Konferencja Naukowo-Techniczna "REE 2018"

- | Konferencja

Konferencja Naukowo-Techniczna "REE 2018"

W dniach 24 i 25 kwietnia w Kazimierzu Dolnym odbędą się sesje plenarne oraz zintegrowane z nimi dyskusje panelowe w ramach kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej "Rynek Energii Elektrycznej", organizowanej przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Pierwszy blok tematyczny to zagadnienia, które mogą zostać określone umownym tytułem "Architektura rynku energii w Polsce". W sesji tej omawiane będą, uwzględniając ograniczenia wewnętrzne i unijne, jak powinny kształtować się zasady koegzystencji klasycznego, scentralizowanego modelu rynku - wytwórca, sieć, odbiorca - z energetyką rozproszoną opartą na strukturze klastrowej, spółdzielni, elektrowni wirtualnych; jak powinna zmieniać się polityka energetyczna kraju uwzględniając transformację energetyki.

Druga sesja i panel dyskusyjny poświęcona będzie problemom wystarczalności krajowego systemu elektroenergetycznego. Uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedź m.in. na pytania czy i jak zmiany poziomów emisji zapisanych w pakiecie zimowym wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako wystarczalność wytwarzania, a także czy aukcyjny mechanizm rynku mocy wygeneruje spodziewane sygnały inwestycyjne? Drugą stroną zagadnienia jest bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców - wystarczalność układów sieciowych. Ważne jest także jak powinien być zbudowany mix energetyczny.

Trzecim tematem będą systemy wsparcia w elektroenergetyce. Poruszone zostaną kwestie związane z systemami wsparcia energetyki odnawialnej i kogeneracji, m. in. mechanizmy aukcyjne i ich efekty oraz wpływ systemów wsparcia na ceny energii dla odbiorców końcowych.