wersja mobilna
Online: 464 Piątek, 2018.01.19

Technika

Nowe funkcje w przemiennikach częstotliwości EURA Drives

czwartek, 21 marca 2013 09:25

Urządzenia EURA Drives serii E-1000 i E-2000 Vector są przemiennikami częstotliwości ogólnego zastosowania. Proste w budowie i łatwe w obsłudze znajdują szerokie zastosowanie w aplikacjach wentylatorowych i pompowych, jednak ich pełne możliwości wykraczają daleko poza obszar HVAC. Zwarta obudowa, wbudowany filtr EMC, moduł hamujący, autotuning silnika oraz komunikacja RS-485 Modbus w standardzie pozwalają na zastosowanie przemienników EURA Drives w zaawansowanych aplikacjach w przemyśle maszynowym.

EURA Drives dynamicznie reaguje na potrzeby rynku w zakresie nowych funkcji, jakie powinny mieć przemienniki częstotliwości. Urządzenia podlegają nieustannej ewolucji technologicznej, dzięki czemu użytkownicy napędów EURA Drives otrzymują nowe, użyteczne rozwiązania, wpływające bezpośrednio na zwiększanie wydajności i funkcjonalności przetwornic bez podnoszenia ich ceny oraz zmian w zakresie prostoty obsługi i montażu.

Utrzymana zostaje także zgodność z wcześniejszymi wersjami przetwornic - nowe funkcje są dodawane do istniejących i dlatego w przypadku kolejnych napędów EURA Drives nie ma potrzeby uczenia się programowania przetwornic na nowo za każdym razem, gdy pojawia się ich nowsza wersja.

W najnowszej, dostępnej od czerwca 2011 roku wersji przemienników częstotliwości E-1000 i E-2000 Vector nie tylko dodano nowe funkcje, ale także unowocześniono stare w celu wpłynięcia bezpośrednio na redukcję energochłonności kompletnych układów napędowych.

UNOWOCZEŚNIONE FUNKCJE

Fot. 1. Rodzina przemienników częstotliwości EURA Drives

Pierwszą unowocześnioną funkcją jest autotuning silnika. Dostępna jest ona nie tylko w serii przetwornic E-2000 Vector, wyposażonych w sterowanie wektorowe, ale także w serii E-1000 ze sterowaniem skalarnym, co jest unikalnym rozwiązaniem i wyróżniającym je spośród produktów konkurencyjnych.

Funkcja autotuningu silnika umożliwia stworzenie przez przetwornicę częstotliwości pełnego modelu matematycznego silnika elektrycznego, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości pracy układu napędowego, a co najważniejsze - na znaczne zwiększenie energooszczędności.

Dodatkowo podczas wieloletniej eksploatacji silnika elektrycznego zmieniają się jego parametry, takie jak: rezystancja uzwojeń czy indukcyjność, a dzięki funkcji autotuningu układ napędowy nie traci swoich parametrów początkowych, co ma korzystny wpływ na minimalizowanie energochłonności silnika elektrycznego w czasie jego użytkowania. Kolejną zmienioną funkcją jest automatyczna regulacja napięcia (Automatic Voltage Regulation, AVR).

Jej działanie polega na automatycznym regulowaniu napięcia na wyjściu przetwornicy częstotliwości w zależności od napięcia na wejściu i utrzymanie napięcia na wyjściu jak najbardziej zbliżonego do napięcia sieci. Pomimo występujących wahań napięcia w sieci zasilającej funkcja AVR utrzymuje napięcie na wyjściu przetwornicy częstotliwości w przedziale akceptowalnym przez silnik, co ma bezpośredni wpływ na jego stabilną pracę.

Powyższe zmiany, jak i te, których nie opisano w niniejszym artykule, takie jak: kompensacja poślizgu silnika, automatyczny dobór częstotliwości nośnej, kontrola przerwania wejścia analogowego czy też filtr wejścia analogowego, mają znaczący wpływ na poprawę kultury pracy układów napędowych, ich wydajność i mniejszą energochłonność.

Pełny opis wszystkich dostępnych funkcji znajduje się na naszej stronie internetowej www.hfinverter.pl oraz w aktualnym katalogu. Na szczególną uwagę zasługują również wymienione poniżej funkcje przemienników częstotliwości E-1000 i E-2000.

NOWE FUNKCJE

W przetwornicach częstotliwości EURA Drives dostępne są nowe funkcje, oczywiście bez zmiany ceny, takie jak:

 • zaawansowany lotny start,
 • automatyczny restart po chwilowym zaniku napięcia zasilania,
 • automatyczny restart po awarii - do pięciu razy,
 • pełna kontrola pracy wentylatora na radiatorze przemiennika częstotliwości,
 • funkcja sterowania wieloma pompami (maksymalnie 20 pomp!), a w niej m.in.:
  • sterowanie pomp w stałym układzie lub układ pomp lotnych,
  • ochrona przed suchobiegiem pomp trzema sposobami,
  • ochrona przed uderzeniem hydraulicznym,
  • ochrona przed nadmierną kawitacją,
  • ochrona przed przekroczeniem ciśnienia maksymalnego w sieci,
  • równomierne zużycie pomp,
  • zabezpieczenie przed zbyt małym obciążeniem pomp,
  • tryb alarmu pożarowego - przejście na ciśnienie pożarowe.
 • funkcja sterowania wentylatorem, a w niej m.in.:
  • lotny start - bez względu na kierunek obrotów i prędkość obrotową,
  • utrzymanie stałego ciśnienia w kanałach wentylacyjnych,
  • tryb alarmu pożarowego - przejście na wydajność pożarową, oddymianie wyjść ewakuacyjnych.
FUNKCJA ZAAWANSOWANEGO LOTNEGO STARTU

Rys. 1. Realizowanie funkcji automatycznego restartu po chwilowym zaniku napięcia zasilania

Funkcja lotnego startu przydatna jest w aplikacjach o dużej bezwładności, gdzie zatrzymanie układu napędowego trwa długo i jest często realizowane wybiegiem. W takich przypadkach nie trzeba czekać do zatrzymania się układu przed jego ponownym uruchomieniem. Funkcja ta jest szeroko stosowana także w wentylacji i pompach wirowych, w których występuje bardzo często zjawisko cofania się medium pompowanego (gdy w sieci nie zastosowano odpowiednich zaworów zwrotnych) albo zjawisko przeciwbieżnego obrotu wentylatora (przez występujące warunki pogodowe).

Podczas aktywnej funkcji lotnego startu przemiennik częstotliwości EURA Drives wykonuje automatyczną detekcję prędkości obrotowej silnika i kierunku jego obrotów, a następnie zaczyna pracę od aktualnej częstotliwości pracy silnika, tak aby układ napędowy sprawnie i bez uszkodzeń rozpoczął pracę według parametrów zapisanych w przetwornicy.

Funkcja ta jest także odpowiednia dla sytuacji, w której może dochodzić do restartu przemiennika częstotliwości po zaniku zasilania, resecie układu lub kiedy następuje start układu napędowego, ale nie jest znany kierunek obrotów, i kiedy wystąpi niepowołane podanie sygnału startu na przemienniku.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTU PO CHWILOWYM ZANIKU NAPIĘCIA ZASILANIA

Chwilowe zaniki napięcia zasilania mogą pojawiać się niespodziewanie w czasie trwania procesu technologicznego. Dla urządzeń tolerujących takie przypadki, np. agregatów chłodniczych czy wentylatorów i pomp, normalne działanie układu napędowego może być automatycznie kontynuowane.

Na rysunku 1 przedstawiono, w jaki sposób przemienniki częstotliwości EURA Drives realizują funkcję automatycznego restartu po chwilowym zaniku napięcia zasilania (Momentary Loss of Voltage). W takich przypadkach silnik zwalnia wybiegiem, a w momencie pojawienia się zasilania przetwornica częstotliwości, zamiast zatrzymywać układ napędowy, wykonuje automatyczną detekcję prędkości obrotowej silnika, a następnie funkcję lotnego startu, dążąc do osiągnięcia zapisanych parametrów pracy układu napędowego.

FUNKCJA STEROWANIA POMPAMI

Kolejnym unikalnym rozwiązaniem w przetwornicach ogólnego zastosowania jest funkcja sterowania pompami - jest to rozwiązanie spotykane do tej pory wyłącznie w przemiennikach częstotliwości dedykowanych dla zastosowań wod-kan. Funkcja ta umożliwia sterowanie pracą pomp w układzie stałym lub w układzie pomp lotnych.

W pierwszym przypadku przemiennik kontroluje pracę pomp w zależności od ciśnienia lub przepływu. Jedna z pomp ma regulowaną wydajność, druga załączana jest bezpośrednio w sieć w stałej konfiguracji (wydajności). W sterowaniu lotnych pomp przemiennik kontroluje pracę pomp z możliwością ich czasowego przełączania celem równomiernej eksploatacji.

Dodatkowo, bez względu na rodzaj sterowania, w tej funkcji działa wiele zabezpieczeń pomp. Są to: ochrona przed suchobiegiem trzema sposobami - sygnałami zewnętrznymi np. z czujnika, za pomocą wbudowanego regulatora PID lub prądowa; ochrona przed uderzeniem hydraulicznym, tzn. wystąpieniem nadmiernego ciśnienia w rurociągu podczas rozruchu pomp lub zatrzymania; ochrona pomp przed nadmierną kawitacją - realizowana przez przemiennik częstotliwości za pomocą funkcji pomijania niepożądanych częstotliwości pracy pompy oraz ochrona przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia w sieci realizowana za pomocą wbudowanego regulatora PID.

Unikalnym rozwiązaniem jest tzw. tryb alarmu pożarowego, w trybie tym zablokowane jest działanie zabezpieczeń przemiennika częstotliwości - przy pojawieniu się błędów przetężenia i/lub przeciążenia zarówno silnika, jak i przemiennika, są one automatycznie kasowane, a praca przemiennika kontynuowana. Przetwornica pracuje z zdeklarowaną częstotliwością podczas alarmu pożarowego lub z częstotliwością docelową (maksymalną) aż do uszkodzenia samej przetwornicy częstotliwości lub do odwołania alarmu pożarowego.

FUNKCJA STEROWANIA WENTYLATOREM

Kolejną funkcją niespotykaną w przetwornicach ogólnego zastosowania, a realizowaną przez falowniki E1000/E2000, jest funkcja dedykowana do sterowania wentylatorami. Ze względu na dużą bezwładność wentylatorów konieczną funkcją w przemienniku częstotliwości zasilającego wentylator jest funkcja lotnego startu.

Dodatkowo dzięki regulatorowi PID istnieje możliwość utrzymywania stałego ciśnienia w kanałach wentylacyjnych, przez co uzyskuje się żądaną wydajność układu wentylacyjnego przy zachowaniu komfortu związanego z dźwiękiem pracy wentylacji. Kolejnym unikalnym rozwiązaniem jest - podobnie jak w przypadku dla sterowania pomp - tryb alarmu pożarowego.

Układ wentylacji, obecnie spełnia dwie funkcje - podstawową jest zapewnienie wymiany powietrza podczas normalnego funkcjonowania obiektu, w którym jest on zainstalowany, drugą zaś praca w warunkach pożaru, kiedy konieczne będzie przetłaczanie powietrza w znacznie większych ilościach w celu np. oddymienia wyjść ewakuacyjnych.

W trybie alarmu pożarowego zablokowane jest działanie zabezpieczeń przemiennika częstotliwości - przy pojawieniu się błędów przetężenia i/lub przeciążenia silnika oraz przemiennika są one automatycznie kasowane, a praca przemiennika kontynuowana. Przetwornica pracuje z zdeklarowaną częstotliwością pracy podczas alarmu pożarowego lub z częstotliwością docelową (maksymalną) aż do uszkodzenia samej przetwornicy częstotliwości lub do odwołania alarmu pożarowego.

PODSUMOWANIE

Firma EURA Drives nieustannie pracuje nad udoskonalaniem funkcjonalności swoich przetwornic częstotliwości ogólnego zastosowania serii E-1000 i E-2000. Dodatkowo poszerzane są możliwości sprzętowe - w chwili obecnej opracowywany jest szerszy zakres dostępnych mocy. Dostępne są przetwornice częstotliwości w obudowie o stopniu ochrony IP55.

Firma EURA Drives, w pracach nad wdrażaniem nowych funkcji przemienników częstotliwości, w dużej mierze korzysta z uwag i spostrzeżeń użytkowników, dlatego nasza firma, HF Inverter Polska, z przyjemnością wysłucha uwag i opinii klientów o przemiennikach EURA. Zapraszamy!

Mariusz Snowacki
HF Inverter Polska

www.hfinverter.pl

 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA