Branża automatyki w Polsce - Rynek 2019

Przedstawiamy kompendium najnowszych informacji o rynku branżowym w Polsce. Żródłem analiz jest najnowszy Informator Rynkowy Automatyki.

Maszyny i systemy automatyki

Maszyny i systemy automatyki

Krajowy sektor produkcji maszyn i urządzeń to branża, która w ostatnich latach nie tylko doświadcza regularnych wzrostów, ale też wytwarza coraz bardziej zaawansowane technicznie produkty. Trafiają one do odbiorców przemysłowych w kraju, a także na eksport - firmy OEM i inni wytwórcy są bowiem coraz lepiej rozpoznawalni również przez klientów zagranicznych. Sprzyja temu wykorzystanie markowych komponentów i coraz większe know-how, które zgromadziły rodzime przedsiębiorstwa. Przedstawiamy pierwszą z analiz tegorocznego informatora, w której dokonujemy przeglądu kluczowych grup produktów oraz obszarów rynku istotnych dla działalności wymienionych firm.

Czytaj dalej |
Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Wytwórcy oraz prefabrykatorzy szaf elektrycznych to przedsiębiorstwa stanowiące dla sporej grupy dostawców branżowych kluczową grupę klientów. Są one odbiorcami obudów, osprzętu elektroinstalacyjnego, aparatury niskiego napięcia i innych produktów z zakresu elektrotechniki, zasilania oraz sterowania. Razem z producentami maszyn stanowią również trzon rynku produkcyjnego. Wraz z tym, jak firmy te wytwarzają wyroby dla przemysłu, klientów z obszaru infrastrukturalnego, energetyki i odbiorców z innych sektorów, różnorodność poszukiwanych przez nie podzespołów i urządzeń oraz wolumeny zakupowe mogą być znaczące. Zagadnienia te omawiamy w drugiej z analiz informatora IRA 2020.

Czytaj dalej |
Utrzymanie ruchu i pomiary

Utrzymanie ruchu i pomiary

Pomiary i testowanie to istotne zagadnienia w przemyśle produkcyjnym, w ochronie środowiska i energetyce oraz różnorodnych zastosowaniach laboratoryjnych i R&D. Powiązany z tym obszar metrologii stanowi jednocześnie dziedzinę o dużym zróżnicowaniu pod względem stosowanych technologii oraz rodzajów aparatury pomiarowej. Obejmuje ona w szczególności przenośne urządzenia pomiarowe, z których korzystają diagności, służby utrzymania ruchu oraz różne osoby zajmujące się stanem technicznym instalacji i nadzorem przebiegu procesów. W trzeciej z analiz bieżącego informatora omawiamy zagadnienia z tym powiązane, a także tematykę pomiarów wielkości nieelektrycznych z wykorzystaniem czujników i aparatury stacjonarnej.

Czytaj dalej |
Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa

Czwarta z analiz publikowanych w IRA 2020 dotyczy rynków i grup produktów istotnych z punktu widzenia producentów końcowych oraz innych odbiorców związanych z przemysłem wytwórczym i jego automatyzacją. Przedsiębiorstwa te są zwykle odbiorcami różnorodnych komponentów i urządzeń, nabywają je w mniejszych ilościach niż firmy OEM oraz prefabrykatorzy systemów, a także mają wymogi co do krótkich czasów dostaw i zapewniania kompleksowego wsparcia. Na kolejnych stronach omawiamy sektory związane z: komputerami przemysłowymi, oprogramowaniem, silnikami i napędami elektrycznymi, wyrobami ATEX oraz komponentami systemów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Czytaj dalej |
Dodatek specjalny 2020: Roboty, coboty i AGV

Dodatek specjalny 2020: Roboty, coboty i AGV

Roboty przemysłowe już od ponad pół wieku stanowią istotny element krajobrazu produkcyjnego. Są one nieodzowne w branży motoryzacyjnej oraz metalowej, popularne w wielu zastosowaniach związanych z pakowaniem i paletyzacją towarów, a także szeregiem subtelniejszych aplikacji - np. w obszarze mechaniki precyzyjnej czy elektroniki. Z kolei sektor produkcji i dystrybucji tych maszyn od kilku lat odnotowuje rekordowe obroty. Branża robotyki przeżywa dzisiaj boom również za sprawą maszyn nowej generacji, którymi są coboty. Roboty współpracujące, stanowiąc nowe otwarcie na rynku, zmieniają sposoby oraz możliwości robotyzacji. Trzecią z grup maszyn omawianych w bieżącej analizie są roboty mobilne, czyli AGV. Pojazdy te wykorzystywane są zarówno w zakładach produkcyjnych, zastosowaniach magazynowych, jak też wielu innych i, podobnie jak coboty, mają transformacyjny wpływ na przemysł.

Czytaj dalej |
Dodatek specjalny 2018: Przemysł 4.0

Dodatek specjalny 2018: Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 (Industry 4.0) to termin, który od kilku lat robi zawrotną karierę w mediach oraz na spotkaniach branżowych. Używa się go jako synonimu zbioru nowych technologii, które mają zapoczątkować kolejną wielką zmianę w przemyśle. W dodatku do tradycyjnych analiz publikowanych w IRA przedstawiamy tematy z nim związane, w tym: możliwości integracji obszarów IT oraz automatyki, przemysłowy Internet Rzeczy, roboty współpracujące, cyberbezpieczeństwo w przemyśle, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz drukowanie przyrostowe.

Czytaj dalej |
Dodatek specjalny 2016: Automatyka budynkowa

Dodatek specjalny 2016: Automatyka budynkowa

Automatyka budynkowa i przemysłowa mają ze sobą z jednej strony dużo wspólnego, z drugiej zaś są czymś zupełnie innym. Obydwie łączy wykorzystanie podobnych rozwiązań w zakresie sterowania, transmisji danych czy komunikacji z użytkownikami oraz hierarchiczna struktura wdrażanych systemów. Niemniej jednak przez ostatnie dwie dekady w branży automatyki budynkowej powstało i spopularyzowało się wiele standardów, które są charakterystyczne tylko dla niej. Również wdrażanie systemów w budynkach przebiega inaczej niż w przemyśle - inni są inwestorzy, użytkownicy oraz stawiane przez nich wymagania. Omówieniu tych zagadnień poświęcamy ostatnią z analiz w bieżącym wydaniu informatora.

Czytaj dalej |
Poprzednie wydania