wersja mobilna
Online: 221 Środa, 2018.01.24

Technika

Gdański projekt wodno-ściekowy - projekt, montaż i uruchomienie rozdzielnic AKPiA z przetwornicami częstotliwości firmy Danfoss

poniedziałek, 14 maja 2012 10:46

Nazwa VLT określa przetwornice częstotliwości i softstarty firmy Danfoss o najlepszych parametrach technicznych, najwyższej niezawodności i funkcjonalności. Napędy te pracują w aplikacjach na całym świecie, a firma zapewnia rozległą sieć doświadczonych specjalistów i partnerów z zakresu techniki napędowej. W artykule przedstawione zostało jedno z energooszczędnych napędowych wdrożeń firmy Techmex z Gdańska. Przedsiębiorstwo współpracuje z Danfoss jako autoryzowany dystrybutor i partner serwisowy od ponad 10 lat, realizując kompleksową obsługę klientów - od projektu systemu, aż po jego realizację i uruchomienie.

Celem projektu wodno-ściekowego realizowanego przez miasto Gdańsk jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta do wymagań środowiskowych Polski i Unii Europejskiej.

W wyniku inwestycji poprawiła się jakość dostarczanej wody, zwiększyła się możliwość zaopatrywania mieszkańców Gdańska z ujęć głębinowych, poprawiło się także bezpieczeństwo zaopatrywania miasta w wodę pitną.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI GDAŃSK-WSCHÓD

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk-Wschód funkcjonuje od 1976 roku. Od października 2007 roku prowadzono prace związane z jej przystosowaniem do zaostrzonych wymogów w zakresie usuwania azotu ogólnego, natomiast w 2008 roku podpisany został kontrakt na rozbudowę w zakresie instalacji zagospodarowania osadów ściekowych.

W ramach kontraktu została wybudowana instalacja termicznego przekształcania osadów ściekowych oraz instalacja odzysku energii. Jednocześnie zbudowany został kolektor Ołowianka II odprowadzający ścieki do Oczyszczalni Wschód.

Inwestycja zapewni bezpieczny odpływ ścieków i zabezpieczy miasto na wypadek awarii systemu ściekowego. W efekcie modernizacji oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód oraz likwidacji oczyszczalni ścieków Zaspa poprawiła się jakość gdańskich kąpielisk.

WYKONANE WDROŻENIE

Firma Techmex z siedzibą w Gdańsku uczestniczyła w pracach rozbiórkowych i robotach modernizacyjnych przepompowni Zaspa Główna, a następnie zaprojektowała, zbudowała i dokonała uruchomienia między innymi dwóch rozdzielnic AKPiA z dwoma przetwornicami częstotliwości Danfoss każda.

Przetwornice sterują pracą pomp, których zadaniem jest przepompowywanie z przepompowni ścieków znajdującej się w Gdańsku Zaspie do oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. W aplikacji wykorzystano urządzenia Danfoss z serii VLT Aqua Drive FC 202 45 kW z modułem zasilania sterującego (backup) 24 VDC.

Do sterowania pracą pomp przewidziano tryb pracy ręcznej, automatycznej i półautomatycznej. W trybie pracy automatycznej pompy sterowane są automatycznie w zależności od poziomu ścieków za pośrednictwem przetwornic częstotliwości.

REALIZOWANY ALGORYTM

Podstawowy algorytm pracy realizowany jest poprzez sterownik w oparciu o sygnały z hydrostatycznych sond poziomu, które podłączone są są do wejść analogowych przemiennika częstotliwości (sterownik traktuje przetwornicę jak oddalony moduł wejść analogowych). W przypadku awarii jednej pompy, pracuje wyłącznie pompa sprawna.

W przypadku nieprawidłowej pracy jednej z sond układ danej pompy - do której podłączona jest sonda - jest załączany awaryjnie przez sygnalizator poziomu. W tym trybie poziomu pracy pompy są określone przez dwa wyłączniki pływakowe. W przypadku ustąpienia awarii sondy pompownia wróci do realizacji algorytmu podstawowego.

W trybie półautomatycznym, tzn. w przypadku, gdy dana przetwornica nie ma komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym, układ przechodzi w tryb pracy niezależnej. Wówczas przetwornica poprzez swój wbudowany regulator PID nadzoruje poziom i reguluje wydajność pompy (prędkością obrotową silnika pompy w zakresie 32?50 Hz) w taki sposób, aby w zbiorniku ustalić poziom na zadanej wartości (dla z każdej z pomp można ustawić inny poziom zadany).

Oprócz trybu regulacji, przetwornica realizuje zabezpieczenie przed suchobiegiem. Jednocześnie do wejścia cyf rowego przetwornicy podpięte są czujniki kontroli zawilgocenia i przegrzania pompy. Przetwornica kontroluje ich stan. Panele sterownicze wszystkich przetwornic zostały umieszczone w oddzielnej szafie, w której znajduje się sterownik układu (w odległości około 30 metrów).

Umożliwiają one obserwację stanu przetwornicy (praca, awaria, itd.), aktualny poziom w zbiorniku, aktualną częstotliwość, licznik godzin pracy oraz wartość zadaną. W układzie zasilania przetwornic zastosowane zostały styczniki sieciowe, które w przypadku postoju pompy są wyłączane w celu niegenerowania mocy biernej przez przemiennik częstotliwości do sieci zasilającej.

W przypadku podania sygnału startu przetwornica poprzez wbudowany przekaźnik załącza stycznik i następuje praca pompy. Wykorzystanie przetwornicy serii VLT Aqua Drive okazało się optymalne w wyżej opisanej aplikacji pompowej. Co ważne - zastosowane napędy zapewniły pełne zabezpieczenie aplikacji (m.in. wykrywanie suchobiegu, pracy na skraju charakterystyki).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwornic częstotliwości VLT i innych produktów firmy Danfoss Drives można znaleźć na stronie www.danfoss.pl.

Techmex
www.techmex.gda.pl

 

Firmy w artykule

zobacz wszystkie Nowe produkty

Małogabarytowe, łatwe w instalacji czujniki prądowe na zakres pomiarowy 5500 A

2018-01-24   | HARTING Polska Sp. z o.o.
Małogabarytowe, łatwe w instalacji czujniki prądowe na zakres pomiarowy 5500 A

Czujniki prądowe nowej serii HCME z oferty firmy HARTING charakteryzują się małymi gabarytami i łatwą instalacją. Mogą być one montowane bezpośrednio na szynach zbiorczych. Pomimo małych gabarytów (szerokość 14 cm, wysokość 6 cm) umożliwiają pomiar prądów o natężeniu do 5500 A z dużą precyzją. Pracują w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40 do +85°C.
czytaj więcej

Nowatorski system transportu liniowego

2018-01-24   | B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Nowatorski system transportu liniowego

Podczas odbywającej się w Norymberdze wystawy SPS IPC Drives 2017 firma B&R zaprezentowała nowy, inteligentny system transportowy ACOPOStrak. Pozwala on na masową personalizację produkcji, tj. wytwarzanie wyrobów jednostkowych przy zachowaniu ekonomii produkcji masowej. System transportu liniowego może być bardzo elastycznie konfigurowany. ACOPOStrak może być przekształcony w dowolny otwarty lub zamknięty układ poprzez dowolność ustawienia poszczególnych segmentów.
czytaj więcej

Nowy numer APA