Wzrost na rynku olejowych transformatorów mocy

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Według Spherical Insights wartość światowego rynku olejowych transformatorów mocy zwiększy się z 14 mld dolarów w 2023 r. do 24 mld dolarów w roku 2033, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost co roku o ponad 5%. Przyczynią się do tego głównie: rosnące zapotrzebowanie na energię spowodowane urbanizacją, rozwojem przemysłu i szeroko pojętym postępem technologicznym, rozwój energetyki odnawialnej, a także starzenie się użytkowanej infrastruktury energetycznej. Najszybciej popyt będzie rósł na transformatory o mocy w zakresie 100÷500 MVA.

Wzrost na rynku olejowych transformatorów mocy