Szkolenie: Ochrona przeciwwybuchowa ATEX

| Szkolenie

Szkolenie: Ochrona przeciwwybuchowa ATEX

Organizator: ASTAT sp z o.o.
Prelegent: Rafał Sypniewski - Phoenix Contact

Zakres tematyczny:
Ochrona przeciwwybuchowa - podstawy

 • Podstawowe zasady ochrony przeciwwybuchowej
  • Dyrektywy, rozporządzenia, normy - worldwide.
  • Wytyczne w Europie - ATEX.
  • Strefy i kategorie urządzeń.
  • Klasy temp. i grupy (energia zapłonu).
  • Oznakowanie
 • Rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • Wykonanie iskrobezpieczne.
  • Wymagania instalacyjne.
  • Weryfikacja obwodów iskrobezpiecznych.

Podstawy kondycjonowania sygnałów

 • Filtracja, wzmocnienie, konwersja, separacja.
 • Kierunki transmisji sygnałów i ich rodzaje.
 • Typy kondycjonerów sygnałów.
 • Przegląd produktów Phoenix Contact.

Warsztaty praktyczne z kondycjonerami sygnałów Phoenix Contact