wersja mobilna
Online: 259 Wtorek, 2018.01.16

Galeria produktów

Rynek - archiwum

MOTION

czwartek, 17 września 2015 11:13

Branża napędowa - lub szerzej - związana z dostarczaniem podzespołów, urządzeń i systemów pozwalających na wykonywanie ruchów, to jeden z najstarszych i jednocześnie największych sektorów rynku automatyki. Silniki elektryczne, przemienniki częstotliwości, występujące w różnych wykonaniach siłowniki, a także roboty - zakres ich zastosowań obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny przemysłowe i wiele obszarów poza nim. W bieżącej analizie dokonujemy przekrojowego omówienia wymienionych rynków, a także po raz pierwszy w IRA opisujemy sektor dystrybucji serwonapędów i zagadnienia z zakresu "motion control".

Spis treści » Napędy i silniki elektryczne
» Technika serwonapędowa
» Roboty i urządzenia technologiczne
» Elementy wykonawcze
» Pokaż wszystko
Napędy i silniki elektryczne

Ponad 50 mln sztuk silników elektrycznych i 20 mln przemienników częstotliwości - tyle co roku sprzedaje się na świecie urządzeń napędowych niskiego napięcia. Liczby te, gdyby przełożyć je na kwoty pieniężne, robią jeszcze większe wrażenie - szacuje się, że wartość sprzedaży wynosi co roku odpowiednio 23 i 18 mld dolarów.

Polska z rynkiem napędów o wartości około 200 mln dol. to jedynie pół procent rynku globalnego, aczkolwiek z perspektywy działających u nas firm sektor ten od lat stanowi wartościową i atrakcyjną branżę. Dzieje się tak, gdyż z napędów korzystają właściwie wszyscy odbiorcy związani z szeroko rozumianym przemysłem, a także producenci maszyn i pojazdów. Poszukują oni nie tylko tańszych, ale też coraz bardziej funkcjonalnych i energooszczędnych urządzeń.

Grzegorz Rumiński

ANIRO

  • Co zmieniało się w ostatnich latach na rynku napędów i jakie są przyszłe możliwe kierunki jego rozwoju?

Polska branża napędowa, pomimo spowolnienia całego rynku, ciągle rośnie, aczkolwiek jednocześnie jest to sektor bardzo ustabilizowany pod względem obecnych w nim producentów. Na rynku bardzo ogólnie wydzielić można dwie grupy klientów. Pierwszą stanowią ci, dla których głównym argumentem negocjacji jest cena i tylko kilka parametrów samych urządzeń. Dotyczy to szczególnie prostszych aplikacji - np. wentylacyjnych.

Druga grupa to odbiorcy patrzący w pierwszej kolejności na walory techniczne urządzeń i możliwości ich zastosowania pod konkretnie, sprecyzowane wymagania. Dla nich liczą się m.in. algorytmy pracy, komunikacja, jak też kwestie związane z obsługą serwisową, doradztwem technicznym czy wiarygodnością samego dostawcy. Perspektywicznym rynkiem jest tutaj segment bardziej wymagający, jak np. przemysł produkcyjny, produkcja maszyn czy integracja skomplikowanych systemów automatyki.

Sądzę, że napędy elektryczne będą w szybkim tempie rozwijane pod względem ich technologii wykonania, możliwości zastosowań, zaaplikowanych funkcji w standardowych rozwiązaniach, które będą spełniały wymagania jak największej liczby klientów. Dostawcy urządzeń będą zwracali coraz większą uwagę na kompleksowość oferty oraz dużo bardziej na bezpośrednią obsługę klientów, dostępność urządzeń oraz szkolenia produktowe. Usługi te będą się stawały jeszcze ważniejsze przy założeniu porównywalnej oferty cenowej.

Polski rynek w ujęciu jakościowym i ilościowym

Oszacowanie globalnej wartości rynków silników i napędów elektrycznych (źródło: IHS Technology)

Branża odbiorców silników i napędów zmienia się, a wpływ na ten proces ma rozwój poszczególnych sektorów przemysłowych, ewolucja technologiczna, sytuacja makroekonomiczna, a nawet czynniki takie jak możliwość uzyskania dofinansowania unijnego. I tak, przez lata bardzo popularną w branży tematyką była ta związana z ochroną środowiska.

Obejmowało to m.in. modernizacje oczyszczalni ścieków, przepompowni i różne inne inwestycje w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Dynamicznie rozwijał się też rynek systemów grzania, wentylacji i klimatyzacji, a więc popularny sektor HVAC. W tym przypadku napędy stosowane są m.in. w wentylatorach, centralach klimatyzacyjnych i aplikacjach rozproszonych, które spotkać można w przemyśle, budynkach komercyjnych oraz użyteczności publicznej.

O ile zastosowania takie jak wymienione nadal pozostają w centrum uwagi wielu dostawców, o tyle większość ankietowanych w ostatnim badaniu rynkowym (przeprowadzaliśmy je pod koniec 2014 roku) przyznała, że dla ich biznesu kluczowe są aplikacje maszynowe i związane generalnie z przemysłem.

Obejmują one zarówno prostsze maszyny (mieszadła, młyny, dmuchawy, kruszarki, itd.), te bardziej złożone (np. windy), jak też systemy zaawansowane - takie jak wieloosiowe, wydajne maszyny. Ważnym obszarem użycia napędów pozostaje transport wewnątrzzakładowy - tutaj silniki, sofstarty i przemienniki częstotliwości wykorzystywane są do napędzania taśmociągów i innych transporterów zarówno w typowej intralogistyce, jak też w przypadku długich taśmociągów w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w przemyśle wydobywczym.

Dostawcy napędów i silników elektrycznych AC oraz oferowane przez nich marki

Dostawców napędów poprosiliśmy w badaniu ankietowym o oszacowanie obecnej wartości omawianych branż. Liczb pojawiło się tutaj całkiem sporo - od dwucyfrowych (tj. kilkudziesięciu mln zł) do czterocyfrowych, a dokładniej miliarda złotych rocznie. Zdecydowana większość znajdowała się jednak w przedziale od 100 do 400 mln złotych - dla napędów elektrycznych (przemienniki częstotliwości, softstarty) oraz silników elektrycznych prądu przemiennego. W obydwu przypadkach uśrednienie, po odrzuceniu wartości skrajnych, dało wyniki po około 300 mln zł. Jeżeli zaś chodzi o średnią dla wszystkich szacunków, to wyniosła ona 330 mln dla napędów i 370 mln dla silników, aczkolwiek wartość "dwa razy po 300 mln zł" wydaje się lepszym przybliżeniem.

Najczęstsze zastosowania przemienników częstotliwości i silników elektrycznych

Oceny dotyczące koniunktury w omawianych branżach również wypadły bardzo dobrze. Pytanie o sytuację na rynku zadajemy regularnie od blisko dekady i w przypadku ostatniego badania rynku wyniki były analogiczne, a częściowo lepsze od rezultatów z niezłego 2012 roku. Jedynie jedna na dziesięć ankietowanych osób stwierdziła, że koniunktura jest słaba, zaś w przeważającej części odpowiedzi brzmiały "dobra".

Szczególna poprawa nastąpiła w przypadku silników - poprzednio mało kto twierdził, że sytuacja jest bardzo dobra, a aż 30% osób uznało ją za złą. W poprzednich rezultatach trudno doszukiwać się jednak większego błędu statystycznego, szczególnie że wyniki dla innych sektorów rynku (przemienniki częstotliwości) były zbieżne ze sobą i generalnie wskaźnikami makroekonomicznymi. Można natomiast stwierdzić, że sektor silników elektrycznych to branża o większej zmienności, przy czym ta ostatnia spowodowana jest zarówno cyklami inwestycyjnymi przedsiębiorstw, jak też zmieniającymi się przepisami (o nich w dalszej części rozdziału).

Gdzie szukać informacji dotyczących zmieniających się przepisów?

Od stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać kolejne wymogi dotyczące wprowadzania na rynek silników elektrycznych, które obligują ich dostawców do sprzedaży wersji o wyższej niż dotychczas sprawności energetycznej.

Zapraszamy do lektury kompendium informacji na ich temat, w którym omówiliśmy także rozwiązania konstrukcyjne zwiększające efektywność energetyczną silników i układów napędowych. Artykuł "Silniki energooszczędne - czyli jak być zgodnym z przepisami od stycznia 2015 roku" dostępny jest w dziale "temat miesiąca" na stronie www.automatykaB2B.pl

Co (i jak) kupują klienci?

Aktualna sytuacja na rynku w porównaniu z ostatnimi latami

Napędy elektryczne kupują w Polsce przede wszystkim producenci maszyn i urządzeń, a w drugiej kolejności integratorzy systemów i klienci końcowi. O ile dla jednych liczą się przede wszystkim parametry techniczne i cena, o tyle dla innych podstawowym wymogiem może być zapewnienie kompletacji systemu lub po prostu, w przypadku utrzymania ruchu, szybkie dostarczenie zamiennika. Dalej przyglądamy się preferencjom zakupowym lokalnych odbiorców, dokonując podziału na napędy i silniki elektryczne.

Przemienniki częstotliwości to obok sterowników programowalnych urządzenia, które dostępne są na rynku branżowym prawdopodobnie w największej różnorodności. Klienci mogą wybierać spośród bardzo wielu modeli i wersji wykonania, przy czym lista ich wymogów co do parametrów jest dosyć długa. Krajowi odbiorcy szukają urządzeń atrakcyjnych cenowo, ale też niezawodnych (ten parametr często kojarzony jest z marką) i nowoczesnych.

Ważne są też następujące cechy produktów: trwałość, parametry techniczne, wspomniane koszty (zarówno zakupu, jak i coraz częściej eksploatacji), łatwość obsługi oraz wsparcie dostawców. Liczą się również możliwości regulacji oraz dostępność funkcji dodatkowych - np. związanych z bezpieczeństwem czy wspierających użytkownika w uruchamianiu i serwisowaniu systemu.

W przypadku silników elektrycznych lista wymogów jest w większości podobna, choć występuje tu kilka różnic w stosunku do przemienników. W tym przypadku, oprócz kosztów zakupu, kluczowa jest przede wszystkim efektywność energetyczna. Można wręcz stwierdzić, że postęp technologiczny w tej branży od lat kręci się wokół energii.

Zwiększana jest sprawność samych silników, wbudowywane w systemy napędowe funkcje związane z optymalizacją zużycia energii elektrycznej, itd. Klienci szukają też często silników o odpowiednio długiej gwarancji, wysokim stopniu ochrony, rzadziej zaś patrzą na nie tylko przez pryzmat marki czy dostawcy.

Tobiasz Witor

Lenze

  • Jakie są czynniki sukcesu w dostarczaniu napędów elektrycznych? Kogo najczęściej obsługujecie i co oferujecie odbiorcom?

Kładziemy szczególny nacisk na współpracę z klientami typu OEM. Nasza skoordynowana praca daje efekty i, biorąc pod uwagę strukturę naszych klientów, zdecydowana ich większość to średniej i dużej wielkości producenci maszyn. Zdobywanie takich klientów trwa długo, lecz gwarantuje długoletnią i stabilną współpracę. Do najczęściej branych pod uwagę przez klientów aspektów należy przede wszystkim nasze doświadczenie i wiedza naszych inżynierów napędowych, którzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat działania firmy stworzyli setki aplikacji.

Ważne jest też kompleksowe podejście do producenta maszyn. Wyróżniamy pięć takich etapów pracy - od stworzenia idei aż do zapewnienia sprawnej pracy systemu. Na każdym z nich współpracujemy z klientem, tak aby w największym stopniu ułatwić mu życie. To on zazwyczaj jest ekspertem i doskonale zna proces, jaki jego maszyna ma wykonywać, a my dostarczamy mu zarówno naszą wiedzę i praktykę w zakresie napędów elektrycznych oraz automatyzacji procesu, jak i same komponenty.

2015 przyniósł zmiany w przepisach

Konkurencja na polskim rynku napędów i silników elektrycznych

Na kształt omawianej branży w Europie już od wielu lat znaczący wpływ mają przepisy dotyczące sprawności energetycznej silników. W szczególności chodzi o rozporządzenie wdrażające dyrektywę dotyczącą wymogów ekoprojektu dla silników elektrycznych, zgodnie z którym trójfazowe silniki asynchroniczne sprzedawane na rynku unijnym muszą cechować się odpowiednią efektywnością energetyczną. Ta ostatnia w formie klas sprawności ujęta została w normie IEC 60034-30, gdzie omówiono także sposoby wyznaczania efektywności i kwestie stosowanych oznaczeń.

O ile w poprzednich latach obowiązywał wymóg zapewniania klasy sprawności IE2 dla silników o mocach 0,75 do 375 kW, o tyle od pierwszego stycznia 2015 silniki o mocach 7,5 do 375 kW muszą odpowiadać klasie IE3 lub, cytując wymogi rozporządzenia, gdy w układzie napędowym stosowana będzie regulacja prędkości obrotowej - klasie sprawności IE2. Kolejna zmiana nastąpi w 2017 roku, gdy powyżej wymienionymi wymaganiami objęte zostaną też silniki o mniejszych mocach, tj. od 7,5 kW.

Globalny rynek silników elektrycznych w podziale na typy (m.in. klasy sprawności) sprzedawanych silników w 2010 roku i prognoza na rok 2015 (źródło: IHS Technology)

Chociaż procesy podobne do opisywanych mają miejsce na całym świecie, Unia Europejska jest niewątpliwie liderem w ich wdrażaniu. Przekłada się to na dosyć szybką ewolucję techniki napędowej, co dotyczy przede wszystkim silników. Opracowywane są nowe materiały do budowy tych maszyn oraz tworzone konstrukcje minimalizujące rozpraszanie energii.

O nowościach usłyszeć można praktycznie przy okazji każdych większych targów branżowych, w szczególności Hannover Messe, gdzie producenci pokazują już silniki o sprawności klasy IE4 Super Premium. Te ostatnie zostały też niedawno zdefiniowane w normie branżowej, którą jest IEC 60034-30-1:2014 "Rotating electrical machines - Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors".

W stosunku do poprzedniczki z 2008 roku, rozszerza ona opis wymaganej sprawności silników na wersje najbardziej efektywne energetycznie, zależnie od ich mocy, częstotliwości napięcia zasilania i liczby biegunów, a także obejmuje maszyny ośmiobiegunowe o mocach do 1 MW. Norma dotyczy tylko silników o stałej prędkości obrotowej - w niedługim czasie planowane jest wydanie IEC 60034-30-2 dotyczącej wersji przeznaczonych do pracy z przemiennikami częstotliwości.

Marek Szwonek

Danfoss

  • Wiele firm branżowych w centrum swojego biznesu umieściło zagadnienie energooszczędności. Czy jest to tymczasowy trend, czy coś, co zmienia naszą branżę w sposób ciągły?

Tematyka oszczędności energii elektrycznej towarzyszy mi od początku pracy w Danfossie, czyli od kilkunastu lat. Dawniej, gdy zajmowałem się aplikacjami dla ciepłownictwa, wielokrotnie przekonywaliśmy klientów do słuszności inwestycji w napędy, gdyż wiązało się to z możliwością osiągnięcia wymiernych korzyści.

Później odbiorcy byli zaskoczeni, że po zrealizowaniu wdrożenia rzeczywiście pojawiały się prognozowane oszczędności energii elektrycznej. Standardem było zmniejszenie wydatków na poziomie zapewniającym 18-miesięczny lub krótszy czas zwrotu kosztów inwestycji w przetwornicę częstotliwości. W przypadku wykonania bardziej kompleksowej modernizacji klient natomiast nieraz zmniejszał też moc zamówieniową z elektrowni.

Z czasem zaczęliśmy wchodzić w obszary nieco trudniejsze tematycznie, takie jak np. chłodnictwo, jednak cały czas podstawowym obszarem rozwoju technologicznego jest zwiększanie sprawności energetycznej napędów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że już 1% różnicy w sprawności przetwornicy częstotliwości przekłada się na znaczącą różnicę kosztów energii elektrycznej w całym okresie eksploatacji urządzenia. Sądzę, że wielu klientów byłoby również zdziwionych poziomem oszczędności wynikających z optymalizacji procesu regulacji. Oszczędności energii elektrycznej są stosunkowo łatwo mierzalne, ale często korzyści płynące z poprawy technologii są istotniejsze.

Najpopularniejsze w Polsce marki (dostawcy) silników skokowych - zestawienie nie odzwierciedla udziałów wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o popularności marek w kraju

Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to warto jeszcze spojrzeć na możliwe kierunki rozwoju rynku lokalnego. W ankiecie tradycyjnie poprosiliśmy respondentów o wytypowanie najbardziej perspektywicznych ich zdaniem branż będących odbiorcami przemienników częstotliwości i silników prądu przemiennego.

O ile dwa lata temu na topie znalazły się zastosowania związane z HVAC, o tyle w tym roku dołączyła do nich branża maszynowa. Również ona jest dla dostawców napędów rynkiem tradycyjnym, aczkolwiek jej awans na pierwszą pozycję jest znamienny i świadczy o rosnącej roli, jaką odgrywają rodzimi producenci maszyn i urządzeń.

Dostawcy silników skokowych

Oczywiście aplikacje związane z wentylatorami, systemami klimatyzacji i generalnie inżynierią sanitarną powinny być nadal ważne, o czym już pisaliśmy wcześniej, natomiast równolegle rozwijał się będzie rynek systemów bardziej zaawansowanych, obejmujących często również serwonapędy. Dostawcy silników i napędów powinni interesować się również przemysłem spożywczym, motoryzacyjnym oraz intralogistyką, gdyż rynki te będą w kolejnych latach ważnymi motorami napędowymi tytułowego sektora w Polsce.

Szymon Kaczmarczyk

Stermag

  • Jakie są najczęstsze zastosowania przemienników częstotliwości oraz silników? Co decyduje o wyborze konkretnego rozwiązania i jak zmienia się rynek?

Nasi klienci stosują falowniki głównie do napędu przenośników taśmowych, pomp i wentylatorów. Są to zazwyczaj urządzenia małych mocy - do 15 kW, a głównymi odbiorcami są tutaj zakłady przemysłowe. Drugi sektor to producenci maszyn działający w branży spożywczej i wydobywczej. Napędy są tu stosowane m.in. do maszyn piekarniczych w różnego rodzaju mieszarkach do ciasta oraz w przemyśle ciężkim w kruszarkach, rozdrabniarkach, itp.

O wyborze konkretnego rozwiązania decydują głównie dwa czynniki: marka producenta oraz cena. Projektanci nauczeni złymi doświadczeniach z najtańszymi rozwiązaniami sięgają coraz częściej po sprawdzone marki typu Omron czy Lenze, wybierając spośród nich najkorzystniejsze pod względem cenowym urządzenie. Często dana marka wybierana jest również ze względu na zachowanie kompatybilności z wcześniej produkowaną serią czy też standardem w zakładzie.

Rynek przemienników częstotliwości dojrzewa z roku na rok. Większa świadomość użytkowników dotycząca tego, jak ważne dla procesu produkcyjnego jest pewne sterowanie i bezawaryjna praca, skutkuje coraz częstszym stosowaniem falowników nawet w bardzo prostych aplikacjach o małych mocach (do 1,5 kW). Urządzenia rozruchowe oparte na stycznikach, układach gwiazda/trójkąt czy nawet softstartach są zastępowane przez przetwornice częstotliwości i z tej drogi już nie zawrócimy.

Dodatek: silniki skokowe

Bieżąca sytuacja i trendy w branży dystrybucji silników skokowych

W wielu aplikacjach w maszynach i urządzeniach precyzyjnych wymagane jest dokładne regulowanie prędkości obrotowej oraz wykonywanie ruchów obrotowych o ściśle określony kąt. W tym zakresie wykorzystuje się m.in. silniki skokowe (krokowe), które umożliwiają zatrzymanie ruchu obrotowego i pozostanie osi w spoczynku z pełnym momentem obrotowym.

Cechują się one skokowym wirowaniem wektora pola magnetycznego, a wartości kąta obrotu i prędkości zależą, oprócz liczby podawanych impulsów, w dużym stopniu od budowy danego silnika. Z tą ostatnią związana jest też maksymalna szybkość obrotowa oraz moment obrotowy i trzymający.

Wadami (a w każdym razie ograniczeniami omawianych silników) są niewielkie zakresy osiąganych prędkości obrotowych (w przypadku dużych szybkości korzystniej jest stosować standardowe silniki AC lub DC), stosunkowo niskie moce i momenty obrotowe, a także kwestie związane z grzaniem się i możliwymi wibracjami podczas pracy.

Silniki skokowe sprawdzają się przede wszystkim w aplikacjach, gdzie konieczna jest praca z niewielkimi obciążeniami i stosunkowo dużymi zmianami prędkości, a jednocześnie nie wymaga się aż tak ścisłej koordynacji między osiami ruchu (np. sprzęt medyczny, niewielkie maszyny, itd.). Jednocześnie ich odbiorcy stanowią prawdopodobnie znacznie bardziej rozproszoną grupę, która ma nieraz niewiele wspólnego z typowym przemysłem (np. producenci zabawek, hobbyści, studenci eksperymentujący z robotyką, itd.).

Skutkiem tego ich dostawcy muszą często obsługiwać szereg mniejszych klientów, oferując im jako wartość dodaną znaczące wsparcie przy tworzeniu aplikacji. Silniki skokowe mają też dużego konkurenta technologicznego, którym są serwosilniki (opisane w kolejnym rozdziale analizy).

Wartość rynku silników energooszczędnych w 2012 roku i prognoza na 2018

Przepisy napędzają popyt

Przepisy obowiązujące na całym świecie, które regulują dopuszczenie do użytku silniki elektryczne w zależności od ich sprawności energetycznej, promują te energooszczędne. Jak przewiduje Markets and Markets, wartość globalnego rynku tych urządzeń zwiększy się dzięki temu z 32 mld dol. w 2012 roku do 93 mld dol. w 2018. Oznacza to średni roczny wzrost o około 20%.

Sprzedażą omawianych produktów zajmują się zarówno przedstawiciele firm zagranicznych (mniejszość), jak też lokalni (i globalni) dystrybutorzy. Wśród tych ostatnich popularnymi są przede wszystkim WObit, Multiprojekt i Eldar, ale stosunkowo ciekawą i nieraz rozbudowaną ofertę silników oraz napędów niewielkich mocy znaleźć można też u innych specjalistów branżowych.

Najbardziej perspektywiczne zastosowania silników skokowych - opinia dostawców

Dla reszty dystrybutorów silniki skokowe są jedynie produktami uzupełniającymi ofertę, a ich sprzedaż składa się na kilka procent (lub mniej) ich całkowitych obrotów. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze w kraju marki omawianych produktów, to pojawiły się tu takie firmy jak Sanyo Denki, Trinami, Portescap, Nanotec, Oriental Motor czy Crouzet.

W odpowiedziach ankietowanych dostawców wskazywane były też "firmy z Chin". Ma to sens, gdyż część silników jest sprowadzana przez lokalnych dystrybutorów i sprzedawana niejako pod ich marką własną lub wręcz jako produkty tzw. no-name. Osoby zainteresowane pełnym raportem dotyczącym omawianego rynku odsyłamy do raportu publikowanego w sierpniu 2014 roku w magazynie APA.

Wojciech Kordas

Sternet

  • Jak można zwiększać sprawność całych systemów napędowych?

Znajdując najsłabsze ogniwo! Rozpatrując kwestie sprawności układów napędowych, należy mieć świadomość, że jest ona zdeterminowana przez najmniej sprawny element tego układu. Wynika to z faktu, iż całkowita sprawność układu jest iloczynem sprawności poszczególnych jego elementów.

Skupiając się wyłącznie na samym silniku możemy popełnić błąd, ponieważ nie analizujemy innych istotnych czynników. Przypatrzmy się więc systemom zasilania i kontroli pracy, a także sposobie przeniesienia napędu. Przeanalizujmy charakterystykę pracy napędu i jego rolę w procesie technologicznym. Czasem najprostsze zmiany dają największe efekty.

W układach wentylatorowych lub pompowych zastosowanie przemienników częstotliwości zamiast mechanicznych układów kontroli przepływu przynosi ogromne korzyści. To modelowy przykład na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie, lecz na pewno niejedyny. Mało która firma przeprowadziła rzetelny, kompleksowy audyt energetyczny, który pomógłby z pewnością wskazać obszary optymalizacji. Zacznijmy traktować kwestię energooszczędności kompleksowo, nie sprowadzając dyskusji tylko do poszczególnych elementów napędu. 

Najlepsi w branży