DreamReport – zaawansowane narzędzie do agregacji danych i raportowania

| Szkolenie | Warszawa, Puławska 303

DreamReport – zaawansowane narzędzie do agregacji danych i raportowania

Cel:
Poznanie zasad tworzenia raportów w programie Dream Report.

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do oprogramowania Dream Report
  Główne korzyści ze stosowania rozwiązania Dream Report
  Główne funkcje Dream Report
  Tworzenie raportów
 • Instalacja Dream Report
  Wymagania systemowe
  Sprzęt
  Obsługiwane systemy operacyjne
  Dodatkowe wymagane oprogramowanie
  Instalacja
  Odinstalowanie oprogramowania
 • Tworzenie pierwszego raportu
  Tworzenie nowego projektu
  Definiowanie ustawień projektu
 • Studio Dream Report
  Kroki tworzenia raportu

      – Definiowanie driverów
         Sterowniki do danych bieżących
Sterowniki do alarmów
Sterowniki do danych historycznych

      – Definiowanie grup rejestracji danych i alarmów
Rejestrowanie grup zmiennych
Ogólne
Częstotliwość rejestracji
Warunki rejestrowania
Rejestrowanie alarmów

      – Definiowanie ustawień raportu
Ogólne
Format nazwy raportu
Czas generowania raportu
Generuj raport na zdarzenie
Format pliku wynikowego raportu
Makra
Autoryzacja użytkowników

      – Projektowanie raportu i szablonu
Ustawienia tła raportu
Wstawianie obrazków
Rysowanie
Wybór typu i grubości linii
Wybór kolorów linii i wypełnienia
Wstawianie tekstu statycznego
Operacje na obiektach
Ustawienia widoku i siatki
Pola systemowe
Rysowanie tabeli

      – Wstawianie funkcji analitycznych, statystycznych, wykresów i tabel
Pole pojedynczej wartości
Pole grupowe
Pole typu wyrażenie
Tabela elementów
Tabela alarmów
Tabela z zadanym krokiem czasu
Wykres kołowy
Wykres słupkowy
Wykres liniowy
Ostateczny widok raportu

      – Uruchomienie projektu – moduł Runtime
Testowe wygenerowanie raportu
Inne opcje modułu Runtime

      – Web Portal
Serwer WWW
Połączenie się z Web Portalem z przeglądarki
Generowanie raportu z przeglądarki

Informacje organizacyjne:

Czas trwania: 1 dzień
Koszt szkolenia wynosi 500 zł/netto.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, napoje i lunch. Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT płatną przelewem.

Koszty zakwaterowania każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu na Państwa prośbę prześlemy listę proponowanych hoteli położonych w pobliżu Centrum Szkoleniowego.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, jeśli liczba zainteresowanych nie przekroczy wymaganego minimum.

Szkolenia odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym:
Sabur Sp. z o.o.
ul. Puławska 303 (Ursynów Business Park)
02-796 Warszawa
tel. 22 549 43 53
sabur@sabur.com.pl

Więcej informacji na stronie:
https://www.sabur.com.pl/wsparcie/doradztwo-i-szkolenia/