Nowa dyrektywa ATEX 2014/34 "Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem"

| Szkolenie

Nowa dyrektywa ATEX 2014/34 "Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem"

Celem dyrektywy ATEX jest eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, wiążącego się ze stosowaniem produktów w obszarach, w których może występować "atmosfera wybuchowa" - określana jako Ex.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia i definicje w zakresie gazów, pyłów i par i ich praktyczne zastosowanie.
 2. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w odniesieniu do źródła emisji substancji. Zasady prowadzenia i ewentualnej weryfikacji.
 3. Wymagania dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem, wraz z wymaganiami w zakresie projektowania i dostosowywania.
 4. Wymagania prawne pracodawcy w odniesieniu do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Praktyczne wdrażanie 931 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010.
 5. Wymagania dokumentacyjne dot. obszarów zagrożonych wybuchem.
 6. Jak prawidłowo przygotować Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem, by spełniał wymagania obowiązujących przepisów?
 7. Rzeczowa ocena ryzyka, a konieczność doboru ochrony przeciwwybuchowej.
 8. Wymagania Nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE w 2016r.
 9. Prace pożarowo niebezpieczne – zasady przeprowadzania.
 10. Urządzenia ochronne aktywne i pasywne według wymagań Dyrektywy 94/9/WE.
 11. Wnioski dotyczące zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych w oparciu doświadczenia z wypadków w Energetyce i pozostałych gałęziach przemysłu.
 12. Doświadczenia i wnioski w oparciu o przeprowadzone realizacje dot. dokumentacji ATEX realizowane przez firmę IHAS.

Terminarz szkoleń:

 • 16 lutego 2018 r. - Katowice
 • 23 lutego 2018 r. - Łódź
 • 23 marca 2018 r. - Wrocław
 • 15 czerwca 2018 r. - Katowice

Koszt szkolenia wynosi 590 zł netto + VAT. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia udzielamy rabatu w wysokości 150 zł brutto.