Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny

Analizy dotyczące osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego, a więc przycisków, przełączników tablicowych, kaset sterowniczych czy klawiatur, publikujemy w IRA oraz w magazynie APA regularnie. Bieżącą traktować można jako aktualizację poprzednio publikowanych informacji, przy czym skupiamy się w niej na omówieniu zmian technologicznych oraz najważniejszych cech dotyczących rynku. Jeżeli chodzi o zastosowania osprzętu i producentów oraz dystrybutorów - odsyłamy do opisu w analogicznej analizie zamieszczonej w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2018).

Wymienione we wstępie produkty stosowane są w maszynach, szafach elektrycznych, pojazdach, dźwigach i podnośnikach i wielu innych - są to w większości aplikacje o charakterze profesjonalnym.

W przypadku takich zastosowań elementy powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością na narażenia mechaniczne i środowiskowe, jakością, zapewniać bezpieczeństwo dla osób obsługi i mieć odpowiednie atesty. Wszystkie te czynniki są dla klientów istotne, aczkolwiek dwa zostały wytypowane jako kluczowe - są nimi: jak najlepsza jakość wykonania i dostępność za jak najniższą cenę.

Do innych ważnych cech osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego w najnowszym badaniu rynku zaliczone zostały: marka producenta, certyfikaty (są szczególnie istotne w przypadku zastosowań w aplikacjach kolejowych, specjalnych oraz ATEX), a także kompletność asortymentu - czyli to, w jakim stopniu klient może dobrać u jednego dostawcy komplet komponentów do swojej aplikacji.

To ostatnie liczy się szczególnie dla producentów maszyn oraz prefabrykatorów szaf sterowniczych, którzy często korzystają z większego pakietu elementów służących do sygnalizacji i sterowania.

Liczy się odporność, LED to już standard

Najważniejsze dla klientów cechy osprzętu brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

Chociaż omawiane produkty z wyglądu przypominać mogą odpowiedniki sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, pod względem technologicznym często znacznie się różnią. Najważniejszą zmianą ostatnich lat, podobnie jak w przypadku ogółu urządzeń sygnalizacyjnych w przemyśle (lampy, wieże sygnalizacyjne i podobne), było wprowadzenie jako źródeł światła diod LED.

W ostatnim badaniu po raz drugi zapytaliśmy respondentów o to, jaka jest rola tych ostatnich w omawianym osprzęcie. O ile kilka lat temu w zdecydowanej większości uznali oni, że produkty te popularyzują się lub już się spopularyzowały, o tyle obecnie ani jeden z respondentów nie miał wątpliwości co do tego, że LED stanowią standard i nie ma dla nich alternatywy. Można uznać, że ten rewolucyjny etap zmian branża ma już za sobą.

Dostawcy osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego i oferowane marki produktów

Jeżeli chodzi o pytanie o nowości, trendy technologiczne, to wśród odpowiedzi dominowało jedno stwierdzenie: wysoki stopień ochrony, ewentualnie wyrażony skrótem IP69K. Wymieniana była również większa wytrzymałość, wandaloodporność, co w połączeniu z poprzednią cechą generalnie określić można jako "duża odporność środowiskowa i mechaniczna". Dodatkowo pojawiła się też odporność na środki chemiczne, a także wydłużony czas pracy - w tym przypadku stosowane mogą być wersje przycisków i przełączników bez ruchomych styków.

Respondenci wytypowali również trendy takie jak: miniaturyzacja osprzętu, zmniejszanie wysokości przycisków i przełączników (elementy o krótkim skoku, do płytkiej zabudowy), a także dostępność panelowych sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

Warto również wskazać na rozwój grupy podzespołów bezprzewodowych - na przykład przycisków, kaset sterowniczych i pilotów, które wymieniają dane z systemem nadrzędnym z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych. Takie produkty oferuje m.in. steute Polska.

W przypadku klawiatur trendami obecnymi już od lat są: wzrost estetyki, co wynika z wymogów klientów w zakresie wzornictwa, rozwój oferty druku cyfrowego frontów, a także produkcja klawiatur z dodatkowymi warstwami. Te ostatnie służą np. do ekranowania elektromagnetycznego czy podgrzewania klawiatury.

Kilka słów o branży

Zmiany koniunktury na krajowym rynku związanym z produkcją i dystrybucją osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny stanowi stały element ofert wielu podmiotów, wśród których są zarówno wytwórcy działający na rynku bezpośrednio, w tym firmy o dużej specjalizacji - np. polscy producenci, jak też liczni dystrybutorzy. Asortyment produktów przez nich oferowanych i dostępnych na rynku jest przekrojowy.

Obejmuje on zarówno wyroby markowe, zazwyczaj pochodzenia zachodnioeuropejskiego, jak też produkty dalekowschodnie, które są popularne szczególnie w obszarze produktów standardowych. Jednocześnie konkurencja w tym sektorze jest silna - tak stwierdziło aż czterech na pięciu przez nas ankietowanych. Wynik ten jest odmienny, niż poprzednio publikowany, kiedy głosy rozłożyły się praktycznie po połowie.

Kierunek zmian koniunktury w omawianej branży (po lewej) oraz ocena konkurencji na tym rynku w Polsce (prawa strona)

Z drugiej strony omawianą branżę cechuje niezła koniunktura. Respondenci zapytani o sytuację na krajowym rynku dystrybucji osprzętu tablicowego stwierdzili, że jest ona dobra.

W przypadku najnowszego badania ankietowego aż 81% osób udzieliło odpowiedzi "dobra", a 14% "bardzo dobra" - są to praktycznie najlepsze wyniki od lat (tak jest szczególnie w porównaniu z 2014 rokiem, kiedy można było obserwować dekoniunkturę w tym sektorze). Jeżeli zaś chodzi o dynamikę zmian, to jest ona również korzystna - jedynie 10% osób stwierdziło, że sytuacja się pogarsza, zaś zdaniem reszty nie zmienia się lub polepsza.

Michał Modzelewski

OEM Automatic

  • Jakie są wymogi krajowych klientów względem dostawców osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego? Jakie są trendy w tym obszarze?

Na przestrzeni ostatnich lat dochodziło do sporych zmian w szeroko rozumianej branży automatyki przemysłowej, jednak osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny nadal jest bardzo popularny i wszystko wskazuje na to, że rynek ten będzie rósł.

Mimo zmieniających się wymagań klientów i ciągłego rozszerzania portfolio przez producentów, cena odgrywa najważniejszą rolę. Bardzo ważna dla klientów jest jakość wykonania, aczkolwiek producenci bardzo do siebie się zbliżyli pod względem używanych materiałów, dlatego też jakość często jest teraz utożsamiana z rozpoznawalnością i renomą producenta.

Z punktu widzenia klienta bardzo ważna jest też obsługa jego wszystkich produktów, dlatego szuka dostawców, którzy zapewnią kompletność asortymentu. Do tej sytuacji przystosowali się producenci. Można powiedzieć, że już większość posiada w swoich ofertach całą gamę osprzętu, zaczynając od przycisków i przełączników tablicowych, po lampki sygnalizacyjne i kończąc na kasetach sterowniczych, zaznaczając przy tym różne typy wykonania, kolory i rozmiary.

Coraz częściej można spotkać się z zapytaniami klientów o rozwiązania kastomizowane. Chodzi tu przede wszystkim o nadruk na przyciskach i lampkach, a także o grawerowanie na przykład logo firmy zamawiającej na kasecie sterującej. Producenci, którzy zbliżą się ceną takich rozwiązań do ich standardowych wykonań, będą w stanie szybciej pozyskiwać i na dłużej utrzymać przy sobie klienta.

Co może wpływać na rynek?

Odpowiedzi na pytanie o stopień popularyzacji diod LED w osprzęcie sterowniczo-sygnalizacyjnym

Na koniec tego rozdziału i jednocześnie całej analizy jeszcze dygresja na temat możliwych zmian na rynku wynikających z rozwoju wyświetlaczy i innych nowoczesnych HMI. Od wielu lat w przemyśle zachodzą zmiany związane z popularyzacją wykorzystania paneli operatorskich z ekranami dotykowymi w miejsce tradycyjnych elementów elektromechanicznych.

Tempo tej ewolucji w ostatnim czasie nawet przyspieszyło, czemu sprzyja duża dostępność wyświetlaczy, ich atrakcyjne ceny, a także względna łatwość wykorzystania (integracji z systemem, oprogramowania, itd.). Katalizatorem zmian są również sami użytkownicy, którzy oczekują udogodnień w zakresie prezentacji informacji i możliwości intuicyjnego sterowania urządzeniami. Dotyczy to przykładowo punktów informacyjnych i sprzedażowych, różnorodnych zastosowań w transporcie czy urządzeniach konsumenckich.

Omawiane zmiany dotyczą głównie klawiatur, przy czym w przypadku przemysłu ich zasięg jest ograniczony. Cyfrowe HMI stosowane są w windach i różnych urządzeniach, aczkolwiek nie zastępują one standardowych przycisków, a raczej stanowią uzupełnienie tych ostatnich. Jeżeli chodzi o zastosowania, gdzie wymagana jest duża odporność mechaniczna, niezawodność, a także przełączanie sygnałów o dużych wartościach - tradycyjne przyciski i przełączniki pozostają niezastąpione. Można sądzić, że na rynku doszliśmy do pewnego stanu równowagi.

Czynnikami dodatkowo wpływającymi na sytuację w sektorze osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego są z jednej strony wspomniane zmiany popytu ze strony branży maszynowej oraz generalnie przemysłu, z drugiej zaś fluktuacje cen surowców i walut. Do tego dochodzą zagrożenia dla lokalnych producentów ze strony producentów dalekowschodnich, aczkolwiek są one tym mniejsze, im bardziej wyrób (np. klawiatura) ma mieć charakter specjalistyczny, personalizowany.

Popularne w kraju marki osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego - zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

Również cały czas wysokie wymogi jakościowe dotyczące elementów pulpitowych sprawiają, że odbiorcy wybierają komponenty markowe, które zapewnią oczekiwane parametry i długoterminowe działanie. W tym przypadku również mamy do czynienia z zależnością: im bardziej profesjonalny jest produkt końcowy i im większe są oczekiwania co do jego niezawodności, tym rzadziej sięga się po ekonomiczne wersje przycisków i przełączników.

Najlepsi w branży