Rynek wirówek przemysłowych - 9 mld dolarów w 2025 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku wirówek przemysłowych wyniesie w 2020 roku 7 mld dolarów. W 2025 roku wartość tego rynku sięgnie 9 mld dolarów, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost o ponad 4% rocznie. Przyczyni się do tego przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie na takie urządzenia w przemyśle przetwórczym oraz w branży wodno-kanalizacyjnej.

Rynek wirówek przemysłowych - 9 mld dolarów w 2025 roku

Dotychczas najpopularniejsze były wirówki sedymentacyjne, m.in. ze względu na szeroki zakres ich zastosowań i możliwość osiągania dużych prędkości. W tej kategorii urządzeń najpopularniejsze były odstojniki. Ponadto chętniej wybierane były wirówki pionowe, z powodu dużych prędkości oraz wysokiej wydajności separacji. Największy udział w rynku tych urządzeń miała energetyka.

W okresie prognozy głównym czynnikiem hamującym będzie wysoki koszt wirówek przemysłowych, stanowiący barierę szczególnie w krajach rozwijających się. Chodzi tutaj nie tylko o wydatek na zakup samej wirówki, lecz także wyposażenia dodatkowego, m.in. tłumiącego drgania, a także o koszty konserwacji.