VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych"

| Konferencja

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych"

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń spółek dystrybucyjnych i PSE Operatora z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. identyfikacji strat energii elektrycznej, czynników wpływających na poziom strat oraz ograniczania strat.

W trakcie konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień:

  • Analiza strat energii elektrycznej w ujęciu statystycznym
  • Metody określania rodzaju i wyznaczania miejsc powstawania strat oraz różnicy bilansowej
  • Obszarowe bilansowanie energii
  • Wpływ generacji rozproszonej na straty w sieciach nN i SN
  • Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji
  • Opłacalność nakładów inwestycyjnych na ograniczanie strat energii w dystrybucji i przesyle
  • Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii
  • Wpływ nielegalnego pobierania energii na straty oraz związane aspekty prawne

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, spółki przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych oraz firm zajmujących się wyznaczaniem, identyfikacją i ograniczaniem strat energii elektrycznej. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Macieja Bando - prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych" odbędzie się w dniach 21-22 marca 2018 r. we Wrocławiu, w hotelu Diament.