PGE Dystrybucja z patentami

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

PGE Dystrybucja opatentowała dwa wynalazki: mobilny system bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia oraz system autonomicznej redukcji skutków awarii. Pierwszy podczas prac eksploatacyjnych, inwestycyjnych i naprawczych w sieci SN zapewnia jej zasilanie, bez przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców. Drugi ogranicza skutki awarii napowietrznej sieci dystrybucyjnej SN dzięki szybkiej, bardziej precyzyjnej lokalizacji wyłączeń.

PGE Dystrybucja z patentami