wersja mobilna
Online: 665 Czwartek, 2018.02.22

Galeria produktów

Rynek - archiwum

MACHINE

wtorek, 22 września 2015 10:55

Bieżąca analiza powinna być szczególnie interesująca dla producentów urządzeń oraz firm zajmujących się integracją systemów automatyki. Przedstawiamy w niej takie elementy maszyn, systemów rozdziału energii oraz linii technologicznych, jak szafy i obudowy do zastosowań profesjonalnych, towarzyszący im osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny oraz wskaźniki i regulatory. Opisujemy również sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, które stosowane są w wielu aplikacjach również poza przemysłem, oraz złącza przemysłowe. W dostarczaniu tego typu produktów wyspecjalizowało się na naszym rynku wiele podmiotów, zapewniających zazwyczaj wysoki poziom kompetencji technicznej, szeroką gamę wyrobów i usługi wsparcia klientów.

Spis treści » Obudowy i szafy przemysłowe
» Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe
» Wskaźniki, regulatory i rejestratory
» Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny
» Złącza przemysłowe
» Pokaż wszystko

Obudowy i szafy przemysłowe

Obudowy i szafy to pozornie nieskomplikowane elementy składowe systemów automatyki. Ich funkcje, podobnie jak wygląd zewnętrzny, są od wielu lat dosyć niezmienne. Jednak to one warunkują poprawne działanie zainstalowanych w nich urządzeń, wpływając na żywotność i niezawodność maszyn oraz instalacji.

Nieraz też integruje się w nich zaawansowane systemy dystrybucji energii oraz klimatyzacyjne, przez co profesjonalne obudowy przemysłowe są biegunowo różne od produktów, które można by nazwać mało zaawansowanymi technicznie. Ich dostawcy dodatkowo zapewniają liczne usługi modyfikacji i rozbudowy zgodnie z potrzebami klientów, co zmienia prostą dystrybucję w biznes dostarczania kompleksowych rozwiązań technologicznych.

Rośnie popyt ze strony producentów maszyn i urządzeń

Branże będące w kraju najczęstszymi odbiorcami szaf i obudów (kolor brązowy) oraz typy firm będących głównymi klientami w przypadku sektora przemysłowego (kolor niebieski)

Rynek lokalnych odbiorców obudów został przedstawiony na dosyć skomplikowanie wyglądającym wykresie opublikowanym w analizie. Dwie górne osie to zebrane odpowiedzi respondentów redakcyjnej ankiety, przy czym dokonano tutaj podziału na szafy i obudowy metalowe oraz wersje z tworzyw sztucznych.

Jak widać, ich głównymi odbiorcami są branże: przemysłowa, teleinformatyczna (aplikacje w serwerowniach, centrach danych, skrzynki i szafy telekomunikacyjne, itd.) oraz energetyczna (w tym zastosowania związane z rozdziałem energii w przemyśle). Różnice w wartościach pomiędzy dwiema poziomymi kategoriami wynikają m.in. z wliczenia w kategorię "przemysł" również produkcji maszyn i urządzeń, w przypadku których często stosowane są małogabarytowe obudowy z tworzyw sztucznych, oraz faktu wykorzystywania w branży IT oraz energetyce sporej liczby szaf i większych obudów metalowych.

Do powyższego doliczyć trzeba jeszcze kolejnictwo (lub szerzej - infrastrukturę w transporcie szynowym), którego udział w rynku jest dosyć stały. Dolna część omawianego wykresu to natomiast podział podmiotowy dotyczący obszarów działania odbiorców.

Jak widać, większość obudów trafia do firm OEM, zaś niewiele mniej bezpośrednio do klientów końcowych oraz integratorów systemów. W tym przypadku dane dla obydwu kategorii "materiałowych" uśredniono, tworząc jeden wykres, gdyż różnice pomiędzy liczbą ich wskazań były niewielkie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile w stosunku do wyników sprzed dwóch, czterech i prawie sześciu lat (wtedy tworzone były poprzednie badania rynku) nie zmieniła się kolejność głównych kategorii (kolor brązowy), o tyle w przypadku dolnego wykresu stopniowo awansowała grupa producentów OEM.

Widać to szczególnie, porówna się ją z danymi dotyczącymi klientów końcowych - w 2009 było to 19% do 29% (OEM - końcowi), na przełomie 2010 i 2011 roku 24% - 31%, dwa lata temu zaś już 26% do 25%. Obecny wynik, tj. 33% do 26%, stanowi niejako obrócenie stanu z 2009 roku i tłumaczyć to można zmianami sytuacji na rynku. Generalnie - im jest lepiej, tym większy popyt ze strony producentów w stosunku do zapotrzebowania służb utrzymania ruchu.

Dostawcy obudów i szaf przemysłowych

Oczywiście nakłada się na to również ogólna wielkość sprzedaży, która zmienia się wraz z koniunkturą na rynku, aczkolwiek omawiany trend jest dobrze widoczny. Sądzić można, że temu ostatniemu pomaga fakt, że w ostatniej dekadzie w kraju cały czas rozwijał się sektor lokalnych producentów maszyn i kompleksowo obsługujących klientów prefabrykatorów szaf elektrycznych.

Wiktor Kozioł

CSI

 • Jakich produktów oraz usług w zakresie modyfikacji szaf i obudów poszukują klienci?

Oprócz oferty katalogowych rozwiązań przemysłowych obudów i szaf dla klienta ważna jest możliwość wykonania przez producenta modyfikacji na bazie produktów standardowych, a także stworzenie całkiem nowego rozwiązania według jego projektu. Bliższe poznanie specyfikacji budowanej aplikacji przez integratora pozwala na wprowadzenie modyfikacji w szafach i obudowach już na etapie produkcji, co w znaczącym stopniu ułatwia i przyspiesza montaż systemu u klienta końcowego.

W zależności od aplikacji i obudowy dla klienta ważne jest wykonanie obliczeń termalnych dla danej obudowy, dzięki którym możemy dobrać odpowiedni wentylator, klimatyzator, radiator czy grzałkę do danej obudowy co jest niezbędne aby uniknąć problemów eksploatacyjnych z powodu przegrzania lub zamrożenia urządzenia.

Obudowy się zmieniają, podobnie oferta dostawców

Aktualna sytuacja na omawianych rynkach w kraju

Czy w przypadku "metalowego lub plastikowego pudełka" można mówić o znaczących zmianach technologicznych oraz innowacyjności? Z pewnością tak, gdyż obudowy - szczególnie te większe i przeznaczone do odpowiedzialnych aplikacji - to często całe systemy, obejmujące wiele dodatkowych elementów z zakresu zasilania, kontroli klimatu, które zapewniać muszą wysoki poziom niezawodności i odporności środowiskowej.

Chociaż od kilku dekad nie zmieniły one znacząco swojego wyglądu zewnętrznego, rosnące oczekiwania klientów wpłynęły na jakość i funkcjonalność obudów. Jednocześnie liczba możliwych niuansów technologicznych z nimi związanych często wykracza poza podstawową listę cech obejmującą wymiary czy stosowane materiały.

Aczkolwiek nawet w przypadku tych ostatnich zachodzą zmiany - respondenci wskazali m.in. na coraz częstsze stosowanie stali nierdzewnej, wprowadzanie dodatkowych modyfikacji na życzenie klienta oraz rozwój oferty konfigurowanych obudów do stref zagrożonych wybuchem. Obszarem rozwoju jest również wzrost stopnia ochrony obudów - i to nie tylko związanego z wodą i pyłami, ale też ochrony EMC.

Przy rosnącej miniaturyzacji urządzeń automatyki (np. napędów, zasilaczy) zwiększa się też konieczność skutecznego odprowadzania dużych ilości energii cieplnej. Stąd wydajne chłodzenie (w tym wodne) i wentylacja stają się kluczowe. W tym obszarze powstają zarówno coraz bardziej wydajne jednostki chłodzące czy wręcz oferowane są szafy z własnym systemem chłodzenia, jak też dostawcy proponują systemy do zdalnego monitoringu temperatury (oraz ewentualnie wilgotności) w szafach i obudowach.

Dostawcy coraz częściej zwracają również uwagę na swoją ofertę dodatkową - np. usługi w zakresie personalizacji obudów, które wyróżniają ich z grona innych dystrybutorów tych produktów. Zwiększanie kompleksowości oferty i zapewnianie klientom rozwiązań, a nie pojedynczych produktów, jest trendem zmieniającym rynek właściwie już od wielu lat.

Obudowy takie jak omawiane można sprzedawać samodzielnie, co dotyczy szczególnie mniejszych gabarytowo produktów, ale też wraz z wyposażeniem. To ostatnie obejmuje różnego rodzaju osprzęt elektryczny - np. systemy zasilania, wentylatory, chłodziarki czy elementy mechaniczne - zawiasy, uszczelki, dodatkowe płyty pozwalające na montaż urządzeń wewnątrz szafy, itd.

Do całościowego rozwiązania wchodzą też usługi związane z łańcuchem dostaw, a więc pakowaniem, transportem i ogólnie logistyką, a także wykonywaniem modyfikacji. Osobną grupą zagadnień jest możliwość wykorzystania obudów do pracy w warunkach nietypowych - np. w strefach zagrożonych wybuchem, w aplikacjach morskich i generalnie tam, gdzie wymagane jest zachowanie bardzo wysokiego stopnia ochrony.

Koniunktura w omawianych branżach

Ciągły progres ma miejsce również, jeżeli chodzi o dekoracje i wykończenie obudów, co dotyczy w szczególności wersji z tworzyw sztucznych. Obecnie obudowa to nie tylko element funkcjonalny, chroniący wnętrze urządzenia, ale też ważna część pod względem wzornictwa, która ma duże znaczenie dla użytkownika końcowego.

Stąd też oferta producentów i dystrybutorów jest często rozszerzana o takie dodatkowe wyroby jak np. klawiatury czy wyświetlacze, a także wspomniane usługi w zakresie wykonywania modyfikacji - np. frezowania, wiercenia, pokrywania różnymi materiałami czy malowania. Część dostawców ma, w tym również w Polsce, własne centra modyfikacji, gdzie obróbce podlegać mogą całe obudowy - np. na podstawie plików CAD dostarczonych przez klienta. Firmy unifikują również swoją ofertę, tak aby zaoferować wspólne akcesoria dla różnych modeli szaf i obudów.

Maciej Abratkiewicz

Rittal

 • Jakie są cechy charakterystyczne szaf i obudów? Co zmienia się w sposobach wentylacji i klimatyzacji?

Nowoczesne obudowy charakteryzują się przede wszystkim elastycznością zastosowań i możliwościami rozbudowy. Szafy sterownicze przestały pełnić jedynie funkcję ochrony osprzętu przed czynnikami zewnętrznymi, ale stały się kompletnym rozwiązaniem, które ułatwia integratorom montaż, a serwisantom i elektrykom eksploatację gotowej instalacji.

Szereg akcesoriów przeznaczonych do takich obudów zwiększa ponadto możliwość rozbudowy istniejącego systemu, a przede wszystkim zdecydowanie ułatwia pracę. Oświetlenie szaf, częściowe płyty montażowe, półki i akcesoria do prowadzenia okablowania stały się nieodłącznym elementem większości zamówień.

Segment klimatyzacji i wentylacji rozwija się natomiast przede wszystkim w kierunku wydajności i efektywności energetycznej. Ze względu na rosnące koszty energii elektrycznej specjaliści coraz częściej przykładają większą wagę do kosztów pracy, a nie jedynie do ceny urządzeń.

 • Na jakie cechy obudów przemysłowych zwracają najczęściej uwagę klienci branżowi? Jakim czynnikiem jest tutaj cena?

Klienci branżowi są mocno podzieleni w określeniu, co jest dla nich ważniejsze: jakość czy cena. Niemniej jednak ostatnie lata pokazały dużą zmianę w kierunku tego pierwszego czynnika. Szczególnie widoczne jest to wśród dużych integratorów, którzy wykonany projekt sygnują własną marką oraz reputacją firmy. Tacy specjaliści nie decydują się na zastosowanie produktów niskiej jakości, gdyż ta przekłada się bezpośrednio na liczbę zamówień w przyszłości.

Wybierając dany produkt, integratorzy biorą zatem pod uwagę jakość, materiał wykonania, trwałość produktu, a coraz częściej również elastyczność zabudowy, ilość akcesoriów systemowych czy łatwość i czas montażu.

Konkurencyjny, ale i dobry rynek

Najbardziej perspektywiczne sektory rynku krajowego będące odbiorcami szaf i obudów metalowych

Ostatnie kilka lat to poprawa koniunktury w omawianej branży, czego potwierdzeniem są pozytywne oceny tej ostatniej przez lokalnych dostawców szaf i obudów. Co dwa lata, a więc okres, gdy tworzymy analizy omawianego rynku, liczba osób twierdzących, że sytuacja na rynku jest "dobra", rosła średnio o 10%. W ostatnim badaniu odpowiedziało tak ponad 80% respondentów, a dodatkowe 10% uznało, że w branży dzieje się bardzo dobrze.

Praktycznie tyle samo osób oceniło, że koniunktura jest słaba. Dynamika zmian na rynku jest również korzystna - ponad połowa dostawców obudów uznała, że koniunktura się poprawia, natomiast sytuację spadkową odnotowało jedynie kilka procent osób.

Branża produkcji i dystrybucji szaf oraz obudów przemysłowych to jeden z tych sektorów rynku przemysłowego, które cechują stosunkowo duże wartości obrotów, ale też wysoki poziom konkurencji wśród firm. Ta ostatnia jest, zdaniem ponad połowy respondentów, silna, zaś reszta uznała ją za standardową.

W sektorze produkcji i dystrybucji obudów działa dosyć stała grupa producentów polskich i zagranicznych oraz firm dystrybucyjnych. Jest to również grupa całkiem obszerna, przy czym przedsiębiorstwa często specjalizują się w określonych typach obudów, jeżeli chodzi o materiał wykonania i przeznaczenie (ich ofertę przedstawiono w tabeli).

Jeżeli zaś chodzi o najpopularniejsze na rynku firmy, to są nimi te bezpośrednio u nas działające, a więc mające swoje lokalne przedstawicielstwa lub po prostu będące rodzimymi producentami. Tymi ostatnimi są przede wszystkim Agmar oraz ZPAS, które wytwarzają obudowy i szafy metalowe, a także m.in. Maszczyk i Kradex - producenci wersji z tworzyw sztucznych.

Do głównych zagranicznych dostawców obudów metalowych obecnych na naszym rynku należą zaś przede wszystkim dwie firmy niemieckie, którymi są Rittal i Schroff (część amerykańskiego koncernu Pentair), oraz francuski Schneider Electric. Jeżeli zaś chodzi o zagranicznych producentów wersji z tworzyw sztucznych, to są nimi przede wszystkim Fibox, Bopla, Ensto, Hensel oraz Hammond Electronics.

Trudno w tym miejscu przedstawić ofertę każdego z nich, natomiast warto zaznaczyć, że w większości są to przedsiębiorstwa specjalizujące się w tematyce obudów i oferujące ich dużą gamę. Tak jest szczególnie w przypadku trzech pierwszych, które dostarczają też mechanikę i osprzęt do szaf, rozwiązania wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz związane z rozdziałem energii.

W omawianej branży istotną rolę odgrywają również dystrybutorzy - zarówno ci specjalistyczni, jak np. Astat, Eltron czy OEM Automatic, jak też "katalogowi", a więc przykładowo Farnell element14, Conrad Electronic i TME. Jak już wcześniej wspomniano, w branży znajdziemy też dostawców obudów do systemów komputerowych i mechaniki 19" - przykładowo krakowską firmę CSI, która ma również szeroką ofertę dużych obudów i szaf marki Schroff.

Do dostawców tytułowych produktów formalnie zaliczyć można też firmy zajmujące się integracją oraz tzw. prefabrykatorów szaf przemysłowych, którzy zajmują się instalacją w nich urządzeń oraz okablowania. Dla wielu klientów końcowych partnerami handlowymi są hurtownie elektrotechniczne, szczególnie w zakresie produktów dla elektryków.

Najbardziej perspektywiczne sektory rynku krajowego będące odbiorcami obudów z tworzyw sztucznych

Przyszłość branży, o ile nie dojdzie do jakichś niespodziewanych wydarzeń wpływających na całą gospodarkę, również nie powinna zaskakiwać - wynika z opinii respondentów. Jeżeli chodzi o popyt ze strony różnych branż, to w przypadku szaf i obudów metalowych będą o nim decydowały przemysł oraz sektory energetyczny, OEM i kolejowy.

Producenci i dystrybutorzy obudów z tworzyw sztucznych będą zaś najczęściej obsługiwali, oprócz wymienionych rynków, również instalatorów, klientów z sektora budowlanego i wydobywczego. W obydwu zestawieniach stosunkowo daleko znalazła się branża teleinformatyczna, co jednak wynika raczej ze specjalizacji przedstawionych firm, niż tego, że sektor ten nie miałby przed sobą perspektyw rozwojowych.

Robert Radzikowski

Kradex

 • Na jakie cechy obudów przemysłowych zwracają uwagę producenci OEM i inni wytwórcy urządzeń? Jakim czynnikiem jest tutaj cena?

Globalna konkurencja wymusza ciągłą obniżkę cen na producentach elektroniki, stąd też wybór obudowy zaczyna się najpierw od ceny, a potem pojawiają się takie kryteria jak: funkcjonalność, czas dostawy, usługi dodatkowe, estetyka, jakość czy wytrzymałość. Gdzieś pośrodku przebija się również renoma producenta i przywiązanie do marki.

Oczywiście jeśli urządzenie ma pracować w warunkach specjalnych, a więc takich jak te występujące np. w górnictwie czy energetyce, cena nie jest w takim stopniu brana pod uwagę. Klient kieruję się wtedy głównie kryterium ochrony i bezpieczeństwa, jakie ma zapewniać urządzenie.

Tworząc urządzenie, klient potrzebuje poza płytką PCB również obudowy, klawiatury, usługi frezowania, malowania, nadruku, itd. Bardzo trudno jest zgrać wszystkie te procesy - dlatego my oferujemy wszystkie te usługi, aby odbiorca otrzymał kompleksowe wsparcie. Owe dodatkowe usługi stają się powoli standardem, którego oczekuje rynek.Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

Urządzenia do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej służą do ochrony personelu zakładów i osób postronnych przed zagrożeniami, informowania ich o sytuacjach niebezpiecznych i nietypowych, a także do przekazywania różnych innych komunikatów. Sektor z nimi związany podczas dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej silnie się rozwinął, na co miały duży wpływ przepisy dotyczące bezpieczeństwa maszyn oraz konieczności stosowania sygnalizatorów w obiektach budowlanych, pojazdach i infrastrukturze.

W ostatnich latach branża ta nie miała już takiej dynamiki jak dawniej, jednak pozostaje sektorem stabilnym, gdzie z powodzeniem działa grupa dostawców zapewniających nowoczesne i markowe produkty. W przyszłości popyt na sygnalizatory tworzyły będą przede wszystkim: przemysł, w tym producenci maszyn, energetyka, budownictwo oraz logistyka i transport.

Sposoby na sygnalizatory

Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców urządzeń sygnalizacyjnych

Jednym z podstawowych rodzajów sygnalizatorów są wersje świetlne - lampy sygnalizacyjne. Są one produkowane w różnych wykonaniach pod względem materiałów, kształtu i rodzaju świecenia, pozwalając na generowanie światła ciągłego, migającego, błyskowego i rotacyjnego w różnych kolorach. Różne są też stosowane źródła światła - żarówki (żarnikowe i halogenowe), lampy wyładowcze czy diody LED. Występować one mogą jako pojedyncze elementy, jak też zespoły lamp zintegrowanych.

Omawiane sygnalizatory wykorzystywane są w maszynach i na liniach produkcyjnych, w pojazdach i generalnie transporcie, a także w budynkach (sygnalizacja włamania, systemy ppoż.) i zastosowaniach infrastrukturalnych. Ważnymi cechami, które decydują o możliwości użycia w danej aplikacji, są cechy obudowy (dotyczy to głównie klosza, który wykonywany jest najczęściej z żywicy poliwęglanowej). W przypadku gdy urządzenia te musza być wykorzystywane w warunkach, gdzie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne, stosuje się klosze wzmocnione lub osłony z tworzyw sztucznych lub drutowe.

Specyficzną grupą lamp jest tzw. oświetlenie przeszkodowe, które wykorzystywane jest do oznaczania wysokich obiektów - budynków, kominów, dźwigów, masztów, itp. Cechuje się ono wzmocnioną obudową, dużą żywotnością źródła światła i zwiększoną jasnością świecenia. Dostawcy tego typu lamp oferują też często produkty do zastosowań na lotniskach (oświetlenie pasów startowych, podejść do nich, oświetlenie lądowisk dla helikopterów i innych części lotnisk).

Lampy zestawiać można w elementy o kilku modułach świecących, zwykle montowanych jeden na drugim na wspólnym maszcie. Ten sposób tworzenia sygnalizacji dobrze oddaje ich nazwa - wieże świetlne. Ponieważ są one wykonywane w różnych kolorach, pozwala to nie tylko na sygnalizowanie określonych zagrożeń, ale też informowanie o stanie pracy maszyn - np. wskazywanie przestojów spowodowanych awariami czy konieczności uzupełnienia materiałów.

Wieże świetlne są najczęściej stosowane w instalacjach technologicznych w produkcji, rzadziej w logistyce czy pojazdach. Szukający wież mogą wybierać z wielu wykonań, zarówno jeżeli chodzi o wielkości, wzornictwo, cechy mechaniczne, jak też funkcjonalność. Na rynku dostępne są wersje o różnych standaryzowanych średnicach, wykonywane z tworzyw sztucznych i metali oraz składające się z praktycznie dowolnych modułów świecących i często też dźwiękowych (syreny, buczki, elementy głosowe).

Jeżeli chodzi o źródła światła, to w większości przypadków stosowane są obecnie diody LED. Warto dodać, że część producentów oferuje również rozbudowane systemy sterowania pracą wież i nadzoru ich działania. Przykładem jest WIN (Wireless Information Network) firmy WERMA obejmujący kompatybilne z wieżami moduły komunikacyjne oraz odpowiednie oprogramowanie.

Producenci oferują ponadto modułowe wykonania wież świetlnych, dzięki czemu klienci właściwie zawsze znajdą kompletację odpowiadającą ich potrzebom. W przeciwieństwie do wersji kompaktowych, te pierwsze pozwalają na "katalogowy" dobór elementów wchodzących w ich skład, przy czym złożenie wieży odbywa się albo jeszcze u producenta, albo u samego klienta. Wykonania modułowe zapewniają też możliwość łatwych zmian w przypadku rekonfiguracji linii produkcyjnej. Wieże modułowe mogą się cechować, podobnie jak ich kompaktowe odpowiedniki, temperaturami pracy już od -30°C do 60°C, a ich stopień ochrony sięga IP65 i więcej.

Sygnalizacja świetlna rozszerzana jest o dźwiękową, jak ma to miejsce w przypadku zintegrowanych sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych lub wież z modułami dźwiękowymi. Najczęściej jednak źródła dźwięku używane są osobno, tj. jako autonomiczne jednostki.

Najpopularniejsi w kraju dostawcy wież sygnalizacyjnych – zestawienie jest informacją o popularności firm na bazie odpowiedzi ankietowych

W tym zakresie sygnalizatory wykorzystywane są do ostrzegania i informowania o występowaniu sytuacji niebezpiecznej lub nietypowej. Taką jest np. zamykanie bramy, cofanie się pojazdu czy wystąpienie zagrożenia pożarowego. Generowane sygnały mogą też, przykładowo poprzez odpowiednią sekwencję tonów, służyć do przekazania konkretnej informacji - np. dla personelu obsługującego urządzenia.

Używane w przemyśle, budynkach i pojazdach sygnalizatory dźwiękowe to zwykle zazwyczaj jedno- lub wielotonowe syreny oraz buczki, ewentualnie też dzwonki i gongi. Różnią się one typem generowanego dźwięku, głośnością pracy, a także wykonaniem. Współczesne sygnalizatory cechują się często również możliwością odtwarzania komunikatów. Urządzenia te, oprócz wykonań standardowych, oferowane są też w wersjach o wysokim stopniu ochrony, a także wykonaniach specjalnych - np. do pracy w strefach zagrożonych wybuchem czy aplikacji morskich.

Krzysztof Babiarz

W2

 • Gdzie wykorzystuje się sygnalizatory świetlne i dźwiękowe?

Nasze produkty trafiają do różnych branż - ich odbiorcami są zarówno producenci maszyn i urządzeń, jak i klienci końcowi. Stosuje się je głównie w automatyce, systemach p.poż. oraz antywłamaniowych.

W naszej ofercie mamy dostępne wyroby gotowe, a klient kompletuje wieżę czy kolumnę sygnalizacyjną na poziomie zamówienia. Zdarzają się również zamówienia specjalne, które polegają głównie na modyfikacji części optycznej i zmianie zakresu napięć wejściowych.

 • Jakie zmiany obserwować można w technologiach sygnalizatorów? Jakie są ich cechy charakterystyczne?

Główne cechy tych urządzeń to, dla części optycznej, światłość efektywna, a z tym wiąże się obszar pokrycia, a w części akustycznej - poziom natężenia dźwięku, który zwykle podawany jest w odległości 1 metra od sygnalizatora.

Nowości mają głównie związek ze zużyciem energii. Zastosowanie przetwornic napięcia w stopniu wejściowym umożliwia pracę urządzenia przy różnych napięciach zasilania, ponadto sprawia, że sygnalizatory są bardziej energooszczędne. W części optycznej stosuje się nowoczesne diody LED mające bardzo dobre parametry optyczne i jednocześnie zapewniające niski pobór energii.

Co się zmienia? Najważniejsze trendy

Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami sygnalizatorów

Informacje o sygnalizatorach publikujemy regularnie i, o ile w zeszłym wydaniu informatora skupialiśmy się na opisie ich rynku i zachodzących tam zmian, o tyle tym razem przedstawiamy kluczowe trendy technologiczne.

Dostawcy sygnalizatorów zapytani o nowości najczęściej wymieniali popularyzację użycia diod elektroluminescencyjnych. Jedna z osób wręcz stwierdziła, że nowościami są "LED, LED i jeszcze raz LED". Rzeczywiście elementy te i generalnie technologia LED, jak można też wnioskować po przykładowych produktach prezentowanych w tabelach, zdominowały dzisiaj sygnalizatory świetlne.

Wynika to z kilku czynników, w tym w dużej części pokrywających się z powodami popularyzacji diod w oświetleniu ogólnym. Do takich należy przede wszystkim dostępność elementów o wysokiej jasności i jednocześnie w atrakcyjnych cenach. LED traktowane są też jako niezawodne, a przy tym energooszczędne źródła światła.

Kilkadziesiąt lub więcej tysięcy godzin bezawaryjnej pracy oznacza w praktyce lata działania bez konieczności wymiany źródła światła w lampie lub wieży sygnalizacyjnej. W tym przypadku mówić można o praktycznym braku konieczności obsługi serwisowej urządzeń sygnalizacyjnych przez cały czas ich użytkowania.

O ile na rynku mamy z pewnością do czynienia z ciągłą popularyzacją użycia diod LED, o tyle elementy te są obecnie raczej standardem niż nowością. W ofertach dostawców jednocześnie nadal znajdziemy lampy sygnalizacyjne czy wieże z tradycyjnymi źródłami światła. Rzeczywistą nowością w tym obszarze jest wykorzystanie diod wielokolorowych o wysokiej jasności, co pozwala na dowolną zmianę koloru świecenia. Takie rozwiązanie promuje obecnie Balluff, reklamując je - zresztą słusznie - jako tańsze ze względu na brak konieczności rekonfiguracji sprzętowej w przypadku zmian w systemie.

Pozostałe trendy technologiczne związane są przede wszystkim z rozwojem elektroniki, który pozwala na zwiększanie funkcjonalności sygnalizatorów. Jednym z kierunków zmian jest tutaj rozbudowa funkcjonalności urządzeń dźwiękowych, które pozwalają na odtwarzanie nie tylko wielu tonów, ale też komunikatów wgrywanych do pamięci np. jako pliki mp3. Innym z obszarów innowacji jest zwiększanie możliwości komunikacyjnych. Obecnie sygnalizatory wyposażane są w interfejsy do sieci takich jak np. Ethernet, IO-Link i innych, co umożliwia ich zdalną kontrolę oraz przesyłanie informacji o stanie pracy.

Dostawcy sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych oraz marki dostarczanych przez nich produktów

W ostatnim z obszarów jako nowość można wymienić sterowanie i monitorowanie bezprzewodowe. Drogą radiową łączyć się mogą z systemem nadrzędnym przykładowo kolumny świetlne, co daje operatorowi zagregowaną informację o działaniu zainstalowanych urządzeń sygnalizacyjnych. Do pomniejszych zmian dostawcy zaliczyli rozszerzanie oferty urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, oferowanie wykonań w mocniejszych mechanicznie obudowach oraz o nowym designie, a także dalszą popularyzację elementów modułowych i rozwój oferty zintegrowanych sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych.

Andrzej Dwojak

Turck

 • Dlaczego stosuje się coraz więcej sygnalizatorów świetlnych i oświetlenia przemysłowego bazującego na diodach LED?

Technologia LED ma swoje zalety, które są już ogólnie znane, a które w procesie eksploatacji można określić jednym słowem "oszczędność". Jedyną barierą na drodze powszechnego stosowania rozwiązań LED w zakresie przemysłowych wskaźników i kolumn świetlnych jest ich wyższa cena.

Oczywiście koszty poniesione przy zakupie zwracają się wielokrotnie podczas użytkowania, ale czynnik ten często nie jest brany pod uwagę. Mimo to wokół nas widać coraz więcej rozwiązań oświetleniowych opartych na technologii LED. Podobnie jest w zastosowaniach przemysłowych i to praktycznie w każdej branży.Wskaźniki, regulatory i rejestratory

Urządzenia tablicowe pozwalają na wizualizację wartości wielkości mierzonych, parametrów procesów, sygnalizację przekroczenia poziomów sygnałów wejściowych czy występowania awarii. Mogą one służyć do wizualizacji wartości różnych wielkości fizycznych, które w wielu aplikacjach muszą być wyświetlane na bieżąco.

Cechami szczególnymi wskaźników czy regulatorów panelowych są też możliwość ich pracy samodzielnej - np. w komplecie jedynie z czujnikami, ale też integracji w większym systemie, a także duża niezawodność i łatwość ewentualnej wymiany. Omawiany obszar zastosowań rozszerzają panelowe rejestratory danych, które umożliwiają zapisywanie zmieniających się w czasie parametrów procesów i dokumentowanie pracy systemów.

Sprzedaż do szerokiego rynku

Najczęstsze zastosowania wskaźników, regulatorów i rejestratorów

Wskaźniki, regulatory i rejestratory to produkty najczęściej dostarczane klientom końcowym - wynika z przeprowadzonego przez redakcję badania rynku (wyniki przedstawiono na jednym z wykresów w analizie). Drudzy w kolejności są producenci OEM oraz, praktycznie z podobnym udziałem, integratorzy systemów.

Do mniej znaczących grup odbiorców należą ci stosujący je w aplikacjach poza przemysłem - takie mogą być przykładowo te związane z rejestracją parametrów środowiskowych w pomieszczeniach. W powyższym zestawieniu nie pojawiła się tematyka pomiarów energetycznych, a w tym przypadku również stosuje się mierniki tablicowe, często też wersje do montażu na szynie DIN.

Dostawcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów tablicowych

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że istnieje rynek na "tradycyjne" mierniki analogowe (wskazówkowe). Tak jest przede wszystkim w przypadku manometrów, termometrów, ale też mierników tablicowych wartości elektrycznych, które stosowane są w zakładach przemysłowych, ciepłowniach czy aplikacjach w energetyce.

Dosyć stałym zastosowaniom omawianych urządzeń odpowiada stabilna wartości sektora związanego z dystrybucją urządzeń tablicowych. O jej oszacowanie tradycyjnie poprosiliśmy respondentów redakcyjnej ankiety. Absolutna większość odpowiedzi zawierała się w przedziale 6 do 100 mln zł, przy czym średnia wyniosła 35 mln, a mediana 30 mln zł.

To nieco mniej niż wyliczenia w poprzednich analizach, gdzie średnie wynosiły 40-50 mln zł, aczkolwiek zestawienie to ma tylko charakter szacunkowy. Publikując wyniki badania z 2012 roku, informowaliśmy, że podawana wartość była nieco zawyżona, na co wpływ mogło wtedy mieć optymistyczne postrzeganie możliwości rozwoju tego sektora przez przedstawicieli firm branżowych. Nie jest również wykluczone, że ceny samych urządzeń tablicowych stopniowo spadają, gdyż taki proces ma zazwyczaj miejsce na dojrzałym rynku.

W publikowanych w APA oraz IRA opracowaniach poświęconych tytułowej tematyce pojawia się regularnie około 30 firm, przy czym od lat są to w dużej mierze te same przedsiębiorstwa (patrz tabela). Wśród nich znajdują się zarówno producenci lokalni i oddziały firm zagranicznych, jak też dystrybutorzy specjalizowani i katalogowi.

Jeżeli chodzi o najpopularniejsze w kraju marki produktów, to również można powiedzieć, że odbiorcy są tradycjonalistami i wybierają wyroby podobnych firm, w tym chętnie rodzimych. Stoi za tym wiele powodów - najważniejsze są przywiązanie do określonych marek i znajomość produktów, szerokość oferty wytwórców, dobra jakość, wsparcie w języku polskim i bliskość geograficzna. Do tego dochodzi naturalnie konkurencyjna cena. Suma tych czynników sprawia, że polskie firmy mają w kraju wielu stałych klientów, ale też z powodzeniem sprzedają swoje wyroby za granicę.

Radosław Pura

APAR

 • Jakie zmiany zachodzą w technologiach wskaźników i regulatorów?

Z naszych obserwacji wynika, że zmiany w technologiach stosowanych w elektronice przemysłowej są raczej mniej spektakularne i dynamiczne od tych występujących na rynku elektroniki konsumenckiej. Obszar ten jest mniej podatny na chwilowe mody ze względu na wiele czynników, jak choćby nacisk na stosowanie sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań czy wysokie koszty modernizacji istniejących już systemów.

Niemniej jednak widoczne są pewne trendy i nowości, które wynikają zresztą często z oczekiwań klientów przyzwyczajanych do nowinek ze świata szeroko pojętej elektroniki. Coraz większy akcent kładzie się na łatwość obsługi przy jednoczesnym zwiększaniu funkcjonalności urządzeń. Wiąże się to m.in. z wprowadzaniem dodatkowych interfejsów dostępowych, jak np. Ethernetu, wspieranych coraz mocniej oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym zarówno do konfiguracji, jak i monitorowania parametrów pracy urządzenia i obiektu.

 • Na jakie cechy urządzeń tablicowych zwracają najczęściej uwagę odbiorcy lokalni? Kto jest odbiorcą Waszych urządzeń?

Jako producent mamy szeroką sieć dystrybutorów na całym terytorium kraju i to ich zadaniem jest dotarcie do odbiorców końcowych. Bezpośrednio też można nabyć towar za pośrednictwem wysyłki czy też osobiście w biurze handlowym. Spotykamy się wtedy najczęściej z integratorami systemów automatyki, służbami utrzymania ruchu oraz serwisantami maszyn i urządzeń, dla których czas dostawy jest niezwykle ważny. Większość naszych regulatorów, wyświetlaczy czy mierników jest dostępna praktycznie od ręki, a w tej branży jest to duży atut.

Jeżeli chodzi o cechy urządzeń, to na szczęście większość naszych klientów już przed zakupem wie, jakiego czujnika będzie używać i jakich wyjść potrzebować. W naszej gestii pozostaje utrzymywać bogatą ofertę urządzeń w różnych konfiguracjach, tak aby klient mógł bez żadnych trudności dobrać odpowiedni model urządzenia. Oczywiście równie ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia technicznego - na przykład w doborze czy konfiguracji zakupionego przyrządu. Jest to właśnie jedno z najważniejszych wymagań stawianych przez klienta w stosunku do dostawcy urządzeń elektronicznych.

Na jakie produkty jest popyt?

Najpopularniejsze w Polsce marki wskaźników i regulatorów; wielkość napisu jest proporcjonalna do oceny popularności firmy

Preferencje zakupowe polskich odbiorców urządzeń tablicowych, patrząc na dane zbierane przez redakcję od blisko dekady, określić można jako dosyć stałe. Podobnie jak w przypadku poprzednich analiz, w opinii dostawców najlepiej sprzedawały się przede wszystkim proste wskaźniki tablicowe i regulatory jednokanałowe.

Dotyczy to w szczególności urządzeń uniwersalnych, które mają zwykle możliwość podłączania termoelementów oraz pomiarów i wyświetlania wartości sygnałów analogowych prądowych i napięciowych. Im bardziej specjalizowany miernik lub regulator - np. pod względem wejść czy funkcjonalności - tym oczywiście jego udział w całkowitej sprzedaży jest mniejszy. Na końcu listy znajdują się rejestratory, które ze względu na zastosowania i koszty zakupu odstają od całej grupy produktów.

Tym, co różnicuje omawiane wyroby, są nie tylko funkcje i możliwości zastosowań, ale przede wszystkim ceny. Dla wskaźników panelowych koszty zakupu wynoszą typowo od 150-200 zł do około tysiąca, aczkolwiek najwięcej urządzeń dostępnych jest w cenie 200-400 złotych. Nieco inaczej wygląda to dla regulatorów tablicowych.

Te najprostsze, a więc wskaźniki o funkcjonalności rozszerzonej o możliwościach prostej regulacji, kosztują od 200-300 zł, zaś za urządzenia bardziej zaawansowane, a więc z różnymi rodzajami wejść i interfejsami komunikacyjnymi, o wielu funkcjach czy z kilkoma wyświetlaczami, płaci się do około tysiąca złotych. Wprawdzie w tabeli trzeciej tych ostatnich jest stosunkowo niewiele (dominują tam tańsze regulatory), jednak przeglądając oferty dostawców, można znaleźć wiele produktów po 500 zł i więcej, stąd powyższy wniosek.

Przechodząc zaś do rejestratorów, można stwierdzić, standardem jest tutaj koszt zakupu wynoszący kilka (np. 3-4) tysięcy złotych. Oczywiście może on być niższy lub znacznie wyższy, w zależności od funkcjonalności urządzenia. Ze względu jednak na dużą liczbę cech omawianych produktów, trudno tu wskazać na korelację pomiędzy konkretnymi ich parametrami a ceną.

Cechy aparatury tablicowej, na które zwracają uwagę klienci, są zależne od typu produktów, ich zastosowań, a nieraz też innych, specyficznych czynników. Na przykład dla większych firm istotne może być użycie komponentów pochodzących od jednego dostawcy, natomiast firmy mniejsze, które okazjonalnie potrzebują wskaźników czy regulatorów, stawiały będą na urządzenia oferowane w jak najlepszej cenie.

Główni przemysłowi odbiorcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów w kraju

Z kolei w przypadku producentów maszyn istotnym czynnikiem będzie, zdaniem dostawców, możliwość użycia modułów o dużej trwałości i niezawodności. Uogólniając omawiany temat, można stwierdzić, że odbiorców interesuje przede wszystkim to, aby urządzenia tablicowe były tanie w zakupie, łatwe w użytkowaniu i trwałe. Powinny one też zapewniać dokładność pomiarów i łatwość odczytu wskazań.

Omawiając preferencje zakupowe klientów, warto dodać, że nie ma tu dominującego sposobu dokonywania zakupów - tj. samodzielnie lub w kompletacjach i większych systemach. Urządzenia tablicowe są z jednej strony produktami sprzedawanymi "na sztuki" (bezpośrednio i przez pośredników), ale też często trafiają do klientów końcowych wraz z innymi produktami - np. czujnikami i różnymi elementami systemów pomiarowych. Stąd też zazwyczaj stanowią one element większej oferty i traktowane są przez dostawców jako "klocki", które po prostu warto mieć.

Andrzej Sobczyński

ASPAR

 • Czym cechują się nowoczesne urządzenia tablicowe i jakie są preferencje zakupowe klientów?

Współczesne wskaźniki, regulatory stają się bardzo uniwersalne. Producenci starają się wyposażyć wspomniane urządzenia w różne rodzaje wejść sygnałowych (prąd, napięcie, rezystancja), ponadto coraz częściej mają one możliwości komunikacji oraz tworzenia prostych układów logicznych. W ten sposób mogą samodzielnie zarządzać nieskomplikowanymi procesami.

Przy wyborze urządzenia klient kieruje się głównie jego funkcjonalnością. Wybiera urządzenie, które ma potrzebne dla niego funkcje. Przy bardziej zaawansowanych urządzeniach bardzo ważne jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne. Tutaj dużym atutem jest polska produkcja i fakt łatwego kontaktu z konstruktorami, bez różnicy czasowej i bariery językowej. Cena również odgrywa ważną rolę w wyborze produktu.

Przyzwyczajenia klientów a nowe technologie

Aktualna sytuacja na rynku w porównaniu z ostatnimi latami

Wśród części dostawców urządzeń tablicowych spotkać się można z poglądem, że użytkownicy urządzeń tablicowych przyzwyczajają się do pewnych produktów oraz sposobów ich obsługi i serwisowania. Jest w tym dużo prawdy - regulatory czy wyświetlacze mają po prostu działać, najlepiej jak najdłużej oraz niezawodnie.

W tym przypadku każda zmiana wymagająca od operatora uczenia się od nowa sposobu obsługi, a od służb utrzymania ruchu zmian w procedurze serwisowej traktowana jest jako dodatkowy, często zbyteczny wysiłek. Z drugiej jednak strony omawiane wyroby ewoluują, przy czym wiele dzieje się w zakresie funkcji dodatkowych, które rozszerzają możliwości zastosowań wskaźników czy regulatorów.

W tym przypadku, jak się okazuje, wieloletnia obecność omawianych produktów na rynku nie stoi na przeszkodzie wdrażaniu zmian, szczególnie że tym ostatnim sprzyja ogólny rozwój elektroniki i zmniejszanie się kosztów z nią związanych. Grupując opinie dostawców branżowych, wyróżniliśmy kilka najważniejszych trendów rozwojowych, które przedstawiamy poniżej.

Zmiany w zakresie wyświetlaczy - to cały czas jedno z najczęściej pojawiających się w odpowiedziach dostawców haseł. O ile w przypadku wskaźników procesowych wciąż dominują wersje z wyświetlaczami LED, które charakteryzują się łatwością odczytu z dużych odległości i możliwością pracy w trudnych warunkach środowiskowych, o tyle producenci korzystają też z graficznych wyświetlaczy OLED i ekranów LCD z różnymi kolorami podświetlenia, co pozwala na łatwą sygnalizację stanu pracy urządzenia. W przypadku najbardziej zaawansowanych urządzeń - rejestratorów - stosowane są typowo ekrany dotykowe.

Polepszają się też parametry urządzeń. Pod tym mało inżynierskim stwierdzeniem kryje się m.in. zwiększanie dokładności pomiarów i wydajności przetwarzania danych, możliwości w zakresie rejestracji sygnałów cyfrowych i generalnie zwiększanie liczby kanałów (dotyczy to szczególnie rejestratorów).

Wejścia i wyjścia urządzeń mogą być dalece parametryzowane, do tego następuje rozwój funkcjonalności obliczeniowej. Standardem w wielu urządzeniach jest możliwość wykonywania rozbudowanych operacji matematycznych, zastosowanie w regulatorach algorytmu autotuningu, a także regulacji z wykorzystaniem logiki rozmytej. Funkcjonalność to także łatwość konfiguracji i programowania urządzeń oraz intuicyjność obsługi.

Dostawcy oceniają, że następuje też dalszy wzrost możliwości komunikacyjnych. W przypadku wielu urządzeń tablicowych użytkownik "w standardzie" dostaje interfejsy do sieci komunikacyjnych takich jak Ethernet czy porty USB do parametryzacji urządzeń i przesyłania danych. Niektórzy dostawcy proponują też moduły z komunikacją bezprzewodową, a same rejestratory mają wbudowane webserwery do łatwego udostępniania danych i kontroli pracy urządzeń.

Konkurencja w omawianej branży w kraju – ocena dostawców

Możliwość współpracy z nadrzędnymi systemami rejestracji danych oraz sterowania dotyczy również prostych wskaźników i regulatorów. Producenci, tacy jak choćby Lumel, idą nawet o krok dalej i oferują nie tylko same urządzenia pomiarowe oraz wyświetlające, ale też koncentratory danych wraz z oprogramowaniem, co pozwala na tworzenie kompletnych, rozproszonych systemów pomiarowo-kontrolnych.

Jeżeli chodzi o kwestie odporności środowiskowej i wytrzymałości, to w tym przypadku wskaźniki i regulatory zawsze były produktami projektowanymi z myślą o wykorzystaniu w maszynach i aplikacjach przemysłowych, stąd tutaj ewolucja jest najwolniejsza. Dostawcy wskazują natomiast na dalszą miniaturyzację, co dotyczy jednak tylko części urządzeń - ograniczeniem są tu same wyświetlacze, które muszą mieć określoną wielkość, tak aby były z odległości czytelne dla operatorów.Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny

Tytułowy osprzęt to grupa produktów od wielu dekad obecnych na rynku. Stanowią one element interfejsu użytkownika o dużej uniwersalności, trafiający do odbiorców z wielu branż. Przyciski i przełączniki cały czas doskonale sprawdzają się w maszynach, urządzeniach i wszędzie tam, gdzie istnieją wysokie wymogi w zakresie oczekiwanej odporności mechaniczno-środowiskowej oraz niezawodności działania. Jednocześnie zaistnienie na tym rynku jest niełatwe ze względu na dużą konkurencję wśród dostawców i oczekiwania klientów związane z jakością, marką produktów oraz dostępnym asortymentem.

Przede wszystkim przemysł

Najważniejsze aplikacje omawianych produktów

Kluczowym odbiorcą przełączników, przycisków i klawiatur, z którym od lat związana jest najbardziej wartościowa część rynku, jest szeroko rozumiany sektor przemysłowy. Z produktów tych korzystają przede wszystkim firmy wytwarzające maszyny i urządzenia, producenci oraz tzw. prefabrykatorzy tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych oraz różni inni odbiorcy z tej branży.

Wśród tych ostatnich wyróżnić należy firmy z sektora motoryzacyjnego, elektronicznego oraz spożywczego. Bazując na zsumowanych wynikach ankiet (badanie przeprowadzaliśmy w 2013 roku), można uznać, że średnio trzy na cztery sprzedawane produkty z omawianego zakresu trafiają właśnie do przemysłu i stan ten jest od dłuższego czasu niezmienny. Branżami, które znalazły się na kolejnych miejscach listy, są energetyka oraz sektor dźwigowo-windowy.

Chcąc przypatrzeć się zastosowaniom omawianych produktów nieco bliżej, należy dokonać ich rozdziału na kilka grup produktów. Podstawowym zastosowaniem lampek i przycisków oraz sterowników są tablice rozdzielcze, różnego rodzaju urządzenia elektryczne i maszyny, w tym obrabiarki i dźwigi oraz suwnice.

Do tych ostatnich trafiają też często kasety sterownicze, gdyż zachodzi tam zazwyczaj potrzeba zintegrowania kilku elementów sterujących oraz wskazujących w jednej, trwałej obudowie.

Z kolei domeną klawiatur są różnego rodzaju urządzenia elektryczne, tablice sterujące i zastosowania typu OEM - np. w elektronice konsumenckiej czy medycznej.

Ocena aktualnej sytuacji na rynku osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego w Polsce

Przedstawiany rynek cechuje się, zdaniem działających na nim dostawców, dużą konkurencyjnością. Ponieważ oferowanymi produktami zainteresowani są automatycy, elektrycy, różnego rodzaju producenci, integratorzy i inni odbiorcy, również sam osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny stanowi część oferty wielu podmiotów.

Wśród nich są zarówno wytwórcy działający na rynku bezpośrednio, w tym firmy o dużej specjalizacji - np. polscy producenci klawiatur, jak też liczni dystrybutorzy. Do układanki tej należy dołożyć fakt, że asortyment produktów jest bardzo przekrojowy - zawiera zarówno wyroby markowe, zazwyczaj pochodzenia zachodnioeuropejskiego, jak też produkty dalekowschodnie, które są popularne szczególnie w obszarze wyrobów standardowych. Suma wymienionych czynników sprawia, że prowadzenie biznesu w branży wymaga zazwyczaj znalezienia odpowiednich nisz rynkowych i postawienia na specjalizację.

Anna Podulka

Eltron

 • Jakie są najważniejsze cechy technologiczne przycisków i jakie tu można wskazać trendy?

Przyciski i lampki sygnalizacyjne to przede wszystkim uniwersalność, funkcjonalność, trwałość i prosty serwis. Obecny rynek wymaga, aby oferować klientom rozwiązania systemowe obejmujące nie tylko elementy sterujące czy sygnalizacyjne, ale również te związane z komunikacją, wizualizacją procesu oraz elementy konstrukcyjne systemów.

Jeśli chodzi o cechy użytkowe, to zmiany są raczej kosmetyczne - nowocześniejsze wzornictwo, ciekawsze, wielokolorowe, pierścieniowe podświetlenie LED, itp. Coraz częściej pojawiają się też przyciski o zwiększonej odporności na zniszczenie (tzw. wandaloodporne), o wysokim IP oraz wersje, które można stosować w miejscach o małej przestrzeni montażowej.

 • Jaki charakter ma rynek dystrybucji osprzętu? Kto kupuje tego typu produkty i na co zwracają uwagę klienci?

Rynek został wyraźnie podzielony na rozwiązania zaawansowane technologicznie, jakie oferuje m.in. firma EAO, której jesteśmy oficjalnym dystrybutorem, oraz rozwiązania niskokosztowe, gdzie istotnym parametrem jest cena wybranego przez klienta rozwiązania. Osprzęt sygnalizacyjno-sterujący najczęściej stosowany jest w nowych urządzeniach, więc dynamika tego rynku ściśle zależy od obecnej koniunktury gospodarczej.

Głównymi odbiorcami osprzętu sygnalizacyjno-sterującego są producenci maszyn, tablic synoptycznych i firmy z przemysłu transportowego. Niezmiennie istotnymi cechami skłaniającymi klientów do zakupu tego typu urządzeń są: duża trwałość mechaniczna, jakość wykonania i łatwość montażu. Odbiorcy zwracają również uwagę na możliwość dostosowania rozwiązania do ich bieżących wymagań.

Strona podażowa i rynek

Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami omawianych produktów w Polsce

Reprezentacja firm branżowych, podobnie jak popularność marek produktów w kraju, jest w miarę niezmienna. W ankiecie redakcyjnej zadaliśmy o to pytanie w przypadku kilku grup produktów, przy czym ze względu na duże podobieństwo rezultatów w przypadku lampek, przełączników i przycisków oraz kaset sterowniczych, otrzymane dane zostały uśrednione.

Respondenci uznali, że zdecydowanymi liderami rynku są u nas Schneider Electric oraz Eaton Electric (dawniej Moeller).

Dostawcy tablicowego osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Obydwie firmy działają w kraju bezpośrednio poprzez swoje oddziały, oferując szeroki asortyment aparatury niskiego napięcia, podzespołów automatyki, oprogramowania i naturalnie różnych komponentów. Omawiana branża jest również jednym z tych rynków, gdzie istnieje silna reprezentacja rodzimych producentów.

Są nimi trzy przedsiębiorstwa mające status zakładów pracy chronionej - Promet, Spamel oraz Pokój. Każde z nich działa od wielu lat, wytwarzając m.in. przyciski, przełączniki, kasety oraz różnorodne podzespoły niskiego napięcia dla przemysłu, automatyki i energetyki. Markami, które należy również wskazać jako popularne w omawianej branży, są (podano alfabetycznie): Apem, Baco, EAO, Giovenzanna, Lovato Electric, Pizzato Elettrica, RAFI, Schurter oraz Siemens i steute.

Niektóre z tych firm działają w kraju bezpośrednio, jednak produkty większości z nich trafiają na rynek poprzez dystrybutorów. Do tych ostatnich należą m.in. CompArt Automation, Dacpol, Eltron, Ins-Tom, Nowimex, OEM Automatic, RAControls oraz grupa przedsiębiorstw zajmujących się tzw. dystrybucją katalogową.

Warto w tym miejscu dodać, że omawiany asortyment ma zazwyczaj niewielki udział w obrotach przedsiębiorstw - często na poziomie kilku, kilkunastu procent. Sygnalizuje to, że duża część rynku ma charakter rozproszony, a sprzedaż omawianego osprzętu jest zazwyczaj raczej dodatkiem do znacznie większego biznesu. Tak jest również w przypadku hurtowni elektrotechnicznych, w przypadku których omawiane produkty stanowią stały element oferty handlowej.

Przedstawiając dostawców, warto omówić również oferentów klawiatur do zastosowań profesjonalnych i OEM. Liderami rynku są tutaj Qwerty oraz LC Elektronik, które wytwarzają klawiatury na potrzeby krajowych i zagranicznych producentów urządzeń elektronicznych, medycznych, przemysłowych oraz konsumenckich.

Łódzka Qwerty zajmuje się projektowaniem i produkcją klawiatur, tabliczek foliowych i elewacji - podobny profil, przy czym rozszerzony o obudowy dla elektroniki, ma warszawski LC Elektronik. Ofertę produkowanych na zamówienie klawiatur i płyt czołowych zapewniają również Horizontech, Satori, Utech, Irga oraz Jagon.

Jeżeli chodzi o produkty standardowe, czyli wersje gotowe do zastosowania, to jest to element oferty m.in. różnych dystrybutorów katalogowych (Conrad, Elfa Distrelec, Farnell, RS Components, TME), dostawców komputerów przemysłowych (np. Guru Control Systems, JM Elektronik) i innych dystrybutorów (np. Eltron, OEM Automatic). Obejmuje to zarówno wersje do podłączania do komputerów, jak też do integracji w maszynach, windach czy systemach domofonowych.

Popularne w kraju marki klawiatur przemysłowych; wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności firmy

Jeżeli zaś chodzi o wartość rynku osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego, to dostawcy szacowali go podczas ostatniego badania rynku dosyć zgodnie w granicach od kilkunastu do około 50 mln złotych rocznie (średnia udzielonych odpowiedzi wyniosła 35 mln zł).

Pracownicy firm byli również zgodni co do możliwych kierunków rozwoju rynku - uznali, że nie należy spodziewać się tutaj rewolucji. Podobnie jak w przypadku dawniejszych badań odpowiedziami na pytanie o przyszłość były stwierdzenia "przemysł produkcyjny" oraz "sektor OEM". Do pozostałych ważnych sektorów należały będą energetyka, transport i - co jest w przypadku odpowiedzi na to pytanie pewną nowością - górnictwo.Złącza przemysłowe

Pod hasłem "złącza przemysłowe" kryje się cała gama produktów o różnych funkcjach, parametrach elektrycznych oraz cechach mechanicznych. Zalicza się do nich przede wszystkim wersje silnoprądowe, a więc przeznaczone do podłączania zasilania urządzeń, różnych modułów i systemów, silników elektrycznych i innych odbiorników, gdzie typowe prądy wynoszą od kilku amperów wzwyż.

Złącza tego typu występować mogą zarówno w wersjach typu kabel-kabel, kabel-obudowa, jak też kabel-płytka, czyli jako popularne w elektronice wersje terminal-block. Przemysł w równie dużym stopniu korzysta ze złączy sygnałowych, które służą do podłączania czujników i innych elementów wejściowych oraz wyjściowych - zarówno analogowych, jak też cyfrowych.

W tych ostatnich wykorzystywana jest najczęściej sieciowa transmisja danych w jednym ze standardów sieci fieldbus, Ethernetu przemysłowego lub w innym opracowanym na potrzeby przemysłu, takim jak np. AS-I, lub powszechnie stosowanym - jak np. USB. W każdym z przypadków dostawcy zapewniają zarówno ofertę złączy standardowych, jak też wykonań cechujących się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną i pozwalających na ich pracę w trudnych warunkach środowiskowych.

Profesjonalny charakter zastosowań

Obszary najczęstszego wykorzystania złączy przemysłowych w ocenie ich krajowych dostawców

Branża od strony popytowej oparta jest na trzech filarach, którymi są przemysł maszynowy, energetyka (w tym odnawialna) oraz transport. Szczególnie dwa pierwsze w każdym z dotychczas publikowanych opracowań zajmowały czołowe miejsca i tak jest też obecnie. W ich przypadku odbiorcy - czy to producenci OEM, integratorzy systemów, czy sami użytkownicy - stosują omawiane elementy do podłączania urządzeń, systemów zasilających, elementów wykonawczych, silników, a także czujników i różnorodnej aparatury.

Wykorzystywane jest tutaj całe spektrum produktów - od złączy silnoprądowych, poprzez sygnałowe, RF, do komunikacyjnych oraz od wersji standardowych, do wykonań o wysokim stopniu izolacji elektrycznej i dużej odporności środowiskowej. W przypadku zastosowań transportowych dodatkowym warunkiem jest często zwiększona odporność na wstrząsy i wibracje oraz możliwość wielokrotnego łączenia bez degradacji jakości styku, natomiast dla zastosowań górniczych - szczelność i możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

W zastosowaniach takich jak omawiane koszt złącza zwykle jest drobnym ułamkiem całości, nierzadko pomijalnie małym, natomiast parametry, wymiary, jakość połączenia, serwisu, dostępne akcesoria i wykonania mają często znaczenie pierwszoplanowe.

W powyższej statystyce dosyć wysoko znajduje się elektronika, aczkolwiek w tym przypadku środek ciężkości przesunięty został w kierunku złączy montowanych bezpośrednio na płytkach drukowanych i mniejszych elementów do instalacji w obudowach. Na kolejnej pozycji znalazły się zastosowania w budynkach - w tym przypadku w grę wchodzą najczęściej złączki szynowe, oświetleniowe i inne produkty elektroinstalacyjne.

Zważywszy na branże będące od lat głównymi odbiorcami złączy, dosyć trafnie dokonać można systematyzacji rynku pod względem charakteru działalności firm kupujących omawiane produkty. Dominują tutaj klienci końcowi (m.in. zakłady przemysłowe) oraz producenci OEM, zaś na kolejnym miejscu znaleźli się integratorzy systemów.

Piotr Żukowski

HARTING Polska

 • Od lat rozwijacie portfolio złączy modułowych i hybrydowych - jakie są ich zalety w stosunku do wersji monoblokowych? Jak ta oferta wpasowuje się obecnie w potrzeby rynku?

Trendem kształtującym dzisiaj naszą branżę jest Przemysł 4.0 - i w nim się świetnie odnajdujemy zarówno ze względu na modułowość złączy, jak też rosnące wymagania dotyczące transmisji danych. Złącza monoblokowe dobrze sprawdzają się przy przesyłaniu sygnałów silnoprądowych i sterujących, aczkolwiek gorzej jest z transmisją danych.

Dzisiaj wymagania odnośnie do tej ostatniej szybko rosną - w przemyśle stosuje się sieci o przepustowości nawet 10 Gb/s, gdyż trzeba łączyć ze sobą wiele maszyn, zbierać duże ilości danych i komunikować ze sobą systemy produkcyjne. Niezawodność połączenia jest tutaj kluczowa. Stosując złącze modułowe, klient może precyzyjnie dobrać do swojej aplikacji tory do transmisji sygnałów, zasilające oraz moduły zapewniające wysokiej jakości połączenie komunikacyjne.

Nowością rozszerzającą ofertę modułów są wersje inteligentne, które pozwalają zapisywać dane do pamięci modułu. Są to złącza z transponderami RFID, które dają możliwość przechowywania w złączu dokumentacji obejmującej m.in. rozkład pinów, konfigurację złącza, daty przeglądów i inne informacje serwisowe. Obecnie opracowujemy też złącza z wbudowanymi układami do pomiaru prądu. Wszystko to służy ułatwianiu obsługi maszyn, ich serwisowaniu i generalnie utrzymaniu ruchu.

Z ideą modułowości idziemy nawet o krok dalej. Efektem zachodzącej w przemyśle rewolucji 4.0 ma być umożliwienie masowej produkcji zindywidualizowanych produktów. Koszt każdego wyrobu ma być przy tym na tyle niski, aby był on atrakcyjny dla klienta, a produkty szybko wytwarzane i dostarczane. Nasz system modułowy świetnie wpasowuje się w te potrzeby. Odbiorca może skonfigurować złącze, dobierając potrzebne mu funkcje, może też zlecić nam jego montaż. W tym przypadku dostarczamy złącze złożone i gotowe do instalacji w maszynie.

Klienci stawiają na jakość

Główni odbiorcy złączy przemysłowych

Złącza przemysłowe pełnią w urządzeniach zazwyczaj kluczową funkcję związaną z transmisją sygnałów oraz przesyłem energii, warunkując poprawne działanie systemów. Z tego powodu na czołowych miejscach listy preferencyjnej klientów niezmiennie znajdują się parametry techniczne złączy oraz ich jakość.

Do tych pierwszych zaliczyć można różne ich cechy - przykładowo mechaniczne, związane z temperaturami pracy, odpornością środowiskową, szczelnością, jak też elektryczne - przede wszystkim wartościami przenoszonych prądów, izolacją, rezystancją złącza, itd. Praktycznie na równi z nimi w redakcyjnej ankiecie sklasyfikowany został koszt zakupu.

Wprawdzie argument niskiej ceny stoi w sprzeczności z wymogami jakościowymi, ale zarówno duża podaż złączy, konkurencyjność na rynku, jak też możliwość uzyskiwania rabatów w przypadku większych ilościowo zakupów sprawiają, że presja cenowa na dostawców jest tutaj silna. W odpowiedziach pojawiła się też kategoria "kwestie logistyczne i dostępność".

Zagwarantowanie odpowiednich warunków dostaw i terminowości jest szczególnie istotne dla producentów OEM, którzy dokonują regularnych, planowanych zakupów złączy. Z kolei "dostępność" jest ważna dla odbiorców związanych z serwisem oraz utrzymaniem ruchu, a więc tych, dla których liczy się możliwość szybkiego zamówienia i otrzymania określonego elementu. W ostatnim z przypadków mówić można też generalnie o dostępności złączy w sensie możliwości ich wytworzenia przez producenta.

Działających w kraju dostawców zapytaliśmy również o najważniejsze ich zdaniem trendy technologiczne w branży. Tutaj odpowiedzi były podobne jak w przypadku poprzednich badań rynku - kluczowe były miniaturyzacja oraz upowszechnianie się złączy modułowych. Tę pierwszą z pewnością najlepiej widać w przypadku urządzeń elektronicznych, szczególnie przenośnych, gdzie złączą stanowią - poza bateriami - jedne z największych gabarytowo elementów.

Miniaturyzacja obejmuje też zastosowania profesjonalne - dotyczy interfejsów do sieci komunikacyjnych, złączy sygnałowych, a także coraz częściej wersji silnoprądowych. Ostatni z przypadków jest znamienny, gdyż pogodzenie małych rozmiarów z zachowaniem możliwości przenoszenia dużych prądów i z odpowiednio wysokim poziomem izolacji stanowi dla producentów nie lada wyzwanie.

Stosują oni nowatorskie rozwiązania takie jak choćby hiperboliczna konstrukcja styków zapewniająca równomierny i silny docisk na niewielkiej powierzchni oraz używają odpornych na ścieranie pokryć minimalizujących rezystancję połączenia i tym samym wydzielanie się ciepła. Dobre parametry zapewniają także trwałe mechanicznie i środowiskowo tworzywa sztuczne. Dzięki ich stosowaniu na rynku dostępne są coraz mniejsze elementy, w których dopuszczalne prądy przenoszone przez styki wynoszą nawet setki amperów.

Jeżeli chodzi o modułowość, to złącza specjalizowane bazują coraz częściej na konstrukcji składającej się z zestawu elementów dających możliwość dostosowania ich cech do potrzeb indywidualnej aplikacji. W tym przypadku w jednym złączu stworzyć można przykładowo kilka różnych połączeń sygnałowych oraz zasilających, odbiorca może również dobrać obudowę - przykładowo zastosować wytrzymałą mechanicznie wersję metalową lub ekonomiczną, wykonaną z tworzywa sztucznego.

Oferta tego typu systemów jest stale rozwijana - w tym przez niektórych producentów konsekwentnie od wielu lat, rośnie również dostępność złączy hybrydowych. Znaczenie tych ostatnich jest wzmacniane przez miniaturyzację, gdyż elementy te pozwalają na zastąpienie jednym produktem kilku innych, zapewniając poprowadzenie sygnałów silnoprądowych, sygnałowych, a nawet pneumatycznych.

Złącza hybrydowe nadal jednak nie są tak tanie, aby ich rynek rozwijał się w szybkim tempie, niemniej jednak oferta tych podzespołów regularnie się zwiększa. W ostatnim badaniu ponad 3/4 respondentów stwierdziło, że złącza modułowe i hybrydowe popularyzują się na polskim rynku.

Lokalni dostawcy w odpowiedziach ankietowych zwracali również uwagę na istotność szybkości instalacji złączy, łatwości ich obsługi oraz serwisowania, a także kwestie niezawodnościowe i związane z odpornością na warunki zewnętrzne. Dla części klientów złącza powinny się też cechować możliwością szybkiego montażu przewodów - np. poprzez zastosowanie kontaktów niewymagających zdejmowania izolacji oraz brak konieczności użycia narzędzi.

Dla producentów maszyn ważne są z kolei kwestie takie jak standaryzacja i możliwość zakupu wersji wymaganych przez klientów z różnych rynków docelowych. Część firm szuka również produktów przeznaczonych do aplikacji bardziej specjalistycznych - np. związanych z odnawialnymi źródłami energii (głównie fotowoltaika), do pracy pod wodą czy wersji dla górnictwa.

Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki złączy przemysłowych sprzedawanych w Polsce; wyniki odzwierciedlają opinie respondentów redakcyjnej ankiety, wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do popularności

Warto jeszcze nadmienić, że coraz częściej liczy się, oprócz dostępności wersji standardowych, również możliwość zakupu tych w wykonaniach ekonomicznych. Tak jest w przypadku wspomnianych wcześniej obudów złączy modułowych, które wykonywane są z tworzyw sztucznych zastępujących tradycyjnie używane elementy metalowe.

Jest to konsekwencja powszechnej dostępności dobrej jakości tworzyw i materiałów kompozytowych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, a pośrednio również wysokich cen metali. Proces zastępowania metalowych obudów złączy tworzywem jest widoczny szczególnie w nowych produktach, aczkolwiek, jak to w przypadku elementów elektromechanicznych bywa, zmiany te nie są szybkie i obejmują tylko część zastosowań.

Mieczysław Terlikowski

Semics

 • Kto kupuje złącza przemysłowe i jakie ich cechy są ważne dla klientów?

Uwzględniając złącza wtykowe, wersje z przegrodami, złącza śrubowe i sprężynowe, głównymi naszymi klientami są producenci sterowników, układów programujących, regulujących, zasilaczy, UPS-ów, liczników energii, transformatorów, producenci oświetlenia oraz pozostałych urządzeń stosowanych jako elementy systemów automatyki i elektronicznych.

Dla tego typu odbiorców istotne są takie cechy złączy jak jakość wykonania, parametry techniczne, terminy i logistyka dostaw, a także cena i marka producenta. Odbiorcy coraz częściej mają również potrzeby w zakresie miniaturyzacji złączy, stosowania konkretnych materiałów oraz skrócenia czasów montażu.

 • Jak ważne jest wsparcie techniczne?

Wsparcie techniczne zawsze było naszym wyzwaniem. W pierwszej kolejności producenci przede wszystkim oczekują od nas wsparcia, a dopiero w drugim kroku pozostałych elementów oferty handlowej. W zakresie tej ostatniej odbiorcy chcą najczęściej, aby przedstawiać im ofertę dotyczącą kompletnych systemów, które w sposób elastyczny pozwolą na rozwiązywanie problemów technicznych na etapie prototypów, a następnie wdrożeń o charakterze produkcyjnym.

Core business tylko dla części dostawców

Rozkład obrotów związanych ze sprzedażą złączy w grupie respondentów redakcyjnej ankiety – dla większości podmiotów stanowią one kilka procent całej sprzedaży, jednocześnie prawie żadna z firm nie opiera swojej działalności jedynie na dostarczaniu złączy

Złącza stanowią ważną, choć dla większości dostawców jedynie uzupełniającą grupę towarów. W przypadku firm przedstawionych w tabelach rozkład obrotów związanych ze sprzedażą złączy jest silnie przesunięty w stronę mniejszych kwot. Dla wielu podmiotów przekłada się ona jedynie na kilka procent wartości wszystkich wystawianych faktur, zaś w przypadku zdecydowanej większości omawianych firm jest mniejsza niż 1/3 całkowitych obrotów.

Oczywiście w branży są też firmy specjalistyczne, dla których projektowanie, produkcja i sprzedaż złączy stanowi core business. Aczkolwiek i w ich przypadku oferta tych podzespołów jest również rozszerzana o komplementarne produkty - przykładowo ograniczniki przepięć, moduły kondycjonowania sygnałów czy większe urządzenia do pracy w przemysłowych sieciach komunikacyjnych.

Dosyć podobne wyniki co do charakteru sprzedaży przedstawione zostały w jednym z wydań magazynu "Elektronik" w 2013 roku, w którym omówiony został rynek złączy silnoprądowych pod kątem ich zastosowań w elektronice. Zdecydowana większość przedstawionych tam firm (ponad 80%) osiągała ze sprzedaży złączy nie więcej niż 10% sumarycznych obrotów, zaś w przypadku najbardziej wyspecjalizowanych dostawców udział ten nie przekraczał 35%. Jednocześnie sprzedaż złączy realizowana przez co trzecią z firm dystrybucyjnych nie wykraczała poza 100 tys. zł rocznie, zaś około 60% podmiotów z zestawienia nie wyszło z nią powyżej 250 tys. zł, co w skali całego biznesu dystrybucyjnego jest relatywnie niedużą wartością.

Dostawcy złączy przemysłowych

Powyższe podsumować można następująco - rynek złączy silnoprądowych i generalnie przemysłowych z uwagi na uniwersalność tych produktów jest wartościowy jako całość, aczkolwiek jednocześnie okazuje się, patrząc z perspektywy pojedynczych firm, że oparcie biznesu na sprzedaży jedynie złączy jest w zdecydowanej większości przypadków niemożliwe.

Produkty te stanowią praktycznie zawsze element szerszej oferty, a konkurencja - szczególnie w przypadku najpopularniejszych wersji - jest silna. Rynek jest daleki od konsolidacji i jednocześnie mało kto ma wyłączność na daną czołową markę. To ostatnie sprawia również, że firmy nie przykładają do promocji złączy takiej wagi, jak innych produktów - przykładowo komponentów z zakresu systemów sterowania. Wyjątkiem są wyroby nowe oraz te przeznaczone do zastosowań niszowych.

 

Najlepsi w branży