wersja mobilna
Online: 670 Środa, 2017.09.20

Galeria produktów

Branża automatyki w Polsce

Przedstawiamy kompendium najnowszych informacji o rynku branżowym w Polsce. Żródłem analiz jest Informator Rynkowy Automatyki 2017

poniedziałek, 10 października 2016 10:18
PLC, IPC, HMI
Sterowniki, komputery przemysłowe, panele operatorskie - urządzenia, których angielskie akronimy zostały podane w tytule, od lat znajdują się w centrum uwagi producentów i dystrybutorów automatyki. Dzieje się tak, gdyż wraz z oprogramowaniem przemysłowym tworzą one funkcjonalny rdzeń systemów sterowania maszynami oraz nadzoru pracy instalacji. Są też podstawą większości zautomatyzowanych układów powszechnych w energetyce, aplikacjach infrastrukturalnych i budynkowych, stosowane są w transporcie i wielu innych dziedzinach. Pomimo ich długoletniej obecności na rynku, zainteresowanie dostawców promowaniem i sprzedażą wymienionych produktów nie maleje, a one same podlegają ciągłej ewolucji technologicznej.
poniedziałek, 10 października 2016 09:18
PRZEMYSŁ W RUCHU
Sektor produkcji i dystrybucji silników oraz napędów elektrycznych to globalnie rynek o wartości bliskiej łącznej sprzedaży w obszarach automatyki dyskretnej i procesowej, a do tego branża cały czas rozwijająca się. Sprzyja temu dążenie do zwiększania energooszczędności oraz funkcjonalności układów napędowych. Podobnie jest z techniką serwonapędową oraz notującą rekordowe wzrosty sprzedaży robotyką, bez których trudno wyobrazić sobie pracę nowoczesnych, zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych. W drugiej analizie informatora przedstawiamy trzy wymienione branże oraz powiązany z nimi rynek siłowników i elementów wykonawczych. Sektory te są od lat kluczowe dla wielu dostawców również w Polsce, stanowiąc obszary innowacyjności oraz pojawiania się nowości technologicznych.
poniedziałek, 10 października 2016 08:42
NISKIE NAPIĘCIE
Zapewnienie odpowiedniej jakości oraz wysokiej dostępności zasilania to w przemyśle zagadnienia kluczowe. W tym celu w branży korzysta się z szerokiej gamy urządzeń - od zasilaczy małogabarytowych do montażu na szynie DIN, poprzez UPS-y, do dużych systemów zasilania gwarantowanego. Z kolei po stronie produktów do dystrybucji zasilania mamy do czynienia z pakietem złączek szynowych i innym osprzętem elektroinstalacyjnym oraz aparaturą niskiego napięcia. Związane z nimi sektory rynku, choć wysoce konkurencyjne, są atrakcyjne ze względu na swoją wielkość i dużą marżowość wielu z wymienionych produktów. Przedstawiamy je wraz z omówieniem najważniejszych trendów technologicznych zmieniających oblicze krajowego rynku.
piątek, 07 października 2016 11:27
KOMUNIKACJA
Przemysł to branża, która korzysta z bardzo różnych standardów komunikacyjnych. Podobnie jak nie ma dwóch identycznych wdrożeń automatyki i zawsze istnieje konieczność dostosowania tworzonego systemu do potrzeb aplikacji, tak też trudno o uniwersalny standard, który zaspokoiłby potrzeby wszystkich użytkowników. Stąd też dzisiejsze użycie sieci w przemyśle rozciąga się od tradycyjnych rozwiązań fieldbus i Ethernetu do bezprzewodowych urządzeń działających w paśmie ISM oraz GSM. Przedstawiamy analizę tych interesujących rynków, których dynamikę kreuje dzisiaj popularyzacja Internetu Rzeczy oraz koncepcji Przemysłu 4.0.
piątek, 07 października 2016 10:00
OEM & MORE
W każdym z wydań Informatora Rynkowego Automatyki jedną z analiz poświęcamy produktom oraz zagadnieniom, które są istotne dla producentów maszyn, ich projektantów oraz integratorów systemów, a które jednocześnie trudno zaklasyfikować do omawianych wcześniej w IRA obszarów. Powodem jest to, że obudowy, wskaźniki czy przykładowo złącza są wyrobami wysoce uniwersalnymi, trafiającymi oprócz przemysłu również do energetyki, transportu, branży infrastrukturalnej i wielu innych. Ich rola w automatyce, w szczególności w produkcji maszyn, jest jednak bardzo duża i niejednokrotnie warunkują one długoterminową niezawodność działania tych ostatnich. Dystrybucją tych produktów zainteresowanych jest też wielu dostawców specjalistycznych, czego powodami są możliwość uzyskiwania dobrych marży na sprzedaży oraz profesjonalny charakter samych wyrobów.
piątek, 07 października 2016 08:55
BEZPIECZEŃSTWO
Tematyka bezpieczeństwa stanowi w przemyśle jeden z ważniejszych tematycznie obszarów. Dotyczy to zarówno techniki maszynowej i instalacji technologicznych (bezpieczeństwo funkcjonalne), jak też produkcji i przetwarzania substancji chemicznych czy wydobycia węgla (procesowe). Bezpieczeństwo to nie tylko stosowanie odpowiednich podzespołów - mających funkcjonalność potwierdzoną zgodnością z normami i przepisami, ale też poprawne projektowanie i użytkowanie maszyn oraz instalacji. Jest to również obszar, w którym wyspecjalizowała się grupa firm branżowych. Poza ofertą urządzeń zapewniają one klientom usługi w zakresie analizy ryzyka, szkoleń oraz projektowania i walidacji systemów pod kątem zgodności z przepisami.
czwartek, 06 października 2016 12:15
ZMIERZ. ZAREJESTRUJ. ANALIZUJ.
Przemysł to dla producentów i dystrybutorów aparatury pomiarowej główny rynek zbytu produktów już od wielu dekad. Dzieje się tak, gdyż zakres zagadnień metrologicznych z nim związanych jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno pomiary wielkości elektrycznych, czynników środowiskowych, parametrów materiałów oraz instalacji, jak też przykładowo testowanie, gromadzenie i analizę danych. Odbiorcy korzystają tu z urządzeń przenośnych, czujników i przetworników pomiarowych montowanych w instalacjach, a także złożonych systemów akwizycji danych. Przedstawiamy największą w tym wydaniu informatora analizę rynku - dotyczy ona branży zróżnicowanej, gdzie z powodzeniem działa wielu producentów krajowych i lokalnych firm specjalistycznych.
czwartek, 06 października 2016 10:33
WIĘCEJ NIŻ PRZEMYSŁ
Zestaw analiz publikowanych w bieżącym informatorze kończymy przedstawieniem dwóch tematów, którymi zainteresowanych jest coraz więcej firm z naszej branży. Pierwszym jest automatyka budynkowa, w przypadku której wiele rozwiązań w zakresie sterowania, transmisji danych czy oprogramowania jest analogicznych do automatyki przemysłowej. Drugi z rozdziałów poświęcamy tematyce oszczędności energii, co dotyczy pomiarów jej zużycia, jakości, a także analizy wyników i wdrażania systemów energooszczędnych. W tym obszarze działa spora grupa przedsiębiorstw, zaś ich klienci - czy to z branży produkcyjnej, czy firmy spoza przemysłu - coraz chętniej sięgają po rozwiązania zapewniające oszczędności mediów i zmniejszanie kosztów operacyjnych.

Najlepsi w branży