wersja mobilna
Online: 334 Środa, 2018.01.17

Raporty

Podłącz zasilanie! Złączki listwowe oraz aparatura niskiego napięcia

wtorek, 16 czerwca 2015 11:11

Tytułowe produkty to popularne elementy instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki, które sprzedaje się nieco inaczej, niż większość urządzeń omawianych w pozostałych raportach w APA. Nie wymagają one konfiguracji, a ich integracja w systemie sprowadza się do montażu i wykonania połączeń elektrycznych. Jednocześnie rynek z nimi związany ma w dużym stopniu charakter dystrybucyjny i w wielu obszarach sprowadza się do konkurencji cenowej.

Spis treści » Ekspresowy przegląd produktów
» Duże, perspektywiczne, ale i konkurencyjne
» Jak sprzedaje się aparaturę nn?
» Ewolucja czy rewolucja?
» Strona podażowa
» Popularność marek na rynku
» Spojrzenia w przyszłość
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Główni odbiorcy produktów omawianych w raporcie

Złączki listwowe i aparaturę niskiego napięcia omawiamy w raportach rynkowych łącznie, bowiem mają one istotną część wspólną - służą do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej oraz przełączania urządzeń i obwodów. Tego typu podzespoły i urządzenia wykorzystywane są w instalacjach niskonapięciowych, zwykle o dużych prądach roboczych i architekturze o różnej złożoności. Mogą one występować w postaci stand-alone (samodzielnej) - np. do zastosowań w maszynach, oraz przeznaczonej do montażu na szynie DIN w szafach elektrycznych i skrzynkach rozdzielczych.

Najczęstszych odbiorców omawianych w raporcie produktów przedstawiono na rysunku 1. Są nimi przede wszystkim odbiorcy końcowi związani z przemysłem, na kolejnych miejscach znaleźli się integratorzy systemów wykonujący aplikacje elektryczne i automatyki, a następnie producenci OEM, czyli m.in. wytwórcy maszyn.

Dosyć wysoką pozycję zajęły hurtownie elektrotechniczne i dystrybutorzy specjalistyczni - wprawdzie nie są to klienci końcowi, ale dla wielu producentów są oni kluczowymi odbiorcami ich produktów. Warto też wspomnieć o jeszcze jednej grupie firm - głównie korzystających z aparatury łączeniowej i zabezpieczającej, którą są przedsiębiorstwa z sektora budowlanego.

Rys. 2. Najważniejsze obszary wykorzystania omawianych w raporcie produktów

Sytuacja prezentowana na wykresie nie zmieniła się znacząco w stosunku do stanu sprzed dwóch lat (poprzedni raport publikowaliśmy w maju 2013 roku). Odnotować należy jedynie wzrost znaczenia firm OEM, które wtedy znalazły się na pozycji czwartej. Warto również zaznaczyć, że statystyka ta obejmuje wszystkie firmy przedstawiane w tabelach raportowych, zaś skupiając się na określonych grupach dostawców czy produktów, z dużym prawdopodobieństwem otrzymalibyśmy jej inny rozkład.

Jeżeli chodzi o typowe aplikacje, to dominują tutaj przede wszystkim te związane z dystrybucją i rozdziałem energii, co na rysunku 2 zawarte jest m.in. w kategorii "szafy i skrzynki rozdzielcze". Aparatura elektryczna i łączeniowa często też występuje z napędami elektrycznymi, sterownikami i innymi podzespołami automatyki stosowanymi w przemyśle, budownictwie oraz systemach infrastrukturalnych. Ważną grupą aplikacji są ponadto te związane z maszynami i - szerzej - zastosowaniami typu OEM. Transport, podobnie jak w poprzednich edycjach raportu, znalazł się na ostatniej pozycji.

EKSPRESOWY PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Oferta firm dostarczających złączki

Aparatura niskiego napięcia to m.in. różnego rodzaju łączniki elektryczne, czyli de facto grupa elementów elektromechanicznych. Takimi mogą być wyłączniki (w tym nadmiarowo- i różnicowo-prądowe), łączniki krzywkowe, a także przekaźniki i styczniki. Służą one do włączania i odłączania zasilania odbiorników energii elektrycznej (ich szczegółowy opis znaleźć można w poprzedniej edycji raportu opublikowanej w maju 2013 roku). Do aparatury zalicza się też urządzenia do zasilania silników i sterowania ich pracą - np. układy rozruchowe, rewersyjne i zabezpieczające. Do większych systemów należą z kolei SZR, czyli służące do samoczynnego załączania rezerwy.

Ważną grupą produktów są elementy ochronne, a więc służące do ochrony urządzeń, maszyn i instalacji przed zaburzeniami i przepięciami sieciowymi. Obejmuje to wersje bazujące na warystorach, iskiernikach i innych podzespołach, a także ograniczniki przepięć, optoizolatory i popularne wyłączniki różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe.

Oferta firm dostarczających aparaturę niskiego napięcia

Do omawianej grupy zaliczyć można również bezpieczniki, które występują w wielu wersjach pod względem wielkości obudów i obciążalności - od miniaturowych przeznaczonych do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, poprzez montowane na szynie, do dużych, instalowanych w podstawach bezpiecznikowych.

Wielu dostawców ma w ofercie również szeroką gamę osprzętu do montażu tablicowego, obudowy, szynoprzewody, dławnice, peszle, itd. Część tych produktów przedstawiamy w tabelach w bieżącym raporcie, część pojawiło się w raportach poświęconych obudowom oraz osprzętowi - i do tych opracowań odsyłamy zainteresowane osoby.

Ze złączkami szynowymi (listwowymi) sytuacja jest o tyle prostsza, że obejmują one mniej grup produktów, aczkolwiek z drugiej strony w ramach każdej grupy mamy do czynienia z większym zróżnicowaniem wyrobów.

Złączki pozwalają na łączenie sygnałów sterujących, pomiarowych i naturalnie silnoprądowych, zapewniając oprócz kontaktu elektrycznego również połączenie mechaniczne, a często też dodatkowe funkcje. Charakteryzują się one dużą gęstością upakowania pól stykowych i zależnie od potrzeb mogą być zestawiane w pakiety o różnej wielkości oraz obciążalności prądowej.

Złączki szynowe, pomimo pozornie prostej budowy, to produkty technicznie zaawansowane, które mają za sobą wiele dekad rozwoju. Dotyczy to wykorzystywanych mechanizmów łączeniowych, materiałów używanych na połączenia elektryczne oraz obudowy. Cechy te, które bezpośrednio przekładają się na wytrzymałość i niezawodność pracy, zazwyczaj też różnicują samych dostawców.

Ci ostatni z kolei oferują dzisiaj całe systemy, w tym obejmujące również wykonania złączek z układami elektronicznymi - np. pomiarowe czy zapewniające ochronę przeciwprzepięciową, a także dodatkowymi elementami - łączeniowymi, osłonami, itd. Do tego dochodzą oznaczniki do złączek i przewodów, których ofertę również znajdziemy u wielu oferentów omawianych produktów.

Andrzej Sylwesiuk

OEM Automatic

  • Jakie są typowe zastosowania aparatury niskiego napięcia i co tu się zmienia?

Zastosowania typowej aparatury niskiego napięcia obejmują bardzo szerokie spektrum aplikacji. Podzespoły te występują praktycznie w każdym urządzeniu przemysłowym zasilanym energią elektryczną - np. w rozdzielnicach elektrycznych, systemach sterowania maszynami, windami, dźwigami, a także w systemach oświetleniowych oraz HVAC. Są one również stosowane praktycznie w każdym domu czy mieszkaniu - tutaj mamy do czynienia z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, wyłącznikami różnicowo-prądowymi czy bezpiecznikami. Ponadto aparatura nn jest wykorzystywana w pojazdach (autobusy, pociągi, tramwaje) - w ich sterowaniu oraz systemach bezpieczeństwa.

Dzisiaj coraz więcej urządzeń jest sterowanych elektrycznie. Ciekawym obszarem są tzw. inteligentne budynki, w których praktycznie wszystko - oświetlenie, klimatyzacja, itd. - może być kontrolowane przez użytkowników z jednego miejsca. Część tych urządzeń może być sterowana za pomocą telefonów komórkowych oraz sieci Wi-Fi.

  • Czy klienci kupują pojedyncze komponenty, czy są może bardziej skłonni stawiać na kompletacje od jednego dostawcy?

Nie ma tutaj reguły, a preferencje klientów są różne. Część z nich, głównie mniejsi odbiorcy, zaopatruje się kompleksowo u jednego oferenta. Najczęściej dostawcami są wtedy hurtownie elektrotechniczne, które zapewniają szeroki wybór komponentów i przejmują funkcję logistyki dla tego klienta, oszczędzając mu czas potrzebny na załatwianie dostaw od wielu kooperantów. Natomiast większe firmy, mające swój dział logistyki / zaopatrzenia, koncentrują się na samodzielnych zakupach u poszczególnych producentów.

  • Na jakie cechy wyrobów klienci zwracają największą uwagę?

Wyróżnić tu można kilka cech: jakość, cena, renoma producenta i sprawność obsługi - tj. jak duży stan magazynowy ma dostawca i w jakim czasie jest realizowana dostawa. Podobnie jest z osprzętem elektroinstalacyjnym - w tym przypadku lista obejmuje: parametry techniczne, dostępność w magazynie, jakość, cenę i logistykę dostawcy.

DUŻE, PERSPEKTYWICZNE, ALE I KONKURENCYJNE

Rys. 3. Koniunktura na polskim rynku złączek i aparatury niskiego napięcia

Jak widać nawet po skrótowej liście produktów - mamy do czynienia z dużymi sektorami rynku. Jednocześnie dostawcy w nich działający - bazując na wynikach przeprowadzonej przez nas ankiety - zdecydowanie pozytywnie oceniają dzisiaj sytuację w całej branży.

Aż 2/3 respondentów stwierdziło, że jest ona dobra, a blisko 30% oceniło ją jako bardzo dobrą. Również jedynie kilka procent osób uznało, że koniunktura w branży jest kiepska (patrz rys. 3).

Powyższe wyniki są zdecydowanie lepsze niż dwa lata temu, gdy co czwarta osoba była zdania, że na rynku dzieje się źle, a jedynie średnio co dziesiąta odpowiedziała, że jest bardzo dobrze. Powody tych zmian są dosyć jasne i należy ich się dopatrywać w sytuacji makroekonomicznej.

Rys. 4. Odpowiedzi na pytanie o sytuację na rynkach oraz sposób sprzedaży omawianych produktów (każdy z wykresów dotyczy wspólnie rynków złączek i aparatury niskiego napięcia)

W 2013 mieliśmy do czynienia z dołkiem koniunkturalnym na całym rynku branżowym, który był z kolei m.in. pochodną bardzo dobrych lat 2010-2012. Dzisiaj sytuacja ponownie się odwróciła i jesteśmy w górnej części krzywej koniunkturalnej.

Warto dodać jeszcze jeden wskaźnik - dotyczący kierunku bieżących zmian na rynku. W przypadku sektora dystrybucji aparatury niskiego napięcia blisko 60% respondentów przyznało, że koniunktura się poprawia. Jeżeli chodzi o złączki szynowe, odpowiedzi "poprawia się" i "nie zmienia" były w podziale mniej więcej 50/50, do tego nikt nie stwierdził, jakoby sytuacja się pogarszała (patrz rys. 4). Podsumowując - jest dobrze.

Tyle analizy jakościowej - przechodząc do tej ilościowej, można zacząć od stwierdzenia, że i złączki listwowe, i aparatura niskiego napięcia tworzą w Polsce bardzo wartościowe sektory rynku. W przypadku tych pierwszych respondenci podawali kwoty od 40 do 500 mln zł rocznie (średnia na poziomie około 180 mln zł), zaś jeżeli chodzi o aparaturę niskiego napięcia, jej rynek szacowano na jeszcze wyższe kwoty.

Pojawiały się tu liczby typowo po kilkaset milionów , a nawet ponad miliard. Średnia dla tego rynku to 600 mln zł rocznie - bardzo dużo, aczkolwiek należy mieć świadomość, że sam sektor to w istocie bardzo szeroki zakres produktów i rynków końcowych.

Ceną popularności jest duża konkurencyjność w branży. Ponad 80% respondentów oceniło, że konkurencja w omawianych sektora jest silna (patrz rys. 4). To prawdopodobnie najwyższy z wyników uzyskanych podczas przeprowadzanych przez nas badań ankietowych.

JAK SPRZEDAJE SIĘ APARATURĘ NN?

Rys. 5. Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

Potrzeby polskich odbiorców aparatury niskiego napięcia, a dokładniej wymogi stawiane przez nich dostawcom i samym produktom, są od lat dosyć stałe. Tak przynajmniej wynika z badań rynku przeprowadzanych przez nas średnio co 24 miesiące, poczynając od końca zeszłej dekady. W każdym z przypadków czołowe miejsca listy wymogów zajmowały: cena, parametry techniczne i cechy produktów oraz ich jakość (patrz rys. 5).

Podaż omawianych wyrobów jest duża, są one dostępne w wielu wykonaniach i pochodzą od dużej liczby producentów, stąd też nie dziwi wysoka pozycja czynnika kosztowego. Produkty te są wyrobami w większości standardowymi, przez co ich zakup od dystrybutora katalogowego, w sklepie internetowym czy wręcz w niektórych przypadkach na Allegro jest bardzo łatwy.

Złączki dostępne na rynku - przykładowe produkty

Z drugiej strony, patrząc na zastosowania aparatury niskiego napięcia, w pełni zrozumiałe są wymogi co do jej wysokiej jakości i niezawodności pracy. Urządzenia te są odpowiedzialne za przesył energii do dalszych systemów (np. maszyn), wykorzystywane do przełączania dużych prądów (i to często wielokrotnego, i przez wiele lat), do tego są nieraz używane w niesprzyjających warunkach środowiskowych.

Stąd też niewiele osób wybiera do takiego zadania produkt najtańszy, który pochodzi od mało znanego dostawcy, nie ma odpowiednich certyfikatów, itd. Z tego samego powodu polscy odbiorcy stawiają również najczęściej na wyroby firm zachodnioeuropejskich, które kojarzone są z wysoką jakością i niezawodnością produktów.

Wysoko na liście preferencji klientów znalazł się też czas dostawy. Dotyczy to całego procesu logistycznego - tj. od zamówienia do dostarczenia produktu do klienta - ale też dostępność produktu. Liczy się ona szczególnie dla służb utrzymania ruchu.

Warto dodać, że omawiane produkty sprzedają się zazwyczaj samodzielnie (patrz rys. 4), zaś stworzenie całego systemu rozdziału energii czy szafy elektrycznej należy już do zadań innych firm. W tym przypadku integratorzy i producenci maszyn dobierają komponenty elektryczne, bazując na różnych grupach produktów, ale często od kilku stałych dostawców.

Ci ostatni rzadko też oferują cały asortyment aparatury niskiego napięcia - zwykle specjalizują się w kilku grupach wyrobów (tak jak np. WAGO) lub wręcz jednym określonym (tak jak Relpol z przekaźnikami). Średnio dwóch na trzech respondentów stwierdziło, że omawiane produkty sprzedają się samodzielnie (tj. nie w kompletacjach i systemach). W tym miejscu widać też największą różnicę pomiędzy aparaturą nn a różnymi urządzeniami automatyki przemysłowej omawianymi regularnie w raportach w APA. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

2018-01-17   | BALLUFF Sp. z o.o.
Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

BOS 21 ADCAP to nowy czujnik firmy Balluff, który stanowi połączenie kilku elementów w jednej obudowie: odbiciowego, odbiciowego z tłumieniem tła, refleksyjnego i bariery jednokierunkowej. Funkcja jest konfigurowana z wykorzystaniem sieci IO-Link. Czujnik został wyposażony w licznik oraz kontroler prędkości pozwalający na natychmiastowe wykrycie przepełnienia lub nieprawidłowej prędkości, która będzie prowadzić do nieoczekiwanego przestoju w aplikacji.
czytaj więcej

Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej niż 0,0009°C

2018-01-17   |
Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej niż 0,0009°C

Laboratoryjny kontroler temperatury TC15 LAB opracowany przez firmę Wavelength Electronics, współpracujący z grzałkami termoelektrycznymi i rezystancyjnymi, jest przeznaczony do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola temperatury. Pobierając sygnał zwrotny z termistora, jest w stanie zapewnić stabilizację lepszą niż 0,0009°C.
czytaj więcej

Nowy numer APA