wersja mobilna
Online: 531 Środa, 2018.01.17

Galeria produktów

Rynek - archiwum

Panele operatorskie

poniedziałek, 29 września 2014 13:12

HMI, czyli interfejs człowiek-maszyna, to określenie szerokie znaczeniowo, agregujące zarówno urządzenia takie jak wyświetlacze, w szczególności dotykowe, oprogramowanie z nimi związane, jak też prostsze moduły wyświetlające, klawiatury, a nawet przyciski i lampki montowane na pulpitach operatorskich. W tej części analizy skupiamy się przede wszystkim na tych pierwszych - gamie komputerów zintegrowanych z ekranami, które występować mogą zarówno w wersjach najmniejszych, monochromatycznych, jak też z dużymi, dwudziestokilkucalowymi wyświetlaczami.

Są to nieraz w pełni funkcjonalne przemysłowe pecety o mocy obliczeniowej i interfejsach nieodbiegających od typowych urządzeń do zastosowań profesjonalnych. Na omawianą różnorodność nakładają się zmiany technologiczne, które sprawiają, że dzisiejsze panele operatorskie zdecydowanie różnią się od analogicznych urządzeń sprzed kilku lat - pod względem jakości grafiki, szybkości pracy i ergonomii obsługi oraz funkcjonalności. Są one jednocześnie niezmiennie obiektem zainteresowania wielu dostawców, stanowiąc atrakcyjny produkt, który poszukiwany jest przez klientów z różnych branż.

Specjaliści branżowi

W obszarze automatyki przemysłowej jest niewiele takich rynków, gdzie mielibyśmy do czynienia - jak w przypadku HMI - z tak dużą liczbą marek produktów dostępnych w kraju. Do sektorów o dużej podaży należą m.in. te związane ze sterownikami programowalnymi, napędami elektrycznymi i właśnie panelami operatorskimi, w przypadku których można mówić o kilku kluczowych firmach i obszernej grupie pozostałych dostawców.

Najpopularniejsze rodzaje paneli operatorskich sprzedawanych na rynku krajowym

Pytając respondentów o ich zdaniem najbardziej znane marki, dokonaliśmy podziału na panele operatorskie (urządzenia o mniejszej mocy obliczeniowej, często też mniejszej liczbie funkcji i tańsze) oraz komputery panelowe stanowiące połączenie klasycznych IPC z wyświetlaczami. W obydwu statystykach widać dominację kilku dostawców.

W zakresie standardowych HMI liderami są przede wszystkim Siemens oraz Weintek, kolejne wysokie miejsca zajęły Pro-face, Omron, a dalej znalazły się m.in. ESA, Advantech, Beckhoff, Schneider Electric oraz B&R i Beijer. Należy przy tym zaznaczyć, że przewaga dwóch pierwszych nad resztą była dosyć znaczna. Bardzo podobnie, jeżeli chodzi o dystrybucję wyników, wyglądają rezultaty dla komputerów panelowych.

Tutaj mamy dwóch liderów - są nimi Advantech oraz Siemens. Trzecie miejsce przypadło firmie iEi Integration, kolejne zajęły Beckhoff, Kontron, Aaeon, Axiomtek i B&R. Trzeba tu zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku każdego tego typu zestawienia publikowanego w IRA, statystyka służy jedynie zobrazowaniu popularności produktów omawianych przedsiębiorstw, a nie jest informacją o udziałach tych ostatnich w rynku.

Ciekawym wnioskiem płynącym z analizy wyników jest brak istnienia wyraźnego klucza, jeżeli chodzi o dobór HMI przez klientów. Owszem, pewne firmy są zdecydowanie bardziej popularne niż pozostałe, aczkolwiek nie jest powiedziane, że polscy odbiorcy korzystają przykładowo tylko z urządzeń markowych lub tylko ekonomicznych. Podobnie trudno jest określić ich preferencje co do kraju pochodzenia paneli oraz sposobu ich dostarczania - tj. przez dystrybutora lub bezpośrednio przez oddział producenta. Doskonałym tego przykładem są identyczne wyniki co do popularności komputerów panelowych Siemensa (producent zachodni, sprzedaż bezpośrednia) oraz Advantecha (dystrybucja urządzeń dalekowschodnich). W tym przypadku obydwie firmy to dostawcy markowi, aczkolwiek jest też wiele przypadków "pokojowego" współistnienia przedsiębiorstw o produktach budżetowych i jakościowych.

Kompleksowa oferta

Listę najpopularniejszych marek można rozszerzyć o opis dostawców działających na krajowym rynku. W tabeli przedstawiono grupę około 50 podmiotów, które stanowią czołówkę tego sektora i regularnie pojawiają się też w raportach poświęconych HMI publikowanych w APA. Sprzedaż paneli jest często łączona z dostarczaniem innego rodzaju urządzeń, w szczególności komputerów przemysłowych. Dostawcom zadaliśmy pytanie o to, jaki procent stanowi wartość sprzedaży tych pierwszych w stosunku do całościowej oferty komputerów (tj. łącznie HMI, IPC, urządzenia embedded, itp.).

Najważniejsze dla odbiorców cechy HMI i komputerów panelowych

Wyodrębnić tu można dwie grupy odpowiedzi. W przypadku wielu firm zakres obejmował wartości z zakresu od kilku do około trzydziestu procent, co oznacza, że HMI stanowią dla nich element szerszego asortymentu. Z drugiej strony pojawiło się kilku dostawców, którzy z omawianego zakresu mają właściwie tylko HMI - w ich przypadku odpowiedzi wynosiły typowo 80-90%.

Potwierdza to, że w branży wybrać można zasadniczo kilka dróg rozwoju. Pierwszą, najbardziej popularną, jest stworzenie szerokiej oferty urządzeń wraz z oprogramowaniem, na bazie której stworzyć można kompletację lub cały system. Takie działanie jest standardem w przypadku dużych dostawców automatyki, którzy wraz z panelami operatorskimi oferują inne komponenty systemów sterowania - np. sterowniki, kontrolery, układy we/wy, a także elementy wykonawcze czy komponenty sieci przemysłowych, gwarantując jednocześnie ich kompatybilność ze sobą.

Takimi firmami są m.in. Siemens, Schneider Electric, Omron, B&R czy przykładowo Beckhoff Automation. Chociaż w ich przypadku panele są jedynie elementem większego asortymentu, zdecydowanie nie są to produkty o znaczeniu pobocznym. Wymienione firmy, jak przedstawiono w poprzednim rozdziale, to także najbardziej rozpoznawalne marki w zakresie HMI.

Podobna konstrukcja biznesu jest nieobca również wielu dystrybutorom. Tego typu przedsiębiorstw w publikowanej tabeli pojawiło się kilkanaście i są nimi przykładowo CompArt Automation, CSI, Elmark Automatyka, Guru Control Systems oraz Sabur. HMI stanowią w ich przypadku zazwyczaj jeden z wielu elementów asortymentu, aczkolwiek również ważny, gdyż składający się na większą ofertę komponentów automatyki i sterowania.

Odmiennym, mniej popularnym kierunkiem jest rozwój polegający na specjalizacji w zakresie HMI. Taką drogę wybrała przykładowo firma Pro-face, która skoncentrowana jest na panelach dotykowych oraz komputerach przemysłowych. Jej oferta jest rozszerzona o oprogramowanie, aczkolwiek należy je traktować jako komplementarny element sprzętowo-programowej platformy HMI.

Dostawcy paneli operatorskich i komputerów panelowych

Na rynku działają wreszcie dystrybutorzy szerokiej gamy produktów technicznych oraz tzw. dostawcy katalogowi. Również oni, a tymi ostatnimi są przykładowo firmy takie jak Conrad Electronic, Elfa Distrelec, Farnell element14, Maus Electronics czy TME oraz RS Electronics, zapewniają ofertę urządzeń z zakresu HMI. Jak to wszystko przekłada się na konkurencję w branży? Zdaniem respondentów jest ona raczej silna - tak stwierdziła ponad połowa badanych, zaś praktycznie cała reszta uznała ją za standardową.

Wiele branż, w tym ta kluczowa

W odpowiedziach na ankiety redakcyjne dotyczące głównych odbiorców HMI hasło "przemysł" pojawiało się najczęściej - i słusznie, gdyż właśnie ta branża od lat napędza sprzedaż paneli operatorskich. Urządzenia zapewniające wyświetlanie informacji, ich wizualizację w postaci graficznej i możliwość dokonywania nastaw to powszechne elementy maszyn oraz instalacji technologicznych.

Koniunktura na rynku HMI w ocenie dostawców

Niejednokrotnie przejmują one dodatkowe funkcje - np. komunikacyjne czy związane z przetwarzaniem danych, a także sterowaniem, a więc będące dawniej zarezerwowane dla innych elementów systemów. HMI stosowane są w nowych wdrożeniach, ich zakupy wiążą się z modernizacją istniejących maszyn, jak też, najrzadziej, wymianą serwisową.

Panele operatorskie przez lata obecności rynkowej stały się na tyle uniwersalnymi i popularnymi urządzeniami, że wykroczyły znacznie poza pierwotny dla nich obszar aplikacji przemysłowych. W Polsce kolejne miejsca na liście sektorów z nich korzystających zajmują m.in. energetyka, transport, medycyna oraz handel i wojsko.

Są to mniej więcej - oczywiście z dokładnością do wartości procentowych - te same branże, które pojawiały się w poprzednich analizach rynku poświęconych HMI. Odbiorcy z każdej z nich oczywiście nakładają na tego typu urządzenia inne wymagania - takimi są przykładowo wysoka jakość obrazu (zastosowania w sprzęcie medycznym), wydajność i odporność środowiskowa (np. transport szynowy, wojsko), higiena i wysoki stopień ochrony (sektor spożywczy) czy też możliwości graficzne (Digital Signage, POI).

Jeżeli chodzi o profil działalności kupujących panele, to mamy tutaj do czynienia właściwie z trzema głównymi rodzajami odbiorców - klientami końcowymi, integratorami systemów oraz producentami OEM. Dwaj pierwsi są związani przede wszystkim z przemysłem, zaś sektor OEM to produkcja urządzeń i maszyn, w tym niekoniecznie przemysłowych.

Warto przy tym zaznaczyć, że w porównaniu do rynku przykładowo niemieckiego proporcje tych obszarów (nie mówiąc już o ich wielkości w porównaniu do sektorów w Polsce) są odmienne, gdyż rynek branżowy za naszą zachodnią granicą jest bardzo silnie związany z wytwarzaniem maszyn. Aczkolwiek również u nas, patrząc po wynikach kilku ostatnich badań rynku przeprowadzonych przez redakcję widzimy, że właśnie sektor szeroko określany jako OEM staje się coraz bardziej znaczącym odbiorcą paneli operatorskich.

Najbardziej perspektywiczne branże oraz zastosowania paneli operatorskich w kolejnych latach

Jakie są najbardziej perspektywiczne branże oraz zastosowania omawianych urządzeń? Bazując na opiniach respondentów można zauważyć, że rewolucji spodziewać się tutaj nie należy i głównym ich klientem pozostanie przemysł. Kategoria ta obejmuje zarówno odbiorców końcowych (zakłady przemysłowe), jak też producentów maszyn i urządzeń, czyli sektor OEM.

Wysoką pozycję zajął również transport, za nim znalazła się energetyka, a dalej m.in. ochrona środowiska i branża spożywcza, która została wydzielona z ogólnej kategorii przemysłowej. Co ciekawe - nie pojawiły się tutaj zastosowania związane z handlem, punktami informacyjnymi, reklamą oraz konsumenckie. Powodem jest być może silne nastawienie ankietowanych dostawców na obsługę przede wszystkim odbiorców przemysłowych, jak też fakt, że do wielu z wymienionych zastosowań panele trafiają tak naprawdę jako elementy większych systemów (np. infokiosków), a więc ich odbiorcami nie są klienci końcowi, a raczej producenci urządzeń i integratorzy systemów.

 

Najlepsi w branży