Konferencja "Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych"

| Konferencja

Konferencja "Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych"


1 marca w Płocku odbędzie się wydarzenie łączące merytoryczną wiedzę niezależnych ekspertów z praktycznymi przykładami z zakresu sprawnego zarządzania parkiem maszynowym. Konferencja Techniczna pt. „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”, uzupełniona warsztatami, umożliwi przedstawicielom zakładów przemysłowych zapoznanie się i przetestowanie najnowszych produktów oraz rozwiązań dedykowanych działom Utrzymania Ruchu.

Termin: 1 marca 2018 roku, godz. 9:00-15:00, warsztaty godz. 15:45-17:00
Miejsce: Płock, Hotel Czardasz

Koszt:
Wstęp bezpłatny

Jednodniowa konferencja przeznaczona jest do osób związanych z obszarem Utrzymania Ruchu, odpowiedzialnych za efektywne oraz bezpieczne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego, m.in. pracowników pionu technicznego, produkcyjnego, jakości, serwisu, zakupów, badań i rozwoju, a także prezesów, właścicieli i dyrektorów wykonawczych zakładów produkcyjnych ze wszystkich gałęzi przemysłu.

Uzupełnieniem paneli prelekcyjnych i warsztatów będą stoiska wystawiennicze najważniejszych firm z branży maintenance.

WYBRANE TEMATY PRELEKCJI

 • Praktyczne aspekty osiowania wałów –jak podejść do procesu ustawiania maszyn przemysłowych?
 • Systemy zasilania i niezawodność instalacji
 • Korzyści z wykorzystania kamer termowizyjnych w zakładach produkcyjnych
 • Diagnostyka maszyn – ocena skuteczności istniejących obecnie na rynku technik pomiarowych
 • Automatyczne smarownice jako istotny element utrzymania ruchu i niezawodności eksploatacyjnej urządzeń
 • Kiedy system produkcji, przesyłu i konsumpcji sprężonego powietrza jest niezawodny?
 • Oszczędność energii i niezawodność urządzeń dzięki technologii ultradźwiękowej   
 • Jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub
 • Bezpieczniki topikowe dla Służb Utrzymania Ruchu
 • Niezawodność polimerowych rozwiązań w elementach budowy maszyn
 • Czystość w obszarze produkcji
 • Najnowsze rozwiązania diagnostyki drganiowej dzięki unikalnej technologii RDI
 • Dobór odpowiednich kabli
 • Innowacyjne rozwiązania systemów detekcji, pozycjonowania oraz identyfikacji w zakładach przemysłowych
 • SPRYTny UR - jak się po ludzku dogadać z maszyną?

WARSZTATY TECHNICZNE

Kontynuację tematyki odnoszącej się do poprawy efektywności funkcjonowania maszyn i urządzeń będzie można znaleźć na dwóch dodatkowych sesjach warsztatowych:

 • Sesja I  –  IO-LINK W PRAKTYCE - możliwości diagnostyki urządzeń oraz prezentacja praktycznych narzędzi, usprawniających pracę z IO-Link
 • Sesja II – ULTRADŹWIĘKOWY MONITORING STANU MASZYN

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników konferencji.
Dodatkowo każdy z uczestników ma zagwarantowany Imienny Certyfikat poświadczony przez Krajową Izbę Gospodarczą, pakiet materiałów konferencyjnych, całodniowy dostęp do przerw kawowych oraz ciepły poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do udziału - zapisy trwają do 20 lutego 2018 lub do wyczerpania miejsc!