Ruszył nowy blok Elektrociepłowni Gorzów

| Gospodarka Artykuły

W Elektrociepłowni Gorzów ukończono budowę gazowo-parowego bloku energetycznego o mocy 138 MWe i 100 MWt. Inwestycję wartą 700 mln zł zrealizowało konsorcjum firmy Siemens. Nowa instalacja pracować będzie w oparciu o dwie turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę parową SST 400. Sprawność netto bloku w pracy kogeneracyjnej przy pełnym obciążeniu wynosić ma 83,93%. Elektrociepłownia Gorzów jest jedynym producentem i dostawcą ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego.

Ruszył nowy blok Elektrociepłowni Gorzów

Nowy blok energetyczny Elektrociepłowni Gorzów to obiekt kompletny wybudowany w formule "pod klucz" - wyposażony jest we wszystkie systemy niezbędne do prawidłowej pracy. Kontrakt z wykonawcą obejmował zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty budowlane, rozruch, przekazanie do eksploatacji, szkolenia personelu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i wieloletniej usługi serwisowej dla turbin gazowych i instalacji pomocniczych.

Sprawdzona technologia uruchomionego bloku gazowo-parowego jest niezawodna i przyjazna środowisku dzięki znaczącemu ograniczeniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Charakteryzuje się wysoką sprawnością wytwarzania energii elektrycznej, niezawodnością eksploatacyjną i brakiem odpadów paleniskowych. Blok opalany będzie głównie, dostarczanym z lokalnych kopalni, gazem zaazotowanym.

źródło: Rynek Infrastruktury