wersja mobilna
Online: 413 Sobota, 2018.01.20

Raporty

HMI - polski rynek dystrybucji paneli operatorskich

środa, 26 października 2016 11:03

Sektor związany z dystrybucją paneli operatorskich zawsze należał do atrakcyjnych obszarów rynku branżowego. W nowym raporcie przedstawiamy ofertę dostępnych na rynku urządzeń oraz trendy w branży dystrybucji HMI, która jak się okazuje, pomimo dojrzałości rynku i stałości działających w kraju dostawców, ciągle ewoluuje, a stymulantami wzrostów są nowe otwarcia i zmieniające się wymogi klientów. W dobie Przemysłu 4.0, gdy liczba przetwarzanych i analizowanych danych szybko rośnie, efektywna komunikacja maszyn i ich operatorów staje się jeszcze istotniejsza.

Spis treści » Jakich HMI szukaja odbiorcy krajowi?
» Wymogi klientów - zaskakujące wyniki
» Więcej o zmianach technologicznych
» A co na rynku?
» Przemysł pozostaje kluczowym odbiorcą
» Problematyczne kryterium najniższej ceny
» Kto działa w branży?
» Ranking zamiast podsumowania
» Pokaż wszystko

Panele operatorskie to nieodzowne elementy składowe maszyn i systemów automatyki. Zapewniają one możliwość wizualizacji przebiegu procesów produkcyjnych, przedstawiania złożonych informacji, umożliwiają wprowadzanie danych i kontrolowanie pracy maszyn. Obszar ich zastosowań wykracza dzisiaj daleko poza przemysł - trafiają one m.in. do pojazdów, urządzeń medycznych, systemów informacyjnych, sklepów i wielu innych aplikacji.

Wraz z rozwojem rynku ewoluują też technologie z nimi związane. Panele nie tylko zapewniają użytkownikom stopień interakcji znany z popularnej elektroniki konsumenckiej, ale też - dzięki rosnącym możliwościom komunikacyjnym - mogą być z powodzeniem stosowane w instalacjach rozproszonych oraz w zinformatyzowanych systemach produkcyjnych Przemysłu 4.0.

JAKICH HMI SZUKAJĄ ODBIORCY KRAJOWI?

Rys. 1. Najpopularniejsze rodzaje urządzeń z grupy HMI dostarczanych przez rodzimych dystrybutorów (wartości w każdym z przypadków nie sumują się do 100%)

Najpopularniejszą grupę produktów stanowią cały czas panele operatorskie z ekranami kolorowymi o przekątnych do 10 cali. Takie wersje stosowane są m.in. w maszynach, służą do sterowania urządzeniami, używane są też w pojazdach i innych aplikacjach. Wytypowane zostały one przez ponad 2/3 respondentów (patrzy rys. 1). Nieco mniejszy odsetek osób wskazał na ekrany duże, zaś na końcu zestawienia znalazły się HMI monochromatyczne oraz komputery panelowe.

Ostatnia pozycja komputerów panelowych nie oznacza dużego spadku ich zastosowań, a co najwyżej jego bardziej specjalistyczny zakres. Urządzenia te cechują się dużą funkcjonalnością i możliwościami obliczeniowymi, przez co używane są w bardziej wymagających aplikacjach w przemyśle, energetyce czy transporcie.

W przypadku automatyki typowo mamy do czynienia z rozbudowaniem systemu sterowania, gdzie wykorzystywane są PLC czy komputery przemysłowe IPC, co sprawia, że funkcje panelu wizualizacyjnego często ograniczają się do wyświetlania danych i przyjmowania poleceń od operatora, zaś zadania obliczeniowe wykonywane są gdzie indziej.

Oferta dostawców HMI

Należy zaznaczyć, że wartości na omawianym wykresie nie sumują się do 100%, gdyż dla każdego wyniku dokonaliśmy przyrównania do maksymalnej liczby głosów, jakie mogły być oddane w danej kategorii. Warto też zauważyć trend popularyzacji urządzeń z mniejszymi ekranami kolorowymi oraz HMI dużych, co dzieje się głównie kosztem komputerów panelowych.

To ostatnie można interpretować jako przejmowanie przez HMI funkcji większych jednostek oraz ich popularyzację wśród odbiorców. Poza tymi zmianami struktura sprzedaży, jeżeli chodzi o typy dostarczanych do polskich odbiorców produktów, była na przestrzeni lat dosyć stała.

WYMOGI KLIENTÓW - ZASKAKUJĄCE WYNIKI

Rys. 2. Najważniejsze dla lokalnych klientów cechy HMI i komputerów panelowych

O ile w poprzednich badaniach rynku pytaliśmy o kilka ogólnych, pożądanych cech charakteryzujących HMI (cena, parametry, marka, jakość), o tyle tym razem listę wydłużyliśmy do kilkunastu pozycji. Rezultaty były zaskakujące, bowiem na pierwszym miejscu znalazły się... interfejsy oraz możliwości komunikacyjne.

Właśnie one, a więc możliwości wymiany danych z HMI, zapewnianie zdalnego dostępu do urządzeń i ich pracy w systemach rozproszonych, są dzisiaj najczęściej pojawiającymi się parametrami na liście preferencji zakupowych klientów. Właściwe ex aequo (patrz rys. 2) sklasyfikowany został wymóg co do niskiej ceny, co w tym przypadku nie dziwi, gdyż na rynku mamy do czynienia z dużą podażą paneli i dosyć silną konkurencją wśród ich dostawców (o tym w dalszej części raportu).

Kolejne miejsca zajęła mieszanka wymogów w zakresie parametrów technicznych oraz cech ofert dostawców. Mamy tutaj m.in. kwestie obsługi posprzedażnej, wydajności obliczeniowej i parametrów obrazu, ogólnej oferty firm (tj. przykładowo możliwości zakupu również innych elementów systemów automatyki i sterowania), a także cech samych urządzeń.

Do tych ostatnich przede wszystkim należy marka oraz certyfikaty (szczególnie ważne są one w zastosowaniach specjalnych, medycznych oraz w transporcie). W tym przypadku zwracamy uwagę na fakt, że trzecie miejsce listy zajęła "obudowa i stopień ochrony".

Dobra obudowa jest szczególnie istotna tam, gdzie HMI są narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz muszą spełniać wymogi pod względem higienicznym i możliwości czyszczenia pod ciśnieniem (typowo w przemyśle spożywczym). Na relatywnie odległym miejscu znalazł się natomiast "interfejs wielodotykowy", który jeszcze kilka lat temu był przebojem w ofertach wielu firm.

Na decyzje zakupowe ma niewątpliwie również wpływ całościowa oferta dostawcy, tj. wspomniana możliwość dostarczenia również innych elementów systemu. Jest to związane nie tylko z kwestiami logistycznymi, ale przede wszystkim łatwością tworzenia i późniejszego utrzymania instalacji.

Producenci systemów sterowania przykładają dużą rolę do zapewniania kompatybilności wytwarzanych urządzeń, często obejmując je kompleksowym pakietem oprogramowania narzędziowego. Skorzystanie z takiej oferty jest też "mile widziane" przez działy serwisowe i służby utrzymania ruchu, bowiem redukuje liczbę wykorzystywanych w zakładzie typów urządzeń i różnorodności ewentualnych szkoleń.

Rafał Kieciak

ANIRO

  • Jakie są obszary zastosowań HMI?

Najczęstszym jest niezmiennie przemysł. Urządzenia umożliwiające wyświetlenie informacji o aktualnym stanie maszyny czy procesu technologicznego, ich wizualizację w postaci graficznej, a także pozwalające na dokonywanie nastaw są obecnie powszechnym elementem każdego układu sterowania.

Poza przemysłem panele operatorskie coraz częściej stosowane są w urządzeniach medycznych, które wymagają lokalnego sterowania, a są tanią alternatywą dla klasycznych komputerów. Polscy odbiorcy najchętniej kupują urządzenia o średniej wielkości, tj. od 7 do 10 cali. Są to panele na tyle duże, że umożliwiają wykonanie przejrzystej i czytelnej wizualizacji, a ich cena nie jest jeszcze zbyt wysoka.

  • Jakie są cechy nowoczesnych paneli operatorskich? Co jest dzisiaj ważne dla ich odbiorców?

Panele operatorskie różnych producentów stają się coraz bardziej podobne zarówno pod względem parametrów technicznych, jak i funkcjonalności. Funkcja multitouch staje się powoli standardem, który stosują kolejni producenci. Również możliwości komunikacyjne, zarówno pod względem obsługiwanych protokołów komunikacyjnych, jak i możliwości podłączania urządzeń różnych producentów nie są już czynnikiem wyróżniającym określonego producenta na tle innych.

Rozwój technologii w ostatnich kilku latach wpłynął również na rozwój paneli operatorskich. Mają one obecnie moc obliczeniową podobną do komputerów osobistych sprzed około dekady, dodatkowo standardem jest już kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024×786 pikseli, który kilka lat temu był nieosiągalny dla większości producentów.

Czynnikiem, który obecnie jest najczęściej branym pod uwagę przy wyborze panelu operatorskiego jest cena. W przypadku, gdy nie ma narzuconego standardu producenta, wybrany zostanie tańszy panel o podobnej funkcjonalności. Coraz większą popularność zaczynają ostatnio zdobywać panele zintegrowane z komputerem przemysłowym lub sterownikiem PLC. W ten sposób sterowanie maszyną lub procesem technologicznym oraz wizualizacją realizowane jest przez jedno, centralne urządzenie.

  • Jakie wartości dodane do produktów liczą się w biznesie dystrybucji HMI?

Istotną wartością dodaną jest wsparcie techniczne świadczone przez doświadczonych inżynierów-aplikatorów. Możliwość uzyskania pomocy w przypadku problemów, w tym nawet otrzymania fragmentu programu lub wizualizacji napisanej przez wsparcie techniczne, wypływa na decyzję o wyborze określonego producenta.

Znaczenie przy wyborze panelu operatorskiego ma również oprogramowanie projektowe. Darmowe oprogramowanie oraz możliwość wgrania projektu bez konieczności stosowania dedykowanych programatorów jest wartością dodaną, na którą zaczyna zwracać uwagę coraz większa liczba aplikatorów.

W przypadku projektu wykorzystującego panel operatorski, nigdy nie jest to praca "na następny dzień". Z tego powodu dostępność produktu do pięciu dni jest wystarczająca, w przypadku gdy oprogramowanie projektowe wyposażone jest w symulator umożliwiający przetestowanie wizualizacji, bez konieczności wgrania jej do panelu.

WIĘCEJ O ZMIANACH TECHNOLOGICZNYCH

Rys. 3. Zmiany koniunktury na krajowym rynku HMI w bieżącej dekadzie

Wymieniony w poprzednim rozdziale spadek znaczenia parametru "wielodotykowość" został też potwierdzony w zestawieniu nowości technologicznych i trendów. O ich wskazanie poprosiliśmy respondentów, a lista odpowiedzi była dosyć długa. Nie została ona wprawdzie zdominowana przez żadne ze wskazań, aczkolwiek duża część tych podawanych dotyczyła szeroko rozumianych możliwości komunikacyjnych - czy to z operatorem lokalnym lub zdalnym, czy też z systemem nadrzędnym.

Wskazywane tu były przede wszystkim: zdalny dostęp, wbudowane webserwery oraz technologie chmurowe. Pojawiło się też hasło Przemysł 4.0 z dopiskiem "globalna komunikacja i dostęp do danych procesowych", a wraz z nim kilkakrotnie IoT (Internet rzeczy).

Kilka ze wskazań dotyczyło wprost wykorzystania interfejsów komunikacyjnych, takich jak EtherCAT czy Wi-Fi, a także standardu OPC, ale było ich mniej w porównaniu do poprzednio wymienionych odpowiedzi. Dla odbiorców liczy się natomiast generalnie wsparcie dla protokołów komunikacyjnych i możliwość współpracy paneli ze sterownikami i innymi urządzeniami różnych marek. Panele operatorskie, podsumowując, mają zapewniać możliwość łatwego podłączenia do większego systemu i sprawnej wymiany danych.

Część respondentów wskazywała na rosnącą popularność urządzeń zintegrowanych, tj. łączących funkcje wizualizacji ze sterowaniem, choć zdania były w tym zakresie podzielone. Chociaż produkty te dobrze sprawdzają się w mniejszych aplikacjach maszynowych, to zdaniem niektórych mogą one być wysoce kłopotliwe w przypadku wystąpienia awarii, stąd też klienci podchodzą do nich z rezerwą.

Nie było natomiast uwag co do możliwości korzystania z narzędzi programistycznych, które służą do konfigurowania (programowania) również innych urządzeń poza samymi HMI. Takie pakiety oferuje dzisiaj wielu dostawców, a projektanci oraz integratorzy chętnie z nich korzystają, gdyż pozwalają one na przyspieszenie prac wdrożeniowych i uruchomieniowych.

Niewielkie panele operatorskie - przykładowe produkty

Z perspektywy klientów dobrze widziane jest też dostarczanie wraz z panelami darmowego oprogramowania, które pozwalałoby na szybkie stworzenie podstawowej aplikacji wizualizacyjnej.

Jeżeli zaś chodzi o wspomniane ekrany wielodotykowe, to wskazań z nimi związanych było 9 na sumarycznie ponad 60. Temat ten jest dla branży nadal istotny, jednak jako nowość już znacząco wybrzmiał, a firmy nie stawiają go w centrum swojej strategii promocyjnej.

Można stwierdzić, że ekrany pojemnościowe z możliwością sterowania wielodotykowego zagościły w automatyce na dobre i są czymś równie standardowym, jak od dłuższego czasu same ekrany dotykowe czy też podświetlenie LED (tego ostatniego zresztą nikt już nie wymienił!).

Analogicznie ma się sprawa ze wskazaniami dotyczących wydajności obliczeniowej urządzeń i nowych procesorów. Owszem - były, ale też bardzo niewiele, co sugeruje, że nie jest to zagadnienie, wokół którego ogniskowałaby się uwaga dostawców.

Krzysztof Kuźniarz

INEE

  • Jakie są kierunki oraz tempo ewolucji rynku paneli operatorskich?

Sytuacja na rynku HMI stale zmienia się, jednak trudno tu mówić o rewolucji. W ostatnich latach rozwój następował w tempie umiarkowanym, przy czym był on wytyczany głównie przez nowe technologie konsumenckie, z ekranami typu multitouch na czele. Zauważalny również był i jest do tej pory trend w stronę integracji sprzętu i oprogramowania, przy czym do niedawna była to integracja w ramach rozwiązań jednego producenta i maksymalne uniemożliwienie współpracy z rozwiązaniami konkurencji.

Była to oczywiście sytuacja niekorzystna dla użytkowników rozwiązań HMI, a więc zakładów przemysłowych, bo wybór jednego producenta oznaczał w dużej mierze zamknięcie się na nowe rozwiązania proponowane przez konkurencję oraz problemy ze współpracą z już pracującymi systemami.

Obecnie sytuacja ta ulega gwałtownej poprawie, dzięki wchodzącym w życie koncepcjom takim jak Przemysł 4.0 oraz powiązanym IIoT (Industrial Internet of Things), które forsują podejście zmierzające do globalnej komunikacji począwszy od informatycznych systemów nadrzędnych, często wykraczających poza samo zarządzanie produkcją (np. systemy klasy ERP), poprzez systemy wizualizacji, sterowania, aż do pojedynczych czujników czy nawet gotowych produktów końcowych.

Sprawia to, że zmienia się również podejście do urządzeń HMI, które nie mogą pozostać w tyle i również powinny być otwarte na komunikację z resztą "elektronicznej załogi".

Jednym ze sposobów na uzyskanie takiego efektu może być zastosowanie jako HMI komputera panelowego. Urządzenie to z łatwością zapewni wystarczającą wydajność, nawet dla zaawansowanych wizualizacji, jak również odpowiednie możliwości komunikacyjne, dzięki różnorodności interfejsów fizycznych oraz możliwości instalacji dowolnego oprogramowania. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA