Dyrektywa EMC i kompatybilność elektromagnetyczna dla projektujących układy sterowania maszyn

| Szkolenie Artykuły

Dyrektywa EMC i kompatybilność elektromagnetyczna dla projektujących układy sterowania maszyn
Osoby:
 • kierownictwo techniczne,
 • konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
 • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
 • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn i urządzeń,
 • służby utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie produkcji,
 • pracownicy kontroli jakości,
 • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
 • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
 • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.
Firmy:
 • zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
 • producenci sprzętu oświetleniowego (w tym reklamowego), AGD, RTV,
 • producenci, importerzy, integratorzy i użytkownicy maszyn, systemów, aparatury i innych urządzeń elektrycznych/elektronicznych,
 • jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Umiejętności/ kompetencje:

 • wiedzę nt. oznaczenia CE i modułów oceny zgodności,
 • wiedzę dotyczącą roli jednostek notyfikowanych i akredytowanych laboratoriów badawczych,
 • wiedzę nt. wprowadzonych zmian w nowej dyrektywie 2014/30/UE,
 • przeprowadzanie klasyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami dyrektywy EMC,
 • znajomości krok po kroku schematu procedury oznaczenia CE w rozumieniu dyrektywy EMC
 • znajomości roli organów nadzoru rynku i konsekwencji związanych z niespełnieniem wymagań dyrektywy EMC.
 • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
 • określania podstawowych źródeł zaburzeń i możliwych problemów pod kątem EMC,
 • przygotowywania programu badań,
 • znajomości typowych badań związanych z oceną emisji i odporności,
 • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów EMC,
 • interpretacji wyników badań,
 • wykonywania własnych badań możliwych do wykonania w warunkach laboratorium elektronicznego,
 • wskazania możliwości zmniejszenia kosztów produkcji (związanych z EMC) wyrobów.
 • przygotowywanie koncepcji wyrobu bezpiecznego z punktu widzenia wymagań EMC,
 • znajomości zachowania elementów układów elektronicznych w zakresie w.cz.,
 • dobierania i montowania filtrów zaburzeń przewodzonych,
 • znajomości mechanizmów ekranowania,
 • prawidłowego montowania i uszczelniania obudów ekranowanych,
 • prawidłowego wykonywania paneli wentylacyjnych i montowania wyświetlaczy,
 • prawidłowego wykonywania instalacji i rozmieszczania elementów w szafach sterowania,
 • dobierania i montowania przewodów ekranowanych i skrętek,
 • zabezpieczania układów elektronicznych przed zaburzeniami impulsowymi.