Analiza parametrów i jakości energii elektrycznej dla zakładów produkcyjnych

| Szkolenie

Analiza parametrów i jakości energii elektrycznej dla zakładów produkcyjnych

Istotnym zagadnieniem, zarówno dla dostawcy jak i dla użytkownika energii elektrycznej jest jej jakość. W wielu przedsiębiorstwach nie docenia się negatywnego wpływu nieprawidłowej jakości zasilania. Może ona być przyczyną nieplanowanych, długich przestojów, zwiększenia kosztów energii i przedwczesnego zużycia maszyny.

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką poprawy jakości energii elektrycznej. Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej, parametrów napięcia zasilającego w sieciach elektroenergetycznych. Oprócz solidnych podstaw teoretycznych, uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę przydatną w szczególności na etapie definiowania założeń i wymagań technicznych w przedmiotowym zakresie związanych z nową inwestycją, jak również doposażeniem lub modernizacją obiektu już istniejącego.

Terminy i miejsca szkoleń:

  • 27 kwietnia 2018 r. - Łódź, Ambasador Centrum Łódź,
  • 25 maja 2018 r. - Wrocław, Hotel Scandic Wrocław.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 690 zł + 23% VAT.