Rynek systemów monitorowania jakości wody

| Gospodarka

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku systemów monitorowania jakości wody - między innymi wód podziemnych, wody pitnej, ścieków i akwakultur - wzrośnie z 4 mld dolarów w 2017 roku do 7 mld w 2025, czyli średnio corocznie o ponad 7%. Przyczyni się do tego głównie rosnąca świadomość znaczenia jakości wody dla zdrowia ludzi w miastach. Jednocześnie spory potencjał pozostanie niewykorzystany w związku z niskim poziomem takiej świadomości na terenach wiejskich.

Rynek systemów monitorowania jakości wody

Rozwój rynku systemów monitorowania jakości wody hamować będzie także drogi zakup i eksploatacja niezbędnych komponentów. W 2018 roku największy udział w omawianym rynku miały czujniki pH - 31%. Będzie on stale rósł, o blisko 8% co roku. Nieco wolniej - o 7% rocznie - zwiększy się segment sensorów tlenu rozpuszczonego.

W 2018 roku największym odbiorcą systemów badania jakości wody była Ameryka Płn. W kolejnych latach region ten zachowa dominującą pozycję, lecz popyt najszybciej będzie się zwiększał w rejonie Azji i Pacyfiku, dzięki postępującej urbanizacji, której towarzyszy wzrost poziomu zanieczyszczeń wód.