wersja mobilna
Online: 341 Sobota, 2018.01.20

Galeria produktów

Rynek - archiwum

CONTROL

czwartek, 17 września 2015 09:38

Sterowanie pracą maszyn i instalacji technologicznych oraz ich nadzór to w automatyce zagadnienia kluczowe. Tak jest zarówno w przemyśle, jak też na rynku aplikacji infrastrukturalnych i budynkowych, w ochronie środowiska, zastosowaniach mobilnych i wielu innych. W pierwszej z analiz publikowanych w Informatorze Rynkowym Automatyki przedstawiamy cztery obszary rynku - komputerów przemysłowych, sterowników programowalnych i kontrolerów automatyki, paneli operatorskich oraz oprogramowania przemysłowego. Produkty te oferowane są u nas przez największe koncerny branżowe oraz producentów i dystrybutorów lokalnych, którzy zwykle zapewniają też ofertę systemową i pakiet usług wsparcia.

Spis treści » Komputery przemysłowe
» Sterowniki i kontrolery
» Panele operatorskie
» Oprogramowanie dla przemysłu
» Pokaż wszystko
Komputery przemysłowe

Najpopularniejsze w kraju marki komputerów przemysłowych; wielkość napisu odpowiada liczbie wskazań firmy, przy czym statystyka nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

IPC (Industrial PC) stanowią jedne z częściej stosowanych elementów systemów akwizycji danych, pomiarowych, układów sterowania urządzeniami i kontroli procesów, a także różnorodnych systemów wyświetlania informacji. Dotyczy to nie tylko branży przemysłowej, ale też transportu, energetyki, medycyny i innych zastosowań określanych jako semi-przemysłowe - np. związanych z reklamą audiowizualną.

Dzisiaj na rynku IPC ma miejsce kolejna rewolucja, którą przynoszą Przemysł 4.0 oraz Internet of Things. Dzięki nim, jak można sądzić, branże komputerów przemysłowych i systemów wbudowanych zyskują nową siłę napędową, która powinna być ważnym czynnikiem ich rozwoju w kolejnych latach.

Bartłomiej Kiełczewski

Induprogress

  • Czy sterowniki dostarczane są jako oddzielne komponenty, czy raczej jako element większych wdrożeń i kompletacji? Jak szeroki zakres produktów powinien oferować dostawca?

Dla większości odbiorców uproszczenie oraz skrócenie łańcucha dostaw jest kluczowym czynnikiem w momencie planowania inwestycji. Z tego względu zdecydowana większość układów automatyki realizowanych z użyciem produktów firmy Delta Electronics jest sprzedawana jako kompletne rozwiązanie. Ciągłe poszerzanie asortymentu oraz rozwijanie istniejących, już sprawdzonych rozwiązań pozwala wyjść naprzeciw potrzebom klientów.

Ponieważ nasza oferta zawiera bardzo dużą liczbę komponentów wykorzystywanych w układach automatyki, możemy jednocześnie obsługiwać odbiorców kompleksowo. W przeważającej większości odbiorcy decydują się na zakup, oprócz sterowników programowalnych, również innych produktów, takich jak serwonapędy, panele operatorskie, zasilacze i regulatory, a także systemy SCADA.

Kwestię szerokiego asortymentu należy jednakże zawsze konfrontować z kompatybilnością proponowanych urządzeń. Poruszając się w obrębie wyrobów od jednego dostawcy, mamy zawsze pewność, że czas niezbędny na uruchomienie będzie znacząco krótszy niż w wypadku samodzielnego wyboru urządzeń z szerokiego wachlarza produktów oferowanych na rynku. Dodatkowym atutem jest oferowanie do urządzeń bezpłatnego oprogramowania w języku polskim.

Znacznie więcej niż przemysł

Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami komputerów przemysłowych

Uniwersalność IPC sprawia, że popularyzują się one w wielu branżach i aplikacjach. Chociaż dla dostawców komputerów głównym obszarem aktywności jest zazwyczaj przemysł, dystrybucja komputerów to biznes związany tak naprawdę z wieloma rynkami końcowymi Obejmuje to zarówno te profesjonalne, związane z energetyką, wojskiem, transportem szynowym, przemysłem czy medycyną, jak też szereg popularnych zastosowań w nadzorze, systemach alarmowych, urządzeniach informacyjnych, automatach do gier czy aplikacjach Digital Signage.

W ostatnich latach, porównując wyniki bieżącego badania z poprzednimi, "aplikacje mobilne i transport" awansowały, zajmując poprzednią pozycję przynależną zastosowaniom POS/POI. W kolejnych latach trend ten może być jeszcze bardziej widoczny, gdyż transport, w szczególności szynowy, został wraz z przemysłem wytypowany jako kluczowy obszar rozwojowy omawianego rynku w Polsce.

Mówiąc o przyszłości, należy też nawiązać do wymienionego Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy (IoT), które mogą być w przyszłości kołami napędowymi branży komputerów przemysłowych i systemów embedded. Chociaż dla wielu osób są one nowymi nazwami na już istniejące technologie, na tyle istotnie redefiniują one dotychczasowe podejście do komunikacji, tworzenia systemów obliczeniowych i ich integracji, że powinny wytworzyć efekt synergii i okazać się nowymi otwarciami w branży.

IoT to przede wszystkim urządzenia inteligentne z wbudowaną komunikacją bezprzewodową oraz technologie zapewniające łączność - w tym bez udziału człowieka. Przykładem ich wykorzystania są zintegrowane systemy nadzoru komunikacji w mieście, dzięki którym pasażer może - korzystając z dowolnego urządzenia przenośnego - uzyskać dostęp do informacji dotyczących ruchu pojazdów i ich opóźnień, a firmy przewozowe - lepiej dopasowywać swoje usługi do bieżących potrzeb.

Dostawcy komputerów przemysłowych

Równolegle z Internetem Rzeczy (oraz ideą Smart Cities) od blisko trzech lat w przemyśle rozwija się koncepcja Industry 4.0. Jest to określenie na nową "rewolucję przemysłową", dzięki której następuje pełna integracja sfery produkcyjnej oraz zarządzania pracą zakładów i przedsiębiorstw. Łącznikiem są tutaj systemy komunikacyjne oraz IT, które pozwalają na wymianę danych i znacznie efektywniejszą pracę maszyn oraz ludzi.

Efektem zachodzących procesów powinno być w kolejnych latach pojawianie się w naszym otoczeniu coraz większej liczby urządzeń bazujących na komputerowym sterowaniu i przetwarzaniu danych. Z tych powodów również można sądzić, że przyszłość dla dostawców IPC rysuje się optymistycznie.

Arkadiusz Stecko

LedaTel

  • Kto korzysta z IPC? Jakie są trendy w branży transportu szynowego?

Z naszej analizy oraz profilu klientów wynika, że najważniejszymi odbiorcami komputerów przemysłowych są przede wszystkim firmy z sektora maszynowego, energetyki oraz branży automatyki budynkowej. Z innych źródeł wiemy, że nie słabnie również popyt ze strony branży spożywczej. W przypadku gotowych komputerów takich jak Box PC obserwujemy wzmożone zapotrzebowanie na mocniejsze obliczeniowo jednostki używane do monitoringu wizyjnego w sektorze rynku kolejowego oraz transportu publicznego. Mniejsze urządzenia, jak np. komputery 3,5", stosowane są w systemach Digital Signage.

W przypadku urządzeń Box PC spodziewamy się wzrostu mocy obliczeniowej ze względu na ciągłą modernizację oraz rozwój monitoringu wizyjnego dla rynku kolejowego oraz transportu publicznego. W tym zakresie, pomimo dużego zapotrzebowania na mocniejsze jednostki IPC, nie obserwujemy obecnie na rynku polskim dużej konkurencji.

Spowodowane jest to niewątpliwie kwestią norm i certyfikatów, które komputery przemysłowe muszą uzyskać, aby mogły zostać dopuszczone do użytku w pojazdach takich jak pociągi, tramwaje czy autobusy. Ponieważ użycie procesora o dużej mocy wiążę się z odprowadzeniem większej ilości ciepła, gdy dołożymy do tego kwestie związane z odpornością na drgania i wibracje, okazuje się, że certyfikat kolejowy EN50155 jest dla urządzeń bezwentylatorowych barierą nie do pokonania.

  • Jakie procesory są obecnie popularne w przypadku komputerów przemysłowych?

Wśród wydajnych jednostek zdecydowanie prym wiodą procesory Intela z serii i3/i5/i7. Klienci wybierają wersje i7 tam, gdzie potrzebna jest naprawdę duża wydajność, natomiast w przypadku rozwiązań bezwentylatorowych sięgają po jednostki i3 ze względu na niski pobór energii i wydzielane ciepło. W przypadku urządzeń dla transportu powyższe modele procesorów wybierane są w wersji mobilnej i zintegrowane z płytą główną komputera.

Procesory Intel Atom wykorzystywane są z kolei w aplikacjach z szeroko rozumianego zakresu Digital Signage. Są one również w pełni kompatybilne z systemem QNX, który jako pierwszy dostarczył pełny pakiet wsparcia dla płyt głównych wyposażonych w procesory Intel Atom. To wszystko sprawia, że dalszy rozwój tej linii procesorów będzie z pewnością następował.

Firmy stawiają na kompleksowość

Grupy klientów będących najczęstszymi odbiorcami komputerów przemysłowych

Komputery przemysłowe pracują zazwyczaj w większych systemach, przez co wymagają uprzedniej integracji. Nawet w przypadku gotowych do użycia wersji Box PC konieczne jest dobranie elementów peryferyjnych oraz odpowiednie "oprogramowanie" całości. Klienci poszukują też dostawców, którzy oprócz płytek czy modułów komputerowych dostarczą im komponenty pozwalające na stworzenie gotowego systemu.

Stąd też dystrybutorom zdecydowanie opłaca się nie tylko zapewniać obszerną ofertę sprzętową w zakresie samych komputerów, ale też podzespołów z nimi powiązanych - np. kart rozszerzeń, zasilaczy, dysków Flash i elementów peryferyjnych. Specjaliści branżowi, dla których IPC stanowią rdzeń biznesu, obudowują go usługami, a nieraz też produktami pozornie dosyć odległymi - np. kamerami pozwalającymi na tworzenie systemów wizyjnych czy urządzeniami do sieci komunikacyjnych.

Klientami lokalnych dostawców branżowych są zasadniczo trzy duże grupy firm - integratorzy systemów, klienci końcowi oraz producenci OEM. Integratorzy to przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem instalacji automatyki, systemów sterowania, budową większych urządzeń czy systemów pomiarowo-testujących.

Odpowiedzi na pytanie o to, na czym zarabia się w omawianej branży

Współpracują oni bezpośrednio z klientami końcowymi, a dla dostawców automatyki i urządzeń technologicznych stanowią swoistą forpocztę na rynku - i to bardzo ważną, patrząc na wyniki statystyki dotyczącej sektora IPC. Komputer przemysłowy stanowi praktycznie zawsze część większego systemu, którego zadaniem może być zbieranie i analiza danych, akwizycja obrazów, kontrola parametrów procesowych czy sterowanie innymi urządzeniami, przez co on sam wymaga uprzedniej integracji.

Drugą grupą odbiorców, na pozycji praktycznie ex aequo z integratorami, są zakłady przemysłowe i różni inni klienci związani z szeroko rozumianym przemysłem. Korzystają oni najczęściej z gotowych komputerów - takich jak Box PC czy modułowych. W przypadku takich klientów końcowych komputery są też kupowane na potrzeby serwisowe (wymiany w momencie zaistnienia awarii), aczkolwiek dotyczy to bardziej podzespołów, niż kompletnych systemów. Gdy zachodzi bowiem potrzeba wymiany tych ostatnich, zazwyczaj ma miejsce całkowita modernizacja, co oznacza użycie zupełnie nowego komputera - najczęściej z układami kolejnej generacji.

Inaczej jest w przypadku producentów OEM, a więc trzeciej grupy firm. Zaliczają się do niej zarówno producenci maszyn i urządzeń, jak też przedsiębiorstwa produkujące urządzenia elektroniczne, różnego rodzaju automaty sprzedażowe, bankomaty, kioski informacyjne, kasy, itd. Tego typu podmioty to naturalni odbiorcy płyt głównych i komputerów nakładkowych.

Szczególnie popularne są tu te ostatnie, takie jak SoM/CoM, które montowane są wewnątrz urządzeń i stanowią element składowy większych systemów. Warto dodać, że w ostatnich latach udział producentów OEM w całości obrotów lokalnych dystrybutorów komputerów regularnie rósł.

Zbigniew Piątek

Beckhoff Automation

  • Jaka jest koniunktura na krajowym rynku IPC i co klienci najczęściej wybieraj

Koniunktura na rynku ma stałą tendencję rosnącą. Dziś nie ma już obiekcji, czy PC jako alternatywa dla PLC to właściwy wybór, zaś pole zastosowań komputerów jest praktycznie nieograniczone.

Najczęściej wybierane są komputery przemysłowe wbudowane. Stanowią one swoisty pomost pomiędzy rozwiązaniami komputerowych systemów automatyki a klasycznymi układami PLC. Kolejna grupa to urządzenia typu Box PC. Stale zwiększa się też udział komputerów panelowych. Rosnące zaufanie klientów do komputerów przemysłowych sprawia, że oddzielanie warstwy HMI od sterującej traci rację bytu a optymalizacja kosztów jest bardzo ważnym czynnikiem.

Branża w 2015 roku...

Konkurencja oraz bieżące zmiany koniunktury na rynku IPC w Polsce

...miała się nieźle! Koniunktura na rynku oceniona została przez większość respondentów jako dobra lub nawet bardzo dobra. Ostatnią z ocen wystawił co czwarty ankietowany przez nas przedstawiciel firm branżowych, co stanowi dwukrotnie lepszy wynik niż podczas poprzedniego badania z 2013 roku. Jednocześnie pojawiła się niewielka grupa osób twierdzących, że sytuacja jest słaba.

Powyższa statystyka daje tylko częściowy obraz sytuacji, gdyż w poprzednich latach - szczególnie w okresie 2010-2013 - dostawcy notowali dosyć duże zmiany sprzedaży komputerów przemysłowych, zaś indywidualne wzrosty sprzedaży były często skutkiem większych kontraktów (lub ich braku). Ostatnie 24 miesiące przyniosły, zdaniem respondentów, pewną stabilizację, do tego stopniowo zwiększała się liczba firm notujących lepsze wyniki.

Jeżeli chodzi o ogólne tendencje w koniunkturze, to przez trzy czwarte pytanych osób ocenione zostały one jako dobre - sytuacja na rynku poprawia się. Być może omawiana branża, dzięki rozproszeniu klientów i uniwersalności samych komputerów, jest również bardziej odporna na zawirowania niż inne sektory. Do zagrożeń respondenci zaliczyli przede wszystkim pojawianie się na naszym rynku tanich, często słabych jakościowo produktów z krajów azjatyckich.

O ile nie dotyczy to komputerów tajwańskich, o tyle niektóre inne wyroby dalekowschodnie są nieraz oferowane jako supertanie komputery i moduły embedded, aczkolwiek parametry środowiskowe i jakościowe "spełniają one jedynie na papierze". Nieraz efekty ich zastosowania odczuwane są dopiero po pewnym czasie od uruchomienia i przekładają się na zwiększone koszty serwisu i uszczerbek na reputacji dostawcy.

Rynek IPC jest silnie konkurencyjny - takiego zdania było aż 2/3 ankietowanych przez nas dostawców. W branży działa przy tym kilka wyraźnie zarysowanych grup firm. Pierwszą i prawdopodobnie najważniejszą są przedsiębiorstwa znajdujące się na styku przemysłu, elektroniki i innych branż profesjonalnych, które śmiało nazwać można ambasadorami określonych marek komputerów przemysłowych w kraju.

Elmark Automatyka, JM Elektronik, CSI, Guru Control Systems - to cztery firmy dystrybuujące m.in. produkty firm Advantech oraz iEi Integration, które od lat odpowiadają za rozwój branży w Polsce. Obecni są tu też dostawcy będący lokalnymi oddziałami zagranicznych producentów - m.in. Siemens, Kontron, Beckhoff Automation, Lenze, Phoenix Contact, B&R, Schneider Electric oraz Rockwell Automation. Mamy też rodzimych producentów - np. komputerów embedded (3City Electronics) oraz pamięci Flash (Wilk Elektronik).

Gdy patrzy sie z perspektywy całego rynku, sprzedaż komputerów przemysłowych oraz jednopłytkowych to biznes, który rzadko kiedy tworzy oś działalności firmy. Wiele przedsiębiorstw to tak naprawdę dystrybutorzy o szerokim spektrum oferty, którzy łączą sprzedaż IPC z inną działalnością handlową, w szczególności w zakresie dostarczania urządzeń automatyki i oprogramowania.

Trudno tu wymienić wszystkich oferentów - głównymi są m.in.: ASTOR, Dacpol, Elatec, Elhurt, INEE, LedaTel, Maritex, Microdis, Sabur, Quantum, SDS-Automatyka, Simlogic., Stermag oraz Stoltronic. Do tego grona należy dopisać dostawców katalogowych, takich jak TME, Farnell element14, RS Components czy Elfa Distrelec.

Jeżeli zaś spojrzymy na popularność marek, to tradycyjnie na czoło zestawienia wysuwa się tajwański Advantech. Firma ta od kilku lat obecna jest u nas bezpośrednio - w Warszawie znajduje się jej serwis na Europę. Produkty tej marki dostępne są jednak już od dawna poprzez jej dystrybutorów, którymi są Elmark Automatyka oraz CSI Computer Systems for Industry.

Advantech, który podobnie jak poprzednio zdystansował inne firmy, oferuje systemy pomiarowe, urządzenia komunikacyjne i, przede wszystkim, komputery przemysłowe, wersje panelowe i wbudowane. W przypadku IPC w jego ofercie znajdziemy praktycznie kompletną gamę urządzeń i komponentów systemów komputerowych.

Na drugim miejscu popularności - również niezmiennie - znajduje się Siemens. W omawianym zakresie firma jest znana przede wszystkim z produkcji komputerów kompaktowych z rodziny Simatic Box PC, do tego oferuje też m.in. modułowe komputery embedded. Trzecią z najpopularniejszych marek jest tajwańska firma IEI Integration, którą w Polsce promują jej wieloletni dystrybutorzy - JM elektronik oraz Guru Control Systems.

Do znanych dostawców należą też Aaeon oraz firmy z obszaru niemieckojęzycznego, które działają u nas poprzez oddziały lokalne - Kontron, B&R oraz Beckhoff. Ta ostatnia jest szczególnie zasłużona dla omawianej branży, gdyż właśnie ona była pionierem rozwiązań typu PC Based i przez lata konsekwentnie rozwijała ofertę komputerów przemysłowych oraz systemów sterowania na nich opartych.

Zamiast podsumowania przytaczamy jeszcze kwoty, które wyłaniają się z omawianego badania - dotyczą one wartości sektora IPC w Polsce. Została ona oszacowana przez respondentów na około 40 do 45 mln zł rocznie (są to odpowiednio: mediana i wartość średnia z udzielanych odpowiedzi). Jest to wartość podobna do tej uzyskanej w poprzednim badaniu rynku - w 2013 roku wartość tego sektora oceniona została przez lokalnych dostawców na 40 do 60 mln, przy czym średnia wyniosła wtedy 45 mln zł. Wynik dotyczy zbiorczo komputerów przemysłowych, urządzeń embedded i pokrewnych.

Pamięci Flash - nieodzowny element współczesnych IPC

Karty pamięci oraz dyski SSD w przemyśle są używane, jeżeli trzeba wyeliminować inne nośniki, które mogłyby się uszkodzić w trudnych warunkach, na przykład w obrabiarkach, komputerach przemysłowych, podręcznych rejestratorach i czytnikach kodów kreskowych. Inne zastosowanie to sprzęty, na przykład pomiarowe, do których dostęp jest utrudniony i kluczowe urządzenia, na przykład sieciowe albo w systemie sterowania. W obu przypadkach ważna jest niezawodność pamięci.

Poza tym z nośników półprzewodnikowych korzysta się w zastosowaniach specjalistycznych, w medycynie, wojsku, lotnictwie i handlu. Przykłady to: przenośne rejestratory stanu pacjentów, systemy radarowe i sprzęt do zdalnych pomiarów, czołgi, helikoptery, pojazdy bezzałogowe, terminale POS oraz automaty z różnymi towarami.

Wszędzie tam nośniki danych narażone są m.in. na ekstremalne temperatury, wibracje, wilgoć, zaburzenia elektromagnetyczne i zapylenie. Dlatego w tych urządzeniach nie można używać "zwykłych" pamięci Flash, z jakich korzystamy na co dzień. Alternatywą są te wzmacniane (industrial grade). Wymaganą wytrzymałość i niezawodność uzyskuje się w nich zarówno konstrukcyjnie, jak i programowo.

Jak dobierać pamięci Flash, kto je oferuje i jakie są najważniejsze technologie? Odpowiedzi w artykule "Przemysłowe pamięci Flash", który znaleźć można w dziale "temat miesiąca" na stronie www.automatykaB2B.pl. 

Najlepsi w branży