wersja mobilna
Online: 302 Środa, 2018.01.17

Galeria produktów

Rynek - archiwum

SENSOR

środa, 23 września 2015 13:10

Pomiary, akwizycja danych oraz testowanie to w przemyśle zagadnienie o znaczeniu kluczowym - bez nich większość procesów produkcyjnych, przetwórczych oraz związanych z zapewnianiem jakości nie byłaby możliwa. Różnorodność występujących zagadnień metrologicznych i sposobów pomiarów jest przy tym bardzo duża - obejmują one od mierzenia wartości wielkości elektrycznych do określania wartości czynników środowiskowych oraz od wykorzystania urządzeń przenośnych do użycia systemów pomiarowych, w tym często rozbudowanych i pozwalających na rejestrację dużych ilości danych. Z aparatury pomiarowej - szczególnie tej przenośnej - korzystają dzisiaj szerokie rzesze elektryków, elektroinstalatorów, serwisantów i inżynierów utrzymania ruchu. Sprawia to, że wymienione w spisie treści urządzenia należą do najszerszej i najbardziej różnorodnej grupy produktów omawianych w informatorze.

Spis treści » Przenośne urządzenia pomiarowe
» Kamery termowizyjne
» Czujniki wielkości nieelektrycznych
» Enkodery i pomiary geometryczne
» Czujniki zbliżeniowe i fotoelektryczne
» Systemy wizyjne
» Systemy pomiarowe
» Pokaż wszystko
Przenośne urządzenia pomiarowe

Bieżącą analizę rozpoczynamy od omówienia tematyki pomiarów z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. Te ostatnie stanowią bardzo istotne rozszerzenie tradycyjnej metrologii, co dotyczy szczególnie przemysłu, gdzie oprócz wielkości elektrycznych mierzonych musi być wiele parametrów środowiskowych, z temperaturą i wilgotnością na czele. Lista typów wykonywanych pomiarów jest na tyle długa, że tworzy to pojemny rynek, dający możliwości działania zarówno dostawcom oferującym szeroki asortyment przenośnej aparatury pomiarowej, jak też firmom specjalizującym się w określonych, często niszowych urządzeniach.

Dwie grupy urządzeń, wiele zastosowań

Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami przenośnych urządzeń pomiarowych

W omawianym zakresie można dokonać podziału urządzeń pomiarowych na dwie duże grupy wyrobów - mierników do pomiarów wielkości elektrycznych oraz przyrządów mierzących wielkości nieelektryczne. Te pierwsze to przede wszystkim multimetry, mierniki cęgowe i energetyczne oraz kalibratory, do drugiej zaś grupy zalicza się urządzenia pomiarowe służące do pomiaru temperatury i wilgotności, które uzupełniane są przez dziesiątki mierników popularnych wielkości fizycznych.

Polscy użytkownicy najczęściej mierzą temperaturę, ciśnienie, dokonują pomiarów elektrycznych oraz kalibracji - tak wywnioskować można z badań rynku regularnie przeprowadzanych przez redakcję. Uzyskiwane przez nas średnio co dwa lata rezultaty są właściwie takie same - z dokładnością do pojedynczych procentów w przypadku każdej z odpowiedzi, co pozwala stwierdzić, że rynek w aspekcie średnioterminowym właściwie się nie zmienia.

Zmienia się natomiast charakter samych urządzeń wykorzystywanych przez serwisantów oraz służby utrzymania ruchu. I tak, w przypadku pomiarów temperatury, niewątpliwie najszybciej rośnie popularność termometrów do pomiarów metodą bezkontaktową, czyli pirometrów i kamer termowizyjnych. Mają one wielu zwolenników, gdyż zapewniają szybkość i wygodę w czynnościach diagnostycznych.

Z kolei w przypadku mierników innych wielkości nieelektrycznych mamy do czynienia z rosnącą konwergencją urządzeń. Nierzadko jeden miernik pozwala na pomiary kilku powiązanych ze sobą parametrów - np. temperatury i wilgotności, stając się specjalizowanym przyrządem dla określonej grupy aplikacji - w tym przypadku związanych z branżą HVAC i magazynowaniem.

Dostawcy urządzeń przenośnych do pomiarów wielkości nieelektrycznych

Podobne trendy można zaobserwować w sprzęcie pomiarowym do analizy i pomiarów przepływu gazów. Również w przypadku pomiarów w energetyce widać łączenie wielu funkcji pomiarowych w ramach jednego miernika, co związane jest z faktem, że wiele pomiarów wykonywanych jest w terenie.

Dostępne urządzenia pozwalają na kontrolę instalacji elektrycznych (rezystancja, sprawdzanie działania zabezpieczeń i inne pomiary ochronne), a także pomiary parametrów energii. Mierniki energetyczne są zresztą przez wielu dostawców oceniane jako jedne z najlepszych produktów z tej grupy, jeżeli chodzi o biznes z nimi związany - pozwalają na realizację lepszych marż niż większość innych, popularnych przyrządów.

Paweł Puchalski

Semicon

  • Jaki charakter ma krajowy rynek przenośnej aparatury pomiarowej? W jakich obszarach działacie?

Polski rynek przenośnych urządzeń pomiarowych jest rynkiem dojrzałym, charakteryzującym się dużą konkurencją wśród dostawców oraz obecnością wielkich, międzynarodowych graczy. Aby skutecznie działać w takich warunkach, skupiamy się na poszukiwaniu nisz rynkowych i koncentracji na stosunkowo wąskich obszarach branży oraz aplikacjach.

Efektem powyższego podejścia są m.in. obecne w naszej ofercie zestawy pomiarowe bazujące na źródłach laserowych oraz detektorach naszej produkcji. Służą one do bezkontaktowego pomiaru położeń i przesunięć obiektów - np. w budownictwie, przemyśle maszynowym, metalurgicznym czy zastosowaniach naukowych. Oprócz tego oferujemy klientom przenośne urządzenia pomiarowe różnych marek zagranicznych - m.in. firm Amprobe, Fluke oraz Agilent.

Presja na niskie marże

Najważniejsze dla polskich klientów cechy omawianych urządzeń

Na omawianym rynku zaobserwować można dzisiaj dwa rozbieżne trendy. Z jednej strony liczy się specjalizacja produktów, gdyż klienci szukają aparatury pomiarowej precyzyjnie spełniającej dane wymogi, tj. realizującej potrzebę pomiarową bez nadmiarowości. Tak jest szczególnie w przypadku urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych, gdyż skutkuje to ich prostą obsługą, małymi gabarytami i przede wszystkim niższą ceną.

Z drugiej strony odbiorcy chcą przyrządów coraz bardziej uniwersalnych, łączących różne możliwości pomiarowe oraz inne funkcje - np. rejestracji danych. Taka konwergencja jest szczególnie istotna w przypadku serwisantów i osób pracujących w terenie, gdyż wiąże się po prostu z wygodą ich pracy. Oczywiście przyrząd musi być też dobry jakościowo oraz niezawodny, co może stać w sprzeczności zarówno z uniwersalnością, jak też niską ceną.

Jeżeli chodzi o cały rynek, to cechuje się on dojrzałością i dużym nasyceniem - szczególnie w zakresie najbardziej popularnych urządzeń pomiarowych, a więc przykładowo multimetrów. Sami dostawcy tutaj również rzadko prowadzą działania promocyjne, gdyż tak naprawdę ważne jest zaoferowanie urządzeń jak najtańszych.

Oczywiście zmienia się to, gdy idziemy w stronę produktów bardziej złożonych lub specjalizowanych - np. przyrządów do pomiarów wielkości nieelektrycznych czy mierników energetycznych. Generalnie jednak branża ta była, jest i zawsze będzie konkurencyjna. Praktycznie żaden z respondentów redakcyjnej ankiety nie uznał, że konkurencja na rynku jest niewielka - przeważały opinie, że jest ona standardowa lub silna (ponad 40% odpowiedzi).

Pochodną dużej konkurencji w branży jest presja na obniżanie cen. Chociaż aparatura pomiarowa uznawana jest generalnie za drogą, urządzenia przenośne stają się relatywnie coraz tańsze - za kwotę analogiczną jak kilka czy kilkanaście lat temu można dzisiaj kupić znacznie bardziej zaawansowany przyrząd.

Wraz z tym, jak wiele popularnych mierników trafiło do supermarketów, a także spopularyzowała się ich sprzedaż przez Internet, cena rzędu 100-200 zł za multimetr czy miernik cęgowy nieraz pojawia się jako "punkt startowy" w rozmowach z klientami, co jest niewątpliwie dużym obciążeniem dla dostawców urządzeń jakościowych.

Przekłada się to na minimalizację marż handlowych i wymusza na firmach konieczność osiągania relatywnie dużych obrotów. Dla wielu mniejszych firm sytuacja jest tym bardziej kłopotliwa, że na rynku działają wspomniani dostawcy katalogowi, których liczba w naszym kraju zresztą systematycznie rośnie.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie, czyli inaczej kalibracja, to zbiór czynności, których celem jest ustalenie relacji pomiędzy wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a tymi realizowanymi przez wzorce jednostki miary. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłamy do artykułu "Wzorcowanie przyrządów pomiarowych", który znaleźć można w dziale "temat miesiąca" na stronie www.automatykaB2B.pl.

Bezprzewodowe nowości

Najpopularniejsze marki przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych oferowanych w Polsce; wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do popularności firmy, nie świadczy ona o udziałach firmy w rynku

Sposobem na zwiększanie marż jest technologiczna ucieczka do przodu, co dotyczy każdej branży produktów technicznych. Czy w przypadku przenośnych urządzeń pomiarowych, których rynek z pewnością jest dojrzały i silnie nastawiony na niską cenę, istnieje jeszcze pole do wprowadzania zmian? Takim wydaje się rozbudowa możliwości komunikacyjnych aparatury.

O ile jednak możliwość wymiany danych z komputerem za pomocą portu USB, nie mówiąc już o interfejsie szeregowym, to w przypadku wielu urządzeń pomiarowych standard, o tyle wysiłki dostawców są dzisiaj często skupione na rozwoju możliwości komunikacji bezprzewodowej. Skoro żyjemy w świecie coraz bardziej pozbawionym kabli, to czy interfejs bezprzewodowy w urządzeniu pomiarowym również nie powinien być czymś naturalnym?

Rozwój komunikacji bezprzewodowej w omawianej branży rozpoczął się od popularyzacji mierników z Bluetoothem, co pozwoliło na wymianę danych z innymi miernikami oraz komputerami przenośnymi. Komunikacja na bliskie odległości stosowana jest również w przypadku rozwiązań, gdzie część miernika (głowica) podłączana jest do obwodu mierzonego i wykorzystywana do zdalnych pomiarów, zaś jednostka centralna służy do wyświetlania informacji i dokonywania nastaw przez mierzącego.

Taki system ma istotną zaletę w postaci zapewniania bezpieczeństwa osobie go obsługującej. Zainteresowanie bezprzewodowością w pomiarach widoczne jest także w przypadku zastosowań, gdzie mierzy i monitoruje się parametry klimatyczne oraz technologiczne - i to nie tylko w przemyśle. Przykładami są hale i magazyny oraz obiekty rozproszone.

Jest jednak coś więcej - dzisiaj celem rozwoju komunikacji bezprzewodowej w omawianej dziedzinie jest nie tylko możliwość przesyłania danych na większe odległości oraz ich archiwizacji, ale stworzenie nowej klasy systemów pomiarowych. W tym przypadku pojedynczy miernik staje się źródłem informacji, które trafiają do systemu informatycznego i korzystać z nich mogą różni użytkownicy, używając różnych urządzeń.

Dotyczy to w szczególności tabletów oraz smartfonów, które są dzisiaj standardowym wyposażeniem wielu pracowników zakładów przemysłowych. Doskonałym przykładem omawianej ewolucji jest oferowany przez firmę Fluke system Fluke Connect, który pozwala na komunikację mierników z urządzeniami bezprzewodowymi i współdzielenie danych za pomocą chmury obliczeniowej.

Warto zaznaczyć, że możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi była w ankiecie redakcyjnej drugą z najczęściej wskazywanych nowości - zaraz po rozwoju komunikacji bezprzewodowej. Pojawiało się tutaj również hasło "Internet rzeczy", które dotyczy możliwości bezpośredniej wymiany danych pomiędzy urządzeniami bez udziału ludzi. Dziedzina pomiarów, z racji sieci czujnikowych, od dawna rozwijała się w kierunku bezprzewodowości - teraz dołączają do tego urządzenia pomiarowe tworzące większe systemy i umożliwiające automatyzację pomiarów oraz przetwarzanie ich wyników.

Innowacje widać także na zewnątrz przenośnych urządzeń pomiarowych, szczególnie w przypadku ich obudów. Producenci pracują nad ergonomią korzystania z mierników, optymalizują ich kształt i rozmieszczenie przycisków, a także zmieniają konstrukcję pod kątem zwiększania wytrzymałości. Ta ostatnia dotyczy odporności zarówno na narażenia mechaniczne - spowodowane np. upadkami, jak też czynniki środowiskowe, co przekłada się na zwiększenie stopnia ochrony.

Ocena koniunktury w krajowej branży dystrybucji urządzeń przenośnych i ocena aktualnej sytuacji na rynku

Zmienia się też komfort obsługi omawianych urządzeń. Wyświetlacz staje się większy oraz zawiera coraz więcej informacji poza samym wskazaniem wartości wielkości mierzonej. Tak jest szczególnie w przypadku wersji graficznych, które pozwalają na dostosowanie zawartości ekranu i formy prezentacji danych do aktualnego zadania pomiarowego.

O ile jednak wyświetlacze graficzne są już obecne w wielu nowych konstrukcjach mierników przenośnych, o tyle w większości wciąż nie są to ekrany dotykowe. Zastosowanie tych ostatnich jest coraz częstsze np. w oscyloskopach, aczkolwiek trudno sobie wyobrazić ich użycie w popularnych multimetrach - i to nie tylko ze względu na koszty.

Wymogi dotyczące odporności mechanicznej i środowiskowej, a przede wszystkim konieczności zapewniania bezpieczeństwa podczas eksploatacji (kwestie przypadkowego przełączenia zakresu, itd.) sprawiają, że na tę zmianę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Dostawcy kalibratorów, urządzeń przenośnych do pomiarów elektrycznych i akwizycji danych

AM Technologies
Biall
BNS
Conrad Electronic
Dacpol
DASL Systems
Digi-Key
Eltron
EMD Systemy Pomiarowe
Euro-Impex Marketing
Fluke Europe
Hansford Sensors
Introl
LAB-EL
Mera
Merserwis
NaviNet
Negelap-Automatyka
National Instruments
Semicon
Somet
Sonel
Termo-Precyzja
TME
Tybo
UEI
Weidmüller 

Najlepsi w branży