Nieznani bohaterowie produktywności, wydajności i bezpieczeństwa

| Gospodarka Aktualności

Fabryki przyszłości są często ściśle powiązane z popularnymi terminami, takimi jak Internet Rzeczy (IoT), Przemysłowy Internet Rzeczy czy Przemysł 4.0 oraz innymi zaawansowanymi technologiami. Jednakże, jak wyjaśnia Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing w firmie Farnell, równie ważne dla osiągnięcia produktywności, wydajności i bezpieczeństwa w nowoczesnym zakładzie mogą być często proste, niepozorne produkty oraz komponenty.

Nieznani bohaterowie produktywności, wydajności i bezpieczeństwa

Wyobrażając sobie fabrykę przyszłości, często mamy na myśli autonomiczne pojazdy transportowe czy inne zrobotyzowane maszyny wydajnie wykonujące zadania przez całą dobę, bez przerw lub też ze zminimalizowaną potrzebą przestojów. Prawdą jest, że w fabrykach wdraża się coraz częściej nowe innowacje technologiczne umożliwiające bezprecedensową poprawę produktywności i wydajności. Jednak linia produkcyjna jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo. W typowym zakładzie zamontowane są niezliczone komponenty działające „pod radarem”, realizujące mimo to krytyczne funkcje, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Jeśli awarii ulegnie przełącznik, przycisk, pokrętło lub kontrolka, może to zachwiać sprawnością linii produkcyjnej i potencjalnie zagrozić życiu. Bezpieczeństwo personelu pracującego w pobliżu ciężkich maszyn jest najważniejsze i nie ma tu miejsca na kompromis. Nawet najmniejsze komponenty muszą być niezawodne i działać bez zarzutu w sposób nieprzerwany.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią znaczną część przedsiębiorstw na całym świecie, uważa się je za podstawę zdrowej gospodarki. Dynamiczny sektor MŚP zapewnia miejsca pracy i generuje wzrost gospodarczy zarówno lokalnie jak i globalnie. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) MŚP zapewniają około 70 procent miejsc pracy i generują średnio 50-60% wartości dodanej. W gospodarkach wschodzących MŚP zapewniają do 45% całkowitego zatrudnienia i 33% PKB (https://www.oecd.org/industry/C-MIN-2017-8-EN.pdf ). Ich wspólny wkład w gospodarkę regionalną i światową podkreśla pilną potrzebę utrzymania tych firm w jak najbardziej wydajnym, bezpiecznym i produktywnym działaniu.

Na postpandemicznej fali

Obecne odrodzenie MŚP po pandemii przekłada się na solidniejsze portfele zamówień i przyspieszoną ekspansję. W związku z tym stale rosną inwestycje w automatyzację, cyfryzację i inne innowacyjne technologie. Zamiast konkurować z dużymi przedsiębiorstwami, które mogą uzyskać większe korzyści skali, wiele MŚP tworzy swoją wartość, działając na rynkach specjalistycznych lub niszowych. W związku z tym ich linie produkcyjne są często wysoce wyspecjalizowane i budowane na zamówienie. Co więcej, często nie mogą sobie one pozwolić na znaczne inwestycje kapitałowe dla zautomatyzowania całej linii produkcyjnej ani na przegląd procesów produkcyjnych z wykorzystaniem robotyki. Ogólnie rzecz biorąc, przejście na cyfryzację przebiega w wolniejszym tempie i obejmuje różne systemy oraz części pochodzące od wielu producentów, których celem jest stworzenie spójnej całości.

Podczas gdy nowe innowacyjne metody produkcyjne mogą wyzwolić nowy poziom produktywności, kluczowe znaczenie dla podmiotów gospodarczych ma właściwe opanowanie podstaw. W tym przypadku „podstawy” dotyczą mniej modnych elementów nowoczesnej linii produkcyjnej realizujących zadania o znaczeniu krytycznym. Elementy te obejmują przyciski bezpieczeństwa, lampy stosu czy wskaźniki oraz systemy alarmowe, o których się nie mówi – chyba że ulegną awarii.

Kluczowe funkcje bezpieczeństwa

Przycisk zatrzymania awaryjnego jest jednym z najbardziej podstawowych stosowanych w fabrykach elementów, ale też jednym z najważniejszych. Ten istotny element może zapobiec uszkodzeniu sprzętu, obrażeniom personelu, co w skrajnych przypadkach bywa kwestią życia i śmierci. Ten pojedynczy element wyposażenia musi być w 100% niezawodny. Globalni dystrybutorzy komponentów elektronicznych, tacy jak Farnell, oferują szereg przycisków zatrzymania od renomowanych producentów w różnych wersjach i konfiguracjach, dostosowanych do konkretnych potrzeb zakładu lub pracowników. Przyciski zatrzymania awaryjnego mogą być uruchamiane kluczem lub bez klucza, zwalniane przez pociągnięcie lub przez obrót, są to też urządzenia z podświetlanymi przyciskami dla poprawy widoczności.

Eaton oferuje szeroką gamę przycisków bezpiecznego wyłączania i awaryjnego wyłączania zasilania, które można montować od frontu urządzeń lub bezpośrednio na hali produkcyjnej. Samokontrolujące się elementy stykowe zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji, nawet w przypadku wadliwej instalacji lub użycia nadmiernej siły. Przyciski zatrzymania awaryjnego od Eaton idealnie nadają się do użytku w trudnych warunkach z uwagi na solidną konstrukcję zapewniającą wysoki stopień ochrony (IP67, IP69K) oraz szeroki zakres temperatur otoczenia. W końcu przycisk zatrzymania awaryjnego jest kluczowym elementem mającym zapewnić całkowitą ochronę ludzi, maszyn i systemów.

Lampy stosu to kolejny przykład sprzętu, który rzadko przyciąga uwagę, choć pełni istotną funkcję, wizualizując działania produkcyjne. Inteligentne wykorzystanie sygnalizacji świetlnej w połączeniu z dobrym projektem systemu automatyki umożliwia interfejsom człowiek-maszyna (HMI) zapewnienie bardziej wizualnego podejścia do rozwiązywania problemów. Lampy stosu często wykorzystują sygnalizację świetlną do wyświetlania dokładnego miejsca wystąpienia problemu. Systemy sygnalizacji ruchu lub sygnalizatory świetlne można również wykorzystać do dostarczania łatwych do zrozumienia i intuicyjnych wskazówek wizualnych pracownikom zakładu, informować o stanie produkcji oraz wszelkich potencjalnych zagrożeniach, szczególnie w hałaśliwym otoczeniu. Przykłady obejmują wieżę sygnalizacyjną SL7-100-L-RG-24LED od Eaton oraz lampę stosu JT028-RYGBC-CD firmy Mallory. Jeśli chodzi o wykrywanie usterek to lampy stosu mogą zaoszczędzić cenny czas podczas identyfikacji i odizolowania potencjalnego problemu, poprawiając bezpieczeństwo instalacji oraz efektywność wykonania prac konserwacyjnych.

Bezpieczeństwo jeszcze bardziej poprawić mogą lampy stosu w połączeniu z dźwiękowym systemem alarmowym. I znów, choć urządzenia te nie są zwykle kojarzone z futurystycznymi liniami produkcyjnymi, spełniają istotną funkcję. Dystrybutorzy dysponują szeroką gamą opcji pomagających poprawić bezpieczeństwo ciężkich maszyn i zapewniających szybkie udzielenie pomocy w razie nagłej potrzeby. Wiodące na rynku rozwiązania do użytku wewnątrz i na zewnątrz obejmują buczek naścienny 57005268 firmy Werma Signaltechnik GmbHH.

Ponieważ projektowanie instalacji staje się coraz bardziej wyszukane, na rynek wchodzą nowe rozwiązania technologiczne w zakresie bezpieczeństwa uzupełniając wypróbowane i przetestowane elementy, takie jak alarmy i przyciski. Na przykład kurtyny świetlne bezpieczeństwa, które tworzą wirtualną barierę wokół zagrożenia, działają zwykle jako czujniki zbliżeniowe i mogą być stosowane jako alternatywa dla barier mechanicznych. Za pomocą światła uzyskuje się wirtualną barierę wokół obiektu lub obszaru. Po uruchomieniu mogą one bezzwłocznie i automatycznie aktywować funkcje bezpieczeństwa, takie jak alarmy lub wyłączanie sprzętu w celu zmniejszenia ryzyka dla personelu wykonującego konserwację ruchomych maszyn.

Nieznani bohaterowie nowoczesnej fabryki

Podobnie jak kanarek w kopalni, w idealnych warunkach w nowoczesnej fabryce wiele elementów bezpieczeństwa nie będzie musiało być nigdy użytych. Jednakże muszą one być nieprzerwanie sprawne. Właściciele fabryk muszą mieć pewność, że cały sprzęt jest certyfikowany, przetestowany i zaktualizowany. Ludzie pracujący ramie w ramie z maszynami narażeni są na ryzyko, dlatego konieczne jest użycie urządzeń, które zapewnią ochronę pracownikom przed niebezpiecznymi praktykami, przyspieszą wyszukiwanie usterek oraz zapewnią szybkie i skuteczne wyłączenie w razie sytuacji awaryjnej.

Udowodniono, że większa automatyzacja przemysłowa to większa produktywność, choć może również wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. Technologia pomogła nowoczesnej fabryce na lepsze zespolenie, a tym samym poprawę szybkości i przepustowości. Mając jednakże na myśli fabrykę przyszłości, nie należy zapominać o niektórych mało znanych bohaterach, jakże niezbędnych do zbudowania linii produkcyjnej i zapewnieniu produktywnego oraz bezpiecznego środowiska pracy.

źródło: Farnell