Przyszłość rynku kotłów parowych

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku kotłów parowych wzrośnie z 15 mld dolarów w 2019 roku do 20 mld dolarów w roku 2027, co oznaczać będzie średni wzrost o 3% co roku. Napędzi go przede wszystkim wzrost inwestycji w energetykę w związku z rosnącym popytem na energię elektryczną, modernizowanie starzejących się instalacji produkcji energii i rozwój technologii kotłów pod kątem większej sprawności energetycznej.

Przyszłość rynku kotłów parowych

Rynek kotłów parowych hamować będzie z kolei zaostrzanie przepisów dotyczących ochrony środowiska, wysoki koszt instalacji oraz szybki rozwój energetyki odnawialnej.

Największy udział w tytułowym rynku utrzymają kotły wodnorurowe, które - w porównaniu z kotłami płomieniówkowymi -  cenione są za szybszą produkcję pary, wyższą wydajność oraz zdolność do pracy przy zmiennych obciążeniach. Ze względu na rodzaj paliwa nadal dominować będą kotły opalane gazem.