Szkolenie Przyspieszony kurs obsługi i programowania sterowników dla służb utrzymania ruchu

| Wydarzenia

Zapraszamy na szkolenie Przyspieszony kurs obsługi i programowania sterowników dla służb utrzymania ruchu

Szkolenie Przyspieszony kurs obsługi i programowania sterowników dla służb utrzymania ruchu

CEL SZKOLENIA


Celem kursu jest zapoznanie z podstawami programowania sterowników serii VersaMax, VersaMax Micro/Nano oraz kontrolerów serii RX3i. Na szkoleniu omawiane są właściwości tych serii i sposób konfigurowania sterowników, jak również sposób posługiwania się panelami operatorskimi serii Quickpanel CE. Głównym celem szkolenia jest omówienie i doskonalenie metod diagnostyki sterowników GE Intelligent Platforms i czynności serwisowych prowadzonych przez Służby Utrzymania Ruchu.


PROGRAM SZKOLENIA

 • Rodziny sterowników GE Intelligent Platforms: VersaMax, VersaMax Micro/Nano, RX3i.
 • Omówienie środowiska programistycznego Proficy Machine Edition
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące nawiązywania komunikacji ze sterownikiem, konfigurowania, programowania, diagnostyki, archiwizacji projektu i wykrywania różnic w programie.
 • Analiza połączeń w torze dwustanowym i analogowym.
 • uruchamianie aplikacji na panelu operatorskim Quickpanel CE.
 • Tworzenie raportów i dokumentacji z oprogramowania narzędziowego Proficy ME.


NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLENIA:


Gdańsk

 • 17-19.08.2015

Kraków

 • 01-03.06.2015

Poznań

 • 07-09.12.2015

Warszawa.

 • 18-20.03.2015
 • 14-16.10.2015


WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

 • Umiejętność posługiwania się komputerem ze środowiskiem Windows


WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na inny termin.