wersja mobilna
Online: 205 Środa, 2018.01.24

Technika

Projekt konkursowy "zenon Challenge 2014" wykonany przez AGH, EAIiIB, AiR

wtorek, 24 marca 2015 11:56

Obecnie systemy automatyki to bardzo złożone struktury warstwowe realizujące różne zadania sterowania. Rozruch rzeczywistego systemu jest jednym z czynników, które decydują o kosztach inwestycji. Testując algorytmy sterowania na rzeczywistych modelach możemy obniżyć koszty rozruchu i uzyskać dane, których nie można uzyskać z symulacji na modelach komputerowych.

Fot. 1. Mieszalnik i jego panel HMI

W ramach międzynarodowego konkursu "zenon Challenge 2014", organizowanego przez firmę COPA-DATA, która od prawie 30 lat dostarcza innowacyjne oprogramowanie HMI/SCADA - zenon, służące do optymalizacji procesów produkcji, studenci kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH stworzyli zespół, który podjął wyzwanie zbudowania złożonego systemu sterowania.

Bazą do budowy był zestaw LEGO Mindstorms EV3 z kontrolerem ARM9 do którego wgrany został straton Runtime COPA DATA, umożliwiający programowanie w językach IEC 61131-3 i bezpośrednią komunikację ze SCADA (zenon) przez Wi-Fi (adapter USB-Wi-Fi).

Fot. 2. Robot transportowy

Do napisania algorytmów sterujących oraz testów symulacyjnych i online wykorzystany został moduł "zenon Logic" będący częścią rodziny produktów zenon. zenon Logic to zintegrowany system PLC zgodny z normą IEC 61131-3. Działa on na zasadzie "soft PLC" (łączącego funkcjonalność PLC z możliwościami komputerów), a dzięki integracji z oprogramowaniem zenon ma on dostęp do zmiennych SCADA pakietu zenon.

Posiada możliwość wgrania kodu sterującego do fizycznych urządzeń. W projekcie fizycznym urządzeniem był kontroler LEGO Mindstorms. Interfejs panelu operatora HMI zbudowany został w środowisku SCADA zenon, analogicznie jak w przypadku klasycznych systemów został skomunikowany online poprzez sieć Wi-Fi z rejestrami kontrolera LEGO Mindstorms.

Fot. 3. Robot sortujący

Niestandardową obsługę aplikacji, zdarzeń i funkcji systemowych oraz zewnętrznych bibliotek "dll" dla aplikacji wizyjnego pozycjonowania robota zrealizowano w językach wysokiego poziomu: Java oraz VBA, C# z modułu "Programming Interface", który jest jednym z wielu dostępnych modułów zenon rozszerzających standardowe możliwości systemów SCADA.

Postawiliśmy na kreatywność, rozważaliśmy wiele pomysłów, z których najciekawsze wybraliśmy do realizacji. W konkursie nasza grupa przedstawiła projekt integrujący trzy rozwiązania. Pierwszą częścią projektu było wykonanie kaskadowego systemu mieszalnika, który miał za zadanie symulować operacje w procesie chemicznym.

Fot. 4. Kodowanie algorytmu sterowania w SFC "maszyna stanu"

Drugim robotem, wykonanym w ramach projektu, był robot transportowy z gąsienicowym układem bieżnym pozycjonowany za pomocą kamery umieszczonej nad robotem. Zadaniem robota i zintegrowanego z nim systemu była identyfikacja puszki umieszczonej na białej planszy, złapanie jej i odwiezienie do pozycji bazowej.

Ostatnią częścią projektu była taśma transportowa z umieszczonym na jej końcu sensorem koloru i robotem - sortownikiem elementów podawanych na taśmie.

Założyliśmy, że wykorzystamy potencjał entuzjazmu i przekonania do własnych propozycji, który przełoży się na zaangażowanie w projekt. Wydzielone podzespoły realizowały odmienne aplikacje, co pozwoliło na wymianę wiedzy, doświadczeń i wzajemne wsparcie, które przełożyło się na podniesienie efektywności realizowanych zadań.

Fot. 5. Grupa projektowa

Nasze zaangażowanie skoncentrowaliśmy na konstrukcji robotów, modelach sterowania, algorytmach sterowania i efektywnych narzędziach do kodowania programu sterującego (SFC).

Podczas realizacji programu studenci poznali problemy efektywności zaprojektowanych algorytmów sterowania, narzędzi, które wybrali do kodowania programu oraz dostrzegli związek pomiędzy posiadaną wiedzą a efektywnością rozwiązań, które zastosowali.

Wyniesione doświadczenia zmieniły ich wyobrażenia o automatyce oraz znacząco zbliżyły do problemów, które występują przy integracji rzeczywistych systemów automatyki. Zdobycie III miejsca w międzynarodowym konkursie "zenon Challenge 2014" potwierdziło, że cała koncepcja jak również sposób jej wykonania były na najwyższym poziomie.

Andrzej Latocha
Asystent w Katedrze Automatyki AGH

 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Moduły akwizycji danych z obsługą protokołu Modbus TCP/IP

2018-01-23   |
Moduły akwizycji danych z obsługą protokołu Modbus TCP/IP

Ethernetowe moduły akwizycji danych serii D7000 są adresowane do systemów kontroli procesów, gdzie umożliwiają rejestrację sygnałów napięciowych, prądowych, dyskretnych i z termopar oraz umożliwiają generowanie sygnałów napięciowych i prądowych do sterowania m.in. sygnalizatorami i zaworami.
czytaj więcej

Sześcioosiowy robot współpracujący o udźwigu 10 kg i zasięgu 1,2 m

2018-01-23   | YASKAWA Polska Sp. z o.o.
Sześcioosiowy robot współpracujący o udźwigu 10 kg i zasięgu 1,2 m

Nowy 6-osiowy robot współpracujący HC10 firmy Yaskawa Motoman charakteryzuje się udźwigiem 10 kg i zasięgiem 1,2 m. Jest bezpiecznie zatrzymywany po kontakcie z operatorem, dzięki czemu nie wymaga ustanawiania stref ochronnych. Zawiera podwójne czujniki momentu obrotowego w każdym z połączeń, stale monitorujące siłę dla zapewnienia szybkiej reakcji na kontakt.
czytaj więcej

Nowy numer APA