wersja mobilna
Online: 358 Poniedziałek, 2017.12.18

Galeria produktów

Rynek - archiwum

PRZEMYSŁ W RUCHU

poniedziałek, 10 października 2016 09:18

Sektor produkcji i dystrybucji silników oraz napędów elektrycznych to globalnie rynek o wartości bliskiej łącznej sprzedaży w obszarach automatyki dyskretnej i procesowej, a do tego branża cały czas rozwijająca się. Sprzyja temu dążenie do zwiększania energooszczędności oraz funkcjonalności układów napędowych. Podobnie jest z techniką serwonapędową oraz notującą rekordowe wzrosty sprzedaży robotyką, bez których trudno wyobrazić sobie pracę nowoczesnych, zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych. W drugiej analizie informatora przedstawiamy trzy wymienione branże oraz powiązany z nimi rynek siłowników i elementów wykonawczych. Sektory te są od lat kluczowe dla wielu dostawców również w Polsce, stanowiąc obszary innowacyjności oraz pojawiania się nowości technologicznych.

Spis treści » Napędy i silniki prądu przemiennego
» Technika serwonapędowa
» Poboty i urządzenia technologiczne
» Elementy wykonawcze
» Pokaż wszystko
Napędy i silniki prądu przemiennego

Branża napędowa to jeden z głównych obszarów rynku automatyki przemysłowej i jednocześnie sektor o dużej wartości oraz liczbie dostępnych produktów. Polska nie pozostaje w tyle za resztą świata i na naszym rynku można znaleźć kompletną gamę nowoczesnych silników, przemienników częstotliwości oraz osprzętu - zarówno markowego, jak też w wykonaniach ekonomicznych. Bieżącą analizę rozpoczynamy od przedstawienia opisu branży oraz działających tutaj dostawców. Następnie omawiamy kluczowe trendy technologiczne związane z napędami oraz wymogi w zakresie energooszczędności silników elektrycznych.

Piotr Chościński

Lenze Polska

  • Jakie są najczęstsze zastosowania oferowanych przez Was przemienników częstotliwości i silników?

Ostatnie lata pokazują, że zarówno przemienniki częstotliwości, jak też silniki elektryczne mają coraz szersze zastosowanie w zasadzie w każdej gałęzi przemysłu, wypierając stare rozwiązania bazujące między innymi na mechanicznej regulacji obrotów. Nasze urządzenia znaleźć można wszędzie - od prostych układów wentylacyjnych i pompowych, poprzez zdecentralizowane układy transportowe, aż po zaawansowane systemy zbudowane na serwonapędach, takie jak manipulatory czy roboty.

  • Jakich klientów obsługujecie i jak wygląda współpraca z nimi?

Wśród naszych klientów znajdują się integratorzy, producenci maszyn i użytkownicy końcowi, jednak priorytetem są dla nas odbiorcy typu OEM. Podczas pracy z nimi jesteśmy na każdym etapie projektu - zaczynając od idei, a kończąc na gotowym rozwiązaniu. Klienci doceniają nasze długoletnie doświadczenie oraz to, że mogą zbudować cały układ kompleksowo w oparciu na komponentach jednego dostawcy, co stanowi dla nich wygodę oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Sądzę również, że w ostatnim czasie rośnie świadomość klientów, którzy w wyborze konkretnego rozwiązania coraz częściej przestają kierować się ceną, ale przede wszystkim patrzą na jakość oferowanych produktów i solidność dostawcy.

Bieżąca sytuacja w branży

Główni krajowi odbiorcy przemienników częstotliwości i silników

W połowie 2016 roku przeprowadziliśmy badanie polskiego rynku, pozyskując informacje o ponad 50 dostawcach - w zdecydowanej większości firmach, które pojawiały się już w poprzednich badaniach przedstawianych w informatorze IRA oraz regularnie publikowanych w magazynie APA raportach. Zestawienie ich produktów i usług z omawianego zakresu przedstawiono w tabelach, przy czym należy zaznaczyć, że pośród tych podmiotów można znaleźć zarówno przedstawicielstwa firm zagranicznych, które obecne są w Polsce poprzez swoje oddziały lokalne i partnerów, jak też producentów krajowych oraz licznych dystrybutorów.

Pojawiają się też firmy integratorskie, aczkolwiek jedynie pojedyncze. Warto zauważyć, że w przypadku dużej części przedsiębiorstw podział jest dosyć umowny - wielu producentów i dystrybutorów oferuje dzisiaj nie tylko produkty, ale zazwyczaj kompletacje, a wraz z nimi usługi - z projektowaniem i wdrożeniami włącznie.

Konkurencja w branży uznawana jest cały czas za silną. Jako taką określiła ją zdecydowana większość ankietowanych - jedynie 1-2 osoby na 10 twierdziły, że jest ona standardowa, a więc podobna do tej w innych obszarach rynku. Warto przy tym zauważyć, że typowo jako trudniejszy traktowany jest rynek dystrybucji napędów elektrycznych, czyli przede wszystkim przemienników częstotliwości.

W stosunku do stanu opisywanego w poprzednim informatorze zmian na rynku jest niewiele. Zaliczyć do nich można pojawienie się firmy Yaskawa Polska, która utworzona została w tym roku - wcześniej jej produkty oferowane były przez Yaskawa Europe. Zmiana ma przy tym charakter raczej formalny niż związany z wprowadzeniem na nasz rynek nowej marki wyrobów. To ostatnie miało natomiast miejsce w przypadku napędów LITE-ON, których dystrybucję rozpoczął Eldar. Z kolei HF Inverter uruchomił w marcu 2016 roku linię montażową przekładni walcowych Transtecno.

Chociaż na naszym rynku regularnie pojawiają się nowi dostawcy napędów, w branży mamy do czynienia z dużą stabilnością, jeżeli chodzi o preferowane przez odbiorców marki produktów. W przypadku przemienników częstotliwości tymi najpopularniejszymi ciągle są urządzenia sygnowane nazwami firm europejskich. Liderem zestawienia, zgodnie z wynikami redakcyjnej ankiety, jest duński Danfoss. Firma oferuje dobrze znane w kraju napędy VLT, dodatkowo też wyroby marki Vacon - fińskiego dostawcy przejętego przez nią w 2015 roku.

Dostawcy przemienników częstotliwości, softstartów i silników elektrycznych prądu przemiennego

Na pozycji bardzo bliskiej Danfossowi znalazło się trzech innych producentów - ABB, Siemens oraz LSIS. Ten ostatni to LS Industrial Systems - koreańska firma należąca do Grupy LS. Omawiana "chmura" zawiera też m.in. nazwy: Schneider Electric, SEW-Eurodrive, Lenze, Allen-Bradley oraz Eaton - i je również zaliczyć można do wysoce rozpoznawalnych, popularnych w kraju marek przemienników częstotliwości.

Należy tu zaznaczyć, że podane informacje dotyczą rozpoznawalności omawianych firm, a nie ich udziałów rynkowych.

Ranking popularności silników elektrycznych ma nieco inną postać - marek jest tutaj mniej, również czołówka jest inna. Branża ta jest już od wielu lat obszarem silnej aktywności producentów krajowych - znanych wielu automatykom firm Besel, Celma Indukta, EMIT czy Tamel.

Trzy pierwsze należą do Cantoni Group i to ją - praktycznie ex aequeo z Siemensem - można uznać za lidera omawianego zestawienia. Należy tutaj też podkreślić, że wśród dostawców silników istotnymi firmami są również wspomniany Tamel, a także producenci zagraniczni - ABB, Lenze oraz SEW-Eurodrive.

Mariusz Snowacki

HF Inverter Polska

  • Czy polscy odbiorcy napędów elektrycznych korzystają z rozwiązań analogicznych jak klienci w innych krajach? Jaki charakter ma rynek, patrząc na niego od strony dostawców?

Duża liczba producentów i dystrybutorów napędów prądu przemiennego działających na rynku krajowym może wskazywać na wysoki stopień jego nasycenia. Taki stan rzeczy przekłada się na silną konkurencję pomiędzy firmami, które wprowadzają na rynek krajowy wiele nowych produktów i rozwiązań.

Naszą ofertę każdego roku poszerzamy o nowe rozwiązania techniczne, często te rozwiązania wprowadzane są równocześnie na nasz krajowy rynek i na świecie, co jeszcze dekadę temu było nie do pomyślenia. Powoduje to, że nasi klienci stosują te same nowoczesne technologie, które wykorzystywane są przez zagraniczne firmy konkurencyjne. Dzięki temu każdego roku Polska zmniejsza różnicę w rozwoju przemysłu w stosunku do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.

Miniaturyzacja, komunikacja, bezpieczeństwo

Najpopularniejsze na rynku krajowym marki przemienników częstotliwości - zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

O ile preferencje zakupowe klientów zostały szeroko omówione w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2016), o tyle warto spojrzeć również na nowości technologiczne w branży, bowiem w istotny sposób wpływają one na atrakcyjność omawianych urządzeń dla ich potencjalnych odbiorców.

Jednym z kluczowych trendów jest dzisiaj miniaturyzacja urządzeń napędowych. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że przemienniki są często stosowane w systemach rozproszonych, gdzie dodawane są do niewielkich szafek sterowniczych, montowane obok siebie (czy wręcz nadbudowywane bezpośrednio na silnikach).

Stąd też mniejszy przemiennik jest zazwyczaj bardziej preferowany. Z drugiej strony, odmiennie od miniaturyzacji innych podzespołów - np. sterowania, te napędowe są z zasady urządzeniami elektroenergetycznymi, generującymi podczas pracy ciepło, które musi być (skutecznie) rozpraszane. Stąd też zmniejszanie ich rozmiarów jest ciągłym wyzwaniem technicznym i obszarem konkurowania producentów.

Wraz z miniaturyzacją urządzeń następuje integracja w przemiennikach częstotliwości dodatkowych podzespołów, a także ich samych z silnikami. W pierwszym z przypadków dotyczy to m.in. wbudowywania w napędy elementów takich jak filtry harmonicznych, rezystory hamujące, interfejsy komunikacyjne, moduły logiczne czy nawet kompletne sterowniki PLC.

Dostawcy oferują też urządzenia modułowe, które mogą być konfigurowane przez użytkownika - np. w zakresie mocy czy funkcjonalności sieciowej. Zmiany są też "mniejszego kalibru" - dotyczą np. stosowania wielofunkcyjnych, dotykowych paneli operatorskich, modułów pozwalających na łatwą konfigurację seryjną czy też integracji dodatkowej diagnostyki. Wbudowywane są też "funkcje" zapewniające możliwość odzysku energii i inne sprzyjające energooszczędności.

Obszarem rozwojowym są możliwości komunikacyjne. Dzisiaj, w epoce Przemysłu 4.0, dostęp do transmisji danych z wykorzystaniem sieci wysokiego poziomu takiej jak Ethernet jest czymś nie tylko mile widzianym przez klientów, ale po prostu obowiązkowym. Dotyczy to również urządzeń napędowych - zarówno tych prostszych, jak też serwonapędów, które są coraz częściej sterowane z wykorzystaniem sieci ethernetowych czasu rzeczywistego.

Najważniejsze dla lokalnych klientów cechy urządzeń napędowych

W omawianym zakresie zmiany idą jeszcze dalej, bowiem coraz więcej dostawców rozbudowuje możliwości komunikacji i sterowania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Stosowane mogą być tutaj różne standardy, przy czym preferowana jest komunikacja na bliskie odległości - np. z wykorzystaniem interfejsów Bluetooth czy NFC. Z tych ostatnich korzysta przykładowo firma Lenze w swoich Smart Motor.

Wreszcie ważną cechą nowoczesnych napędów, którą wymieniło kilku respondentów, są zintegrowane funkcje bezpieczeństwa. W uproszczeniu obejmuje to zawarcie w przemiennikach szeregu funkcji takich jak bezpieczne wyłączanie momentu, bezpieczne zatrzymanie, kontrolowanie prędkości bezpiecznej i innych.

Stosowanie tego typu rozwiązań upraszcza budowę całego systemu napędowego, gdyż jego bezpieczeństwo (i zgodność z przepisami) może być zapewnione bez stosowania dodatkowych podzespołów - np. elementów służących do monitorowania funkcji unieruchomienia oraz sterowników bezpieczeństwa.

Warto zauważyć, że praktycznie nikt nie wskazywał zmian takich jak popularyzacja sterowania wektorowego czy praca bezczujnikowa - można sądzić, że są one dzisiaj czymś standardowym i mówiąc "przemiennik częstotliwości", większość osób myśli o urządzeniu uniwersalnym, łączącym pakiet funkcji i wielu trybów sterowania pracą silników. Stąd też sami producenci kładą nacisk np. na elementy ergonomii i metody konfiguracji - przykładowo dodawanie kolejnych wersji językowych czy nowe możliwości montażu urządzeń - bowiem to one często stanowią wyróżnik ich produktów na rynku.

Intralogistyka, utrzymanie ruchu i smarowanie

Jak dbać o przenośniki na liniach produkcyjnych? Czym je smarować i jakie są właściwości środków smarnych? Zagadnienia te omówiono w artykule "Przemysł w ruchu", który opublikowany został w magazynie APA w październiku 2015 roku oraz na stronie www.automatykaB2B.pl.

Publikacja zawiera również cenne porady dotyczące zagadnień z zakresu intralogistyki oraz optymalizacji wewnętrznego przepływu surowców, półproduktów i gotowych wyrobów. W szczególności omówione zostały kwestie doboru oraz użytkowania różnego rodzaju przenośników.

Nowe silniki = energooszczędność

Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami przemienników częstotliwości i silników prądu przemiennego

Listę nowości w zakresie silników elektrycznych zdominowały z kolei wskazania związane z energooszczędnością. To ona jest dzisiaj osią rozwoju branży, a sprzedawcy stawiają ją na pierwszych miejscach listy argumentów kierowanych do swoich klientów.

W tym zakresie najczęściej pojawiały się wskazania klasy sprawności IE3 oraz IE4. Reszta krótkiej listy nowości dotyczyła przede wszystkim zmniejszania wymiarów silników, możliwości ich pracy z enkoderami oraz, w zakresie tendencji rynkowych, wydłużania okresów gwarancyjnych.

Liczne nowości w przepisach dotyczących wymaganej energooszczędności silników pojawiają się na świecie już od wielu lat. W przypadku Unii Europejskiej ostatnia duża zmiana miała miejsce w styczniu 2015 roku, kiedy zaczęły obowiązywać kolejne przepisy rozporządzenia wdrażającego dyrektywę dotyczącą wymogów ekoprojektu dla silników elektrycznych.

Przepisy te określają minimalną konieczną efektywność energetyczną trójfazowych silników asynchronicznych, która w formie klas sprawności została ujęta w normie IEC 60034-30. Od początku 2015 roku silniki o mocach od 7,5 do 375 kW (oczywiście z listą wyłączeń) muszą odpowiadać klasie IE3 lub klasie IE2 - o ile w układzie napędowym zastosowana będzie regulacja prędkości obrotowej.

Od stycznia 2017 roku przepisy zmieniają się po raz kolejny i wyżej wymienionymi wymaganiami objęte zostaną też silniki o mniejszych mocach, tj. od 0,75 kW. Można sądzić, że to nie koniec zmian. Niedawno przyjęta została norma IEC 60034-30-1:2014, w której zdefiniowano parametry silników o klasie sprawności IE4, planowane jest też wydanie jej kolejnej części dotyczącej układów napędowych z przemiennikami częstotliwości.

Również dostawcy coraz częściej informują, że mają produkty o sprawności IE4, a nawet wyższej (określane jako IE5). Informacje na ten temat przedstawimy w styczniowym wydaniu magazynu APA (1/2017) i do jego lektury zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką.

Barłomiej Kiełczewski

InduProgress

  • Co zmienia się w technologiach przemienników częstotliwości?

Kierunki rozwoju technologicznego przemienników obejmują m.in.: obsługę wielu sieci przemysłowych, wbudowywanie sterowników PLC w napędy oraz możliwość tworzenia własnych interfejsów użytkownika. Producenci dostarczają urządzenia do zastosowań w konkretnych gałęziach przemysłu - np. w systemach windowych, napędy do wrzecion, do kaskadowych systemów wielopompowych, itd., a także umożliwiające obsługę wielu typów silników, w tym z magnesami stałymi.

Do ważnych trendów należy zaliczyć możliwość pracy jednego urządzenia w kilku rygorach pracy (normal i heavy duty), pracę w trybie pozycyjnym analogicznie do serwonapędów oraz dostęp do środowiska umożliwiającego łatwe skonfigurowanie napędu i przenoszenia nastaw. Zintegrowana funkcjonalność umożliwia optymalizację kosztową układów automatyki przemysłowej.

  • Jakie zmiany dotyczą silników elektrycznych? Czym zainteresowani są lokalni klienci?

Obecnie praktycznie każdy producent automatyki przemysłowej dąży do zwiększenia sprawności napędów, nie tylko ze względu na problemy termiczne, ale też coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące oszczędności energii elektrycznej. Dzięki temu można prognozować wzrost zainteresowania układami odzysku energii oraz jednostkami typu Active Front End, które przy współpracy z napędami pozwalają korzystnie gospodarować energią elektryczną.

Największym zainteresowaniem wśród polskich odbiorców cieszą się silniki asynchroniczne, które znajdują szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju układach napędowych niewymagających precyzyjnego sterowania. W tym przypadku istotnym parametrem jest dla odbiorców sprawność silnika, która przy długotrwałym użytkowaniu znacząco wpływa na sumaryczne koszty energii elektrycznej. Dla układów precyzyjnych - np. serwonapędów - dynamika i dokładność niejednokrotnie są istotniejsze niż energooszczędność, jednak dla takich układów także stosuje się rozwiązania pozwalające zwiększyć efektywność energetyczną. 

Najlepsi w branży