Pomiary

Informacje z branży pomiarowej: przenośne urządzenia pomiarowe, kamery termowizyjne, czujniki wielkości nieelektrycznych, elementy do pomiarów przemieszczenia, czujniki zbliżeniowe i fotoelektryczne oraz systemy pomiarowe, w tym wizyjne