Wymagania zasadnicze i minimalne w odniesieniu do norm i dyrektyw UE

- | Szkolenie

Wymagania zasadnicze i minimalne w odniesieniu do norm i dyrektyw UE

Firma Turck zaprasza do swojego centrum w Opolu na szkolenie poświęcone wymaganiom w zakresie unijnych norm i dyrektyw, w tym:

 • wymaganiom zasadniczym - czyli obowiązkom producentów maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • wymaganiom minimalnym - czyli obowiązkom użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Szkolenie podzielone jest na dwa bloki (z opcją rozwinięcia danego zagadnienia):
Producenci:

 • Idea Europejskich Dyrektyw "Nowego Podejścia".
 • Definicje związane z wprowadzaniem produktów (maszyn) do obrotu i różnice między wprowadzeniem do obrotu, a oddaniem do użytku.
 • Omówienie procesu oznakowania maszyny znakiem "CE" - od koncepcji projektu, przez wytworzenie i walidację, po wystawienie Deklaracji Zgodności WE.
 • Odpowiedzialność prawna producentów maszyn za produkty wprowadzane do obrotu.

Użytkownicy:

 • Dyrektywa Narzędziowa oraz jej odniesienie do maszyn, jako narzędzia oddawanego w użytkowanie.
 • Omówienie pojęcia "wymagań minimalnych".
 • Obowiązki użytkownika maszyn w zakresie ich utrzymania w całym cyklu życia maszyny.
 • Różnice między wymaganiami zasadniczymi, a wymaganiami minimalnymi; dlaczego każda z maszyn (zarówno stare, jak i nowe oznaczone znakiem CE) muszą spełniać wymagania minimalne.
 • Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych.
 • Odpowiedzialność prawna użytkowników maszyn za narzędzia oddawane do eksploatacji pracownikom.

Szkolenie jest dwudniowe - obejmuje 16 godzin. Koszt uczestnictwa - 800 zł od osoby. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Turck w Opolu.

Terminarz szkoleń:

 • 26-27 kwietnia 2018 r.
 • 7-8 czerwca 2018 r.
 • 6-7 września 2018 r.
 • 8-9 listopada 2018 r.