Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO

| Targi krajowe

Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO

Targi ŚWIATŁO to wydarzenie z ponad 20-letnią tradycją, stanowiące pokaz nowych technologii i rozwiązań i jednocześnie najważniejsze wydarzenie branży oświetleniowej. Targom ŚWIATŁO towarzyszyć będzie wiele wydarzeń skierowanych przede wszystkim do architektów i projektantów wnętrz.

Na ponad 12 tys. m2 swoje produkty i rozwiązania pokaże około 400 firm z Polski i zagranicy. Wiele z prezentowanych produktów będzie miała swoja premierę na Targach. Na odwiedzających czeka z kolei bogaty program szkoleń i warsztatów oraz atrakcyjne konkursy i pokazy.

Targi ŚWIATŁO to:

  • Szkoleniowo-wystawowo formuła - szkolenia i seminaria ściśle połączone z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii
  • 15 000 branżowych odwiedzających z Polski i świata
  • Szeroka promocja Targów i nowości produktowych Wystawców

Liczna grupa odwiedzających Targi to przedstawiciele władz samorządowych i przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za budowę, modernizację i eksploatację urządzeń oświetleniowych, tak oświetlenia drogowego, jak i oświetlenia wewnętrznego w obiektach publicznych. Do tych osób kierujemy seminaria, szkolenia i konferencje dotyczące m.in. oświetlenia drogowego.

W programie Targów ŚWIATŁO znajdą się także inne konferencje, seminaria oraz warsztaty skierowane do architektów, m.in. Konferencja dla architektów i projektantów wnętrz Światło W Architekturze połączona z wręczeniem nagród w Konkursach Rytm ŚWIATŁA i LAMPA DLA MAŁOLATA

ARCHITEKTURA*ŚWIATŁO*PRZESTRZEŃ to spotkanie przyciągające co roku około 300 architektów i projektantów z całej Polski. Organizowane jest w ścisłej współpracy z Izbą Architektów RP oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Gośćmi specjalnymi spotkania będą polskie gwiazdy architektury. Spotkanie uświetnią specjalnie przygotowane pokazy najnowszych technologii i rozwiązań z dziedziny oświetlenia.

Targom ŚWIATŁO towarzyszyć będzie także Seminarium "Technologia LED i jej zastosowanie - możliwości, ograniczenia, przyszłość”, w którym udział w spotkaniu zapowiedzieli już przedstawiciele czołowych światowych producentów.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do aktywnego udziału w szkoleniach

31 stycznia 2018
Szkolenie 1
Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci komputerowych

9.30 - 11.00 Pasywna infrastruktura sieciowa w nowoczesnych małych i średnich serwerowniach - mgr inż. Maciek Kościuczyk, Schrack Technik Polska
11.00 - 12.00 Zabezpieczanie instalacji sygnałowych, sieci komputerowych, telefonicznych, alarmowych i monitoringu przed skutkami przepięć atmosferycznych i wewnętrznych. Dobór ograniczników przepięć z uwagi na typ chronionego systemu – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
12.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 14.10 Kwestie bezpieczeństwa w rozdzielnicach niskiego napięcia, odpowiedzialność producenta pierwotnego i prefabrykatowa - Daniel Mirowski, Ergom
14.10 - 16.00 Metody badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania - mgr inż. Zenon Bartyński specjalista ds. układów pomiarowo-rozliczeniowych SEP O/Wrocław

Szkolenie 2
Projektowanie instalacji elektrycznych a bezpieczeństwo pożarowe budynków

9.30 - 10.55 Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru - mgr inż. Julian Wiatr, Rzeczoznawca - Audytor Stowarzyszenia Polskich Energetyków
10.55 - 11.25 Schrack CAD i Schrack DESIGN - narzędzia do projektowania w oparciu o normę PN-EN 61439 - mgr inż. Wojciech Gubrynowicz, Schrack Technik Polska
11.25 - 12.10 Bezpieczeństwo pożarowe w salach konferencyjnych i widowiskowych - mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
12.10 - 13.40 Przerwa
13.40 - 14.35 Technologia w ochronie życia - realizacja wymagań celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa - pozorne oszczędności - Marek Ryba, Tomasz Kaczor, TM TECHNOLOGIE
14.35 - 16.00 Certyfikacja i dopuszczenie wyrobów i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku - mgr inż. Marcin Wawerek, główny specjalista inżynieryjno-techniczny, auditor CNBOP-PIB, członek Komitetu Technicznego PKN, członek SITP

Szkolenie 3
Co znaczy dobre i bezpieczne oświetlenie na terenie miasta i gminy

9.30 - 10.30 Jak czytać fakturę za energię elektryczną - dr inż.Tomasz Kowalak
10.30 - 11.30 Warunki bezpiecznego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego w świetle wymagań norm i ekoprojektu - dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
11.30 - 11.50 Nowe podejście do czasu załączania oświetlenia - prezentacja firmy RABBIT
11.50 - 12.20 Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Co powinien wziąć pod uwagę inwestor przystępujący do inwestycji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych - Leszek Kornalewski, IBDiM
12.20 - 12.40 Przykłady zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych - Andrzej Szklarz, Maciej Czarnecji, PODKOWA
12.40 - 14.00 Przerwa
14.00 - 14.25 Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym firmy APANET - realne korzyści dla zamawiającego - Edyta Koledowicz, APANET
14.45 - 15.25 Smart City - rola oświetlenia w Nowoczesnych Miastach - Radosław Szalek, Schreder Polska
15.25 - 16.00 Wskaźniki efektywności energetycznej jako narzędzie wyboru efektywnych rozwiązań oświetlenia drogowego według wymagań PN-EN 13201-5 - praktyczne wskazówki - dr inż. Roman Sikora, Politechnika Łódzka

1 lutego 2018
Szkolenie 4
Budynek niemal zeroenergetyczny - teoria czy rzeczywistość

9.30 - 10.15 Wprowadzenie – definicja, uwarunkowania prawne, rodzaj bilansowanej energii - dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
10.15 - 11.20 Metody określenia charakterystyki energetycznej budynku, rozwiązania techniczne poprawiające efektywność energetyczną budynku użyteczności publicznej - dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Joanna Rucińska, Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
11.20 - 12.50 Przerwa
12.50 - 14.20 Wykorzystanie technologii KNX do obsługi mediów technicznych budynków - mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, Schrack
14.20 - 14.30 Przerwa
14.30 - 16.00 Modernizacja i optymalizacja źródła ciepła, energii chłodniczej (kogeneracja, trigeneracja), przykłady modernizacji do standardu niemal zeroenergetycznego - dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Szkolenie 5
Obiekty publiczne i inwestycje samorządowe - co warto wiedzieć projektując czy inwestując w energooszczędne oświetlenie

9.30 - 10.15 Audyty efektywności energetycznej jako metoda wyboru najwłaściwszych technicznie i ekonomicznie rozwiązań oświetlenia drogowego - dr inż. Wiesława Pabjańczyk, PŁ
10.15 - 11.00 Nowe sposoby zasilania ulicznego oświetlenia LED - prezentacja firmy RABBIT
11.00 - 12.00 Dlaczego modernizacja oświetlenia drogowego nie przynosi wyliczonych efektów ekonomicznych (nie zmniejsza kosztów utrzymania) - studium przypadku - dr inż. Wiesława Pabjańczyk PŁ
12.00 - 13.30 przerwa
13.30 - 14.00 Budowa, funkcje oraz konfiguracja Inteligentnego oświetlenia LED Ledix - Łukasz Wolner, ZAMEL
14.00 - 14.45 Bezprzewodowy System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego - Artur Borowski, RP-Technik
14.45 - 15.45 Sterowanie oświetleniem a efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej - dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska

Szkolenie 6
Budynkowa Instalacja Teletechniczna - kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i instalatora
10.00 - 10.10 Wprowadzenie - Wojciech Sosiński PIRC
10.10 - 11.00 Instalacje multimedialne a inteligentny budynek - dr inż. Tomasz Czarnecki, Politechnika Warszawska
11.00 - 11.15 Konkretne rozwiązania - prezentacja firmowa
11.15 - 12.00 Obowiązek wyposażenia budynków wielorodzinnych w instalację zbiorową TV naziemnej i satelitarnej – Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński, Krzysztof Sidor PIRC, Marek Ziółkowski STP XXI
12.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 14.00 Nowoczesne rozwiązania automatyki budynkowej ZAMEL - Łukasz Roj, ZAMEL
14.00 - 14.30 Prezentacje najnowszych rozwiązań firm
14.30 - 15.30 Praktyczne wskazówki dla projektanta i instalatora wynikające z 5-letnich doświadczeń stosowania Rozporządzenia Budynkowego - Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński, Krzysztof Sidor PIRC, Marek Ziółkowski STP XXI

Szkolenie 7
Jak się bronić przed atakami nadużywającymi prawa patentowego do zwalczania polskiej konkurencji na rynku Unii Europejskiej

Prezentacje prowadzą: Anna Korbela, radca prawny, rzecznik patentowy, europejski rzecznik, członek Polskiej Rady Rzeczników Patentowych, Dariusz Kuberski, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Marek Besler, rzecznik patentowy, były wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
10.00 - 10.30 Czy warto uzyskać prawo wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy, a jeśli tak, to przez który?
10.30 - 11.00 Jak powinien zachować się przedsiębiorca w wypadku naruszenia jego praw wyłącznych, a jak w wypadku, gdy jest bezzasadnie atakowany? Regulacje prawne stanowiące podstawę ochrony polskiego przedsiębiorcy przed naruszeniami jego praw wyłącznych.
11.00 - 11.30 Model ataku realizowanego w następstwie prezentacji na targach przez polskiego wystawcę produktu, któremu zarzucono w Niemczech naruszenie praw wyłącznych niemieckiego podmiotu
11.30 - 12.00 Jak reagować na nieuczciwe praktyki rynkowe. Kiedy patent może służyć, a kiedy zagrozić polskiemu producentowi. Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych. Mechanizmy obrony przed praktykami monopolistycznymi.
12.00 - 12.30 Pytania i dyskusja

2 lutego 2018
Szkolenie 8
Efektywność energetyczna w przemyśle

9.30 - 10.15 Zagadnienia formalne i prawne - mgr inż. Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
10.15 - 11.45 Praktyczna realizacja audytu energetycznego przedsiębiorstwa - mgr inż. Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
11.45 - 13.15 Przerwa
13.15 - 14.00 Prezentacja firmowa
14.00 - 15.30 Praktyczna realizacja audytu efektywności energetycznej - mgr inż. Olaf Dybiński, mgr inż. Tomasz Kułakowski

Szkolenie 9
Wybrane problemy instalacji niskiego napięcia

10.00 - 11.00 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364 oraz procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych - inż. Ireneusz Ruszel, ekspert do spraw projektowo-wykonawczych i odbiorczych część. 1
11.00 - 11.40 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - wytyczne prawidłowego, technicznie i ekonomicznie uzasadnionego doboru końcówek oraz łączników z uwzględnieniem kabli kompresowanych – Daniel Mirowski, Ergom
11.40 - 13.10 Prezerwa
13.10 - 14.40 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364 oraz procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych - inż. Ireneusz Ruszel, ekspert do spraw projektowo-wykonawczych i odbiorczych część. 2
14.40 - 15.00 Pytania, dyskusja

Szkolenie 10
Rozwiązania inteligentnego oświetlenia; wymagania stawiane nowoczesnym oprawom LEDowym

9.30 - 10.15 Innowacyjne i inteligentne rozwiązania oświetlenia do obiektów przemysłowych i hal magazynowych - prezentacja firmy NowaLed, Mateusz Sobczak, Szymon Duch
10.15 - 11.00 Dobór zasilaczy do inteligentnych systemów LED - czego należy unikać przy zasilaniu LED (analiza rozwiązań, wymagania bezpieczeństwa, wymagania odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, poziomy harmonicznych prądu, czas rozruchu, pobór mocy w stanie jałowym, nowości) - mgr inż. Mateusz Jaromin, MPL Power
11.00 - 11.45 Zastosowanie profili LED w nowoczesnych systemach oświetlenia architektonicznego i dekoracyjnego - dobór profili i taśm LED oraz sposoby ich zasilania i sterowania - Grzegorz Trzcieliński, LED LABS
11.45 - 13.15 Przerwa
13. 15 - 14.00 Nowe miary jakości związane z widzeniem: Color fidelity index - Mikołaj Przybyła, GL OPTIC
Nowe miary związane z bezpieczeństwem fotobiologicznym
Nowe miary związane ze skutecznością fotobiologiczną: SVM (Stroboscopic Visibility Metric), EML (Equivalent Melanopic Lux) - prezentacja, wypowiedzi ekspertów
14.00 - 15.00 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów

Szkolenie nr 11
Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane aspekty prawne i techniczne; kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru

9.30 - 10.30 Wykonywanie zawodu inżyniera elektryka w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych - linia orzecznicza - mec. Jolanta Szewczyk cz. 1
10.30 - 11.30 Ograniczniki przepięć i rozłączniki bezpiecznikowe w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej oraz w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych - przegląd rozwiązań, dobór oraz najczęściej popełniane błędy - Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
11.30 - 12.00 MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe oraz ogrzewania podłogowego - Grzegorz Rosa, ZAMEL
12.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.00 Wykonywanie zawodu inżyniera elektryka w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych - linia orzecznicza - mec. Jolanta Szewczyk cz. 2

Seminarium dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Rejestracja uczestników odbywa się on-line na stronach internetowych: www.elektroinstalacje.pl, www.tele-technika.com, www.lightfair.pl.