Rekord przychodów spółki Zeneris

| Gospodarka Aktualności

Notowana na rynku NewConnect spółka Zeneris Projekty S.A. zakończyła rok 2022 wzrostem przychodów ze sprzedaży do niemal 10,21 mln zł, w porównaniu do 7,81 mln zł rok wcześniej. Poprawiła też przepływy operacyjne, uzyskując 1,48 mln zł wobec 2,29 mln zł poprzednio. Dostawca rozwiązań w obszarze fotowoltaiki, hydroenergetyki i biogazu osiągnął dobre wyniki finansowe dzięki konsekwentnej realizacji strategii dywersyfikacji działalności.

Rekord przychodów spółki Zeneris

W 2022 r. firma pozyskała nowe zlecenia, które przełożyły się na wzrost przychodów o ponad 30% r/r oraz uzyskanie zysku netto sięgającego 0,38 mln zł (vs 0,19 mln zł r/r). Spółka wykorzystała potencjał tkwiący w otoczeniu makroekonomicznym sprzyjającym rozwojowi rynku OZE w obszarze fotowoltaiki i hydrotechniki.

- W najbliższym czasie stawiamy na dalsze rozszerzanie działalności projektowej oraz rozproszonych źródeł energii z wykorzystaniem magazynów energii. Dostrzegamy też duży potencjał w nowo utworzonej spółce celowej Sol4eco, która wraz z partnerem – firmą Gravicon, prowadzi już prace związane z realizacją przedsięwzięć z obszaru rekultywacji hałd i składowisk odpadów – mówi Mariusz Kostrzewa, prezes zarządu Zeneris Projekty.

Powołana w lutym br. spółka Sol4eco ma stać się hubem spajającym rozwiązania o charakterze proekologicznym, których potencjał tkwi w niezagospodarowanych dotąd obszarach sektora przemysłowego i innych gałęziach gospodarki. Jej utworzenie jest rozwinięciem dotychczasowej strategii spółki Zeneris Projekty, skupiającej specjalistów z zakresu ochrony środowiska, inżynierii lądowej, konstruktorów budowlanych, specjalistów z zakresu projektowania wodnego, OZE, a także geodetów i geologów.

źródło: Zeneris Projekty