wersja mobilna
Online: 476 Piątek, 2018.01.19

Raporty

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny. Rozwijający się i konkurencyjny rynek

czwartek, 10 września 2015 10:07

Elementy takie jak przełączniki, przyciski tablicowe, lampki sygnalizacyjne, a także kasety sterownicze i klawiatury przemysłowe wykorzystywane są w licznych zastosowaniach profesjonalnych. Ich aplikacjami są maszyny, urządzenia i szafy elektryczne, dźwigi i suwnice oraz różnorodne pojazdy. Pomimo szybkiej popularyzacji cyfrowych paneli operatorskich, rola tradycyjnego osprzętu nie maleje, zaś jego producenci regularnie wprowadzają nowości w zakresie budowy i wzornictwa. Rynek ten cechuje również duże zróżnicowanie po stronie dostawców - omawiane produkty stosunkowo łatwo jest włączyć do większej oferty handlowej, skutkiem czego jest duża konkurencja w branży.

Spis treści » Dlaczego klasyczne przyciski i wskaźniki, a nie cyfrowe HMI?
» Nie tylko najniższa cena
» Sytuacja na rynku
» Nowe technologie (już nie takie nowe)
» Dzisiaj i jutro
» Pokaż wszystko

Tytułowy osprzęt to grupa podzespołów i urządzeń służących do przełączania sygnałów elektrycznych - zwykle o większych wartościach napięć i prądów, oraz sygnalizowania stanu pracy urządzeń i systemów. Zainteresowani tymi produktami producenci maszyn, elektrycy czy integratorzy systemów mogą wybierać spośród wyrobów firm zagranicznych oraz tych wytwarzanych przez producentów krajowych.

Dostępne są one w wielu seriach pod względem wykonań, wzornictwa i obszerności asortymentu. Jednocześnie liczba zastosowań i związanych z nimi wymogów sprawia, że wcale nie cena okazuje się zawsze dominującym kryterium wyboru osprzętu. Sami zaś dostawcy często szukają nisz rynkowych, oferując produkty specjalizowane - np. o wysokim stopniu ochrony. W nowej edycji raportu przedstawiamy te zagadnienia, rozpoczynając od kluczowego dla całej branży pytania…

DLACZEGO KLASYCZNE PRZYCISKI I WSKAŹNIKI, A NIE CYFROWE HMI?

Rys. 1. Najważniejsze aplikacje omawianych produktów (z wyłączeniem klawiatur)

Żyjemy w cyfrowym świecie i coraz więcej urządzeń wokół nas - nie tylko smartfonów - ma ekrany LCD z możliwością sterowania dotykowego. Te ostatnie używane są też w przemyśle, w maszynach i energetyce, a więc tam, gdzie dawniej dominowały tradycyjne, mechaniczne elementy sterujące oraz wskaźniki.

Z kolei "glass cockpit" to nie tylko część samolotu, ale też element kabiny maszynisty czy motorniczego. Zapewnia on dostarczanie większej liczby danych niż tradycyjne wskaźniki, do tego wyświetla informację kontekstową, a więc dostosowaną do bieżącej sytuacji. Podobnie jest z systemami wizualizacji wykorzystywanymi w maszynach oraz na liniach technologicznych - w tym przypadku możliwość skorzystania z nowoczesnych, dotykowych HMI wiąże się nie tylko z komfortem dla operatorów, ale też jest wyznacznikiem nowoczesności urządzeń i wymagają jej sami klienci.

Pomimo tych zmian nadal istnieje wiele zastosowań, gdzie wykorzystanie klasycznych przycisków i przełączników jest konieczne. Tak jest w przypadku urządzeń pracujących w trudnych warunkach środowiskowych, narażonych na duże narażenia mechaniczne oraz takich, gdzie wymagana jest intuicyjna obsługa np. w rękawicach roboczych.

Tytułowy osprzęt pozwala również na bezpośrednie przełączanie dużych prądów i napięć, przez co jest produktem pierwszego wyboru w przypadku szaf elektrycznych i maszyn. Jego zastosowania obejmują także aplikacje, gdzie obsługa ma miejsce przez przypadkowe osoby - np. w windach (konieczność zapewnienia tzw. wandaloodporności). Również tam, gdzie "komunikacja" operatora z maszyną sprowadza się do jej uruchomienia i zatrzymania, stosowanie paneli dotykowych mija się z celem.

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - oferta dostawców

Powyższe fakty sprawiają, że w wielu zastosowaniach specjalistycznych osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny jest nieodzowny. Kategoryzację pod względem aplikacji i w podziale na podstawowe grupy produktów przedstawiono na rysunku 1. Dominującym obszarem zastosowań przycisków, przełączników oraz lampek sygnalizacyjnych są urządzenia elektryczne i maszyny, w szczególności obrabiarki oraz tablice sterownicze.

Z kolei domeną kaset sterowniczych są przede wszystkim suwnice, dźwigi, podnośniki oraz inne maszyny. Trudno tu mówić o większych zmianach w stosunku do wyników podawanych w poprzednich raportach rynkowych - raczej zachowane zostało status quo, a różnice w przypadku każdej z kategorii mają niewielki wymiar procentowy. Należy jednocześnie zaznaczyć, że respondentów pytaliśmy przede wszystkim o zastosowania przemysłowe - do tego dochodzą jeszcze m.in. aplikacje w pojazdach szynowych oraz drogowych, infrastrukturalnych i inne.

Rys. 2. Najważniejsze zastosowania klawiatur przemysłowych

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku klawiatur przemysłowych. Stanowią one oddzielną grupę produktów, gdyż w dużej części są wytwarzane bezpośrednio na zamówienie (jako produkty OEM, zwykle w postaci wersji foliowych lub silikonowych) i wykorzystywane w różnorodnej aparaturze elektronicznej - niekoniecznie przemysłowej. W naszej branży ich najczęstszym zastosowaniem są obrabiarki i podobne im maszyny (patrz rys. 2).

Klawiatury przemysłowe to też grupa produktów samodzielnych, dystrybuowanych podobnie jak inne komponenty systemów automatyki. W tym przypadku zwykle są to wyroby o dużej wytrzymałości mechanicznej i wysokim stopniu ochrony. Do tego tematu wracamy jeszcze w dalszej części raportu - podczas omawiania popularnych w branży marek produktów.

Dominik Tabor

OEM Automatic

  • Kim są odbiorcy klawiatur przemysłowych? Jaka jest dynamika branży?

Rynek klawiatur przemysłowych od kliku lat powiększa się - i to pomimo dużej konkurencji, jaką stanowią ekrany dotykowe. W obszarze tym wyróżniają się branże niezwiązane z przemysłem - np. sektor medyczny. W jego przypadku obserwujemy największe wzrosty sprzedaży i powstaje najwięcej produktów przeznaczonych dla tego typu aplikacji.

Zainteresowania klientów są dwojakiego rodzaju. Pierwsza grupa odbiorców szuka klawiatur produkowanych na zamówienie i przeważnie w dużych ilościach. Odbiorcami są tu producenci maszyn i urządzeń. Druga grupa kupuje klawiatury "z katalogu" - w tym przypadku realizuje się zamówienia już od pojedynczych sztuk, a typowymi klientami są tu integratorzy systemów.

  • Jakie są nowości i w jakich kierunkach następuje rozwój technologiczny produktów?

Wśród nowych produktów dominują klawiatury silikonowe charakteryzujące się: wysokim stopniem ochrony IP68, dzięki czemu są łatwe w utrzymaniu czystości, mogą być wyposażone w touchpad lub laserowy trackball, powłokę antybakteryjną oraz podświetlanie diodami LED. Bardzo ważną cechą tego typu wyrobów jest komfort użytkowania porównywalny ze zwykłą klawiaturą.

Nowości w ofercie związane są głównie z dostosowaniem rozwiązań znanych z codziennego życia do aplikacji przemysłowych. Przykładem może być kółko do przewijania tekstu znane z myszki w wykonaniu przemysłowym. Wszystko ma na celu sprawienie, aby praca była bardziej komfortowa. Ciekawostką są też klawiatury szklane działające podobnie do ekranów dotykowych. Mogą one być wyposażone w czujnik informujący o zabrudzeniu klawiatury oraz wytwarzane są w wersjach bezprzewodowych.

Ze względu na ekspansje na rynki inne niż przemysłowe, wygląd produktów jest coraz ważniejszy. Stąd też producenci co klika lat odświeżają projekty urządzeń ze swojej oferty, zaś przy produkcji nowych klawiatur zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność i ergonomię, ale też nowoczesne wzornictwo.

NIE TYLKO NAJNIŻSZA CENA

Elementy sterowniczo-sygnalizacyjne to - przynajmniej przy pierwszym przyjrzeniu się im - nieskomplikowane komponenty. Wprawdzie muszą cechować się odpowiednimi parametrami mechanicznymi i elektrycznymi, ale nie są to produkty tak złożone jak przykładowo komputery przemysłowe. Ich podaż jest duża, dlatego w wielu przypadkach konkurencja pomiędzy dostawcami ma miejsce w obszarze ceny.

Ta ostatnia, jak się okazuje, nie musi być jednak decydująca, gdyż w procesach decyzyjnych klientów pojawia się kilka dodatkowych czynników. Takimi są przede wszystkim te związane z jakością podzespołów, a także coraz częściej ich wzornictwem - szczególnie gdy użytkownikiem docelowym nie jest profesjonalista (np. operator maszyny).

Sytuacja taka ma miejsce w zastosowaniach związanych z szeroko rozumianym transportem pasażerskim - w pojazdach szynowych, autobusach i innych środkach komunikacji, a także w przypadku wind, schodów ruchomych, platform dla wózków inwalidzkich, itd. O fakcie konkurowania w obszarze jakości i wzornictwa przekonują też produkty prezentowane na kolejnych stronach raportu - wyroby Sirius ACT marki Siemens oraz produkty firmy Schlegel.

Przyciski sterownicze - przykładowe produkty

Można sądzić, że duży wpływ na wybór i wymogi stawiane konkretnym produktom mają cechy przyszłej aplikacji. Tak jest z wymienionymi zastosowaniami w transporcie, ale nie tylko. Przykładowo producenci maszyn będą poszukiwali podzespołów mogących pracować w warunkach niekorzystnych środowiskowo oraz pozwalających na pracę z dużymi wartościami prądów i napięć.

W wielu przypadkach, szczególnie gdy odbiorcami ich wyrobów są klienci zagraniczni, chętniej będą używali markowych produktów - choćby ze względów prestiżowych. Jakość ma również wymierne znaczenie w kontekście niezawodności i czasu pracy elementów elektromechanicznych.

Rys. 3. Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów brane pod uwagę przy zakupach (dotyczy ogółu omawianego osprzętu)

Zapewnia się ją poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz testy elektryczne, środowiskowe i zmęczeniowe. Na ostatni miejscu listy znalazły się normy, posiadane atesty, itp. Stanowią one, wraz z wcześniej omawianymi, kolejny element, który odróżnia produkty przemysłowe od konsumenckich.

Jest jeszcze jedno istotne zagadnienie, które określamy mianem "kompletności asortymentu" (patrz rys. 3). Przyciski, przełączniki, sygnalizatory i inny osprzęt dobierane są pod kątem danego zastosowania i nieraz występują w danym urządzeniu w większych ilościach, przez co ich dostawcy muszą zapewniać asortyment pozwalający na w miarę swobodny dobór komponentów jednolitych pod względem wzornictwa, wymiarów otworów montażowych czy innych parametrów. Stąd też popularne jest oferowanie standaryzowanych rodzin (systemów) osprzętu. W poprzednich analizach rynku wskazanie to znajdowało się na trzecim miejscu listy, tym razem jest na czwartym, co jednak nie zmniejsza specjalnie jego istotności.

Trzy grupy produktów

Elementy określane zbiorczo jako osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny to grupa produktów podobnych do siebie, jeżeli chodzi o ich budowę i zastosowania. Występują zazwyczaj w postaci znormalizowanej, jeżeli chodzi o wielkości otworów montażowych (w kilku standardowych typoszeregach) i charakteryzują się budową modułową. W tabelach raportowych wyróżniono trzy podstawowe grupy takich podzespołów:

1. Przyciski i przełączniki
Składają się z korpusów, które są montowane w tablicy lub przykładowo w kasecie, ponadto z napędu wykonującego ruchy i przełączającego sygnały oraz frontu i dodatkowych elementów łączeniowych. Przyciski mogą występować w wersjach m.in. z guzikiem wystającym, płaskim, osłoniętym, w tym z podświetleniem. Z kolei do najpopularniejszych rodzajów przełączników należą wersje dźwigniowe oraz obrotowe. W omawianej grupie można wyróżnić szereg elementów o różnych sposobach przełączania, różniących się liczbą styków oraz parametrami elektrycznymi.

Omawiane elementy, dzięki wykorzystaniu budowy modułowej, mogą być dostosowywane do aplikacji, klient może dobierać je pod kątem wzornictwa i innych cech - w tym dostępne są wykonania o wysokim stopniu ochrony oraz przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Zróżnicowanie dotyczy również materiałów stosowanych w przypadku styków oraz obudów, a co za tym idzie parametrów elektrycznych i wytrzymałościowych.

2. Elementy sygnalizacyjne i inne
Podobnie jak przyciski i przełączniki, również elementy sygnalizacyjne oferowane są w typoszeregach o znormalizowanych średnicach montażowych. Najpopularniejszymi obecnie źródłami światła są w tym przypadku diody LED, stosowane są też żarówki i neonówki. Na rynku dostępny jest duży asortyment produktów o różnych kolorach i typach świecenia, a także wzornictwie frontów. Ofertę osprzętu uzupełniają różnego rodzaju joysticki, łączniki i mikrowyłączniki.

3. Kasety sterownicze
Stanowią połączenie kilku elementów sterujących (ew. wraz z sygnalizacyjnymi) w jednej, wytrzymałej mechanicznie obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego. Są łączone z systemem z wykorzystaniem elastycznego połączenia kablowego, co umożliwia ich przemieszczanie i w ten sposób sterowanie np. dźwigami, suwnicami i różnymi innymi maszynami.

Występują w wersjach katalogowych (standaryzowanych) oraz przeznaczonych do dostosowania pod aplikację klienta. W ostatnim z przypadków dostawcy oferują komponenty do kaset takie jak korpusy, przepusty kablowe, uchwyty i oczywiście same przyciski, przełączniki oraz podzespoły sygnalizacyjne. Kasety mogą służyć do sterowania bezpośredniego (tj. dużymi prądami) lub pośredniego, występują też w wersjach modułowych, pozwalających na szeregowe zestawianie w większe bloki zależnie od potrzeb. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA