Złącza przemysłowe

Złącza przemysłowe stanowią nieodzowną część nowoczesnych maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, systemów wykorzystywanych w energetyce, transporcie i wielu innych dziedzinach. Na rynku dostępna jest obszerna grupa tych produktów, o zróżnicowanej funkcjonalności i parametrach.

Jako że te najbardziej zaawansowane, przykładowo wersje modułowe o wysokim stopniu ochrony, cechują się też niezłą marżowością, są one od lat obiektem zainteresowania wielu firm branżowych. W efekcie tworzy to konkurencyjny, ale też szeroki i rozwojowy rynek.

Najważniejsze dla klientów cechy złączy brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

W obszarze złączy przemysłowych wyróżnić można wiele grup produktów, przy czym ich podstawowy sposób kategoryzacji związany jest z maksymalną wartością przesyłanych prądów. Obejmuje to wydzielenie elementów silnoprądowych, sygnałowych oraz, jako osobnego obszaru, złączy do transmisji danych.

Tego typu podzespoły występują w wersjach kabel-obudowa, kabel-kabel i, w przypadku zastosowań w urządzeniach - szczególnie elektronicznych, w wersjach kabel-płytka. Obszar tematyczny bieżącej analizy jest związany przede wszystkim z dwiema pierwszymi grupami.

Kolejny z podziałów związany jest z liczbą możliwych połączeń oraz ich rodzajami. Złącza mogą mieć od jednego do kilkudziesięciu torów, przy czym mogą one być takiego samego rodzaju lub też obejmować zróżnicowany zestaw pozwalający na transmisję sygnałów analogowych i cyfrowych, zasilania, a nawet sygnałów pneumatycznych.

W tym przypadku można mówić o złączach modułowych / hybrydowych, o których już kilkukrotnie pisaliśmy w publikowanych dawniej analizach.

Opinie respondentów ankiety dotyczące sytuacji w krajowej branży dystrybucji złączy oraz trendów na rynku; wartości procentowe dotyczą badania z 2017 roku

Odrębną grupę stanowią elementy do komunikacji sieciowej. Jako że przemysł korzysta z różnych standardów - zarówno sieci typu fieldbus, jak też przemysłowego Ethernetu, konieczne jest zaoferowanie wielu typów złączy. W tym przypadku wybierać można zarówno spośród wykonań standardowych, jak też cechujących się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.

Oczywiście do podziału można również dodać: kształt obudów złączy (okrągłe, prostokątne, itd.), materiał ich wykonania (aluminium, tworzywo sztuczne), stopień ochrony, izolacji elektromagnetycznej i wiele innych cech. W ten sposób z produktu pozornie prostego i jednolitego otrzymuje się bardzo szeroką gamę wyrobów pod względem rodzajów i wykorzystywanych technologii.

Respondenci zapytani o to, jakimi złączami najbardziej zainteresowani są odbiorcy krajowi, w pierwszej kolejności wymieniali wersje silnoprądowe oraz modułowe / hybrydowe. Te ostatnie, o ile jeszcze kilka lat temu mogły być pewną nowością, obecnie są popularnymi w branży produktami, zaś ich sukces wynika w dużej mierze z aktywności promujących je przedsiębiorstw. Tutaj na czoło wysuwa się lider branży, HARTING, który oferuje pełny asortyment tego typu złączy oraz ich elementów składowych.

Marek Juchimiuk

HARTING Polska

 • Jakie są potrzeby polskich odbiorców w zakresie złączy przemysłowych?

Nasz rynek korzysta z całego przekroju rozwiązań łączeniowych, a potrzeby odbiorców są bardzo zróżnicowane. Coraz bardziej wzrasta potrzeba stosowania indywidualnych rozwiązań - w tym przypadku złącza takie jak Han-Modular pozwalają klientom konfigurować złącza na potrzeby ich aplikacji.

Rynek poszukuje też gotowych rozwiązań zmodyfikowanych pod dane zastosowanie, przez co klienci współpracują z nami przy rozwoju nowych produktów, które później wchodzą do oferty firmy. Złącza coraz częściej stają się też częścią całego systemu, który klienci chcą otrzymywać w formie gotowej do użycia. Przykładami są tutaj wiązki kablowe oraz złącza wstępnie zmontowane.

 • Jakie cechy złączy silnoprądowych są istotne dla lokalnych klientów?

Najważniejszą cechą złączy przemysłowych jest ich wytrzymałość, a zatem jakość. Wszak złącze dla użytkowników jest elementem, który pracuje (rozłączanie/wyłączanie, w dużej liczbie przypadków częste), jest narażony na urazy mechaniczne i wpływ środowiska (uderzenia, wilgoć, smary, pył, wahania temperatur, korozja), a także na wpływ zaburzeń pochodzących z zewnątrz - np. elektromagnetycznych, które trzeba niwelować.

Ponieważ cena zakupu złącza w porównaniu do całej aplikacji jest niewielka, a potencjalna awaria niesie za sobą duże koszty przestoju i uszkodzeń, użytkownicy sięgają po rozwiązania pewne i sprawdzone.

 • Jakie są nowości technologiczne w obszarze złączy przemysłowych?

Złącza przemysłowe ewoluują, tak aby pod względem cech mogły sprostać coraz bardziej złożonym potrzebom aplikacyjnym. To już nie tylko kontakty schowane w obudowach, ale także dodatkowe funkcjonalności. Przykładowo w serii Han-Modular jeden z najnowszych modułów ma budowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które mają za zadanie chronić podłączone odbiorniki.

Rosnące rynki również tworzą nowe potrzeby. Coraz powszechniejsze systemy magazynowania energii mają swoje specyficzne wymagania - przewodzenie dużych prądów w przypadku złączy o bardzo kompaktowych rozmiarach. Odpowiadając na te potrzeby, opracowaliśmy złącze - Han Q 1/0 do 100A w rozmiarze 3A. Na wszystkich rynkach poszukiwane są rozwiązania, które ułatwiają i skracają czas montażu - w tym zakresie również wprowadzamy sporo nowych produktów.

Pozytywne nastroje, duży rynek

Dostawcy złączy przemysłowych

Uzyskane w najnowszym (koniec 2017 roku) badaniu rynku oceny koniunktury w branży były bardzo dobre. Praktycznie co czwarty z respondentów ocenił wtedy sytuację jako bardzo dobrą, zaś reszta uznała ją za dobrą. Trudno coś tutaj dodać poza stwierdzeniem, że są to ogólnie jedne z lepszych wyników publikowanych w analizach branżowych - tj. gdy porówna się je ze statystykami dla innych sektorów rynku przemysłowego.

Opisywana branża ma wiele punktów podparcia - tj. sektorów, do których dostarczane są złącza, co zapewnia jej względną stabilność. Również dynamika zmian wydaje się korzystna. Ponad 70% ankietowanych osób stwierdziło, że zmiany koniunkturalne są in plus, zdaniem tylko kilku procent osób są one niekorzystne.

Sektor dystrybucji złączy przemysłowych zawsze uznawany był za atrakcyjny, co zawdzięczał m.in. dużej liczbie klientów z wielu rynków. W efekcie jest on również stosunkowo duży pod względem jego wartości, w porównaniu z innymi obszarami w branży automatyki przemysłowej. Respondenci zapytani o jego wartość byli w swoich szacunkach dosyć zgodni - ich wskazania wahały się pomiędzy 60 a 120 mln złotych, zaś średnią wskazać tu można w zakresie około 70-80 mln złotych rocznie.

Spoglądając w przyszłość, można wyróżnić kilka kluczowych dla dostawców złączy rynków i grup klientów. Na czoło zestawienia wysunęła się motoryzacja (sektor ten odnotowuje w ostatnim okresie bardzo dobre wyniki) oraz energetyka, do której zalicza się również energetyka odnawialna.

Ważnymi rynkami powinny być też, podobnie tak jak dotychczas, sektor maszynowy, przemysł produkcyjny oraz branża transportowa, w szczególności związana z transportem szynowym. W zestawieniu nie znalazły się za to nowe otwarcia - z wyjątkiem jednego, którym jest elektromobilność.

Co sprzyja rozwojowi rynku złączy w Polsce?

 • Wdrażanie przez firmy innowacji technologicznych
 • Modernizacje instalacji technologicznych
 • Wzrost zamówień na maszyny
 • Automatyzacja produkcji, potrzeba wprowadzania zmian
 • Dobra koniunktura w przemyśle, dynamika branży
 • Nowe zastosowania złączy, nowe projekty
 • Możliwość dopasowywania złączy do potrzeb klienta
 • Inwestycje firm zagranicznych
 • Młoda kadra projektantów chętnie wprowadzająca zmiany
 • Modułowość aplikacji
 • Rosnąca wiedza techniczna klientów
 • Wymogi co do niezawodności
 • Rozwój eksportu
 • Wzrosty na rynku energetyki, w tym odnawialnej
 • Rozwój rynku kolejowego oraz budownictwa
 • Sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna
 • Nowości technologiczne w zakresie technologii złączy

Jakie są bariery w rozwoju omawianej branży?

 • Przyzwyczajenia konstruktorów do stosowania starszych technologii
 • Niewielka standaryzacja złączy
 • Podróbki markowych produktów
 • Ograniczenia budżetowe w projektach
 • Brak modyfikacji projektów
 • Duża konkurencja na rynku
 • Problemy z dostępnością i kosztami surowców
 • Rosnąca liczba tanich, niskiej jakości złączy na rynku
 • Nie najlepsza koniunktura
 • Brak przetargów
 • Rozdrobnienie rynku

Polacy stawiają na złącza markowe

Zmiany oceny sytuacji na rynku dystrybucji złączy przemysłowych w ostatnich latach

Złącza przemysłowe stanowią typowo jeden z elementów większej oferty handlowej firm. Tak jest przede wszystkim w przypadku dystrybutorów, gdzie sprzedaż złączy składa się na kilka, ew. kilkanaście procent ich całkowitych obrotów. Tego typu przedsiębiorstw jest w grupie przedstawionej w bieżącej analizie ponad połowa.

Dodatkowo w przypadku niektórych firm obrót realizowany na złączach wynosi od 20-30% całkowitej sprzedaży. Z drugiej strony na rynku jest kilka podmiotów, których przedstawiciele stwierdzili, że sprzedaż złączy składa się na 100% ich handlu (lub jest bardzo blisko tej wartości).

Są to firmy specjalistyczne, dla których projektowanie, produkcja i oferowanie złączy stanowi core business. Aczkolwiek i tutaj oferta poszerzana jest często o produkty komplementarne - kable, elementy zabezpieczające czy komponenty sieciowe.

Można stwierdzić, że rynek złączy silnoprądowych jest wartościowy jako całość, ale też, z perspektywy pojedynczych firm, oparcie biznesu na sprzedaży jedynie złączy może być trudne. Stąd też wyroby te stanowią prawie zawsze element szerszej oferty, zaś konkurencja - szczególnie w przypadku najpopularniejszych wersji - jest silna. Branża jest daleka od konsolidacji i jednocześnie mało kto ma wyłączność na daną czołową markę.

Pomimo że piszemy o rozproszeniu rynku, jeżeli przyjrzymy się popularnym u nas markom złączy, wnioski mogą być inne. W tym przypadku mamy do czynienia z relatywnie niedużą grupą przedsiębiorstw i dominacją kilku marek. Respondenci najczęściej wymieniali tu firmę HARTING, która w statystyce jest zdecydowanym "outlierem" - jej przewaga nad resztą konkurentów była w badaniu ponad dwukrotna.

Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami złączy przemysłowych

Drugą najbardziej popularną marką jest Phoenix Contact, na kolejnych pozycjach znalazły się: Weidmüller, Amphenol, Wieland Electric, ILME oraz Molex. Stan ten jest zbliżony do wyników publikowanych w poprzednich informatorach, przy czym tym razem dominacja czołowych marek wydaje się jeszcze silniejsza.

Jeżeli chodzi o działających lokalnie oferentów złączy, to tutaj również nie ma większych zmian w porównaniu do wyników dotychczas publikowanych badań. W tabelach przedstawiono oferty 30 firm, czyli nieco mniej niż w poprzednio publikowanych analizach, aczkolwiek wśród nich są praktycznie wszyscy najważniejsi gracze - zarówno przedstawicielstwa producentów zagranicznych, jak też dystrybutorzy lokalni.

Do tych pierwszych zaliczają się m.in. HARTING Polska, Phoenix Contact, Lapp Kabel, igus Polska, Conec Polska, Wieland Electric, Staubli Łódź (dostarcza złącza Staubli, dawniej Multi- Contact) oraz Weidmüller. Są to przedstawicielstwa firm niemieckich, które specjalizują się w technologiach łączeniowych, komunikacyjnych i pokrewnych.

W przypadku dystrybutorów można tu wskazać zarówno dostawców katalogowych (w tabelach pojawiło się kilka takich firm), jak też przedsiębiorstwa specjalistyczne, które dystrybuują typowo 1-3 marki złączy. Takimi są m.in. Astat Logistyka, Dacpol, Eltron, Micros czy przykładowo Semicon.

Są to firmy o długiej historii działalności rynkowej, co dotyczy również oferowania przez nie złączy. Na sam koniec warto dodać, że w ocenach respondentów konkurencja w omawianej branży jest silna - tak ją oceniło trzech na czterech respondentów redakcyjnej ankiety.

Jarosław Najduk

Stäubli

 • Jaka jest dzisiaj oferta złączy przemysłowych na naszym rynku?

Oferta dostępnych złączy przemysłowych jest bardzo szeroka. Ze względu na budowę możemy tu wyróżnić złącza jednopolowe, złącza wielopinowe oraz złącza modułowe, w których możemy zastosować kontakty dla różnych przekrojów przewodów a nawet szybkozłącza pneumatyczne i hydrauliczne.

Ceny złączy są zróżnicowane i są one pochodną jakości wykonania oraz przeznaczenia tych produktów. Złącza wykorzystywane do sporadycznych rozłączeń będą odpowiednio tańsze od tych cechujących się wysoką liczbą możliwych cykli łączeniowych.

 • Jakie są nowości technologiczne w obszarze złączy przemysłowych? Które cechy tych produktów są najistotniejsze dla lokalnych klientów?

Niska cena to niewątpliwie kryterium najczęściej brane pod uwagę przy zakupie złączy przemysłowych. Jest ono stosowane szczególnie przez producentów maszyn przemysłowych, dla których liczy się wyłącznie obniżanie kosztów kompletnej maszyny. Kierowanie się wyłącznie tym kryterium jest jednak krótkowzroczne i paradoksalnie niesie ze sobą konieczność poniesienia większych kosztów finansowych w przyszłości przez klienta końcowego. Coraz częściej klienci zwracają uwagę na żywotność złącza i są w stanie zapłacić więcej za produkt, który będzie mógł być wykorzystywany kilkakrotnie dłużej niż tańszy odpowiednik.

W przypadku aplikacji, gdzie szybkość wykonywania połączeń jest bardzo istotna, modułowość złącza jest jego pożądaną cechą. Umożliwia nam ona wykonanie połączenia kontaktów o różnych parametrach elektrycznych podczas jednej operacji łączeniowej. Pozwala to na większą oszczędność czasu i miejsca niż w przypadku zastosowania kilku złączy. Dodatkowo złącza muszą spełniać odpowiednie normy - np. kolejowe w przypadku zastosowań w aplikacjach szynowych. W tym przypadku powinny one być również odporne na drgania i cechować się niepalnością.

Rozwój technologii złączy zmierza w kierunku minimalizowania ich rozmiarów, tak aby złącza były jak najwygodniejsze w użytkowaniu. Nacisk jest coraz bardziej kładziony również na możliwość stosowania złączy hybrydowych, które umożliwiają połączenia elektryczne i pneumatyczne w jednej obudowie.

Najlepsi w branży

Zobacz również