VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

| Konferencja

VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne.

Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie transferu know-how, technologii i innowacji. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym ekspertów branży energetycznej i przemysłu, dostawców biomasy, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Zbliżająca się VII edycja Forum w 2018 roku będzie skupiać się na możliwościach rynków biomasy i odpadów, w szczególności na obszarach biznesowych, prawnych i technicznych. Eksperci ocenią potencjał biomasy oraz paliw alternatywnych (RDF, SRF) na rynku i będą dyskutować na temat polityki rozwoju między innymi w świetle rynku mocy, spółdzielni i klastrów energetycznych oraz pakietu zimowego.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do:

 • wytwórców ciepła i energii elektrycznej,
 • producentów biomasy, paliw alternatywnych itp.,
 • podmiotów handlujących pelletem, zrębką oraz paliwami alternatywnymi,
 • przemysłu energochłonnego,
 • przedstawicieli jednostek sektora publicznego,
 • przedsiębiorstw sektora komunalnego,
 • dostawców rozwiązań i technologii,
 • przedstawicieli inwestorów realizujących projekty budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów, bloków biomasowych itp.,
 • podmiotów kontrolujących jakość paliw,
 • zakładów zagospodarowania odpadów,
 • firm z sektora budownictwa i wykonawców projektów,
 • firm projektowo-inżynieryjnych, doradczych oraz kancelarii prawnych.

VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbędzie się 1 marca 2018 roku w Warszawie.