Konferencja "Zarządzanie Energią i Teleinformatyka"

| Konferencja

Konferencja "Zarządzanie Energią i Teleinformatyka"

Redakcja "Rynku Energii" zaprasza na trzydniowe wydarzenie poświęcone energetyce, w tym m.in. zagadnieniom prawnym, technicznym i finansowym.

Zakres tematyczny konferencji:

 • zarządzanie energią a regulacje prawne,
 • prognozowanie zapotrzebowania na energię,
 • efektywność wykorzystania układów kogeneracyjnych,
 • wpływ hybrydowych źródeł na pracę systemu elektroenergetycznego,
 • wdrożenia inteligentnych sieci,
 • modernizacja energetyczna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • giełda energii i praw majątkowych,
 • zarządzanie wartością spółek elektroenergetycznych,
 • systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii,
 • systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie,
 • systemy informacji przestrzennej w energetyce,
 • producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii,
 • integracja systemów informatycznych,
 • integracja rynku energii i rynku OZE,
 • uwarunkowania powstania i funkcjonowania klastrów energii,
 • zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie poufności informacji,
 • opłaty przesyłowe i dystrybucyjne,
 • kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych i innych usług,
 • narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii,
 • energetyka obywatelska i magazyny energii,
 • electricity market design,
 • elektromobilność a zarządzanie energią,
 • inteligentne miasta,
 • systemy planowania sprzedaży,
 • liczniki inteligentne w praktyce i systemy wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych,
 • wydajność sieci bezprzewodowych,
 • automatyzacja i monitorowanie usług ICT,
 • finansowanie inwestycji w energetyce,
 • systemy controllingowe w przedsiębiorstwach z branży elektroenergetycznej,
 • spółki telekomunikacyjne na rynku energii,
 • trendy w oświetleniu domowym i przemysłowym.

Konferencja odbędzie się w Nałęczowie  - CSW "Energetyk", ul. Paderewskiego 10 - w dniach 19-21 lutego 2018 r.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz on-line.

Informacje na temat opłat i zakwaterowania dostępne są na stronie rynek-energii.pl/pl/ZET2018.