Elementy wykonawcze, pneumatyka i hydraulika

Przemysł korzysta z wielu rodzajów siłowników - pneumatycznych, hydraulicznych oraz elektrycznych, a także szerokiej gamy osprzętu. Produkty te dostarczane są na naszym rynku przez kilkadziesiąt kluczowych podmiotów, wśród których są zarówno dystrybutorzy, jak też wielu rodzimych producentów.

Stan ten jest od lat w miarę niezmienny, zaś przedsiębiorstwa zapewniają szeroką gamę produktów standardowych, podzespoły wytwarzane na zlecenie oraz ofertę usług. Często też specjalizują się one w jednej lub kilku grupach siłowników oraz produktach z nimi powiązanych, będąc ekspertami w omawianych obszarach techniki.

Jakie siłowniki wybierają lokalni klienci?

Dostawcy siłowników elektrycznych

Krajowi odbiorcy siłowników, zaworów i pokrewnych produktów w swoich decyzjach zakupowych kierują się wieloma kryteriami - tym dominującym pozostaje cały czas jednak niska cena. Omawiany rynek charakteryzuje duża liczba działających na nim dostawców i związana z tym podaż produktów, co w naturalny sposób sprzyja konkurencji cenowej.

Również same produkty - poza innowacjami takimi jak np. zintegrowane z napędami elektrycznymi wyspy zaworowe - również należą do wyrobów dosyć standardowych, a w każdym razie takich, które na pierwszy rzut oka są do siebie podobne. Z tych powodów dostawcy często przenoszą dyskusje z klientami na obszary dotyczące parametrów technicznych, niezawodności, czasu dostawy czy też możliwości dostarczenia kompletnej aplikacji, w tym obejmującej elementy niestandardowe. Jest to jak najbardziej słuszne, bo nie tylko pozwala na wyróżnienie się na rynku, ale kryteria te należą też do wysoce istotnych dla klientów.

Dostawcy siłowników hydraulicznych

Odbiorcy szukają produktów jakościowych i niezawodnych, co wprost wynika z charakteru tworzonych przez nich aplikacji. W maszynach czy na liniach produkcyjnych elementy wykonawcze są z jednej strony obciążone mechaniczne i pracują w warunkach dużych narażeń środowiskowych, z drugiej zaś przerwa w ich działaniu na skutek awarii może wiązać się z zatrzymaniem odcinka instalacji technologicznej, a więc też kosztami. Z tych powodów oszczędność na zamienniku i zastosowanie wyrobu od producenta o niewiadomej reputacji jest często odrzucane już na wstępie procesu wdrożeniowego.

Paweł Wółkiewicz

Linak

  • Czy do sprzedaży elektrycznych siłowników liniowych konieczne jest działanie w formule B2B?

Tak jest. Pomimo że siłownik liniowy to kilka typowych elementów - silnik, przekładnia, sterowanie - to przy ich doborze bardzo dużą rolę odgrywa know-how aplikacyjne. Karta produktowa tutaj nie wystarczy, bowiem potrzeba doświadczonego inżyniera-mechanika. Podczas doboru do aplikacji musimy m.in. sprawdzić, czy siłownik nie będzie skręcany, poddawany działaniu sił bocznych, itd. Wiele osób nie jest świadomych tych wymogów i bardzo często okazuje się, że w projekcie obciążenia nie są osiowe - a to potem wpływa na żywotność podzespołów.

W rozmowie z klientem zawsze staramy się rozpoznać jego aplikację, do tego jeszcze dochodzi kwestia bezpieczeństwa dla użytkownika finalnego. Napęd liniowy to urządzenie generujące siłę i po jego zainstalowaniu w aplikacji może być niebezpieczny, jeżeli ta ostatnia nie jest właściwie wykonana.

Z powyższych powodów zawsze wchodzimy w relację z klientem, prosimy go o rysunki techniczne, staramy się doradzać. W zasadzie to nie oferujemy produktów, dopóki nie wiemy, do czego zostaną zastosowane. Chociaż wielu odbiorców początkowo nie jest z tego faktu zadowolonych, okazuje się, że po rozmowie i wspólnej dyskusji w aplikacji wprowadzane są zmiany oraz dobierane są inne produkty.

Dostawcy zaworów do sterowania pracą siłowników

Wybór produktów markowych jest też często podyktowany możliwością stworzenia kompletnego systemu sterowania i wykonawczego z komponentów jednego dostawcy. Jego integracja ma zazwyczaj miejsce po stronie klienta - czy to wytwórcy maszyn, czy przykładowo integratora systemów, dla których istotna jest szybkość i łatwość uruchomienia docelowego układu. Stąd też ważnym wymogiem jest kompleksowość asortymentu, a tę zazwyczaj gwarantują producenci specjalizujący się w omawianej tematyce.

W omawianej statystyce nie pojawił się "termin dostawy", aczkolwiek należy podkreślić, że ów czynnik jest dla części odbiorców kluczowy. Chodzi przy tym nie tyle o samą logistykę związaną z transportem, ale cały proces produkcji i testowania elementów oraz ich kompletacji.

Część przedsiębiorstw oferuje też produkcję na zlecenie - dotyczy to szczególnie siłowników, w przypadku których wykonania katalogowe nie zawsze pasują odbiorcom pod względem wymiarów czy innych parametrów.

Mówiąc o decyzjach zakupowych klientów, warto również przytoczyć perspektywę producentów, których zapytaliśmy o to, na czym można zarobić. O ile bowiem elementy wykonawcze stanowią dla wielu z nich rdzeń oferty, o tyle biznes w omawianych branżach związany jest też z dostarczaniem osprzętu do siłowników - a takiego jest szczególnie dużo w przypadku wersji pneumatycznych i hydraulicznych.

Do tego dochodzą układy sterowania i inne produkty oraz usługi z omawianego zakresu. Respondentów zapytaliśmy również o to, czy ich zdaniem elementy wykonawcze sprzedają się samodzielnie, czy jako kompletacje oraz większe systemy. Wyniki były tu podzielone praktycznie w stosunku 50/50, a więc analogicznie do poprzednich.

Adam Piernikarski

Tecnotion

  • Na co użytkownicy i integratorzy systemów zwracają uwagę, jeżeli chodzi o dobór siłowników i pokrewnych elementów?

Kluczowym czynnikiem przy zakupie napędów bezpośrednich, podobnie jak chyba we wszystkich branżach, jest proporcja jakości do ceny produktu. Bardzo istotne jest też profesjonalne doradztwo podczas doboru komponentów oraz wsparcie posprzedażowe podczas uruchomienia aplikacji. Ma to szczególne znaczenie, gdy mówimy o nowych technologiach, w przypadku których użytkownicy i integratorzy nie czują się jeszcze zupełnie swobodnie i muszą wspierać się doświadczeniem i profesjonalizmem partnerów biznesowych.

  • Czy klienci szukają pojedynczych komponentów, czy raczej kompletacji i gotowych rozwiązań? Jakie są nowości na rynku siłowników?

Jeżeli chodzi o silniki liniowe i silniki momentowe, to na rynku sprzedawane są zarówno wyroby standardowe, jak i te "szyte na miarę". Najwięksi producenci chętniej wybierają produkty robione na zamówienie i są to częściej komponenty niż systemy.

Podyktowane jest to skalą produkcji i odpowiednim zapleczem pozwalającym na profesjonalny montaż komponentów. Średnie firmy sięgają chętniej po produkty standardowe do samodzielnego montażu. Mniejsze firmy natomiast najczęściej wykorzystują gotowe osie lub w pełni zintegrowane systemy.

Jako nowość na rodzimym rynku możemy potraktować siłowniki czy moduły liniowe budowane w oparciu na silnikach liniowych. Technologia ta rozwija się w Polsce zaledwie od kilku lat, lecz stale obserwujemy wzrost jej popularności i z dużymi nadziejami patrzymy w przyszłość. Pomimo że odbiegamy w tym zakresie od czołówki światowej, to nie boimy się nowości i bez kompleksów nadrabiamy dzielącą nas różnice.

Sytuacja na rynku

Główni odbiorcy siłowników oraz innych produktów z obszaru pneumatyki, hydrauliki i pokrewnych; wartości procentowe dotyczą badania z 2017 roku

Ocena wartości branż związanych z dystrybucją siłowników, hydrauliką siłową czy napędami liniowymi była dla dostawców tych produktów zawsze kłopotliwa - podobnie jak dla nas wnioskowanie na bazie uzyskanych ocen. W odpowiedziach ankietowych z poprzednich lat pojawiało się mało wskazań, dużą trudność sprawiała też kategoryzacja produktów. Zróżnicowanie szacunków wynikało ponadto z istnienia wielu rynków końcowych - szczególnie w przypadku elektrycznych napędów liniowych.

W najnowszym badaniu oszacowania wartości sektora związanego z pneumatyką wynosiły od kilkudziesięciu do około 400 mln zł rocznie, a więc znacznie więcej niż 50-100 mln zł podawane przez respondentów poprzednio. W przypadku hydrauliki siłowej uzyskane odpowiedzi nie pozwalają na podanie wiarygodnego oszacowania, stąd pozostaje przytoczyć wartości z badań rynku z 2011 i 2013 roku - odpowiednio 130 i 100 mln zł.

Dosyć dużo wskazań pojawiło się natomiast dla branży dystrybucji siłowników elektrycznych. W tym przypadku absolutna większość należała do zakresu od 10 do 20 mln zł (trzy lata temu podawane kwoty wynosiły średnio 20-30 mln zł). Nie pytaliśmy o wartość rynku zaworów i osprzętu z nimi związanego. Ostatnie jego oszacowanie podane w badaniu z 2013 roku wynosiło 100 mln zł rocznie.

Odpowiedzi na pytanie o to, na czym zarabia się w omawianej branży

O ile roczna wartość sprzedaży to jedno, o tyle dla uczestników rynku równie ważnym zagadnieniem (o ile nie ważniejszym) jest jego tempo wzrostu. Respondentów zapytaliśmy o to, jaka jest obecnie roczna dynamika branży lub jaka będzie w kolejnych latach - i dla każdego z omawianych sektorów otrzymaliśmy sporą grupę zbliżonych do siebie odpowiedzi.

Najszybciej rosnącym obszarem jest ten związany z siłownikami elektrycznymi i prognozowane tutaj wzrosty wynosiły od 10 do 30%. Pneumatyka to wzrosty z zakresu kilkuprocentowego, natomiast hydraulika siłowa to w przypadku przemysłu rynek o minimalnych wzrostach - w tym przypadku odpowiedzi oscylowały w zakresie od 0 do 3%.

Intralogistyka i pakowanie

Pakowanie i logistyka wewnętrzna, która obejmuje przemieszczanie materiałów i produktów w obrębie zakładu - od przyjęcia surowców do magazynu do wydawania gotowych wyrobów - to ważne etapy produkcji. Od tego, czy przebiegają one płynnie i odpowiednio do specyfiki produktu, zależy to, czy dotrze on do klienta na czas i zachowa swoje właściwości.

Aby sprostać tym wymogom, pakowanie oraz transport automatyzuje się, wykorzystując przenośniki, transportery, maszyny pakujące oraz różnego rodzaju roboty. Omawiane zagadnienia opisane zostały w artykule "Intralogistyka + pakowanie" opublikowanym w APA w lutym 2018 roku.

Najpopularniejsze w krajowym przemyśle marki siłowników elektrycznych – zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

Dopełnieniem powyższych statystyk powinna być ta dotycząca oceny sytuacji (koniunktury) na rynku. Wyniki uzyskiwane przez nas w tej dekadzie można podsumować stwierdzeniem "jest całkiem nieźle". Wprawdzie oceny dla pneumatyki i hydrauliki siłowej tym razem są nieco gorsze niż w 2015 roku (poprzednie badanie branży), ale i tak powyżej tych prezentowanych w poprzednich analizach rynkowych. Wysoką notę zebrała kategoria "siłowniki elektryczne", co potwierdza dobrą passę tego sektora.

A co w przyszłości? Jeżeli chodzi o sam rynek, to jego rozwój będzie miał charakter ewolucyjny. Domeną siłowników pneumatycznych pozostanie automatyzacja produkcji - respondenci wskazywali tu w szczególności branżę motoryzacyjną oraz spożywczą, w dalszej zaś kolejności: FMCG, opakowaniową, oil & gas i tworzyw sztucznych.

Dwa pierwsze obszary rynku cytowane często były też w przypadku siłowników elektrycznych. Ich dostawcy powinni również interesować się rynkami związanymi z produkcją mebli oraz medycznym. W zakresie hydrauliki siłowej głównymi obszarami rynku pozostaną: budowa maszyn oraz pojazdów budowlanych i rolniczych, a także transport szynowy i aplikacje wodne.

Typowymi aplikacjami siłowników hydraulicznych będą też prasy i inne maszyny, w szczególności dla przemysłu ciężkiego, choć tutaj pojawiło się najmniej wskazań. W tych tradycyjnych sektorach rynku dostawcy nie oczekują też w najbliższym czasie wzrostów.

Dariusz Pachura

Pneumat System

  • Jakie cechy komponentów pneumatycznych są kluczowe dla rodzimych klientów?

Jeśli chodzi o napędy pneumatyczne, których jesteśmy producentem, to od lat niezmiennie liczy się jakość produktów, cena oraz termin realizacji zamówienia. Firmy, które wypracowały elastyczny model produkcji i są w stanie w krótkim czasie wyprodukować nawet pojedynczy siłownik o zadanych parametrach, wygrywają na rynku. Bardzo często taki siłownik potrzebny jest "tu i teraz", ponieważ linia produkcyjna stoi, a co za tym idzie - każda minuta przestoju generuje dla firmy straty. Producenci siłowników każdego dnia muszą mierzyć się z takimi wyzwaniami.

Niejednokrotnie wymagane jest dostarczanie siłowników niestandardowych, o nietypowych parametrach i skomplikowanym sposobie montażu. W ostatnim roku wzrosło zainteresowanie siłownikami do zadań specjalnych - takimi jak choćby te z serii PSC. Są to wersje z brązu, ze zgarniaczem, które przeznaczone są do pracy w warunkach trudnych przy dużym zapyleniu - przykładowo w betoniarniach.

Znane w kraju marki

Dostawcy siłowników i oferowane marki produktów

Na omawianych rynkach mamy do czynienia z sytuacją o tyle ciekawą, że część marek (firm) jest tu o tyle znanych, że ich nazwy stały się właściwie synonimami pewnych grup produktów. Przykładami są: Festo w przypadku pneumatyki czy Bosch Rexroth w hydraulice siłowej - nazwy te są jednoznacznie kojarzone z określonymi obszarami techniki i rynku.

Oczywiście stwierdzenie to jest pewnym uproszczeniem, bowiem oferty tych przedsiębiorstw są szersze niż wymienione, a na rynkach działa też wielu innych znanych producentów. Faktem jest jednak, że popularność dostawców w tych branżach jest dosyć stała, co widać też po regularnie publikowanych przez nas zestawieniach chmurowych.

Wyniki najnowszego badania nie zaskakują. W przypadku produktów pneumatycznych liderem było Festo - niemiecki producent szerokiej gamy elementów wykonawczych pneumatycznych i elektrycznych, zaworów i różnego osprzętu. Festo jest również znane szerzej z regularnie prezentowanych innowacyjnych rozwiązań bionicznych.

Drugim najlepiej rozpoznawalnym dostawcą wybrany został ponownie japoński SMC Industrial Automation, zaś kolejne miejsca zajęły m.in. IMI Norgren oraz Parker Hannifin. W zestawieniu znalazły się też firmy polskie - Prema oraz Pneumat System.

W zakresie hydrauliki siłowej zdecydowanym liderem jest Bosch Rexroth, który jest producentem napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz układów sterowania i wielu innych produktów. Oprócz wyrobów z zakresu automatyki przemysłowej, firma jest szeroko znana z oferty hydrauliki mobilnej, która jest wykorzystywana w pojazdach i maszynach roboczych. Dwoma kolejnymi popularnymi dostawcami są Parker oraz Hydac, jest tu też wielu producentów polskich.

Grupa dostawców siłowników elektrycznych jest najbardziej zdywersyfikowana - w każdym razie jeżeli chodzi o najpopularniejsze marki. Można tu znaleźć zarówno nazwy podmiotów specjalizujących się w napędach elektrycznych czy systemach pozycjonujących (np. Tecnotion, Linak, HIWIN), jak też przedsiębiorstwa oferujące innego rodzaju elementy wykonawcze (np. Bosch Rexroth, Festo, Parker, Rotork, Auma). Trudno tu jednocześnie wskazać lidera - takiego, jak w przypadku dwóch poprzednich grup produktów.

Do powyższych list dołożyć można zestawienia marek zaworów, wysp zaworowych i podobnych produktów. Występują one zazwyczaj w systemach z elementami wykonawczymi, przez co wśród ich dostawców znaleźć można również wielu producentów siłowników. W publikowanych przez nas badaniach rynku ranking ten otwierały typowo firmy: Parker, Festo, SMC, Bosch Rexroth oraz Danfoss. Dodajmy tutaj, że prezentowane zestawienia stanowią ocenę popularności, rozpoznawalności marek na rynku krajowym, którą utworzono na bazie głosów respondentów redakcyjnej ankiety.

Na koniec warto zaznaczyć, że omawiane rynki cechują się dużym nasileniem walki konkurencyjnej. W przypadku sektorów pneumatyki oraz hydrauliki siłowej respondenci oceniali ją na blisko 5 punktów, gdzie liczba ta jest maksymalnym wskazaniem oznaczającym "bardzo duża".

Od tych wyników odstaje obszar siłowników elektrycznych, czego powodem może być zarówno duże rozproszenie rynków końcowych obsługiwanych przez ich dostawców, jak też fakt, że sektor ten jest najmłodszym z trzech omawianych w analizie. Branżę tę cechują też największe wzrosty wartości, co prawdopodobnie dodatkowo zmienia percepcję panującej w niej konkurencji.

Opis elementów wykonawczych oraz ich zastosowania opisane zostały w analogicznej analizie publikowanej w zeszłorocznym wydaniu informatora (IRA 2018).

Oferty dostawców siłowników pneumatycznych oraz hydrauliki siłowej w formie tabelarycznej przedstawiono w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2018).

Najlepsi w branży