Branża automatyki w Polsce

Przedstawiamy kompendium najnowszych informacji o rynku branżowym w Polsce. Żródłem analiz jest najnowszy Informator Rynkowy Automatyki.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa

Ostatnia z "regularnych" części analiz publikowanych w IRA dotyczy szeregu urządzeń oraz innych produktów, z których korzysta przemysł produkcyjny i wiele pokrewnych branż. Do tej grupy należą: komputery, oprogramowanie przemysłowe, silniki i napędy elektryczne, roboty przemysłowe i mobilne, a także rozwiązania z zakresu sieci przewodowych oraz bezprzewodowych. Analizę tradycyjnie kończymy omówieniem niezmiennie ważnej dla polskiego przemysłu tematyki stref zagrożonych wybuchem.

Czytaj dalej |
Produkcja maszyn

Produkcja maszyn

Krajowa branża maszynowa, popularnie określana mianem sektora OEM, doświadcza od wielu lat wzrostów, zwiększa się również poziom zaawansowania technicznego wytwarzanych u nas maszyn. Sprzyjają temu rosnące doświadczenia rodzimych firm produkcyjnych oraz ich ekspansja zagraniczna, wraz z którą przedsiębiorstwa te rozwijają oferowane technologie. W swoich projektach wykorzystują one szereg wyrobów stanowiących rdzeń współczesnej oferty urządzeń automatyki i sterowania, a także różnorodny osprzęt. W pierwszej części analiz publikowanych w nowym wydaniu informatora dokonujemy przeglądu tych obszarów rynku oraz powiązanych produktów, które są oferowane przez producentów oraz dystrybutorów branżowych.

Czytaj dalej |
Dodatki specjalne - nowoczesny przemysł

Dodatki specjalne - nowoczesny przemysł

Tegoroczne dodatki specjalne poświęcone są trzem obszarom tematycznym związanym z nowoczesnym przemysłem. Pierwszy dotyczy branży dystrybucji komponentów automatyki, w którym omawiamy kompleksowo dostawców działających na rynku krajowym i sytuację w tej branży. Obszarem drugim są zagadnienia dotyczące przemysłowych stanowisk pracy, co rozszerzamy o omówienie tematyki pomieszczeń i stref o wysokiej czystości. Finalnie trzeci z tematów powiązany jest z usługami szkoleniowymi – dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa maszyn, BHP, ATEX oraz innymi, które są nieodzowne w branży przemysłowej.

Czytaj dalej |
Pomiary i utrzymanie ruchu

Pomiary i utrzymanie ruchu

Pomiary z wykorzystaniem urządzeń stacjonarnych i przenośnych to codzienność elektryków, serwisantów, służb utrzymania ruchu oraz wielu innych praktyków w przemyśle i poza nim. Korzystają oni z różnych mierników elektrycznych oraz szerokiej gamy urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych – temperatury, ciśnienia, przepływu i innych. Szczególną rolę odgrywają tu kamery termowizyjne, które są popularnymi przyrządami również w energetyce oraz budownictwie. Zagadnienia te omawiamy w trzeciej części analiz publikowanych w IRA.

Czytaj dalej |
Elektrotechnika i rozdzielnice elektryczne

Elektrotechnika i rozdzielnice elektryczne

Przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, przełączanie obwodów, a także zapewnianie odpowiedniej ochrony systemów montowanych w szafach i obudowach – z tymi zagadnieniami automatycy oraz elektrycy spotykają się bardzo często. Tematyka zasilania stanowi w przemyśle, ale też w branżach takich jak infrastrukturalna, transportowa czy teleinformatyczna, jedno z kluczowych zagadnień – szczególnie w kontekście wzrostu liczby stosowanych urządzeń elektronicznych. Tworzy to również po stronie producentów i dostawców atrakcyjny, ale też wysoce konkurencyjny rynek. Wymienione tematy omawiamy w drugiej części analiz zawartych w informatorze.

Czytaj dalej |
Poprzednie wydania