V Ogólnopolskie Forum "Bezpieczna Maszyna"

| Konferencja

V Ogólnopolskie Forum "Bezpieczna Maszyna"

Firmy ELOKON, Panasonic i ASTAT zapraszają na V Ogólnopolskie Forum "Bezpieczna Maszyna", które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie.

Problematyka poruszana na forum to:

  • Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn.
  • Dyrektywy europejskie i polskie rozporządzenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa maszyn.
  • Wymagania minimalne dot. konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń.
  • Problemy przy ocenie i dostosowaniu "starych maszyn" do wymagań minimalnych.
  • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa układów sterowania maszyn, z uwzględnieniem relacji pomiędzy poziomami ryzyka na maszynie, a wymaganiami stawianymi układom sterowania.

Forum adresowane jest do projektantów, producentów, dostawców i użytkowników maszyn, pracodawców i osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, służb bezpieczeństwa i utrzymania ruchu oraz inspekcji bhp.