostatniego widać też po długim deklarowanym czasie MTBF sięgającym nawet kilkudziesięciu lat pracy.

Paweł Podsiadło - AstorPaweł Podsiadło

ASTOR

  • Jakie urządzenia sieciowe wybierają najczęściej odbiorcy przemysłowi? Na co użytkownicy i integratorzy systemów zwracają uwagę oraz jak ważne są kwestie związane z przepustowością, funkcjami czy odpornością środowiskową?

Wśród przewodowych urządzeń komunikacyjnych dostępnych w ofercie firmy ASTOR największym zainteresowaniem cieszą się switche przemysłowe. Sieć Ethernet jest obecnie jednym z najbardziej popularnych sposobów wymiany informacji w przemyśle. Wysoka przepustowość tej sieci w połączeniu z łatwością rozbudowy o nowe urządzenia oraz szybką instalacją magistral sprawiają, że coraz więcej użytkowników wybiera ten standard jako wiodący. Powoduje to, że jednym z najczęściej stosowanych urządzeń komunikacyjnych jest switch (przełącznik) przemysłowy.

Urządzenia dedykowane dla przemysłu znacząco różnią się od tych stosowanych w domu czy biurze, najważniejszym parametrem, który je różni jest specjalna konstrukcja, której zadaniem jest zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzenia. Aluminiowa obudowa łatwo oddająca ciepło, możliwość pracy w szerokim zakresie temperaturowym od -20 do +70°C oraz stopień ochrony IP31 to minimalne parametry, jakie powinny cechować urządzenia dedykowane dla przemysłu.

Dla klientów ważne są także dodatkowe funkcje sprzętowe, takie jak: możliwość podłączenia rezerwowego źródła zasilania, które zapewni ciągłość pracy w przypadku awarii źródła podstawowego czy przekaźnikowe wyjście alarmujące, które poinformuje o usterce trasy komunikacyjnej. Klienci coraz częściej wykorzystują również switche zarządzalne, które poza przemysłowym wykonaniem, charakteryzują się szeregiem specjalnie opracowanych funkcji, np. pozwalających na szybkie wykrywanie i usuwanie awarii (zdalna diagnostyka) oraz zabezpieczających sieć przed awarią (rozbudowane, samonaprawiające się struktury sieciowe takie jak ring). Cenionym przez administratorów sieci przemysłowych narzędziem jest również dedykowane oprogramowanie pozwalające w sposób automatyczny wykrywać połączenia sieciowe oraz budować graficzną wizualizację struktury całej sieci Ethernet.

ZDECYDOWANIE WIĘCEJ NIŻ SWITCHE

Ważną odmianą omawianych w poprzednim rozdziale przełączników sieciowych są wersje z interfejsami do sieci światłowodowych. Tego typu łącza stają się coraz powszechniejsze nie tylko ze względu na możliwość zwiększania odległości transmisji, ale też zapewniania odporności na zaburzenia elektromagnetyczne czy różnice potencjałów pomiędzy dwoma punktami w sieci - a o takie w przemyśle nietrudno. Dostawcy oferują tu zarówno switche z portami światłowodowymi, jak też oddzielne moduły SFP do instalacji w przełącznikach. Uzupełnieniem są routery w wersjach przemysłowych - zwykle o funkcjonalności znanej z typowych routerów, aczkolwiek wytwarzane jako konstrukcje wzmocnione mechanicznie i odporne środowiskowo.

Przemysłowe konwertery sieci (protokołów) - przykładowe produkty

Jak już wspomniano urządzeniami niezmiennie cieszącymi się dużą popularnością są konwertery protokołów (mediakonwertery). Służą one do zamiany jednego standardu komunikacyjnego (lub sygnału) na inny, wykorzystywane są jako bramy pomiędzy sieciami, używane są do modernizacji maszyn i instalacji. Podobnymi produktami są serwery portów, które zapewniają interfejsy do różnych sieci komunikacyjnych - np. mogą mieć jeden lub więcej portów szeregowych (RS-232/422/485) czy USB. Te ostatnie są przykładowo stosowane w przypadku konieczności użycia sprzętowego klucza USB zabezpieczającego oprogramowanie zainstalowane na wielu komputerach włączonych do sieci Ethernet.

Mało która z firm oferuje tylko jeden, wybrany rodzaj urządzeń. Tworząc ofertę podzespołów sieciowych stawia się zazwyczaj na jak największą kompletność, która pozwala na zaoferowanie klientom wersji do budowy różnego rodzaju infrastruktury sieciowej i jej budowę w optymalny sposób. Nieodzownym elementem procesu tworzenia wartości jest zapewnianie wsparcia technicznego dla klientów. Obejmuje ono m.in. pomoc w doborze produktów, nieraz też tworzenie aplikacji na bazie wymagań odbiorców. Wiele firm rozszerza ofertę o urządzenia do komunikacji bezprzewodowej, a więc punkty dostępowe, routery bezprzewodowe (np. do zastosowań typu M2M) i inne. Nie omawiamy ich w bieżącym raporcie, natomiast warto zaznaczyć, że w części aplikacji stanowią one nie tylko alternatywę dla sieci przewodowych, ale też są używane jako sieci redundantne dla tych ostatnich.

Do powyższej listy należy dopisać jeszcze jedną, nieco odmienną grupę produktów, którymi są moduły wejść/ wyjść. Takimi są zarówno te stanowiące elementy modułowych sterowników programowalnych, a więc ich lokalne rozszerzenia, jak też wersje zdalne, które są oddalone od systemów sterowania i montowane bezpośrednio na liniach produkcyjnych i w instalacjach technologicznych. W przypadku bieżącego raportu kluczowe są te ostatnie, które z układem nadrzędnym komunikują się z wykorzystaniem protokołów sieciowych. Tego typu moduły I/O stosowane są do podłączania czujników, elementów sterujących, wykonawczych i innych, zapewniając możliwość decentralizacji systemów automatyki i ekonomicznego przesyłania sygnałów oraz danych z wielu oddalonych źródeł jednocześnie.

Do najpopularniejszych na rynku układów we/wy należą niezmiennie te z wejściami i wyjściami cyfrowymi oraz wersje z wejściami analogowymi. Asortyment dostępnych produktów jest o wiele szerszy i obejmuje m.in. moduły z wejściami termoparowymi (i inne czujnikowe), licznikowymi, służące do podłączania napędów, zaworów, itd., w tym występujące w wersjach jedno- i wielokanałowych. Ofertę dostawców w tym zakresie przedstawiono w tabeli pod koniec raportu.

FIELDBUS CZY ETHERNET?

Przemysłowe switche ethernetowe - przykładowe produkty

Właściwie od początku tworzenia raportów dotyczących sieci przemysłowych, a w więc od blisko dziesięciu lat, pytamy dostawców o to, czy następuje unifikacja tego typu systemów. Pod hasłem "unifikacja" rozumiane jest zmniejszanie liczby wykorzystywanych standardów sieciowych, popularyzacja Ethernetu przemysłowego, a wraz z tym spadek popularności rozwiązań własnościowych, tj. oferowanych tylko przez jednego dostawcę. Podsumujmy dotychczasowe rozdziały, odpowiadając na pytanie o to, jaka jest dzisiaj rzeczywista sytuacja.

Ostatnia dekada bez wątpienia przyniosła na naszym rynku kolosalny wzrost popularności Ethernetu, który będąc powszechnie wykorzystywaną technologią transmisji danych, spopularyzował się również w przemyśle. Wykorzystywany jest on zarówno jako sieć szkieletowa, ale też służy do komunikacji pomiędzy sterownikami, HMI, komputerami przemysłowymi, a nawet urządzeniami wykonawczymi i napędami. Poza licznymi zaletami, które Ethernet zapewnia "w standardzie", a więc skalowalnością, bezpieczeństwem, relatywnie niskimi kosztami infrastruktury i możliwościami łatwej integracji z systemami informatycznymi, elementy przemysłowe charakteryzują się wieloma dodatkowymi cechami. Poza odpornością środowiskową i niezawodnością, o czym była już mowa, różnice występują przede wszystkim w obszarze funkcjonalnym. Taką jest przede wszystkim możliwość pracy w czasie rzeczywistym (lub zbliżonym do rzeczywistego), co jest niezbędne w sterowaniu pracą maszyn wymagających synchronizacji pracy osi oraz w kontroli robotów. Do tego typu aplikacji producenci automatyki zaproponowali własne standardy bazujące na Ethernecie i odpowiednio rozszerzające jego funkcjonalność. Obecnie pięć z nich jest kluczowych - są to: Profinet, Modbus TCP/IP, Ethernet/ IP, Ethernet POWERLINK oraz EtherCAT (opisywaliśmy je w APA już kilkukrotnie, w tym porównywaliśmy mechanizmy zapewniające możliwość pracy w czasie rzeczywistym).

W przemyśle coraz częściej korzysta się też z funkcjonalności Power over Ethernet (obecnie najczęściej w wersji PoE+ o większej wydajności prądowej). Jest ona chętnie wykorzystywane w przypadku modernizacji maszyn i systemów automatyki, gdzie stosowane są konwertery protokołów mogące być zasilane wprost z kabla sieciowego, a także w przypadku tworzenia systemów np. z kamerami, czujnikami czy innymi urządzeniami zasilanymi przez Ethernet.

ZDANIEM KRAJOWYCH DOSTAWCÓW

Rys. 7. Odpowiedzi na pytania: "czy następuje unifikacja sieci stosowanych w przemyśle?" (wykres kołowy) oraz "jeżeli następuje, to jakie są najpopularniejsze ze standardów" (wykres chmurowy - wielkość napisu jest proporcjonalna do popularności)

Pomimo powyżej omówionych zalet Ethernetu, nasza branża wcale nie zrezygnowała ze stosowania sieci polowych. W sektorze procesowym i wielu innych aplikacjach konserwatywnie korzysta się z takich rozwiązań, w tym często z sieci specjalizowanych, jak np. DALI do sterowania oświetleniem. Zdaniem większości respondentów dzisiaj wykorzystywane są różnorodne sieci komunikacyjne (patrz rys. 7) i w przemyśle jeszcze długo nie nastąpi ich unifikacja.

Zmiany jednak zachodzą i o ile nasza branża ma swoje ulubione standardy, o tyle największą popularność zyskują te, które są albo wspierane przez duże firmy, albo rozwijane przez organizacje branżowe. Przykładami tych ostatnich są EtherCAT Technology Group, Modbus Organization czy świętująca niedawno dwudziestolecie działalności Fieldbus Foundation.

Na polskim rynku kluczową rolę odgrywają obecnie dwie sieci polowe, którymi są Modbus i Profibus, oraz przemysłowe sieci Ethernet, w tym szczególnie Profinet (również na rys. 7).

Warto dodać, że użycie konkretnego standardu sieciowego zależy najczęściej od już stosowanych w danym przedsiębiorstwie technologii, do których kolejna sieć jest zwykle dopasowywana. Wyjątkiem są tutaj producenci maszyn, którzy tworząc nową aplikację wykorzystywać mogą różnorodne standardy, nieraz te wskazane przez klienta. Takim firmom, co przyznają dostawcy, łatwiej jest też zaproponować nową, nawet mniej popularną technologię komunikacyjną - ważne jest, aby spełniała ona wymogi co do szybkości przesyłu danych, niezawodności czy innych warunków postawionych przez klienta.

Moduły zdalnych wejść/wyjść - przykładowe rodziny produktów

W przemyśle mamy również do czynienia z rosnącą popularnością sieci bezprzewodowych (patrz rys. 8). Dotyczy to zarówno tych wykorzystywanych w aplikacjach w branży procesowej, w sieciach czujnikowych czy w typowej hali produkcyjnej. Zdaniem respondentów sieci takie wypierają wersje przewodowe przede wszystkim tam, gdzie są one bardziej optymalne aplikacyjnie oraz kosztowo - np. w instalacjach rozproszonych. Aż 20% respondentów więcej niż w przypadku poprzedniej ankiety wybrało odpowiedź wskazującą na to, że omawiany proces ma duży wpływ na branżę przemysłową.

POPULARNE MARKI

Ponad 30 firm, których ofertę przedstawiono w tabelach w raporcie, to z pewnością nie kompletna reprezentacja omawianej branży, aczkolwiek niewątpliwie jej solidny trzon. Wśród nich jest wielu producentów oraz dystrybutorów urządzeń automatyki i sterowania, a także kilka firm, które specjalizują się w sieciach komunikacyjnych i pokrewnych obszarach. Segmentacji i omówienia tego rynku dokonywaliśmy już kilkukrotnie, publikując je w poprzednich opracowaniach na temat sieci przemysłowych. Ponieważ w ostatnich 24 miesiącach mało co się tu zmieniło, zainteresowane osoby odsyłamy do sekcji "raporty" na stronie www.automatykaB2B.pl, gdzie znaleźć można wspomniane artykuły.

Dane teleadresowe firm przedstawionych w raporcie

Spójrzmy jednak na popularne na rynku marki urządzeń. Pomimo że w sektorze działają tacy znani dostawcy sprzętu sieciowego jak Linksys czy Cisco, nie oni są liderami branży, jeżeli weźmiemy pod uwagę obszar przemysłu. Zdecydowanie największą popularnością cieszą się tu bowiem produkty firm wytwarzających urządzenia dedykowane, przeznaczone właśnie do przemysłu, do aplikacji infrastrukturalnych, energetyki, transportu i podobnych. Takimi przedsiębiorstwami są zarówno firmy zachodnioeuropejskie - często dostawcy szerokiego asortymentu automatyki, jak też specjalistyczne firmy dalekowschodnie - np. oferenci komputerów przemysłowych.

Do pierwszej z wymienionych grup zaliczają się m.in. Siemens, Hirschmann, Phoenix Contact, HARTING oraz Antaira (firma z USA), zaś druga grupa to przede wszystkim Moxa, Advantech oraz ICPDAS (patrz rys. 9). Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj tajwańska Moxa, która po raz kolejny zdystansowała konkurentów rynkowych i - podobnie jak w latach poprzednich - zajęła czołową pozycję w rankingu. Przemysł to w jej przypadku jedynie jeden z rynków, na które dostarcza ona swoje produkty - pozostałymi są m.in.: transport i infrastruktura (w szczególności kolejowa), smart grid, sektor wydobywczy oraz building automation. Należy zaznaczyć, że przedstawione na wykresie wyniki odzwierciedlają opinie przedstawicieli firm biorących udział w raporcie i nie należy ich utożsamiać z udziałami wymienionych przedsiębiorstw w rynku.

Marek Piątkowski-Zajec - DacpolMarek Piątkowski-Zajec

Dacpol

  • Gdzie korzysta się z przemysłowych urządzeń komunikacyjnych? Jakie są ich najczęstsze aplikacje, w tym również poza naszą branżą?

Przemysłowe urządzenia komunikacyjne są właściwie spotkanie w każdej dziedzinie życia. Firma Dacpol skupia się na branży kolejowej, gdzie każdy układ maszyny skorelowany jest z jednostką centralną o odpowiednim poziomie zabezpieczenia SIL. Urządzenia dostarczane do tego typu aplikacji muszą spełniać normę EN 50155 oraz charakteryzować się możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur oraz odpornością na drgania. Tendencją w tej dziedzinie jest również redukowanie liczby urządzeń rozmieszczonych w pojeździe do jednej jednostki centralnej, czyli tworzenie tzw. MTCS (Modular Train Control System).

  • Na co użytkownicy i integratorzy systemów zwracają uwagę, jeżeli chodzi o dobór infrastruktury sieciowej?

Sprzedaż urządzenia zależy od klienta oraz aplikacji. Odbiorcy przemysłowi do swoich aplikacji poszukują przede wszystkim urządzeń niezawodnych, z szerokim temperaturowym zakresem pracy oraz odpowiednio długą gwarancją. Jaki jest to rodzaj urządzenia - to już warunkuje aplikacja. Te bardziej wyszukane wymagają indywidualnego podejścia do problemu - w takim właśnie przypadku bardzo dobrze sprawdzają się karty CPCI oraz COM Express, które pozwalają klientowi na dowolny dobór i selekcję parametrów sprzętu. Dacpol służy pomocą w takim doborze oraz wspólnie z firmą MEN dostarcza kompletny, sprawdzony i przetestowany system.

PREFERENCJE POLSKICH KLIENTÓW...

Rys. 8. Ocena wpływu rozwoju komunikacji bezprzewodowej w przemyśle na rynek sieci przewodowych

...nie zmieniły się. Dla odbiorców urządzeń sieciowych kluczowymi cechami tych ostatnich są cały czas jak najniższe ceny, dobre parametry techniczne, a następnie marka oraz jakość. Wyniki uzyskane w bieżącym badaniu (rys. 10) są identyczne jak dwa lata temu i bardzo nieznacznie różnią się od tych z lat wcześniejszych. Warto dodać, że urządzenia przemysłowe "domyślnie" spełniać muszą wymagania co do odporności środowiskowej, co oznacza możliwość ich pracy w dużym zakresie temperatur, przy dużej wilgotności, a także w miejscach gdzie występującą drgania i wibracje oraz przepięcia w sieci zasilającej. W przeciwieństwie do sieci domowych, gdzie w przypadku problemów z połączeniem można zazwyczaj łatwo sprawdzić stan urządzeń, infrastruktura stosowana w przemyśle musi działać wysoce niezawodnie i cechować się bezobsługowością.

Rys. 9. Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki przemysłowych urządzeń sieciowych sprzedawanych w Polsce - wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności

Dostawców zapytaliśmy również o czynniki kształtujące rynek. Odpowiedzi były tu w większości analogiczne do wyników z powyżej cytowanej ankiety. Najczęściej pojawiała się "niska cena", ewentualnie "adekwatny stosunek jakości i funkcjonalności urządzenia do jego ceny". Część odpowiedzi dotyczyła dostępności urządzeń - tj. dużych możliwości doboru oraz szybkiej dostawy. Nieliczni dostawcy zwracali też uwagę na zmieniające się wymagania funkcjonalne oraz nowości. W przypadku tych ostatnich najczęściej pojawiały się sieci Ethernet 10G oraz funkcjonalność PoE+ dla switchy ethernetowych. Jeżeli zaś chodzi o zestawienie najbardziej przyszłościowych branż, to dotychczas udziały energetyki, przemysłu produkcyjnego i maszynowego były dosyć podobne. Tym razem na czoło wysunęły się transport i infrastruktura, w szczególności transport szynowy (patrz rys. 11), i to one powinny w najbliższych latach kreować istotny popyt na przemysłowe urządzenia sieciowe.

Rys. 10. Najważniejsze dla klientów cechy przemysłowych urządzeń sieciowych Rys. 11. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami przemysłowych urządzeń sieciowych

Zbigniew Piątek

 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA