MACHINE

Bieżąca analiza powinna być szczególnie interesująca dla producentów urządzeń oraz firm zajmujących się integracją systemów automatyki. Przedstawiamy w niej takie elementy maszyn, systemów rozdziału energii oraz linii technologicznych, jak szafy i obudowy do zastosowań profesjonalnych, towarzyszący im osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny oraz wskaźniki i regulatory. Opisujemy również sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, które stosowane są w wielu aplikacjach również poza przemysłem, oraz złącza przemysłowe. W dostarczaniu tego typu produktów wyspecjalizowało się na naszym rynku wiele podmiotów, zapewniających zazwyczaj wysoki poziom kompetencji technicznej, szeroką gamę wyrobów i usługi wsparcia klientów.

MACHINE

Obudowy i szafy przemysłowe

Obudowy i szafy to pozornie nieskomplikowane elementy składowe systemów automatyki. Ich funkcje, podobnie jak wygląd zewnętrzny, są od wielu lat dosyć niezmienne. Jednak to one warunkują poprawne działanie zainstalowanych w nich urządzeń, wpływając na żywotność i niezawodność maszyn oraz instalacji.

Nieraz też integruje się w nich zaawansowane systemy dystrybucji energii oraz klimatyzacyjne, przez co profesjonalne obudowy przemysłowe są biegunowo różne od produktów, które można by nazwać mało zaawansowanymi technicznie. Ich dostawcy dodatkowo zapewniają liczne usługi modyfikacji i rozbudowy zgodnie z potrzebami klientów, co zmienia prostą dystrybucję w biznes dostarczania kompleksowych rozwiązań technologicznych.

Rośnie popyt ze strony producentów maszyn i urządzeń

Branże będące w kraju najczęstszymi odbiorcami szaf i obudów (kolor brązowy) oraz typy firm będących głównymi klientami w przypadku sektora przemysłowego (kolor niebieski)

Rynek lokalnych odbiorców obudów został przedstawiony na dosyć skomplikowanie wyglądającym wykresie opublikowanym w analizie. Dwie górne osie to zebrane odpowiedzi respondentów redakcyjnej ankiety, przy czym dokonano tutaj podziału na szafy i obudowy metalowe oraz wersje z tworzyw sztucznych.

Jak widać, ich głównymi odbiorcami są branże: przemysłowa, teleinformatyczna (aplikacje w serwerowniach, centrach danych, skrzynki i szafy telekomunikacyjne, itd.) oraz energetyczna (w tym zastosowania związane z rozdziałem energii w przemyśle). Różnice w wartościach pomiędzy dwiema poziomymi kategoriami wynikają m.in. z wliczenia w kategorię "przemysł" również produkcji maszyn i urządzeń, w przypadku których często stosowane są małogabarytowe obudowy z tworzyw sztucznych, oraz faktu wykorzystywania w branży IT oraz energetyce sporej liczby szaf i większych obudów metalowych.

Do powyższego doliczyć trzeba jeszcze kolejnictwo (lub szerzej - infrastrukturę w transporcie szynowym), którego udział w rynku jest dosyć stały. Dolna część omawianego wykresu to natomiast podział podmiotowy dotyczący obszarów działania odbiorców.

Jak widać, większość obudów trafia do firm OEM, zaś niewiele mniej bezpośrednio do klientów końcowych oraz integratorów systemów. W tym przypadku dane dla obydwu kategorii "materiałowych" uśredniono, tworząc jeden wykres, gdyż różnice pomiędzy liczbą ich wskazań były niewielkie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile w stosunku do wyników sprzed dwóch, czterech i prawie sześciu lat (wtedy tworzone były poprzednie badania rynku) nie zmieniła się kolejność głównych kategorii (kolor brązowy), o tyle w przypadku dolnego wykresu stopniowo awansowała grupa producentów OEM.

Widać to szczególnie, porówna się ją z danymi dotyczącymi klientów końcowych - w 2009 było to 19% do 29% (OEM - końcowi), na przełomie 2010 i 2011 roku 24% - 31%, dwa lata temu zaś już 26% do 25%. Obecny wynik, tj. 33% do 26%, stanowi niejako obrócenie stanu z 2009 roku i tłumaczyć to można zmianami sytuacji na rynku. Generalnie - im jest lepiej, tym większy popyt ze strony producentów w stosunku do zapotrzebowania służb utrzymania ruchu.

Dostawcy obudów i szaf przemysłowych

Oczywiście nakłada się na to również ogólna wielkość sprzedaży, która zmienia się wraz z koniunkturą na rynku, aczkolwiek omawiany trend jest dobrze widoczny. Sądzić można, że temu ostatniemu pomaga fakt, że w ostatniej dekadzie w kraju cały czas rozwijał się sektor lokalnych producentów maszyn i kompleksowo obsługujących klientów prefabrykatorów szaf elektrycznych.

Wiktor Kozioł

CSI

  • Jakich produktów oraz usług w zakresie modyfikacji szaf i obudów poszukują klienci?

Oprócz oferty katalogowych rozwiązań przemysłowych obudów i szaf dla klienta ważna jest możliwość wykonania przez producenta modyfikacji na bazie produktów standardowych, a także stworzenie całkiem nowego rozwiązania według jego projektu. Bliższe poznanie specyfikacji budowanej aplikacji przez integratora pozwala na wprowadzenie modyfikacji w szafach i obudowach już na etapie produkcji, co w znaczącym stopniu ułatwia i przyspiesza montaż systemu u klienta końcowego.

W zależności od aplikacji i obudowy dla klienta ważne jest wykonanie obliczeń termalnych dla danej obudowy, dzięki którym możemy dobrać odpowiedni wentylator, klimatyzator, radiator czy grzałkę do danej obudowy co jest niezbędne aby uniknąć problemów eksploatacyjnych z powodu przegrzania lub zamrożenia urządzenia.

Obudowy się zmieniają, podobnie oferta dostawców

Aktualna sytuacja na omawianych rynkach w kraju

Czy w przypadku "metalowego lub plastikowego pudełka" można mówić o znaczących zmianach technologicznych oraz innowacyjności? Z pewnością tak, gdyż obudowy - szczególnie te większe i przeznaczone do odpowiedzialnych aplikacji - to często całe systemy, obejmujące wiele dodatkowych elementów z zakresu zasilania, kontroli klimatu, które zapewniać muszą wysoki poziom niezawodności i odporności środowiskowej.

Chociaż od kilku dekad nie zmieniły one znacząco swojego wyglądu zewnętrznego, rosnące oczekiwania klientów wpłynęły na jakość i funkcjonalność obudów. Jednocześnie liczba możliwych niuansów technologicznych z nimi związanych często wykracza poza podstawową listę cech obejmującą wymiary czy stosowane materiały.

Aczkolwiek nawet w przypadku tych ostatnich zachodzą zmiany - respondenci wskazali m.in. na coraz częstsze stosowanie stali nierdzewnej, wprowadzanie dodatkowych modyfikacji na życzenie klienta oraz rozwój oferty konfigurowanych obudów do stref zagrożonych wybuchem. Obszarem rozwoju jest również wzrost stopnia ochrony obudów - i to nie tylko związanego z wodą i pyłami, ale też ochrony EMC.

Przy rosnącej miniaturyzacji urządzeń automatyki (np. napędów, zasilaczy) zwiększa się też konieczność skutecznego odprowadzania dużych ilości energii cieplnej. Stąd wydajne chłodzenie (w tym wodne) i wentylacja stają się kluczowe. W tym obszarze powstają zarówno coraz bardziej wydajne jednostki chłodzące czy wręcz oferowane są szafy z własnym systemem chłodzenia, jak też dostawcy proponują systemy do zdalnego monitoringu temperatury (oraz ewentualnie wilgotności) w szafach i obudowach.

Dostawcy coraz częściej zwracają również uwagę na swoją ofertę dodatkową - np. usługi w zakresie personalizacji obudów, które wyróżniają ich z grona innych dystrybutorów tych produktów. Zwiększanie kompleksowości oferty i zapewnianie klientom rozwiązań, a nie pojedynczych produktów, jest trendem zmieniającym rynek właściwie już od wielu lat.

Obudowy takie jak omawiane można sprzedawać samodzielnie, co dotyczy szczególnie mniejszych gabarytowo produktów, ale też wraz z wyposażeniem. To ostatnie obejmuje różnego rodzaju osprzęt elektryczny - np. systemy zasilania, wentylatory, chłodziarki czy elementy mechaniczne - zawiasy, uszczelki, dodatkowe płyty pozwalające na montaż urządzeń wewnątrz szafy, itd.

Do całościowego rozwiązania wchodzą też usługi związane z łańcuchem dostaw, a więc pakowaniem, transportem i ogólnie logistyką, a także wykonywaniem modyfikacji. Osobną grupą zagadnień jest możliwość wykorzystania obudów do pracy w warunkach nietypowych - np. w strefach zagrożonych wybuchem, w aplikacjach morskich i generalnie tam, gdzie wymagane jest zachowanie bardzo wysokiego stopnia ochrony.

Koniunktura w omawianych branżach

Ciągły progres ma miejsce również, jeżeli chodzi o dekoracje i wykończenie obudów, co dotyczy w szczególności wersji z tworzyw sztucznych. Obecnie obudowa to nie tylko element funkcjonalny, chroniący wnętrze urządzenia, ale też ważna część pod względem wzornictwa, która ma duże znaczenie dla użytkownika końcowego.

Stąd też oferta producentów i dystrybutorów jest często rozszerzana o takie dodatkowe wyroby jak np. klawiatury czy wyświetlacze, a także wspomniane usługi w zakresie wykonywania modyfikacji - np. frezowania, wiercenia, pokrywania różnymi materiałami czy malowania. Część dostawców ma, w tym również w Polsce, własne centra modyfikacji, gdzie obróbce podlegać mogą całe obudowy - np. na podstawie plików CAD dostarczonych przez klienta. Firmy unifikują również swoją ofertę, tak aby zaoferować wspólne akcesoria dla różnych modeli szaf i obudów.

Maciej Abratkiewicz

Rittal

  • Jakie są cechy charakterystyczne szaf i obudów? Co zmienia się w sposobach wentylacji i klimatyzacji?

Nowoczesne obudowy charakteryzują się przede wszystkim elastycznością zastosowań i możliwościami rozbudowy. Szafy sterownicze przestały pełnić jedynie funkcję ochrony osprzętu przed czynnikami zewnętrznymi, ale stały się kompletnym rozwiązaniem, które ułatwia integratorom montaż, a serwisantom i elektrykom eksploatację gotowej instalacji.

Szereg akcesoriów przeznaczonych do takich obudów zwiększa ponadto możliwość rozbudowy istniejącego systemu, a przede wszystkim zdecydowanie ułatwia pracę. Oświetlenie szaf, częściowe płyty montażowe, półki i akcesoria do prowadzenia okablowania stały się nieodłącznym elementem większości zamówień.

Segment klimatyzacji i wentylacji rozwija się natomiast przede wszystkim w kierunku wydajności i efektywności energetycznej. Ze względu na rosnące koszty energii elektrycznej specjaliści coraz częściej przykładają większą wagę do kosztów pracy, a nie jedynie do ceny urządzeń.

  • Na jakie cechy obudów przemysłowych zwracają najczęściej uwagę klienci branżowi? Jakim czynnikiem jest tutaj cena?

Klienci branżowi są mocno podzieleni w określeniu, co jest dla nich ważniejsze: jakość czy cena. Niemniej jednak ostatnie lata pokazały dużą zmianę w kierunku tego pierwszego czynnika. Szczególnie widoczne jest to wśród dużych integratorów, którzy wykonany projekt sygnują własną marką oraz reputacją firmy. Tacy specjaliści nie decydują się na zastosowanie produktów niskiej jakości, gdyż ta przekłada się bezpośrednio na liczbę zamówień w przyszłości.

Wybierając dany produkt, integratorzy biorą zatem pod uwagę jakość, materiał wykonania, trwałość produktu, a coraz częściej również elastyczność zabudowy, ilość akcesoriów systemowych czy łatwość i czas montażu.

Konkurencyjny, ale i dobry rynek

Najbardziej perspektywiczne sektory rynku krajowego będące odbiorcami szaf i obudów metalowych

Ostatnie kilka lat to poprawa koniunktury w omawianej branży, czego potwierdzeniem są pozytywne oceny tej ostatniej przez lokalnych dostawców szaf i obudów. Co dwa lata, a więc okres, gdy tworzymy analizy omawianego rynku, liczba osób twierdzących, że sytuacja na rynku jest "dobra", rosła średnio o 10%. W ostatnim badaniu odpowiedziało tak ponad 80% respondentów, a dodatkowe 10% uznało, że w branży dzieje się bardzo dobrze.

Praktycznie tyle samo osób oceniło, że koniunktura jest słaba. Dynamika zmian na rynku jest również korzystna - ponad połowa dostawców obudów uznała, że koniunktura się poprawia, natomiast sytuację spadkową odnotowało jedynie kilka procent osób.

Branża produkcji i dystrybucji szaf oraz obudów przemysłowych to jeden z tych sektorów rynku przemysłowego, które cechują stosunkowo duże wartości obrotów, ale też wysoki poziom konkurencji wśród firm. Ta ostatnia jest, zdaniem ponad połowy respondentów, silna, zaś reszta uznała ją za standardową.

W sektorze produkcji i dystrybucji obudów działa dosyć stała grupa producentów polskich i zagranicznych oraz firm dystrybucyjnych. Jest to również grupa całkiem obszerna, przy czym przedsiębiorstwa często specjalizują się w określonych typach obudów, jeżeli chodzi o materiał wykonania i przeznaczenie (ich ofertę przedstawiono w tabeli).

Jeżeli zaś chodzi o najpopularniejsze na rynku firmy, to są nimi te bezpośrednio u nas działające, a więc mające swoje lokalne przedstawicielstwa lub po prostu będące rodzimymi producentami. Tymi ostatnimi są przede wszystkim Agmar oraz ZPAS, które wytwarzają obudowy i szafy metalowe, a także m.in. Maszczyk i Kradex - producenci wersji z tworzyw sztucznych.

Do głównych zagranicznych dostawców obudów metalowych obecnych na naszym rynku należą zaś przede wszystkim dwie firmy niemieckie, którymi są Rittal i Schroff (część amerykańskiego koncernu Pentair), oraz francuski Schneider Electric. Jeżeli zaś chodzi o zagranicznych producentów wersji z tworzyw sztucznych, to są nimi przede wszystkim Fibox, Bopla, Ensto, Hensel oraz Hammond Electronics.

Trudno w tym miejscu przedstawić ofertę każdego z nich, natomiast warto zaznaczyć, że w większości są to przedsiębiorstwa specjalizujące się w tematyce obudów i oferujące ich dużą gamę. Tak jest szczególnie w przypadku trzech pierwszych, które dostarczają też mechanikę i osprzęt do szaf, rozwiązania wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz związane z rozdziałem energii.

W omawianej branży istotną rolę odgrywają również dystrybutorzy - zarówno ci specjalistyczni, jak np. Astat, Eltron czy OEM Automatic, jak też "katalogowi", a więc przykładowo Farnell element14, Conrad Electronic i TME. Jak już wcześniej wspomniano, w branży znajdziemy też dostawców obudów do systemów komputerowych i mechaniki 19" - przykładowo krakowską firmę CSI, która ma również szeroką ofertę dużych obudów i szaf marki Schroff.

Do dostawców tytułowych produktów formalnie zaliczyć można też firmy zajmujące się integracją oraz tzw. prefabrykatorów szaf przemysłowych, którzy zajmują się instalacją w nich urządzeń oraz okablowania. Dla wielu klientów końcowych partnerami handlowymi są hurtownie elektrotechniczne, szczególnie w zakresie produktów dla elektryków.

Najbardziej perspektywiczne sektory rynku krajowego będące odbiorcami obudów z tworzyw sztucznych

Przyszłość branży, o ile nie dojdzie do jakichś niespodziewanych wydarzeń wpływających na całą gospodarkę, również nie powinna zaskakiwać - wynika z opinii respondentów. Jeżeli chodzi o popyt ze strony różnych branż, to w przypadku szaf i obudów metalowych będą o nim decydowały przemysł oraz sektory energetyczny, OEM i kolejowy.

Producenci i dystrybutorzy obudów z tworzyw sztucznych będą zaś najczęściej obsługiwali, oprócz wymienionych rynków, również instalatorów, klientów z sektora budowlanego i wydobywczego. W obydwu zestawieniach stosunkowo daleko znalazła się branża teleinformatyczna, co jednak wynika raczej ze specjalizacji przedstawionych firm, niż tego, że sektor ten nie miałby przed sobą perspektyw rozwojowych.

Robert Radzikowski

Kradex

  • Na jakie cechy obudów przemysłowych zwracają uwagę producenci OEM i inni wytwórcy urządzeń? Jakim czynnikiem jest tutaj cena?

Globalna konkurencja wymusza ciągłą obniżkę cen na producentach elektroniki, stąd też wybór obudowy zaczyna się najpierw od ceny, a potem pojawiają się takie kryteria jak: funkcjonalność, czas dostawy, usługi dodatkowe, estetyka, jakość czy wytrzymałość. Gdzieś pośrodku przebija się również renoma producenta i przywiązanie do marki.

Oczywiście jeśli urządzenie ma pracować w warunkach specjalnych, a więc takich jak te występujące np. w górnictwie czy energetyce, cena nie jest w takim stopniu brana pod uwagę. Klient kieruję się wtedy głównie kryterium ochrony i bezpieczeństwa, jakie ma zapewniać urządzenie.

Tworząc urządzenie, klient potrzebuje poza płytką PCB również obudowy, klawiatury, usługi frezowania, malowania, nadruku, itd. Bardzo trudno jest zgrać wszystkie te procesy - dlatego my oferujemy wszystkie te usługi, aby odbiorca otrzymał kompleksowe wsparcie. Owe dodatkowe usługi stają się powoli standardem, którego oczekuje rynek.