Klastry na rynku energii elektrycznej

| Szkolenie

Klastry na rynku energii elektrycznej

Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii IDWE zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. "Klastry na rynku energii elektrycznej". Szkolenie odbędzie się 20 marca 2018 roku w biurowcu DELTA  w Poznaniu.

W programie szkolenia:

 • Rynek energii w Polsce, jako tło funkcjonowania klastrów energii.
  - Wprowadzenie do rynków energii w Polsce.
  - Architektura rynków energii w Polsce.
  - Odbiorcy końcowi a generacja rozproszona i rozsiana.
  - Prosument i klastry na rynku energii.
 • Podstawowe pytania o klastry energii.
  - Czym są klastry a czym są klastry energii?
  - Po co są tworzone klastry energii?
  - Jaka jest wartość dodana w klastrze energii?
  - Czy klastry energii są potrzebne?
  - Klastry - moda czy realne korzyści?
  - Co wyróżnia klastry energii od innych klastrów?
  - Jakie są podstawowe problem polskich klastrów energii ?
 • Zasoby klastrów energii.
  - Nośniki energii pierwotnej i źródła energii użytecznej.
  - Odbiorcy energii.
  - Infrastruktura: pomiędzy źródłem a odbiorcą.
  - Magazyny energii.
  - Koordynator versus uczestnicy klastra.
  - Zasoby nieenergetyczne klastra energii.
 • Wykorzystanie zasobów klastra energii.
  - Pozyskanie energii w klastrze.
  - Obrót energią w klastrze.
  - Bilansowanie energii w klastrze.
  - Infrastruktura dystrybucyjna klastra energii: własna versus zewnętrzna.
  - Samowystarczalność i rezerwowanie.
  - Zarządzanie klastrami.
 • Wspomaganie zewnętrzne klastrów energii.
  - Regulacje prawne.
  - Certyfikacja
  - Wsparcie finansowe.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty.