IV edycja Forum Bezpieczna Maszyna

| Seminarium

IV edycja Forum Bezpieczna Maszyna

Organizatorzy: Astat Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.

Patronat honorowy: Państwowa Inspekcja Pracy

Patronat naukowy: Politechnika Gdańska

ZAKRES TEMATYCZNY:

I sesja: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn

 • Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn
 • Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu Nadzoru Rynku maszyn
 • Inspekcja pracy w zakładach pracy
 • Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
 • Zagrożenia i techniczne środki ochronne w miejscach wyjścia i wejścia produktu do strefy wygrodzonej w systemach transportu ciągłego
 • Dyskusja: Problemy interpretacyjne wymagań prawnych adresowanych do producentów i użytkowników maszyn

II sesja: Techniczne środki bezpieczeństwa - zasady doboru i eksploatacji

 • Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn
 • Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
 • Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
 • Dyskusja: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna?
 • Podsumowanie i zakończenie Forum

Zapewniamy: Materiały szkoleniowe Imienny certyfikat ukończenia szkolenia Catering w przerwach szkolenia

Koszt uczestnictwa: 110 zł brutto (w tym 23% VAT) od osoby

Termin i lokalizacja:
21.11.2017 r., g. 9:30 - 16:00, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Laboratorium LINTE^2 ul. Sobieskiego 5, 80-980 Gdańsk

Patronat medialny:
Atest, Służby Utrzymania Ruchu, Utrzymanie Ruchu, Elektro Systemy, Automatyka Miesięcznik Branżowy, Automatyka Podzespoły Aplikacje APA