Branża automatyki w Polsce - Rynek 2019

Przedstawiamy kompendium najnowszych informacji o rynku branżowym w Polsce. Żródłem analiz jest najnowszy Informator Rynkowy Automatyki.

Maszyny i systemy automatyki

Krajowy sektor produkcji maszyn i urządzeń to branża, która w ostatnich latach nie tylko doświadcza regularnych wzrostów, ale też wytwarza coraz bardziej zaawansowane technicznie produkty. Trafiają one do odbiorców przemysłowych w kraju, a także na eksport - firmy OEM i inni wytwórcy ...

Utrzymanie ruchu i pomiary

Pomiary i testowanie to istotne zagadnienia w przemyśle produkcyjnym, w ochronie środowiska i energetyce oraz różnorodnych zastosowaniach laboratoryjnych i R&D. Powiązany z tym obszar metrologii stanowi jednocześnie dziedzinę o dużym zróżnicowaniu pod względem stosowanych technologii ...

Produkcja przemysłowa

Czwarta z analiz publikowanych w IRA 2020 dotyczy rynków i grup produktów istotnych z punktu widzenia producentów końcowych oraz innych odbiorców związanych z przemysłem wytwórczym i jego automatyzacją. Przedsiębiorstwa te są zwykle odbiorcami różnorodnych komponentów i urządzeń, ...