wersja mobilna
Online: 714 Czwartek, 2018.02.22

Galeria produktów

Rynek - archiwum

MACHINE - Strona 5

wtorek, 22 września 2015 10:55

Bieżąca analiza powinna być szczególnie interesująca dla producentów urządzeń oraz firm zajmujących się integracją systemów automatyki. Przedstawiamy w niej takie elementy maszyn, systemów rozdziału energii oraz linii technologicznych, jak szafy i obudowy do zastosowań profesjonalnych, towarzyszący im osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny oraz wskaźniki i regulatory. Opisujemy również sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, które stosowane są w wielu aplikacjach również poza przemysłem, oraz złącza przemysłowe. W dostarczaniu tego typu produktów wyspecjalizowało się na naszym rynku wiele podmiotów, zapewniających zazwyczaj wysoki poziom kompetencji technicznej, szeroką gamę wyrobów i usługi wsparcia klientów.

Spis treści » Obudowy i szafy przemysłowe
» Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe
» Wskaźniki, regulatory i rejestratory
» Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny
» Złącza przemysłowe
» Pokaż wszystko
Złącza przemysłowe

Pod hasłem "złącza przemysłowe" kryje się cała gama produktów o różnych funkcjach, parametrach elektrycznych oraz cechach mechanicznych. Zalicza się do nich przede wszystkim wersje silnoprądowe, a więc przeznaczone do podłączania zasilania urządzeń, różnych modułów i systemów, silników elektrycznych i innych odbiorników, gdzie typowe prądy wynoszą od kilku amperów wzwyż.

Złącza tego typu występować mogą zarówno w wersjach typu kabel-kabel, kabel-obudowa, jak też kabel-płytka, czyli jako popularne w elektronice wersje terminal-block. Przemysł w równie dużym stopniu korzysta ze złączy sygnałowych, które służą do podłączania czujników i innych elementów wejściowych oraz wyjściowych - zarówno analogowych, jak też cyfrowych.

W tych ostatnich wykorzystywana jest najczęściej sieciowa transmisja danych w jednym ze standardów sieci fieldbus, Ethernetu przemysłowego lub w innym opracowanym na potrzeby przemysłu, takim jak np. AS-I, lub powszechnie stosowanym - jak np. USB. W każdym z przypadków dostawcy zapewniają zarówno ofertę złączy standardowych, jak też wykonań cechujących się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną i pozwalających na ich pracę w trudnych warunkach środowiskowych.

Profesjonalny charakter zastosowań

Obszary najczęstszego wykorzystania złączy przemysłowych w ocenie ich krajowych dostawców

Branża od strony popytowej oparta jest na trzech filarach, którymi są przemysł maszynowy, energetyka (w tym odnawialna) oraz transport. Szczególnie dwa pierwsze w każdym z dotychczas publikowanych opracowań zajmowały czołowe miejsca i tak jest też obecnie. W ich przypadku odbiorcy - czy to producenci OEM, integratorzy systemów, czy sami użytkownicy - stosują omawiane elementy do podłączania urządzeń, systemów zasilających, elementów wykonawczych, silników, a także czujników i różnorodnej aparatury.

Wykorzystywane jest tutaj całe spektrum produktów - od złączy silnoprądowych, poprzez sygnałowe, RF, do komunikacyjnych oraz od wersji standardowych, do wykonań o wysokim stopniu izolacji elektrycznej i dużej odporności środowiskowej. W przypadku zastosowań transportowych dodatkowym warunkiem jest często zwiększona odporność na wstrząsy i wibracje oraz możliwość wielokrotnego łączenia bez degradacji jakości styku, natomiast dla zastosowań górniczych - szczelność i możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

W zastosowaniach takich jak omawiane koszt złącza zwykle jest drobnym ułamkiem całości, nierzadko pomijalnie małym, natomiast parametry, wymiary, jakość połączenia, serwisu, dostępne akcesoria i wykonania mają często znaczenie pierwszoplanowe.

W powyższej statystyce dosyć wysoko znajduje się elektronika, aczkolwiek w tym przypadku środek ciężkości przesunięty został w kierunku złączy montowanych bezpośrednio na płytkach drukowanych i mniejszych elementów do instalacji w obudowach. Na kolejnej pozycji znalazły się zastosowania w budynkach - w tym przypadku w grę wchodzą najczęściej złączki szynowe, oświetleniowe i inne produkty elektroinstalacyjne.

Zważywszy na branże będące od lat głównymi odbiorcami złączy, dosyć trafnie dokonać można systematyzacji rynku pod względem charakteru działalności firm kupujących omawiane produkty. Dominują tutaj klienci końcowi (m.in. zakłady przemysłowe) oraz producenci OEM, zaś na kolejnym miejscu znaleźli się integratorzy systemów.

Piotr Żukowski

HARTING Polska

  • Od lat rozwijacie portfolio złączy modułowych i hybrydowych - jakie są ich zalety w stosunku do wersji monoblokowych? Jak ta oferta wpasowuje się obecnie w potrzeby rynku?

Trendem kształtującym dzisiaj naszą branżę jest Przemysł 4.0 - i w nim się świetnie odnajdujemy zarówno ze względu na modułowość złączy, jak też rosnące wymagania dotyczące transmisji danych. Złącza monoblokowe dobrze sprawdzają się przy przesyłaniu sygnałów silnoprądowych i sterujących, aczkolwiek gorzej jest z transmisją danych.

Dzisiaj wymagania odnośnie do tej ostatniej szybko rosną - w przemyśle stosuje się sieci o przepustowości nawet 10 Gb/s, gdyż trzeba łączyć ze sobą wiele maszyn, zbierać duże ilości danych i komunikować ze sobą systemy produkcyjne. Niezawodność połączenia jest tutaj kluczowa. Stosując złącze modułowe, klient może precyzyjnie dobrać do swojej aplikacji tory do transmisji sygnałów, zasilające oraz moduły zapewniające wysokiej jakości połączenie komunikacyjne.

Nowością rozszerzającą ofertę modułów są wersje inteligentne, które pozwalają zapisywać dane do pamięci modułu. Są to złącza z transponderami RFID, które dają możliwość przechowywania w złączu dokumentacji obejmującej m.in. rozkład pinów, konfigurację złącza, daty przeglądów i inne informacje serwisowe. Obecnie opracowujemy też złącza z wbudowanymi układami do pomiaru prądu. Wszystko to służy ułatwianiu obsługi maszyn, ich serwisowaniu i generalnie utrzymaniu ruchu.

Z ideą modułowości idziemy nawet o krok dalej. Efektem zachodzącej w przemyśle rewolucji 4.0 ma być umożliwienie masowej produkcji zindywidualizowanych produktów. Koszt każdego wyrobu ma być przy tym na tyle niski, aby był on atrakcyjny dla klienta, a produkty szybko wytwarzane i dostarczane. Nasz system modułowy świetnie wpasowuje się w te potrzeby. Odbiorca może skonfigurować złącze, dobierając potrzebne mu funkcje, może też zlecić nam jego montaż. W tym przypadku dostarczamy złącze złożone i gotowe do instalacji w maszynie.

Klienci stawiają na jakość

Główni odbiorcy złączy przemysłowych

Złącza przemysłowe pełnią w urządzeniach zazwyczaj kluczową funkcję związaną z transmisją sygnałów oraz przesyłem energii, warunkując poprawne działanie systemów. Z tego powodu na czołowych miejscach listy preferencyjnej klientów niezmiennie znajdują się parametry techniczne złączy oraz ich jakość.

Do tych pierwszych zaliczyć można różne ich cechy - przykładowo mechaniczne, związane z temperaturami pracy, odpornością środowiskową, szczelnością, jak też elektryczne - przede wszystkim wartościami przenoszonych prądów, izolacją, rezystancją złącza, itd. Praktycznie na równi z nimi w redakcyjnej ankiecie sklasyfikowany został koszt zakupu.

Wprawdzie argument niskiej ceny stoi w sprzeczności z wymogami jakościowymi, ale zarówno duża podaż złączy, konkurencyjność na rynku, jak też możliwość uzyskiwania rabatów w przypadku większych ilościowo zakupów sprawiają, że presja cenowa na dostawców jest tutaj silna. W odpowiedziach pojawiła się też kategoria "kwestie logistyczne i dostępność".

Zagwarantowanie odpowiednich warunków dostaw i terminowości jest szczególnie istotne dla producentów OEM, którzy dokonują regularnych, planowanych zakupów złączy. Z kolei "dostępność" jest ważna dla odbiorców związanych z serwisem oraz utrzymaniem ruchu, a więc tych, dla których liczy się możliwość szybkiego zamówienia i otrzymania określonego elementu. W ostatnim z przypadków mówić można też generalnie o dostępności złączy w sensie możliwości ich wytworzenia przez producenta.

Działających w kraju dostawców zapytaliśmy również o najważniejsze ich zdaniem trendy technologiczne w branży. Tutaj odpowiedzi były podobne jak w przypadku poprzednich badań rynku - kluczowe były miniaturyzacja oraz upowszechnianie się złączy modułowych. Tę pierwszą z pewnością najlepiej widać w przypadku urządzeń elektronicznych, szczególnie przenośnych, gdzie złączą stanowią - poza bateriami - jedne z największych gabarytowo elementów.

Miniaturyzacja obejmuje też zastosowania profesjonalne - dotyczy interfejsów do sieci komunikacyjnych, złączy sygnałowych, a także coraz częściej wersji silnoprądowych. Ostatni z przypadków jest znamienny, gdyż pogodzenie małych rozmiarów z zachowaniem możliwości przenoszenia dużych prądów i z odpowiednio wysokim poziomem izolacji stanowi dla producentów nie lada wyzwanie.

Stosują oni nowatorskie rozwiązania takie jak choćby hiperboliczna konstrukcja styków zapewniająca równomierny i silny docisk na niewielkiej powierzchni oraz używają odpornych na ścieranie pokryć minimalizujących rezystancję połączenia i tym samym wydzielanie się ciepła. Dobre parametry zapewniają także trwałe mechanicznie i środowiskowo tworzywa sztuczne. Dzięki ich stosowaniu na rynku dostępne są coraz mniejsze elementy, w których dopuszczalne prądy przenoszone przez styki wynoszą nawet setki amperów.

Jeżeli chodzi o modułowość, to złącza specjalizowane bazują coraz częściej na konstrukcji składającej się z zestawu elementów dających możliwość dostosowania ich cech do potrzeb indywidualnej aplikacji. W tym przypadku w jednym złączu stworzyć można przykładowo kilka różnych połączeń sygnałowych oraz zasilających, odbiorca może również dobrać obudowę - przykładowo zastosować wytrzymałą mechanicznie wersję metalową lub ekonomiczną, wykonaną z tworzywa sztucznego.

Oferta tego typu systemów jest stale rozwijana - w tym przez niektórych producentów konsekwentnie od wielu lat, rośnie również dostępność złączy hybrydowych. Znaczenie tych ostatnich jest wzmacniane przez miniaturyzację, gdyż elementy te pozwalają na zastąpienie jednym produktem kilku innych, zapewniając poprowadzenie sygnałów silnoprądowych, sygnałowych, a nawet pneumatycznych.

Złącza hybrydowe nadal jednak nie są tak tanie, aby ich rynek rozwijał się w szybkim tempie, niemniej jednak oferta tych podzespołów regularnie się zwiększa. W ostatnim badaniu ponad 3/4 respondentów stwierdziło, że złącza modułowe i hybrydowe popularyzują się na polskim rynku.

Lokalni dostawcy w odpowiedziach ankietowych zwracali również uwagę na istotność szybkości instalacji złączy, łatwości ich obsługi oraz serwisowania, a także kwestie niezawodnościowe i związane z odpornością na warunki zewnętrzne. Dla części klientów złącza powinny się też cechować możliwością szybkiego montażu przewodów - np. poprzez zastosowanie kontaktów niewymagających zdejmowania izolacji oraz brak konieczności użycia narzędzi.

Dla producentów maszyn ważne są z kolei kwestie takie jak standaryzacja i możliwość zakupu wersji wymaganych przez klientów z różnych rynków docelowych. Część firm szuka również produktów przeznaczonych do aplikacji bardziej specjalistycznych - np. związanych z odnawialnymi źródłami energii (głównie fotowoltaika), do pracy pod wodą czy wersji dla górnictwa.

Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki złączy przemysłowych sprzedawanych w Polsce; wyniki odzwierciedlają opinie respondentów redakcyjnej ankiety, wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do popularności

Warto jeszcze nadmienić, że coraz częściej liczy się, oprócz dostępności wersji standardowych, również możliwość zakupu tych w wykonaniach ekonomicznych. Tak jest w przypadku wspomnianych wcześniej obudów złączy modułowych, które wykonywane są z tworzyw sztucznych zastępujących tradycyjnie używane elementy metalowe.

Jest to konsekwencja powszechnej dostępności dobrej jakości tworzyw i materiałów kompozytowych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, a pośrednio również wysokich cen metali. Proces zastępowania metalowych obudów złączy tworzywem jest widoczny szczególnie w nowych produktach, aczkolwiek, jak to w przypadku elementów elektromechanicznych bywa, zmiany te nie są szybkie i obejmują tylko część zastosowań.

Mieczysław Terlikowski

Semics

  • Kto kupuje złącza przemysłowe i jakie ich cechy są ważne dla klientów?

Uwzględniając złącza wtykowe, wersje z przegrodami, złącza śrubowe i sprężynowe, głównymi naszymi klientami są producenci sterowników, układów programujących, regulujących, zasilaczy, UPS-ów, liczników energii, transformatorów, producenci oświetlenia oraz pozostałych urządzeń stosowanych jako elementy systemów automatyki i elektronicznych.

Dla tego typu odbiorców istotne są takie cechy złączy jak jakość wykonania, parametry techniczne, terminy i logistyka dostaw, a także cena i marka producenta. Odbiorcy coraz częściej mają również potrzeby w zakresie miniaturyzacji złączy, stosowania konkretnych materiałów oraz skrócenia czasów montażu.

  • Jak ważne jest wsparcie techniczne?

Wsparcie techniczne zawsze było naszym wyzwaniem. W pierwszej kolejności producenci przede wszystkim oczekują od nas wsparcia, a dopiero w drugim kroku pozostałych elementów oferty handlowej. W zakresie tej ostatniej odbiorcy chcą najczęściej, aby przedstawiać im ofertę dotyczącą kompletnych systemów, które w sposób elastyczny pozwolą na rozwiązywanie problemów technicznych na etapie prototypów, a następnie wdrożeń o charakterze produkcyjnym.

Core business tylko dla części dostawców

Rozkład obrotów związanych ze sprzedażą złączy w grupie respondentów redakcyjnej ankiety – dla większości podmiotów stanowią one kilka procent całej sprzedaży, jednocześnie prawie żadna z firm nie opiera swojej działalności jedynie na dostarczaniu złączy

Złącza stanowią ważną, choć dla większości dostawców jedynie uzupełniającą grupę towarów. W przypadku firm przedstawionych w tabelach rozkład obrotów związanych ze sprzedażą złączy jest silnie przesunięty w stronę mniejszych kwot. Dla wielu podmiotów przekłada się ona jedynie na kilka procent wartości wszystkich wystawianych faktur, zaś w przypadku zdecydowanej większości omawianych firm jest mniejsza niż 1/3 całkowitych obrotów.

Oczywiście w branży są też firmy specjalistyczne, dla których projektowanie, produkcja i sprzedaż złączy stanowi core business. Aczkolwiek i w ich przypadku oferta tych podzespołów jest również rozszerzana o komplementarne produkty - przykładowo ograniczniki przepięć, moduły kondycjonowania sygnałów czy większe urządzenia do pracy w przemysłowych sieciach komunikacyjnych.

Dosyć podobne wyniki co do charakteru sprzedaży przedstawione zostały w jednym z wydań magazynu "Elektronik" w 2013 roku, w którym omówiony został rynek złączy silnoprądowych pod kątem ich zastosowań w elektronice. Zdecydowana większość przedstawionych tam firm (ponad 80%) osiągała ze sprzedaży złączy nie więcej niż 10% sumarycznych obrotów, zaś w przypadku najbardziej wyspecjalizowanych dostawców udział ten nie przekraczał 35%. Jednocześnie sprzedaż złączy realizowana przez co trzecią z firm dystrybucyjnych nie wykraczała poza 100 tys. zł rocznie, zaś około 60% podmiotów z zestawienia nie wyszło z nią powyżej 250 tys. zł, co w skali całego biznesu dystrybucyjnego jest relatywnie niedużą wartością.

Dostawcy złączy przemysłowych

Powyższe podsumować można następująco - rynek złączy silnoprądowych i generalnie przemysłowych z uwagi na uniwersalność tych produktów jest wartościowy jako całość, aczkolwiek jednocześnie okazuje się, patrząc z perspektywy pojedynczych firm, że oparcie biznesu na sprzedaży jedynie złączy jest w zdecydowanej większości przypadków niemożliwe.

Produkty te stanowią praktycznie zawsze element szerszej oferty, a konkurencja - szczególnie w przypadku najpopularniejszych wersji - jest silna. Rynek jest daleki od konsolidacji i jednocześnie mało kto ma wyłączność na daną czołową markę. To ostatnie sprawia również, że firmy nie przykładają do promocji złączy takiej wagi, jak innych produktów - przykładowo komponentów z zakresu systemów sterowania. Wyjątkiem są wyroby nowe oraz te przeznaczone do zastosowań niszowych. 

Najlepsi w branży